Jak wybrać konto? Wskazówki dla klientów instytucjonalnych

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

143 publikacje 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


5 komentarzy
Jak wybrać konto? Wskazówki dla klientów instytucjonalnych
Spis treści

Nie tylko klienci indywidualni i przedsiębiorcy mogą posiadać konto w banku. Z rachunków bankowych może też korzystać bardzo zróżnicowana grupa podmiotów, często określana mianem klientów instytucjonalnych. Należą do nich m.in. spółdzielnie, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, związki zawodowe, rady rodziców, partie polityczne, komitety wyborcze, biura poselskie, kościoły oraz związki wyznaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Dość skromna oferta

W przypadku podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej znalezienie konta uwzględniającego specyficzne potrzeby danej instytucji nie jest – niestety – prostym zadaniem. Przede wszystkim dlatego, że rachunki przeznaczone wyłącznie dla klientów instytucjonalnych znajdziemy w ofertach jedynie kilku banków.

Dedykowana oferta

Bank

Kto skorzysta?

Dedykowane konta

PKO BP

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie

Rachunek bieżący w ramach pakietów:

 • Nasza Wspólnota Błękitna,
 • Nasza Wspólnota Srebrna

Bank Pocztowy

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, zarządcy nieruchomości

Rachunek bieżący w ramach pakietów:

 • Mini Dom,
 • Dom,
 • Pocztowy Biznes Pakiet dla zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych

BOŚ Bank

Wspólnoty mieszkaniowe

Konto Wspólnota

Alior Bank

Wspólnoty mieszkaniowe

Rachunek Wspólnota

Getin Bank

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie

Rachunek dostępny w ramach pakietów:

 • WM 10,
 • WM 15
 • Rachunek Spółdzielnia Mieszkaniowa

BNP Paribas

Fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe

Konto Otwarte na Biznes Non Profit

Boś Bank

Organizacje pozarządowe, w tym również ekologiczne (POE)

Pakiet dla NGO

Bank Pocztowy

Rady szkół, Rady klasowe, Rady przedszkoli i żłobków

Pocztowy Pakiet Rada Rodziców

*Stan na dzień 10.05. 2019 r.

Konto firmowe zamiast dedykowanego rachunku

W pozostałych instytucjach jesteśmy skazani na „zwykłe” rachunki firmowe, adresowane przede wszystkim dla przedsiębiorców. Niestety, także kont firmowych, z których mogą jednocześnie korzystać klienci instytucjonalni i biznesowi, jest na rynku stosunkowo niewiele. Do tego banki często nie informują na swoich stronach, jakie podmioty – poza osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - mogą ubiegać się o otwarcie firmowego konta. W efekcie klient instytucjonalny musi poświęcić znacznie więcej czasu na ustalenie, czy w ogóle może otworzyć interesujący go rachunek niż – dajmy na to – drobny przedsiębiorca. Aby nieco ułatwić Wam to zadanie, w tabelce prezentujemy kilka takich rachunków.

Konta firmowe

Bank

Kto skorzysta

Nazwa konta

mBank

Stowarzyszenia rejestrowe, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe

mBiznes konto Standard

Santander Bank Polska

Stowarzyszenia, jak również inne podmioty posiadające osobowość prawną

Konto Firmowe Godne Polecenia

Volkswagen Bank

Stowarzyszenia, fundacje, parafie, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe

Plus Konto Biznes

ING Bank Śląski

Wspólnoty mieszkaniowe

Konto Direct dla Firmy

Bank Pocztowy

dostępne dla każdego podmiotu, niezależnie od jego formy prawnej

Pocztowy Biznes Pakiet

PKO BP

dostępne dla każdego podmiotu, niezależnie od jego formy prawnej

Rachunek dla Biznesu

Nest Bank

dostępne dla każdego podmiotu, niezależnie od jego formy prawnej

BIZnest Konto

*Stan na dzień 10.05. 2019 r.

Jak przygotować się do wyboru konta?

Załóżmy, że po przejrzeniu ofert w kilku bankach udało nam wybrać kilka rachunków, z których możemy potencjalnie skorzystać. Kolejną czynnością, którą powinniśmy zrobić, jest określenie naszych oczekiwań i potrzeb. Przykładowo – jeśli szukamy konta dla małej fundacji utrzymującej się z datków i darowizn, prawdopodobnie najważniejsze będą dla nas niskie koszty związane z prowadzeniem rachunku. W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych czynnikiem przesądzającym o wyborze konta mogą być zaawansowane usługi elektroniczne, umożliwiające kontrolę nad przepływem środków. Z kolei dla komitetów wyborczych decydującym aspektem może być koszt pomocniczych rachunków (ułatwiających dokonywanie wydatków w strukturach terenowych) lub uproszczone procedury udzielania kredytu.

Reasumując, zanim zdecydujemy się na konkretne konto, musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Jakie operacje bankowe nasza instytucja będzie wykonywała najczęściej?
 • Z jakich innych produktów banku zamierzamy skorzystać (kredytów, rachunków lokacyjnych, ubezpieczeń, kont walutowych, obsługi przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych UE itp.)?
 • Które dodatkowe funkcjonalności rachunku są dla nas istotne (przykładowo: wieloosobowa akceptacja transakcji, zaawansowane usługi księgowe)?
 • W jaki sposób nasza organizacja będzie zarządzała kontem (tradycyjnie w oddziale banku czy za pomocą bankowości elektronicznej)?
 • Ile osób będzie miało dostęp do rachunku i jaki będzie zakres ich uprawnień?

W ten sposób sporządzimy listę najważniejszych kryteriów, na podstawie których będziemy oceniać poszczególne konta.

Na jakie opłaty należy zwrócić uwagę?

Najważniejszym aspektem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę, są koszty związane z obsługą rachunku. Jest jednak oczywiste, że dla różnych klientów instytucjonalnych ważne będą nieco inne opłaty.

Przykładowo: małe stowarzyszenie w pierwszej kolejności powinno przeanalizować prowizje za następujące usługi bankowe: transakcje kartą, subkonta, przelewy internetowe, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, wypłaty/wpłaty gotówki (w bankomatach, wpłatomatach i oddziałach banku). Z kolei dla dużej wspólnoty mieszkaniowej najistotniejsze będą opłaty za przelewy zewnętrzne, koszt otwarcia i prowadzenia rachunku głównego i kont pomocniczych oraz prowizje za wpłaty gotówkowe dokonywane w placówce banku lub na poczcie (w tym ostatnim przypadku instytucja bierze pod uwagę dobro lokatorów, uiszczających w ten sposób comiesięczne opłaty).

Warto jednak wiedzieć, że w wielu bankach klienci instytucjonalni mogą skorzystać ze specjalnych pakietów, obejmujących różne produkty i usługi. Z reguły taki pakiet zawiera rachunek bieżący, rachunki pomocnicze, produkty oszczędnościowe (rachunki lokacyjne, lokaty overnight, lokaty długoterminowe), określony limit bezpłatnych przelewów w miesiącu oraz dostęp do różnych przydatnych funkcjonalności. Korzystanie z pakietu jest co prawda płatne, jednak w jego ramach mniej zapłacimy za poszczególne operacje lub wręcz uzyskamy zwolnienie z niektórych opłat.

Dla wielu klientów instytucjonalnych bardzo ważna jest możliwość skorzystania z zaawansowanych usług dodatkowych pozwalających na lepszą kontrolę nad przepływem pieniędzy. Są to przede wszystkim rozmaite funkcjonalności pozwalające na sprawną identyfikację płatników i szybkie zbiorcze księgowanie środków na rachunku (np. możliwość tworzenia "paczek" przelewów, wieloosobowa akceptacja poleceń, eksport list płac z systemów księgowych, raporty i zestawienia finansowe, wsparcie w tzw. miękkiej windykacji itp.).

W niektórych bankach usługi te możemy wykupić oddzielnie lub też skorzystać z abonamentu (identycznie jak w przypadku pakietów zapłacimy wówczas mniej za niektóre usługi i operacje, jednak co miesiąc musimy wnieść opłatę za abonament). Podpowiadamy w tym miejscu, że wysokość takich opłat abonamentowych znacznie się różni w poszczególnych bankach, warto więc dokładnie przyjrzeć się tym kosztom.

Na zakończenie jeszcze jedna praktyczna wskazówka – bywa, że banki umożliwiają klientom instytucjonalnym (zwłaszcza tym dużym) wynegocjowanie łagodniejszych warunków. Warto więc dopytać, które operacje i usługi podlegają negocjacjom, a następnie poprosić o sporządzenie indywidualnej oferty.

O czym trzeba jeszcze pamiętać przed podpisaniem umowy?

W przypadku klientów instytucjonalnych podpisanie umowy jest możliwe wyłącznie w oddziale banku po okazaniu wymaganych dokumentów. Ponieważ każdy podmiot prawny i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej musi przedstawić nieco inne dokumenty, warto odpowiednio wcześnie zadbać o ich skompletowanie.

Przykładowo: do otwarcia konta przez fundację wymagany jest aktualny wyciąg z KRS, akt notarialny o ustanowieniu fundacji oraz jej statut, uchwała o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON. W przypadku niektórych klientów instytucjonalnych, np. komitetów wyborczych partii, ta lista może być jeszcze dłuższa. Bywa również, że oprócz dokumentów wymaganych przez prawo bank może poprosić o dodatkowe zaświadczenia.

Radzimy również, aby przed wizytą w banku jeszcze raz przejrzeć statut organizacji. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na zapisy, które określają, kto w imieniu naszej instytucji może zaciągać zobowiązania majątkowe i dysponować pieniędzmi na koncie. Uściślenie tych kwestii jest naprawdę ważne i może nas uchronić przed takimi sytuacjami, jak odcięcie od środków na rachunku czy niespłacane w terminie zobowiązania.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych rozważań wybór najbardziej odpowiedniego konta dla klienta instytucjonalnego jest zadaniem dość czasochłonnym. Zanim zdecydujemy się na konkretny produkt, w pierwszej kolejności musimy sprecyzować swoje wymagania wobec rachunku, a następnie przejrzeć oferty przynajmniej kilku banków i przeprowadzić szczegółową kalkulację kosztów. Warto jednak podjąć ten wysiłek, bo tylko wówczas zyskamy pewność, że podjęliśmy właściwą decyzję.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(5)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
A
Adamiak
Gość

Czy rada rodziców może w ogóle posiadać swoje konto? Dyrektor naszej szkoły twierdzi, że nie i że musimy trzymać pieniądze na subkoncie szkoły. Czy Państwo coś wiedzą na ten temat?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Adamiak

Witam! Rada rodziców jak najbardziej może przechowywać swoje fundusze na odrębnym od szkolnego rachunku bankowym. Reguluje to art. 84 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe :-)

Odpowiedz

U
useful001
Gość

Mogę powiedzieć, że kościół protestancki (z ustawą z państwem Polskim) w mbanku nie otworzy konta, ze względu na "trudność w określeniu beneficjenta". Podobno zapłacili 2mln kary za błędy w ustalaniu beneficjenta. Możecie ich skreślić z listy, albo zaznaczyć *, że są ograniczenia. A jeśli chodzi o ING to kościół może tam otworzyć konto korporacyjne.

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@useful001

Dziękujemy za komentarz - z naszej strony również sprawdzimy te informacje.

Odpowiedz

U
useful001
Gość
@najlepszekonto.pl

Najciekawsze w tym wszystkim: poszukałem (15minut) w internecie i znalazłem 2 kościoły katolickie, 1 ewangelicko-augburski i 3 baptystyczne, które mają konto w mbanku.

Odpowiedz