Wróć

O czym Łowca Promocji wiedzieć powinien

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3210 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


O czym Łowca Promocji wiedzieć powinien
Spis treści

A jak aktywacja aplikacji mobilnej, aktywność, atrakcyjność promocji

Aktywacja aplikacji mobilnej

To bardzo często spotykany warunek otrzymania nagrody, zwłaszcza w przypadku promocji kont osobistych. Operacja sprowadza się do pobrania i zainstalowania na swoim telefonie aplikacji mobilnej danego banku oraz dokonania jej aktywacji (uruchomienia) w określonym terminie. Może to być konkretna data (np. do 30 kwietnia) lub pewien okres (np. w ciągu 30 dni od otwarcia konta).

Niekiedy regulamin nie wskazuje wprost na konieczność aktywowania aplikacji mobilnej, ale przeprowadzenie tego procesu wynika pośrednio z warunków udziału w promocji, np. konieczne jest dokonanie przelewów w aplikacji lub przy pomocy Blika.

Jeśli dla otrzymania nagrody wymagane są działania związane z aplikacją mobilną, zwróć uwagę, jakie minimalne wymagania techniczne winien spełniać Twój telefon, by możliwe było jej zainstalowanie.

Zobacz też: zalogowanie się do bankowości internetowej

Aktywność

W wielu tekstach dotyczących promocji pojawiają się określenia aktywność w korzystaniu z konta/karty czy wymagana jest niewielka aktywność. Chodzi o zadania, jakie musi wykonać uczestnik akcji, by wywiązać się z postanowień regulaminu oraz określenie stopnia zaangażowania.

W tym tekścieznajdziesz wykaz najczęściej wymaganych aktywności i naszą ocenę stopnia ich trudności.

Atrakcyjność promocji

Ocenę atrakcyjności promocji można przeprowadzić na kilku płaszczyznach

  • Atrakcyjność nagrody - decydująca jest nie tylko jej wartość, ale i rodzaj. Naszym zdaniem najlepsza jest gotówka, bo można nią swobodnie dysponować. Na drugim miejscu stawiamy bony zakupowe/vouchery, zwłaszcza gdy można je wydać w różnych sklepach i okres ich ważności wynosi kilka miesięcy. Na podium stawiamy też rabaty, pod warunkiem, że wynoszą przynajmniej kilkanaście złotych. Najniżej oceniamy atrakcyjność akcji z nagrodami rzeczowymi. Udział w takich promocjach ma sens tylko wtedy, gdy dana rzecz jest przydatna uczestnikowi akcji, może ewentualnie posłużyć jako upominek.

  • Czas, w jakim należy realizować zadania – im krótszy i większy efekt (wyższy bonus), tym lepiej. Wielomiesięczne akcje wymagające dużej dyscypliny oceniamy jako “kiepskie”.

  • Ilość i rodzaj zadań do wykonania – w tym przypadku też uważamy, że im mniej warunków do spełnienia, tym lepiej. Istotnym elementem oceny promocji jest spojrzenie na wymagane aktywności. Wykonanie kilku transakcji bezgotówkowych kartą/Blikiem bez względu na kwotę lub przelewów z konta to proste warunki do spełnienia. Konieczność zapewnienia wpływu wynagrodzenia w określonej wysokości lub wykonania wskazanej liczby operacji bezgotówkowych na konkretną kwotę minimalną to już trudne zadanie.

  • Przejrzystość regulaminu – wbrew pozorom ten element ma znaczenie, zwłaszcza gdy wymaganych jest wiele różnych aktywności. Jeśli zapisy są zagmatwane, nie wynika z nich jednoznacznie, co, kiedy i w jaki sposób należy zrobić, lepiej nie przystępować do takiej akcji. Może się bowiem okazać, że postępując według tego, jak Ty interpretujesz treść regulaminu, nie otrzymasz nagrody, bo organizator akcji ma zupełnie inne podejście do jej zasad.

B jak Blik, bon zakupowy

Blik, patrz: płatności mobilne i transakcje kartą

Bon zakupowy (voucher, e-karta, karta elektroniczna)

Współcześnie praktycznie nie zdarza się już, by bon miał postać papierową (fizyczną) i był przesyłany do nagrodzonego tradycyjną pocztą. Tego typu bonusy występują obecnie w postaci elektronicznych kodów (ciąg cyfr lub liter, ewentualnie ich kombinacja), które przesyłane są uczestnikowi promocji w wiadomości e-mail lub sms. Otrzymany kod należy okazać kasjerowi podczas transakcji w punktach stacjonarnych lub wpisać w odpowiednim miejscu w trakcie zakupów internetowych.

E jak e-karta, patrz: bon zakupowy

F jak formularz rejestracji

Formularz rejestracji

Regulaminy bardzo wielu akcji specjalnych wymagają, by uczestnik zarejestrował się (ewentualnie posiadaną kartę płatniczą) na specjalnej stronie internetowej promocji. Zawsze wiąże się to z obowiązkiem zaakceptowania regulaminu akcji i bardzo często występuje konieczność wyrażenia zgód: na przetwarzanie danych osobowych i kontakty marketingowe.

Pierwsze pozwalają organizatorowi akcji m.in. na kontaktowanie się z uczestnikami promocji w związku z jej realizacją. Drugie są rozwinięciem wcześniejszych i umożliwiają przedstawianie ofert usług lub produktów podczas kontaktów drogą elektroniczną (e-mail, sms) czy telefoniczną.

Zobacz też: zgoda na ujawnienie tajemnicy bankowej, strona promocji

K jak karencja, kody MCC

Karencja

Karencja to okres przed przystąpieniem do promocji, w którym nie można posiadać (lub współposiadać) określonego produktu (np. konta, karty kredytowej). Niekiedy wykluczenie obejmuje także osoby, które miały prawo do dysponowania promowanym produktem jako pełnomocnik, kurator czy z innych tytułów prawnych.

Zapisy na temat karencji znajdują się prawie zawsze w początkowej części regulaminu promocji.

Skrajny przypadek to brak możliwości ubiegania się o nagrodę, gdy już kiedyś w przeszłości uczestniczyło się w akcji dotyczącej danego produktu. Najdłuższe okresy karencji wynoszą ponad 2 lata. Bywa, że wystarczy, by nie korzystać z promowanego produktu w dniu startu akcji.

Zobacz też: nowy klient

Kody MCC

Kod MCC (Merchant Category Code) to 4-cyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot akceptujący karty płatnicze. Wykorzystywany jest do określenia miejsc, w których można otrzymać zwrot części wydatków “plastikiem” (np. w placówkach kultury, obiektach sportowych, restauracjach) lub wskazania punktów, w których dokonanie płatności nie spełni warunków promocji.

Więcej informacji znajdziesz w tym tekście.

Zobacz też:zakazane kody

L jak limit nagród (uczestników), patrz pula nagród

N jak nagroda, nowe środki, nowy klient

Nagroda

Nagroda, bonus, premia są pojęciami używanymi wymiennie. Chodzi o coś, co jest uhonorowaniem uczestnika akcji za podjętą przez niego aktywność. Nagrodą może być premia pieniężna, nagroda rzeczowa, voucher/bon zakupowy do wykorzystania w określonym sklepie (lub w kilku), bilety do kina, ale także podwyższone oprocentowanie konta oszczędnościowego, rabat za dokonanie płatności w określony sposób (np. Blikiem, określoną kartą płatniczą, Google Pay czy Apple Pay) czy zwolnienie z opłat za wskazane usługi przez pewien czas.

Nowe środki

Pojęcie to występuje na ogół w akcjach, w których „nagrodą” jest podwyższone oprocentowanie konta oszczędnościowego. W regulaminie oferty bank wskazuje konkretną datę, w której sprawdza stan środków klienta na wszystkich jego rachunkach (lub tylko na kontach określonego rodzaju, np. nie bierze pod uwagę lokat czy kont inwestycyjnych).

Nadwyżka ponad ustalone w ten sposób saldo stanowi nowe środki i jest objęta promocyjnym oprocentowaniem przez czas określony w regulaminie akcji.

Nowy klient

Osoba, która w określonym czasie (patrz: Karencja) nie była posiadaczem (lub współposiadaczem) wskazanego produktu bankowego, np. rachunku osobistego, konta oszczędnościowego, karty płatniczej, i dzięki temu może wziąć udział w promocji.

O jak okres promocji, osoby wykluczone, organizator promocji

Okres promocji

Pojęcie okres promocji bywa używane przez organizatorów akcji w dwóch znaczeniach. Raz jako czas przystąpienia do promocji, czyli okres, w którym należy się w niej zarejestrować, złożyć wniosek o konto/kartę itp. Inna możliwość to objęcie tym sformułowaniem całego okresu trwania akcji – od chwili jej startu do momentu przekazania nagród uczestnikom.

Zobacz też: formularz rejestracji

Osoby wykluczone

Grono osób, które na mocy regulaminu promocji są wykluczone z udziału w niej. Na ogół są to pracownicy organizatora akcji, nierezydenci, rezydenci podatkowi USA oraz ci, których obejmuje karencja.

Zobacz też: uczestnicy akcji, karencja

Organizator promocji

Nie w każdym przypadku organizatorem i fundatorem nagród jest bank. Zdarzają się akcje, które przygotowuje firma niezależna od instytucji finansowej i ona też jest fundatorem nagród. Wiąże się to z koniecznością udzielenia przez uczestników akcji zgody, by bank, którego produkty są przedmiotem promocji, przekazał organizatorowi informacje objęte tajemnicą bankową.

Zobacz też: zgoda na ujawnienie tajemnicy bankowej

P jak płatności mobilne, podatek od nagrody, premia, program poleceń, przelew, pula nagród

Płatności mobilne

Wszelkiego rodzaju transakcje dokonane bez przedstawiania karty płatniczej. W tym przypadku używa się danych “plastiku” zapisanych w urządzeniu mobilnym, np. smartfonie, zegarku, opasce. Płatnościami mobilnymi są m.in. Apple Pay, Blik, Google Pay czy Garmin Pay.

Podatek od nagrody

Niewielkie wygrane w konkursach, promocjach i podobnych akcjach zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z otrzymanej premii nie trzeba się rozliczać z fiskusem i ujmować jej w zeznaniu rocznym PIT.

W przypadku nagród o większej wartości organizator ustanawia “premię dodatkową”, która nie trafia w ręce uczestnika akcji, lecz jest przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego. Formalnościami zajmuje się organizator.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm. Udział w akcji specjalnej dla przedsiębiorców, której przedmiotem jest rachunek firmowy, karta kredytowa czy inny produkt dla biznesu, niewątpliwie ma związek z działalnością gospodarczą. W związku z tym otrzymana premia musi być ujęta w rozliczeniach finansowych jako przychód firmy.

Zobacz też: organizator promocji

Premia, patrz: nagroda

Program poleceń

Promocje, w których nagrody mogą zdobyć dotychczasowi klienci banku (osoby polecające) oraz ci, którzy zostaną namówieni do skorzystania z jego usług (osoby polecone). Mechanizm akcji jest bardzo prosty i na ogół wygląda tak – polecający generuje w systemie bankowości elektronicznej lub otrzymuje w oddziale banku tzw. kod polecający, osoba polecona wpisuje go we wniosku o produkt (np. konto osobiste, kartę kredytową). Warunkiem wypłaty premii dla obu stron jest spełnienie przez nowego klienta określonych warunków aktywności.

Przy tego typu akcjach często obowiązuje maksymalny limit poleceń (np. 5 lub 10 szt.), ale bywa i tak, że bank nie stawia żadnych ograniczeń, wręcz zachęca do aktywnego pozyskiwania jak największej liczby nowych klientów. Służą temu specjalne premie (np. dodatkowa gratyfikacja pieniężna za każde 10 skutecznych poleceń) lub nagrody dla najskuteczniejszych polecających w określonym czasie lub całym okresie trwania programu poleceń.

Przelew

Przelew to, w największym uproszczeniu, przekazanie pieniędzy z jednego rachunku na inny.

Regulaminy promocji nie precyzują kwot, na jakie mają opiewać. Mówią natomiast, że warunki akcji spełnią tylko przelewy zewnętrzne (czyli na konto w innym banku), dokonane w określony sposób (np. w bankowości internetowej, w aplikacji mobilnej) albo na konto innego posiadacza niż uczestnik akcji.

Wymagania promocji sprowadzają się na ogół do wykonania kilku przelewów spełniających kryteria opisane w regulaminie w określonym czasie.

Pula nagród

Pula nagród do rozdania w ramach promocji może być wyrażona ilościowo (np. przyjmiemy 500 wniosków o konto; nagrodzimy 100 osób, które najszybciej spełnią warunki promocji) albo kwotowo (np. maksymalna wartość rabatów udzielonych w ramach promocji może wynieść 10 000 zł).

Stwierdzenie, że zostanie przyjęta określona liczba wniosków, gwarantuje uczestnikowi promocji (o ile spełni jej wymagania) otrzymanie nagrody.

Takiej pewności nie ma w sytuacji, gdy wnioski o produkt przyjmowane są bez ograniczeń, a o przyznaniu bonusów z dostępnej puli decyduje moment realizacji zadań zapisanych w regulaminie. Podobnie jest w przypadku, gdy określona jest ogólna wartość dostępnych nagród. Dotyczy to głównie promocji związanych z koniecznością dokonania płatności w określony sposób, co przekłada się na pewien rabat kwotowy lub procentowy.

R jak regulamin promocji

Regulamin promocji

Regulamin promocji precyzyjnie określa (przynajmniej powinien) wszelkie kwestie związane z przeprowadzeniem akcji. Najważniejsze w nim są zapisy, kto może uczestniczyć w promocji, co i kiedy ma zrobić, by w określonym czasie otrzymać nagrodę. Wymagane też jest wskazanie, do kogo, kiedy i w jakiej formie uczestnik promocji może składać reklamacje na przebieg promocji oraz określenie, kto (jaki podmiot) i w jakim zakresie będzie przetwarzał dane osobowe.

Zobacz też: okres promocji, organizator promocji, uczestnicy, warunki udziału

S jak saldo, strona promocji

Saldo

Inaczej mówiąc, jest to wysokość środków będących do dyspozycji klienta na jego rachunku.

Termin ten najczęściej pojawia się w kontekście zapewnienia odpowiedniego salda średniomiesięcznego na konkretnym rachunku (np. założonym w ramach promocji) lub konkretnego typu (np. koncie oszczędnościowym) albo też na wszystkich rachunkach danej osoby w konkretnym banku, co jest warunkiem otrzymania podwyższonego oprocentowania konta oszczędnościowego.

Strona promocji

Strona internetowa poświęcona przedstawieniu zasad promocji. Na ogół zawiera informację o nagrodzie, warunkach jej uzyskania i krótki opis produktu, którego dotyczy (np. konto osobiste, karta kredytowa, produkt ubezpieczeniowy). Bardzo ważną jej częścią są linki do wniosku o promowany produkt i regulaminu akcji.

Zobacz też: formularz rejestracji

T jak Transakcja kartą

Transakcja kartą

Obowiązek wykonania transakcji kartą to jeden z najczęściej występujących warunków starania się o nagrodę. Regulamin promocji określa, do kiedy (np. do 30 września) lub w jakim terminie (np. w ciągu 40 dni od założenia rachunku) należy wykonać określoną liczbę transakcji (np. 5 sztuk) albo wydać kartą pewną kwotę (np. minimum 300 zł). Można się też spotkać z koniecznością wykonania pewnej liczby operacji o wskazanej wartości (np. 3 transakcje o wartości min. 20 zł każda).

Dobrze przygotowany regulamin określa także miejsca, w których można dokonać transakcji (placówki stacjonarne, sklepy internetowe), możliwość realizacji transakcji mobilnych bez przedstawiania karty (np. Blik, Apple Pay, Google Pay itp.) oraz dopuszczalność wykorzystania “pośredników” (np. Przelewy24, DotPay, itp.)

Zobacz też: zakazane kody

U jak Uczestnicy promocji

Uczestnicy promocji

Osoby, które w myśl regulaminu akcji mogą wziąć w niej udział i zdecydowały się na to, wypełniając formularz rejestracyjny lub wniosek o promowany produkt. Pojęcie to obejmuje też tych, którzy uczestniczą w akcji, wykonując pewne czynności, np. korzystając z określonych metod płatności.

Najczęściej spotykane określenie mówi, że “uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych”. Dodatkowo pojawia się wymóg posiadania polskiego dowodu osobistego i/lub adresu zamieszkania na terenie Polski.

Zobacz też: formularz rejestracji, karencja, osoby wykluczone

V jak voucher, patrz: bon zakupowy

W jak warunki udziału, wpływ (wynagrodzenia)

Warunki udziału

Bardzo szerokie pojęcie obejmujące ogół zagadnień związanych z uczestnikami akcji i zasadami jej przeprowadzenia. Warunki udziału określone są w regulaminie promocji.

Zobacz też: aktywność, karencja, regulamin, uczestnicy akcji

Wpływ (wynagrodzenia)

Jednym z bardzo często występujących warunków przy promocjach kont osobistych jest zapewnienie wpływu na rachunek. Wyodrębniamy 3 grupy wymagań tego typu.

  • Najogólniejsze zapisy mówią, by był to przelew jednorazowy (lub w łącznej wysokości) w określonym miesiącu (lub w kilku kolejnych). I tyle, nie ma obostrzeń, skąd mają pochodzić pieniądze, jaki ma być tytuł przychodzącego przelewu. To najlepsze rozwiązanie dla uczestników promocji, bo sami mogą zasilać nowo otwarty rachunek pieniędzmi z konta w innym banku. Najprościej jest to zrobić, ustanawiając tam zlecenie stałe.

  • Bardziej restrykcyjne zapisy regulaminów precyzują, jakie przelewy nie spełnią warunków akcji. Na ogół niedopuszczalne są wpływy z rachunków własnych klienta w danym banku (czasem także w innych), kont oszczędnościowych, rachunków maklerskich czy służących do spłaty pożyczek/kredytów.

  • Najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczą zapewnienia wpływu wynagrodzenia. Choć na ogół nie ma tego wprost zapisanego w regulaminie, ale bank oczekuje, by przelew został wykonany z rachunku firmowego i był zatytułowany „wynagrodzenie”, „pensja” lub w podobny sposób. Warunki spełnią też renty, emerytury, stypendia i wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne.

Bywa, że bank zastrzega sobie prawo poproszenia uczestnika akcji o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdzą, że pieniądze wpływające na rachunek związane są z wymienionymi wyżej sytuacjami.

Z jak zakazane kody, zalogowanie się do bankowości internetowej, zgoda na ujawnienie tajemnicy bankowej, zgody marketingowe

Zakazane kody

Bywa, że w regulaminie promocji znajduje się zapis, iż transakcje kartą nie mogą być wykonane w miejscach, których właściciele mają określone kody MCC. Te 4-cyfrowe symbole określają branżę działania danego podmiotu. Regułą jest, że dla zrealizowania warunków akcji nie można płacić kartą, grę w kasynach, w zakładach bukmacherskich, u pośredników czy brokerów ubezpieczeniowych, za usługi będące zasileniem portfeli elektronicznych oraz w podmiotach mających kod identyfikacyjny kraju innego niż Polska.

Zobacz też: kody MCC, transakcje kartą

Zalogowanie się do bankowości internetowej

Wśród wymogów stawianych przed uczestnikami promocji dość często pojawia się obowiązek zalogowania się choć raz w określonym czasie (np. do konkretnej daty lub w ciągu 30 dni od podpisania umowy) do bankowości internetowej. Niekiedy warunek ten zapisany jest pośrednio, bo organizator wymaga dokonania wskazanych w regulaminie operacji bankowych (np. przelewów).

Zobacz też: aktywacja aplikacji mobilnej, uczestnicy promocji

Zgoda na ujawnienie tajemnicy bankowej

Wymóg udzielenia tego typu zgody pojawia się w regulaminach akcji, których organizatorem jest podmiot niezależny od banku. Chodzi tylko o przekazanie przez instytucję finansową wiadomości, czy klient wywiązał się z warunków akcji, wypełnił zadania opisane w regulaminie. Na tej podstawie organizator wie, że uczestnik promocji zasłużył na nagrodę.

Zgody marketingowe

W zapisach regulaminów promocji powszechnie występuje wymóg udzielenia zgód marketingowych na rzecz organizatora (niekiedy także podmiotów z nim współpracujących). Chodzi o przyznanie bankowi/firmie zewnętrznej prawa do kontaktowania się z uczestnikami promocji zarówno w zakresie przekazywania im informacji na temat akcji (np. o przyznaniu/przekazaniu nagrody), jak i o ofercie handlowej.

Doświadczenie pokazuje, że zgody nie są nadużywane, kontakty ograniczone są do niezbędnego minimum.

Zgody marketingowe możesz zawsze odwołać, jeśli nie chcesz odbierać telefonów i e-maili z kolejnymi ofertami. Pamiętaj jednak, że nie możesz tego zrobić przed otrzymaniem nagrody, gdyż warunkiem jej przekazania jest w większości przypadków posiadanie aktywnych zgód.

Zobacz też: uczestnicy promocji, regulamin promocji


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy