Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość – jak przebiega ten proces?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 49 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość – jak przebiega ten proces?
Spis treści

Czy można przenieść hipotekę na inną nieruchomość?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe zaciągane zwykle na wiele lat. Najczęściej kredytobiorcy decydują się na okres kredytowania sięgający 25 lub 30 lat. W tak długiej perspektywie czasowej trudno jest przewidzieć, jak potoczą się ich losy. Wielu z nich myśli, iż hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przekreśla ich szanse na zmianę życiowych planów. Czy jednak słusznie? Absolutnie nie!

Jeżeli w trakcie spłaty kredytu podejmiesz decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, dobrym rozwiązaniem może okazać się przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość.

Na czym polega przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość?

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka wpisana w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Ustanowienie takiego wpisu umożliwia bankowi dochodzenie swoich praw niezależnie od tego, czyją własnością jest dana nieruchomość. W przypadku zaniechania spłaty zobowiązania kredytodawca jako wierzyciel ma prawo do wyegzekwowania swojej należności za pośrednictwem komornika. Dzięki temu bank może odzyskać całość pożyczonych środków.

Jak już wiesz, przeniesienie hipoteki jest jak najbardziej możliwe. Zatem, na czym to polega? Otóż, przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość sprowadza się do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej pierwotnej nieruchomości oraz ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nowej nieruchomości, którą zdecydujesz się nabyć bądź która jest już Twoją własnością.

Kiedy warto rozważyć przeniesienie hipoteki?

Zmiana zabezpieczenia spłacanego kredytu może być dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy planujesz przeprowadzkę. Wówczas hipoteką zostanie obciążona nieruchomość, w której zamieszkasz.

Warto zaznaczyć, iż alternatywnym rozwiązaniem w przypadku zmiany miejsca zamieszkania może być także sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym. Jeżeli jednak nie chcesz się jej pozbywać i np. przenosisz się do mieszkania, które otrzymałeś w spadku bądź kupujesz inną nieruchomość, a obecnie kredytowaną chcesz pozostawić swojemu dziecku, korzystniejszą opcją będzie właśnie przeniesienie zabezpieczenia hipotecznego.

Jakie warunki należy spełnić, by przenieść hipotekę na inną nieruchomość?

Jeżeli zdecydujesz się na przeniesienie hipoteki, bank będzie zobowiązany do zweryfikowania poziomu ryzyka związanego ze zmianą zabezpieczenia. W celu uzyskania zgody banku niezbędne będzie spełnienie określonych warunków.

Przede wszystkim wartość nowej nieruchomości nie może być niższa od poprzedniej. Bank będzie wymagał przedstawienia wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę, na podstawie której upewni się, czy proponowane zabezpieczenie jest odpowiednie i czy spełnia wszystkie wymagania. Oprócz tego konieczne będzie dostarczenie odpisów z księgi wieczystej, dzięki którym możliwe będzie potwierdzenie, iż na nieruchomości nie ma żadnych innych obciążeń. Dodatkowo kredytodawca może poprosić o przedstawienie zdjęć dokumentujących jej aktualny stan.

Kolejną istotną kwestią jest Twoja zdolność kredytowa. Mimo, iż kredyt został już przyznany, zwykle banki ponownie weryfikują możliwości finansowe kredytobiorcy, by upewnić się, czy nie uległy one znaczącej zmianie. Przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej możesz spodziewać się szczególnie wówczas, gdy zmieniło się Twoje źródło dochodu bądź gdy zwiększyła się liczba osób na Twoim utrzymaniu.

Jak przebiega proces przeniesienia hipoteki na inną nieruchomość?

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych formalności. Zdecydowałeś się na zmianę zabezpieczenia hipotecznego, jednak nie wiesz, od czego zacząć? Przedstawiamy, jak krok po kroku przebiega cały proces.

Krok 1. Złożenie wniosku o przeniesienie hipoteki

Wniosek o przeniesienie hipoteki powinien zostać złożony w formie pisemnej. Wypełnisz go w oddziale bankowym. Należy zawrzeć w nim informacje na temat zmian, jakie chcesz wprowadzić.

Krok 2. Dostarczenie niezbędnych dokumentów

Jak już wspomnieliśmy, konieczne będzie przedstawienie wyceny nieruchomości, na podstawie której kredytodawca upewni się, czy proponowana przez Ciebie nieruchomość nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Oprócz tego powinieneś dostarczyć odpis z księgi wieczystej, który potwierdzi, iż nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

W przypadku, gdy nie jesteś jeszcze prawnym właścicielem nieruchomości, która ma stanowić nowe zabezpieczenie, kredytodawca poprosi Cię o przedstawienie przedwstępnej umowy sprzedaży, a po dokonaniu zakupu – o akt notarialny potwierdzający nabycie własności nieruchomości.

Krok 3. Analiza zdolności kredytowej

Kolejnym krokiem jest weryfikacja zdolności kredytowej. Bank przeanalizuje wysokość Twoich obecnych dochodów oraz wydatków, by upewnić się, że nadal będziesz w stanie bezproblemowo spłacać kredyt.

Krok 4. Wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Po zaakceptowaniu wniosku możliwe będzie podpisanie aneksu do umowy. Bank wyrazi również zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej poprzedniej nieruchomości. Wówczas niezbędne będzie pozyskanie tzw. listu mazalnego, który należy dołączyć do wniosku o wykreślenie hipoteki. Wniosek ten złożysz w sądzie rejonowym odpowiednim dla lokalizacji Twojej nieruchomości.

Krok 5. Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość

Finalnym etapem jest ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na nowej nieruchomości. W tym celu niezbędne będzie złożenie wniosku o wpis hipoteki w sądzie rejonowym.

Czas oczekiwania na dokonanie wpisu w poszczególnych sądach jest bardzo zróżnicowany i zależy od ilości złożonych wniosków. Może on wynosić od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Kiedy przeniesienie hipoteki nie będzie możliwe?

Powinieneś mieć na uwadze, że ostateczna decyzja dotycząca przeniesienia hipoteki należy do kredytodawcy. Może on odrzucić Twój wniosek, jeżeli uzna, iż taka zmiana będzie wiązała się ze zwiększeniem ryzyka bankowego.

Negatywnej decyzji można spodziewać się, gdy wartość alternatywnej nieruchomości jest niższa od aktualnej. Wówczas nie stanowiłaby ona odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku zaprzestania spłaty kredytu.

Bank dokładnie zapozna się z zapisami widniejącymi w księdze wieczystej proponowanej nieruchomości. Jeżeli znajdują się tam informacje dotyczące istniejących już obciążeń, przeniesienie hipoteki nie będzie możliwe.

Przeszkodą w uzyskaniu zgody banku może być także znaczny spadek Twoich dochodów bądź wzrost kosztów życia. Po zweryfikowaniu zdolności kredytowej bank określi, czy będziesz mógł nadal bezproblemowo spłacać zobowiązanie.

Kredytodawca nie zgodzi się na przeniesienie hipoteki również wtedy, gdy będzie się to wiązało ze zmianą właściciela nieruchomości. Należy pamiętać, iż właścicielem nowego zabezpieczenia powinien być kredytobiorca.

Ile kosztuje przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość?

Powinieneś wiedzieć, iż przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Zanim rozpoczniesz procedurę, warto dokładnie się z nimi zapoznać. Opłaty te mogą się różnić w zależności od banku.

Na jakie koszty powinieneś być przygotowany? Przede wszystkim będziesz musiał pokryć koszt sporządzenia wyceny nieruchomości. Może on wynosić 300-1000 zł. Kolejnym wydatkiem jest opłata za sporządzenie aneksu do umowy (ok. 200-500 zł). Niektóre banki pobierają również opłatę za samą procedurę zmiany zabezpieczenia (500-1000 zł).

Nie należy także zapominać o opłatach sądowych. Koszt wykreślenia hipoteki wynosi 100 zł, natomiast dokonanie nowego wpisu – 200 zł.

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość – podsumowanie

Reasumując, przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość jest jak najbardziej możliwe i wbrew pozorom nie należy do skomplikowanych czynności. Powinieneś jednak mieć na uwadze, iż proces ten wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków.

Jeżeli planujesz przeprowadzkę, a nie zamierzasz sprzedawać obecnej nieruchomości, przeniesienie zabezpieczenia może okazać się dobrym rozwiązaniem. Przed złożeniem wniosku warto jednak dokładnie przeanalizować opłacalność całego przedsięwzięcia i odpowiednio się do niego przygotować.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy