Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem – czy warto?

Przeglądając oferty kredytów, zwracamy szczególną uwagę na oprocentowanie. Należy zauważyć, iż istotna jest nie tylko jego wysokość, ale także rodzaj. Większość kredytów gotówkowych ma oprocentowanie stałe. Na czym to dokładnie polega i czy kredyt ze stałym oprocentowaniem rzeczywiście będzie dobrym wyborem?

Z tekstu dowiesz się:

  • Czym jest oprocentowanie?
  • Jaka jest maksymalna wysokość oprocentowania kredytów?
  • Na czym polega oprocentowanie stałe?
  • Na czym polega oprocentowanie zmienne?
  • Czym różni się oprocentowanie stałe od oprocentowania zmiennego?
  • Który rodzaj oprocentowania będzie bardziej korzystny?

Czym jest oprocentowanie kredytu?

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy czym jest oprocentowanie. To jeden z najważniejszych parametrów kredytu. Oprocentowanie to procentowy wskaźnik, który uświadomi Ci jaka będzie wartość odsetek w ujęciu rocznym. 

Oprocentowanie określa wysokość podstawowego kosztu kredytu. Składa się ono z dwóch części – stawki bazowej WIBOR oraz marży banku. 

WIBOR to stopa procentowa, która jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Jej wartość jest zmienna i zależy od stanu gospodarki. Każda zmiana wysokości WIBOR wpływa na oprocentowanie, przez co zmniejszają bądź zwiększają się koszty zaciągniętego zobowiązania. W swoich ofertach banki stosują WIBOR 3M lub WIBOR 6M, co oznacza, iż stopy procentowe aktualizowane są co 3 bądź co 6 miesięcy. 

Druga część oprocentowania, czyli marża, to zysk banku z tytułu udzielenia finansowania. Jej wysokość jest indywidualnie określana przez dany bank i zależy od jego polityki wewnętrznej. Wartość marży jest stała i nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Jednak co ważne, przed podpisaniem umowy kredytowej wysokość marży można negocjować. Może ona zostać zmniejszona np. gdy posiadasz wysoką zdolność kredytową. 

Jaka jest maksymalna wysokość oprocentowania kredytu gotówkowego?

Instytucje finansowe samodzielnie decydują o wysokości oprocentowania udzielanego  zobowiązania. Jednak co istotne, jego wartość musi mieścić się w przedziale zgodnym z przepisami Kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z kodeksem cywilnym maksymalna wysokość oprocentowania nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, które składają się ze stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz 3,5 punktu procentowego. W 2021 roku wysokość stopy referencyjnej wynosi 0,1%, a więc maksymalna wysokość oprocentowania kredytów to 7,2% w skali roku. 

Jakie rodzaje oprocentowania masz do wyboru?

Decydując się na kredyt gotówkowy, staniesz przed wyborem rodzaju oprocentowania. Do wyboru masz oprocentowanie stałe lub oprocentowanie zmienne. 

Decyzja, jaką podejmiesz, będzie miała wpływ na ostateczne koszty przyznanego zobowiązania. Zatem, czym charakteryzują się te dwa typy oprocentowania i który z nich powinieneś wybrać?

Na czym polega oprocentowanie stałe?

Oprocentowanie stałe oznacza, iż jego wartość ustalona w momencie podpisania umowy będzie identyczna przez cały okres kredytowania. Ten rodzaj oprocentowania jest odporny na wahania w gospodarce oraz niezależny od zmian stóp procentowych. 

Oprocentowanie stałe jest najczęściej spotykane w ofertach kredytów gotówkowych. Wybierają je przede wszystkim klienci, dla których liczy się stabilność. Dzięki  niezmiennej wartości oprocentowania bez problemu można przewidzieć wysokość miesięcznej raty zobowiązania. Zdecydowanie ułatwia to planowanie domowego budżetu. 

Na czym polega oprocentowanie zmienne?

Oprocentowanie zmienne oznacza, iż jego wysokość będzie ulegać zmianom w trakcie okresu kredytowania. Wartość tego parametru będzie zależna od wysokości aktualnych stóp procentowych.

Zaciągając zobowiązanie z oprocentowaniem zmiennym, powinieneś mieć na uwadze, iż wszelkie zmiany sytuacji gospodarczej mogą oddziaływać na oprocentowanie, co wpłynie na wysokość miesięcznej raty.

Przed podpisaniem umowy zwróć uwagę, czy w przypadku Twojego kredytu został zastosowany wskaźnik WIBOR 3M czy WIBOR 6M. W zależności od tego wartość oprocentowania Twojego zobowiązania będzie mogła się zmieniać co 3 bądź co 6 miesięcy. 

Czym różni się oprocentowanie stałe od oprocentowania zmiennego?

Wiedząc już na czym polega oprocentowanie stałe oraz oprocentowanie zmienne, z łatwością możemy zauważyć występujące między nimi różnice. 

Decydując się na kredyt gotówkowy z oprocentowaniem stałym możesz mieć pewność, iż wysokość oprocentowania nie zmieni się do końca obowiązywania umowy kredytowej. Zmiany stóp procentowych w żaden sposób nie wpłyną na wysokość Twojej raty. 

Z kolei konstrukcja oprocentowania zmiennego sprawia, iż jego wysokości nie da się przewidzieć. Może się ona wielokrotnie zmieniać podczas trwania umowy. W sytuacji gdy Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o podwyższeniu bądź zmniejszeniu stóp procentowych, bank będzie zobowiązany do przesłania Ci zaktualizowanego harmonogramu spłat zgodnego z obowiązującym oprocentowaniem.

Kredyt gotówkowy z oprocentowaniem stałym czy zmiennym? Co wybrać?

Różnice występujące pomiędzy oprocentowaniem stałym i zmiennym sprawiają, iż wielu przyszłych kredytobiorców zastanawia się nad tym, który wybór będzie bardziej korzystny. 

Niestety, nie ma na to gotowej odpowiedzi. Wybór ten jest sprawą indywidualną, gdyż zależny jest od wielu czynników. By ułatwić Ci podjęcie decyzji, możemy podpowiedzieć, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę. 

Przede wszystkim należy uwzględnić aktualną sytuację gospodarczą kraju oraz przyszłe prognozy na jej temat. Zapoznanie się z przewidywaniami ekonomistów i analityków może ułatwić Ci podjęcie korzystnego wyboru. 

W przypadku rekordowo niskich stóp procentowych rozsądniejszą decyzją może być wybór oprocentowania stałego. Wówczas prawdopodobieństwo kolejnego spadku jest znikome, natomiast nagły wzrost stóp procentowych jest bardzo możliwy. Jeżeli w takiej sytuacji zdecydujesz się na oprocentowanie stałe, nie będziesz mieć żadnych powodów do zmartwień. Z kolei spłacając kredyt z oprocentowaniem zmiennym, powinieneś być przygotowany na niespodziewany wzrost raty. 

Istotne znaczenie ma także długość okresu kredytowania. Jeżeli planujesz spłacić kredyt w ciągu najbliższych kilku lat, zmiany stóp procentowych nie powinny mieć znacznego wpływu na ratę zobowiązania. Natomiast, gdy rozważasz kredyt z maksymalnym czasem spłaty oraz gdy spekulacje ekspertów nie są optymistyczne bądź gdy ciężko przewidzieć dalszy rozwój sytuacji, bezpieczniejszym rozwiązaniem z pewnością będzie kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. 

Wysokość oprocentowania stałego zawsze będzie nieco wyższa od oprocentowania zmiennego tego samego kredytu. W ten sposób bank zabezpiecza się na wypadek wzrostu stóp procentowych. 

Jak można zauważyć, oprocentowanie stałe będzie dobrym wyborem wówczas, gdy cenisz sobie spokój i gdy chcesz mieć pewność, że wysokość odsetek nie ulegnie zwiększeniu. Jednocześnie nie możesz jednak liczyć na ich zmniejszenie, co może być frustrujące w przypadku znacznego spadku stóp procentowych. Wówczas zaoszczędzą jedynie kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązanie z oprocentowaniem zmiennym. 

Kredyt ze stałym oprocentowaniem zapewnia większe bezpieczeństwo, jednak ciężko przewidzieć, czy wybór ten będzie bardziej korzystny. Bardzo często decyzja klientów jest zależna od ich skłonności do ryzyka. 

Ważny jest nie tylko rodzaj oprocentowania…

Powinieneś mieć świadomość, iż nie tylko rodzaj i wysokość oprocentowania wpływają na koszt kredytu. 

Zatem, zanim dokonasz wyboru oferty, skorzystaj z rankingu kredytów gotówkowych i zwróć szczególną uwagę na wskaźnik RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), który uwzględnia nie tylko oprocentowanie, lecz także prowizję, dodatkowe ubezpieczenie i wszystkie pozostałe opłaty związane z kredytem w ujęciu rocznym. Parametr ten uświadomi Ci, jaki będzie całkowity koszt Twojego zobowiązania. 

Czy warto wybrać kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż zależy ona od wielu czynników, m.in. od aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, przewidywań dotyczących wysokości stóp procentowych, długości okresu kredytowania, a także Twojej skłonności do ryzyka. 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dokładnie rozważ zalety oraz wady obu typów oprocentowania. Z pewnością ułatwi Ci to dokonanie wyboru, który będzie odpowiadał Twoim oczekiwaniom oraz indywidualnym preferencjom. 

Dodaj komentarz