Wróć

Oferta została wycofana. Sprawdź inne produkty od: Alior Bank.

Mistrzowskie Trio 3Y z Kuponem – lokata strukturyzowana Alior Banku


Mistrzowskie Trio 3Y z Kuponem – lokata strukturyzowana Alior Banku
  • Szczegóły
  • Opinie
Szczegóły oferty

Do końca maja 2018 roku przyjmowane są zapisy na lokatę strukturyzowaną „Mistrzowskie Trio 3Y z Kuponem” oferowaną przez Alior Bank. Jest to 3-letni produkt z gwarantowanym zyskiem w wysokości 2,5% w pierwszym roku inwestowania oraz szansą na osiągnięcie łącznie do 11% zysku w dwóch kolejnych latach trwania lokaty. W naszej analizie sprawdzamy, czy oferta Alior Banku może faktycznie opłacić się klientom.

Mistrzowskie Trio to jedna z bardziej interesujących lokat strukturyzowanych, które pojawiły się w ostatnim czasie w ofercie polskich banków. Skorzystać z niej mogą osoby posiadające przynajmniej 3 tys. zł wolnych środków.

Produkt charakteryzuje się gwarancją zwrotu 100% zainwestowanego kapitału w dniu jego zakończenia. Dodatkowo jego posiadacz może liczyć także na odsetki w wysokości 2,50%, które zainkasuje na koniec pierwszego roku oszczędzania. W zależności od sytuacji na międzynarodowym rynku akcji potencjalny zysk na lokacie może być jednak znacznie większy i wynieść nawet 13,5% łącznie w ciągu 3 lat.

W co inwestujemy na lokacie strukturyzowanej Mistrzowskie Trio

Z technicznego punktu widzenia inwestycja w lokatę strukturyzowaną Mistrzowskie Trio polega na zakupie minimum 30 certyfikatów depozytowych (każdy o wartości 100 zł, stąd minimalna kwota inwestycji to 3000 zł) z 36-miesięcznym terminem wykupu.

Czym jest certyfikat depozytowy?
Certyfikat depozytowy to papier wartościowy, którego emitentem może być bank. Jego posiadacz po upływie określonego czasu ma prawo do zwrotu zainwestowanej kwoty wraz z ustalonymi wcześniej odsetkami.

Po pierwszym pełnym roku inwestowania posiadacz certyfikatów otrzyma kupon odsetkowy w wysokości 2,50% rocznie. Natomiast zysk w kolejnych dwóch latach uzależniony jest od zachowania kursów akcji trzech spółek giełdowych: amerykańskich Visa oraz Coca-Cola, a także niemieckiego Adidasa.

W praktyce znaczenie mają tutaj dwie daty, określane jako tzw. dni obserwacji. Pierwszy przypada na 5 czerwca 2020 roku (dwa lata po rozpoczęciu inwestycji), a drugi na 28 maja 2021 roku. Poniżej prezentujemy trzy scenariusze, od których zależy ostateczny zysk z inwestycji.

Wariant optymistyczny: 3,7% - 4,4% średniorocznego zysku

Jeśli w obu dniach obserwacji kursy wszystkich trzech spółek będą wyższe niż w momencie rozpoczęcia inwestycji, posiadacz certyfikatów otrzyma łącznie dwa kupony odsetkowe, a wartość każdego wyniesie od 4,5% do 5,5% (dokładna wartość zostanie podana przez Alior Bank w osobnym komunikacie). W takim scenariuszu łączny nominalny zysk inwestora wyniesie od 11,5% do 13,5% w ciągu 3 lat.

Dla porównania, aby zarobić tyle samo na standardowej lokacie terminowej, jej średnioroczne oprocentowanie we wszystkich trzech latach powinno wynosić od 3,7% do 4,4%.

Wariant umiarkowanie optymistyczny: 2,4% - 2,6% średniorocznego zysku

W wariancie umiarkowanie optymistycznym zysk inwestora może wynieść maksymalnie 8%. Stanie się tak, jeśli tylko w jednym z dwóch dni obserwacji wartość akcji wszystkich trzech spółek - Visy, Coca-Coli i Adidasa - będzie wyższa niż ich kurs początkowy.

Na zademonstrowanym poniżej przykładzie taka sytuacja miała miejsce w pierwszym dniu obserwacji (5 czerwca 2020), natomiast w drugim dniu (28 maja 2021) cena jednej ze spółek (Visa) była już niższa. Skutkowało to brakiem wypłaconego kuponu za ten okres.

Porównując ten wariant do zwykłej lokaty, podobny zysk osiągnęlibyśmy, gdyby jej średnioroczne oprocentowanie wynosiło od 2,4% do 2,6%.

Wariant pesymistyczny: 0,85% średniorocznego zysku

Jest też i trzeci, najmniej pożądany scenariusz, w którym zarówno w pierwszym jak i drugim dniu obserwacji przynajmniej jedna ze spółek spada poniżej swojego początkowego poziomu.

W takim przypadku inwestor nie otrzyma żadnego kuponu, a jego jedyny zysk stanowić będzie otrzymany w pierwszym roku kupon odsetkowy (2,5%).

To tyle, ile przyniosłaby 3-letnia lokata terminowa z oprocentowaniem na poziomie 0,85% rocznie.

Na co uważać w ofercie Alior Banku?

Mimo prostej i zrozumiałem konstrukcji, a także plusów w postaci 100% ochrony kapitału oraz gwarantowanego zysku po pierwszym roku oszczędzania, lokata strukturyzowana "Mistrzowskie Trio 3Y z kuponem" nie jest wolna od wad. Poniżej prezentujemy elementy, na które warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w nią swoich środków.

Wysoka opłata przy przedwczesnym zerwaniu lokaty

Po pierwsze warto pamiętać, że gwarancja zwrotu 100% zainwestowanych środków dotyczy jedynie ustalonego terminu zakończenia lokaty (4 czerwiec 2021).

W przypadku przedwczesnego zerwania lokaty należy liczyć się z dość wysokimi kosztami, które mogą wynieść maksymalnie do 16% wpłaconych środków. Ostateczna kwota uzależniona jest od daty zakończenia inwestycji – im bliżej terminu określonego w umowie, tym opłata z tego tytułu będzie niższa.

Niskie prawdopodobieństwo osiągnięcia dodatkowego zysku

Konstrukcja lokaty strukturyzowanej Mistrzowskie Trio zakłada, że dodatkowy zysk pojawi się na koncie inwestora jedynie wtedy, kiedy kursy wszystkich trzech spółek (Adidas, Coca-Cola i Visa) w oknie obserwacji zanotują wzrosty.

Oznacza to, że nawet jeśli tylko jedna z nich będzie na minimalnym minusie, kupon nie zostanie wypłacony.

Ograniczona kwota maksymalnego zysku

Inwestycja charakteryzuje się ponadto niskim, maksymalnym zyskiem, jaki jest w stanie przynieść. Nawet jeśli przyjmiemy, że optymistyczny scenariusz rzeczywiście się spełni, to średnioroczna stopa zwrotu wyniesie wówczas jedynie 3,7% - 4,4%.

Z jednej strony to wynik, który przewyższa aktualne oprocentowanie najlepszych długoterminowych lokat, ale z drugiej prawdopodobieństwo jego realizacji jest ograniczone.

Nie należy również zapomnieć o tym, że w perspektywie najbliższych 2-3 lat stopy procentowe w naszym kraju mogą pójść w górę, a tym samym odsetki na bezpiecznych depozytach bankowych okażą się wyższe, niż potencjalne dochody z Mistrzowskiego Tria.

Aktualna sytuacja rynkowa

Na poniższym wykresie zamieściliśmy kursy akcji Adidasa, Coca-Coli oraz Visy, czyli trzech spółek, od których zachowania zależy zysk posiadacza lokaty Mistrzowskie Trio. Patrząc na dane historyczne, wszystkie wymienione przedsiębiorstwa odnotowały w ciągu ostatnich trzech lat wzrosty.

Powtórzenie takiego scenariusza oznaczałoby, że inwestor mógłby liczyć na zysk w postaci 2,5% odsetek płatnych po pierwszym roku, a także na dwa kupony odsetkowe w drugim i trzecim roku posiadania „struktury” (każdy przyniósłby od 4,5% do 5,5% rocznie).

Niestety dobre wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. Stąd decyzja o kupnie certyfikatów inwestycyjnych Mistrzowskie Trio powinna zostać poprzedzona pogłębioną analizą kondycji finansowej i perspektyw Adidasa, Coca-Coli i Visy, a w razie braku dostatecznej wiedzy, konsultacją z ekspertem.

Naszym zdaniem

Lokata strukturyzowana „Mistrzowskie Trio 3Y z Kuponem” to z naszej opinii raczej słaba alternatywa wobec lokat terminowych. W prawdzie w optymistycznym wariancie osiągnięty zysk może przekroczyć odsetki oferowane na bankowych depozytach, jednak nie ma żadnej gwarancji, że taki scenariusz rzeczywiście się spełni.

Tymczasem w przypadku realizacji wariantu "umiarkowanie optymistycznego" i negatywnego, średnioroczne oprocentowanie inwestycji może wynieść zaledwie 0,85%. To z kolei 2-3 krotnie mniej niż w przypadku depozytów bankowych dostępnych obecnie na rynku. Do tego dochodzi również widmo podwyżek stóp procentowych w 2019 lub 2020 roku, które to jeszcze bardziej powiększy tę różnicę.

Natomiast po stronie plusów analizowanej oferty należy zapisać gwarantowaną, 2,5% stopę zwrotu w pierwszym roku oszczędzania oraz 100% ochronę kapitału w pierwszym roku inwestowania.

Samodzielna inwestycja w akcje Coca-Coli, Visy i Adidasa

Jako alternatywę dla Mistrzowskiego Tria widzimy samodzielne kupno akcji Coca-Coli, Visy oraz Adidasa (lub innych akcji lub jednostek funduszy inwestycyjnych). Plusami tego rozwiązania będą większa elastyczność (z inwestycji można wycofać się praktycznie z dnia na dzień) oraz regularne wpływy z dywidend wypłacanych przez Coca-Colę, Visę i Adidasa (średniorocznie wynoszą one ok. 1%).

Sporym minusem będą jednak koszty transakcyjne (sprawdź nasz ranking kont maklerskich i dowiedz się, ile kosztuje dostęp do zagranicznych rynków giełdowych) oraz przede wszystkim ryzyko poniesienia straty.

Stąd dla osób o niskiej tolerancji ryzyka lepszym wyborem może okazać się Lokata strukturyzowana "Mistrzowskie Trio" (a najlepszym – w naszej opinii – standardowa lokata terminowa), natomiast inwestorzy z pewnym doświadczeniem na rynkach finansowych powinni wybrać wariant dywersyfikacji i samodzielnego inwestowania.

Powyższy artykuł nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).

Przydatne dokumenty

Komentarze i opinie

(0)
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy