Wróć

Leasing czy wynajem długoterminowy – co wybrać?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

136 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Leasing czy wynajem długoterminowy – co wybrać?
Spis treści

Na czym polega wynajem długoterminowy?

Usługą, która w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na popularności, jest długoterminowy wynajem pojazdów, zwany również "Full Service Leasingiem" (FSL) lub "Autem na abonament". I choć obie nazwy niekiedy stosowane są wymiennie, oba rodzaje wynajmu dzieli istotna różnica.

Z reguły FSL dedykowany jest dużym i średnim przedsiębiorstwom, którym zależy na wynajmie floty pojazdów ciężarowych, natomiast auto-abonament polega na dzierżawie aut osobowych i jest ofertą przeznaczoną dla mniejszych przedsiębiorców, przedstawicieli wolnych zawodów i osób prywatnych.

W gruncie rzeczy jednak obie formy finansowania opierają się na identycznej zasadzie – klient podpisuje umowę na wynajem auta z firmą leasingową (ewentualnie z firmą flotową z branży CMF lub z dealerem samochodów, który udostępnia tę usługę w ramach programu finansowania fabrycznego) i za opłatę abonamentową otrzymuje pojazd w użytkowanie na okres przewidziany w umowie. W koszt comiesięcznej raty wliczone są także usługi dodatkowe, związane z zarządzaniem i eksploatacją samochodu, np.:

 • przeglądy techniczne i obsługa serwisowa,  
 • wymiana i przechowywanie opon,  
 • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, 
 • dostęp do samochodów zastępczych, 
 • likwidacja szkód,  
 • karty paliwowe. 
 • assistance i ubezpieczenie pojazdu (AC, OC, NW).  

Najczęściej dodatkowe usługi oferowane są w pakietach, a klient sam decyduje, czy chce skorzystać z podstawowej opcji, czy zdecydować się na rozszerzoną, droższą.

Wysokość raty abonamentowej ma charakter ryczałtowy – przede wszystkim zależy od długości umowy oraz zaplanowanych rocznych przebiegów wynajętego pojazdu. Zwykle jest to pułap wynoszący 20 000 lub 30 000 km rocznie, przy czym po przekroczeniu ustalonego limitu kilometrów wynajmujący musi uiścić dodatkową opłatę (tym większą, im wyższa jest wartość danego auta). Niestety, ta zasada nie działa w drugą stronę – jeśli roczny przebieg będzie mniejszy od ustalonego, wysokość rat nie ulegnie zmniejszeniu.

Opłata abonamentowa uwzględnia również koszt usług dodatkowych, wartość rezydualną pojazdu oraz marżę finansującego (jak pokazuje praktyka, jest ona zazwyczaj znacznie wyższa niż w przypadku klasycznego leasingu z opcją wykupu).

Według kryteriów ustalonych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów dana usługa może zostać uznana za wynajem długoterminowy, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • jest zawarta na minimum 24 miesiące, 
 • obejmuje przynajmniej trzy usługi dodatkowe (w tym obowiązkowo serwis), 
 • ryzyko wartości rezydualnej jest po stronie finansującego.  

Każde auto ma określoną indywidualnie wartość rezydualną (RV), czyli prognozowaną wartość rynkową po zakończeniu umowy. Uwzględnia ona okres wynajmu i założony limit kilometrów. Jeśli prognoza okaże się nietrafna i po 3-4 latach używania pojazdu jego cena spadnie poniżej założonej RV, to skutki tej sytuacji ponosi finansujący (czyli mówiąc prościej – zarobi mniej niż planował na sprzedaży zwróconego auta).

Co powinna zawierać umowa wynajmu długoterminowego?

Kodeks Cywilny nie precyzuje, jakie elementy muszą znaleźć się w umowie najmu samochodu, niemniej powinna ona zawierać następujące zapisy:

 • określenie stron umowy (są nimi: wynajmujący oraz najemca),  
 • szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu (np. markę, model, kolor, wyposażenie i rok produkcji samochodu, pojemność skokową silnika, numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN nadwozia), 
 • wykaz wszelkich przedmiotów i dokumentów przekazywanych najemcy wraz z pojazdem, 
 • czas trwania umowy, 
 • wysokość raty abonamentowej i termin jej płatności, 
 • limit kilometrów (w ujęciu miesięcznym), 
 • pakiet dodatkowych usług,  
 • prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy, 
 • kary za niezgodne z umową eksploatowanie przedmiotu najmu, 
 • własnoręczne podpisy stron zawierających umowę.  

Jednym z obowiązków najemcy jest utrzymywanie pojazdu w należytym stanie. Jest jednak oczywiste, że użytkowanie auta prowadzi do jego zużycia (np. może dojść do drobnych odprysków lakieru, zarysowania zderzaków, zabrudzenia tapicerki, wgniecenia foteli). Niemniej klient, który dopuści do powstania zbyt poważnych uszkodzeń, musi się liczyć z nałożeniem dodatkowej opłaty za tzw. ponadnormatywne zużycie pojazdu, obniżające jego wartość rynkową. Opłata jest pobierana w momencie zwrotu pojazdu po wcześniejszej ocenie jego stanu technicznego.

Aby ułatwić klientom rozróżnienie, które uszkodzenia są akceptowalne (czyli są wynikiem codziennej eksploatacji), a które z nich mogą zostać za ponadnormatywne zużycie, finansujący powinien dołączyć do umowy "Szczegółową instrukcję zwrotu pojazdu" i opisać w niej dopuszczalne usterki.

Przykładowo – wynajmujący może uznać, że liczba wgnieceń lub śladów uderzeń nie może przekroczyć trzech na dany element nadwozia, np. drzwi lub błotnik, a średnica tych uszkodzeń (bez pęknięcia powłoki lakierniczej) nie może przekraczać 20 mm.

Leasing a wynajem długoterminowy – podstawowe różnice

Jak już wspominaliśmy, wynajem długoterminowy można uznać za specyficzną odmianę leasingu, jednak obie formy finansowania różnią się w kilku istotnych szczegółach.

Porównanie leasingu z wynajmem długoterminowym
Wynajem długoterminowy   Leasing operacyjny  
W ramach wynajmu oferowane są 
wyłącznie nowe środki trwałe.  
Klient może wyleasingować nowy 
albo używany przedmiot.  
Koszt obsługi eksploatacyjnej wynajętej 
rzeczy ponosi firma wynajmująca.    
Kosztami eksploatacji jest obarczony 
leasingobiorca. 
Klient nie musi wnosić opłaty wstępnej 
(choć niektórzy wynajmujący dopuszczają
taką opcję)  
Wniesienie opłaty początkowej 
(czynszu inicjalnego) jest obligatoryjne. 
Na całkowity koszt raty abonamentowej 
ma wpływ zaplanowany roczny przebieg 
wynajętego pojazdu. Im limit kilometrów 
jest wyższy, tym większą ratę płaci klient.    
Przebieg samochodu w żaden sposób 
nie wpływa na wysokość rat leasingowych.  
Rozliczenie przebiegu następuje na koniec 
umowy i w przypadku przekroczenia limitu 
wiąże się z dodatkową opłatą.  
Brak rozliczenia przebiegu na koniec umowy. 
Klient ma możliwość odkupu auta za cenę 
odpowiadającą jego wartości rynkowej.    
Kwota wykupu jest na ogół ustawiona
poniżej wartości rynkowej danej rzeczy. Klient może wykupić wyleasingowane auto za ustaloną wartość końcową (z reguły
wynoszącą 1%-10%).    
Umowa może być zawarta na krótszy termin - pozwala to wielokrotnie wymieniać samochód 
na nowszy model (np. po 2 latach).    
Umowa jest zawierana zwykle na dłuższy 
okres czasu (minimum 40% 
okresu amortyzacji).    

Wynajem długoterminowy a leasing – co bardziej się opłaca?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ obie formy finansowania mają swoje zalety i wady.

W przypadku najmu długoterminowego jedna stała rata abonamentowa pokrywa koszty związane z eksploatacją samochodu, tak więc klient nie musi martwić się serwisem, wymianą opon, przeglądami itp. Dla osób ceniących wygodę (i gotowych za to zapłacić), jest to duży atut.

Wynajem pojazdów jest też świetną opcją dla firm, które chcą w szybkim czasie powiększyć swoją flotę pojazdów, nie mają jednak środków, by zakupić auta na własność (bądź też nie widzą takiej potrzeby, bo realizują kontrakt trwający np. 7 miesięcy). Dla takich podmiotów – z reguły działających w branży dystrybucyjnej, rolnictwie, sektorze HoReCa – wynajem zarówno pod względem logistycznym, jak i kosztowym stanowi optymalne rozwiązanie.

W opinii wielu osób kolejną zaletą najmu jest ciągły dostęp do nowych modeli – klient po zwrocie jednego samochodu może zdecydować się na kolejny, do tego objęty gwarancją producenta.

Niemniej wynajem długoterminowy nie sprawdzi się u firm i osób, które po zakończeniu umowy chcą wykupić auto na własność. W leasingu operacyjnym cena wykupu jest najczęściej symboliczna i z reguły wynosi 1% wartości samochodu. Kiedy jednak korzystasz z wynajmu, musisz się liczyć ze znacznie wyższym kosztem. W takim bowiem przypadku finansujący bierze pod uwagę markę i model samochodu (a nawet jego wyposażenie, kolor i wersję silnika), następnie po uwzględnieniu przebiegu szacuje wartość rynkową pojazdu i dokładnie za taką cenę sprzedaje auto.

Reasumując, zanim zdecydujesz się na konkretną formę finansowania, określ, na jakich korzyściach najbardziej Ci zależy i dopiero wtedy dokonaj wyboru.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy