Wróć

Ranking faktoringu cichego - wrzesień 2023

Faktoring cichy to produkt finansowy przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać współpracę z firmą faktoringową, jednak z różnych względów nie chcą informować o tym fakcie swoich kontrahentów. Aktualnie tę usługę oferują nieliczne instytucje, posiadające doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem swoim i klienta. Przygotowany przez nas ranking umożliwi Ci porównanie obecnie dostępnych ofert i ułatwi wybór najlepszej z nich.
5
(1 ocena)
O aktualność danych dba:
Beata Szymańska
Beata Szymańska Redaktor Moneteo.com
Sortowanie wg Ocena i popularność
1 miejsce
Limit faktoringowy
do 3 mln złotych
Wysokość zaliczki
do 75% kwoty faktury
Waluta
PLN, EUR, USD
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • faktor gwarantuje podwyższenie limitu o 20% po trzykrotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości
 • brak opłat za niewykorzystany limit
 • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz płatników
 • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • faktor akceptuje wszystkie branże, niezależnie od wielkości obrotów, również z zadłużeniem w ZUS i US
 • Dodatkowe warunki
  • firma musi działać min. 12 miesięcy
  • wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego oraz ustanowienie zabezpieczenia majątkowego (np. zastawu na środkach trwałych)

Parametry

 • Limit faktoringowy

  minimum 50 tys., maksymalnie 3 mln zł

 • Wysokość zaliczki

  do 75% kwoty faktury

 • Minimalna wartość faktury

  brak limitów dotyczących wartości faktury

 • Koszt faktoringu
  • wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i wynosi od 0,076% dziennie wartości brutto faktury
  • prowizja przygotowawcza od 0% do 3% przyznanego limitu finansowania
  • odsetki faktoringowe rozliczane są proporcjonalnie za ilość dni finansowania (od dnia obciążenia rachunku bankowego INDOS SA do dnia uzyskania środków od płatnika)
 • Waluty

  PLN, EUR, USD

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  do 90 dni

 • Decyzja faktoringowa

  w ciągu kilku godzin po wysłaniu wniosku

 • Deklarowany czas wypłaty środków
  • standardowo - w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Indos faktury
  • na życzenie klienta - w ciągu 1 godziny za pośrednictwem przelewu Sorbnet
 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • faktor gwarantuje podwyższenie limitu o 20% po trzykrotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości
  • brak opłat za niewykorzystany limit
  • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz płatników
  • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu
2 miejsce
eFaktor SA
Złóż wniosek
Limit faktoringowy
do 100 tys. zł
Wysokość zaliczki
do 90% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

finansowanie wybranych faktury, a także części wystawionej faktury

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, już od pierwszego dnia działalności
  • dedykowana oferta dla branży transportowej oraz budowlanej
 • Dodatkowe warunki

  zgłaszana faktura musi być minimum 7 dni przed upływem terminu płatności

Parametry

 • Limit faktoringowy

  od 500 zł do 100 tys. lub od 150 do 22 tys. euro

 • Wysokość zaliczki

  do 90% wartości faktury

 • Minimalna wartość faktury

  500 zł lub 150 euro brutto

 • Koszt faktoringu

  uzależniony od kwoty, która znajduje się na fakturze, okresu finansowania oraz oceny firmy. Każda zgłaszana faktura wyceniana jest indywidualnie

 • Waluty

  >PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 8 do 120 dni

 • Decyzja faktoringowa

  1-2 dni od wypełnienia formularza online

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia faktury

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia

  finansowanie wybranych faktury, a także części wystawionej faktury

3 miejsce
Złóż wniosek
Limit faktoringowy
do 250 tys.zł
Wysokość zaliczki
do 90% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe korzyści
NIE
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, już od pierwszego dnia działalności
  • dedykowana oferta dla branży transportowej oraz budowlanej
 • Dodatkowe warunki

  zgłaszana faktura musi być minimum 7 dni przed upływem terminu płatności

Parametry

 • Limit faktoringowy
  • 5 tys. zł - 250 tys. zł
  • dla nowych klientów - od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • Wysokość zaliczki

  do 90 % wartości faktury

 • Minimalna wartość faktury

  200 zł

 • Koszt faktoringu

  uzależniony od kwoty, która znajduje się na fakturze, okresu finansowania oraz oceny firmy. Każda zgłaszana faktura wyceniana jest indywidualnie

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 8 do 120 dni

 • Decyzja faktoringowa

  decyzja o udzieleniu faktoringu wydawana jest w przeciągu 1-2 dni od wypełnienia formularza online

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  nawet w 5 minut po dodaniu faktury

Złóż wniosek
Limit faktoringowy
do 100 tys. zł
Wysokość zaliczki
od 70% do 90%
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe korzyści
NIE
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać

  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej albo spółki

 • Dodatkowe warunki
  • firma musi działać min. 6 miesięcy i posiadać dobrą reputację płatniczą
  • faktor wymaga zabezpieczenie finansowania w formie poręczenia wekslowego przedsiębiorcy i jego małżonka. Podpis na wekslu należy złożyć w obecności notariusza

Parametry

 • Limit faktoringowy

  do 100 tys. zł w przypadku pojedynczej faktury

 • Wysokość zaliczki

  od 70 do 90% wartości pojedynczej faktury brutto

 • Minimalna wartość faktury

  brak danych

 • Koszt faktoringu

  opłata za zaliczkowanie faktury od 4% do 5% w skali miesiąca

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 14 do 90 dni

 • Decyzja faktoringowa

  w ciągu kilku godzin po wysłaniu wniosku

 • Deklarowany czas wypłaty środków
  • nowi klienci - 1 dzień
  • stali klienci - w ciągu 1 godziny
Oceń ten ranking
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Co to jest faktoring cichy (tajny, ukryty)?

W tej odmianie faktoringu przedsiębiorca dostarcza produkty zgodnie z zamówieniem i wystawia fakturę z wydłużonym terminem płatności. Firma faktoringowa przelewa mu środki w dniu wystawienia faktury, zaś kontrahent reguluje swoje zobowiązania zgodnie z podanym na fakturze terminem. Nie wie jednak, że „za jego plecami” zmienił się wierzyciel i w dalszym ciągu przesyła należność za fakturę na konto przedsiębiorcy. Często jest to specjalny rachunek bankowy, do którego faktor ma ustanowione pełnomocnictwo (rachunek kontrolowany). Przedsiębiorca po otrzymaniu zapłaty oddaje faktorowi zaliczkę powiększoną o odsetki i prowizje.

Alternatywną opcją dla faktoringu cichego jest faktoring jawny. W tym przypadku faktor kontaktuje się z kontrahentem swojego klienta (najczęściej mailowo lub telefonicznie) i przekazuje mu informację o przeniesieniu wierzytelności (cesji). Jednocześnie weryfikuje zasadność faktury i potwierdza podstawowe dane firmy, która będzie odtąd jego dłużnikiem. Od tej pory przedsiębiorca na fakturach wystawionych na tego konkretnego płatnika musi umieścić informację o cesji oraz podać numer konta firmy faktoringowej (a nie, jak dotychczas, numer swojego firmowego rachunku).

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi (czyli przedsiębiorcy) na innego nabywcę (firmę faktoringową). W jej efekcie kontrahent przedsiębiorcy staje się dłużnikiem faktora.

Cesja może obejmować pojedynczą fakturę, wszystkie faktury wystawione na danego płatnika lub mieć charakter globalny, czyli dotyczyć wszystkich faktur wystawianych przez danego klienta. Powinna zostać zawarta w formie pisemnej i zawierać następujące elementy:

 • miejsce i datę zawarcia umowy,
 • nazwę usług i produktów, które zostały ujęte na fakturze,
 • kwotę brutto faktury oraz termin jej płatności,
 • dane stron zawierających umowę,
 • datę przeniesienia prawa do wierzytelności,
 • opcjonalnie – wskazanie strony, która jest odpowiedzialna za poinformowanie dłużnika o dokonaniu cesji,
 • pisemny podpis przedsiębiorcy i przedstawiciela firmy faktoringowej.

Do umowy powinny zostać dołączone dokumenty, z których wynika istnienie danej wierzytelności – może być np. umowa współpracy z kontrahentem lub dokumenty potwierdzające odbiór usługi (protokoły zdawczo-odbiorcze, listy transportowe).

Zakaz cesji w umowie i jego konsekwencje w faktoringu jawnym

Zdarza się jednak, przedsiębiorcę i jego kontrahenta wiąże umowa współpracy, w której znajduje się klauzula o zakazie cesji. W takim przypadku do zmiany wierzyciela może dojść wyłącznie za zgodą odbiorcy faktury. Jeśli kontrahent odmówi (a ma do tego pełne prawo), faktor nie może skutecznie nabyć wierzytelności i tym samym udzielić finansowania.

Dodajmy w tym miejscu, że taka praktyka jest typowa dla dużych podmiotów gospodarczych, które często wymuszają zakaz cesji na mniejszych firmach, a następnie korzystając z przewagi konkurencyjnej przez wiele miesięcy zalegają z zapłatą. W efekcie przedsiębiorca nie ma środków na pokrycie własnych zobowiązań, a jednocześnie nie może skorzystać z faktoringu jawnego, który umożliwiłby mu utrzymanie finansowej płynności.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być faktoring cichy, w którym finansowanie odbywa się bez wiedzy i zgody odbiorcy faktury. Tak więc w sytuacji, kiedy cesja wierzytelności nie jest możliwa, część przedsiębiorców decyduje się na taką opcję.

Faktoring jawny i cichy - porównanie

Jak wynika z powyższego omówienia oba rodzaje faktoringu różnią się w wielu istotnych aspektach. Najważniejsze różnice uwzględniliśmy w poniższej tabelce.

Najważniejsze różnice pomiędzy faktoringiem jawnym a cichym

Faktoring jawny

Faktoring cichy

kontrahent jest informowany o cesji wierzytelności

w tej odmianie faktoringu przeprowadzenie cesji nie jest konieczne

faktor weryfikuje kondycję finansową kontrahenta

faktor weryfikuje kondycję finansową przedsiębiorcy

dłużnikiem faktoringowym jest kontrahent

dłużnikiem faktoringowym jest przedsiębiorca

kontrahent dokonuje wpłaty na konto firmy faktoringowej

kontrahent dokonuje wpłaty na konto przedsiębiorcy (wystawcy faktury)

monitoring spłaty długu leży po stronie firmy faktoringowej

monitoring spłaty długu leży po stronie przedsiębiorcy

Źródło: opracowanie własne

Ile kosztuje faktoring cichy?

Warto mieć świadomość, że faktoring cichy jest znacznie droższy od faktoringu jawnego, ponieważ wiąże się z większym ryzykiem dla firmy faktoringowej. W faktoringu jawnym faktor kontaktuje się z kontrahentem i może ocenić, czy oddana do wykupu wierzytelność jest bezsporna, a kontrahent jest rzetelnym płatnikiem. Może również podejmować "miękką windykację" i przypominać kontrahentowi o konieczności terminowej zapłaty. Dzięki temu minimalizuje ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością dłużnika, to zaś ma swoje odzwierciedlenie w cenie usługi.

Natomiast w faktoringu cichym kondycja finansowa kontrahenta jest dla faktora jedną wielką niewiadomą, dlatego w trosce o własne bezpieczeństwo narzuca klientom dodatkowe zabezpieczenia. Takim zabezpieczeniem może być weksel in blanco, poręczenia właścicieli lub wspólników firmy, pełnomocnictwo do rachunku, upoważnienie do przeprowadzania windykacji, a nawet zastaw na środkach trwałych i nieruchomościach.

Na jaki limit można liczyć w faktoringu cichym?

Wysokość limitu w faktoringu cichym zależy przede wszystkim od tego, czy przedsiębiorstwo wnioskujące o limit jest wiarygodne finansowo.

Jak już jednak wspomnieliśmy, w faktoringu cichym faktor nie weryfikuje sytuacji finansowej kontrahenta, nie potrafi więc oszacować, czy będzie on w stanie terminowo regulować spłaty. W tej sytuacji może opierać się wyłącznie na ocenie wypłacalności przedsiębiorcy, to zaś oznacza, że firmy wnioskujące o faktoring cichy muszą się liczyć z pogłębioną analizą zdolności kredytowej. Jest ona z reguły przeprowadzona w oparciu o takie dokumenty, jak aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami i podatkami, rachunek wyników, cash flow wraz z deklaracją podatkową CIT lub PIT, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami itp. Większość faktorów weryfikuje także różne bazy danych (BIK, BIG, KRD), tak więc firmy z wpisami w BIG oraz z zaległościami w ZUS lub US mają raczej nikłe szanse na otrzymanie finansowania.

Faktoring cichy dla zadłużonych, bez Bik

Warto jednak wiedzieć, że zakres analizy zdolności kredytowej może się różnić w zależności od firmy faktoringowej. Niektórzy faktorzy (aczkolwiek naprawdę nieliczni) udostępniają środki bez sprawdzania historii kredytowej lub przymykając oko na niekorzystne wpisy. W efekcie nawet klienci figurujący w bazach dłużników mają szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dodajmy w tym miejscu, że wspomniane wyżej firmy oferują także faktoring tajny dla nowych firm działających krócej niż 12 miesięcy, jednak zawsze w takim przypadku dążą do ograniczenia ryzyka poprzez ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń.

Dla jakich firm faktoring cichy jest najlepszym rozwiązaniem?

Na faktoring cichy decydują się najczęściej ci przedsiębiorcy, którzy nie chcą ryzykować pogorszenia relacji biznesowych ze swoimi klientami. Korzystanie z usług firmy faktoringowej może bowiem zostać odebrane jako swoiste votum nieufności wobec danego kontrahenta i doprowadzić do zerwania współpracy.

Kolejnym powodem, dla którego firmy wybierają tę formę faktoringu, jest wspomniany wcześniej brak zgody na cesję wierzytelności. W niektórych branżach jest to często spotykana praktyka, przykładowo - przetargi budowlane rozpisane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządowe zwykle zawierają zakaz cesji wierzytelności lub zapis, że cesja jest możliwa za wiedzą i zgodą zamawiającego. Podobne klauzule narzucają przewoźnikom duże firmy spedycyjne. Także firmy współpracujące z dużymi sieciami handlowymi często są obiektem takich praktyk.

Faktoring cichy można więc polecić przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie wyegzekwować należności od dominującego kontrahenta i jednocześnie na skutek zakazu cesji nie mogą uzyskać finansowania jawnego. Ta odmiana faktoringu jest dużym ułatwieniem zwłaszcza dla firm transportowych i budowlanych, które są szczególnie narażone na zatory płatnicze.

Faktoring cichy dla małych firm

Wydawać by się mogło, że faktoring cichy jest idealnym rozwiązaniem dla małych podmiotów gospodarczych. To właśnie one najczęściej borykają się z negatywnymi konsekwencjami zakazu cesji, czekając miesiącami na uregulowanie płatności przez kontrahenta i jednocześnie płacąc własne zobowiązania (co często kończy się utratą finansowej płynności, a nawet niewypłacalnością firmy).

Niestety, jak już wspomnieliśmy wcześniej, w faktoringu cichym najważniejsza jest kondycja finansowa klienta wnioskującego o wykup faktury. Jeżeli jest kiepska bądź też przedsiębiorca występuje o relatywnie duże środki w stosunku do wielkości sprzedaży, firma faktoringowa z reguły nie zgadza się na finansowanie bądź domaga się różnych zabezpieczeń.

Niewielkie firmy (zwłaszcza wystawiające małą liczbę faktur) powinny też skalkulować koszt uzyskanego finansowania. Obowiązek płacenia kwoty VAT na specjalny rachunek VATowski spowodował, że w przypadku faktoringu cichego firma faktoringowa wypłaca klientowi mniejszą kwotę zaliczki (75%) i jednocześnie pobiera znacznie wyższe prowizje. Może więc się okazać, że uzyskane w ten sposób wsparcie będzie w sumie niewielkie i nie pokryje potrzeb przedsiębiorstwa, a przy tym wygeneruje wysokie koszty.

Ranking faktoringu cichego ułatwi Ci wybór oferty

Większość firm faktoringowych preferuje otwarte formy finansowania i proponuje wyłącznie faktoring jawny. Obecnie faktoring cichy online jest oferowany zaledwie przez garstkę faktorów,  niemniej ich propozycje różnią się w niektórych szczegółach. W naszym zestawieniu znajdziesz najważniejsze parametry, na które warto zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z finansującym. Mamy nadzieję, że ułatwią Ci ocenę poszczególnych ofert, dzięki czemu znajdziesz cichy faktoring najbardziej korzystny dla Twojej firmy.

Komentarze

(0)
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy