Wróć

​​​​​​​Czy warto kupić dolary i euro w 2023 roku?

Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

1 komentarz
​​​​​​​Czy warto kupić dolary i euro w 2023 roku?
Spis treści
Pokaż więcej

Wskazówki zamieszczone w poniższym artykule będą pomocne głównie dla osób, które nie zajmują się inwestowaniem na rynku forex, ale chciałyby korzystnie kupić dolary lub euro na okres kilku tygodni, miesięcy czy lat. W tekście nie zajmujemy się tradingiem walutowym, w którym liczą się krótkoterminowe, niewielkie wahania kursów, lecz skupiamy na perspektywie średnio- i długoterminowej.

Nieprzewidywalny rynek walutowy

Zacznijmy od tego, że na kurs dolara, euro, złotego i innych walut wpływa szereg czynników, nie tylko makroekonomicznych, ale również takich jak działania spekulantów czy wypowiedzi prezesów banków centralnych i szefów rządów. Ogromne znaczenie mają też nieoczekiwane zdarzenia, np. wybuch pandemii czy wojny na Ukrainie, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają niemal na każdą gospodarkę świata. Wszystko to powoduje, że wszelkie przewidywania dotyczące sytuacji na rynku walutowym obarczone są dużym marginesem błędu.

W związku z powyższym nie będziemy snuć prognoz kursu złotego względem EUR, USD czy innych walut. Zamiast tego skupimy się na przedstawieniu praktycznych informacji, które ułatwią Ci znalezienie dobrego momentu na zakup euro lub dolarów.

Polski złoty a dolar amerykański i euro – to musisz wiedzieć

Polski złoty, podobnie jak inne waluty naszego regionu, takie jak forint węgierski czy korona czeska, jest walutą lokalną i charakteryzuje się sporą zmiennością. Wahania wartości naszej waluty są większe niż w przypadku np. euro czy dolara choćby z tego względu, że jest jej w obiegu znacznie mniej i znajduje zastosowanie niemal wyłącznie na terytorium Polski.

Dolary amerykańskie i euro występują w ogromnych ilościach, są wykorzystywane w rozliczeniach na całym świecie, a dziesiątki banków centralnych przechowuje w nich dużą część swoich rezerw finansowych. Co więcej, za tymi walutami stoją duże i silne gospodarki, a przy tym cieszą się one powszechnym zaufaniem rozmaitych instytucji, firm, organizacji, inwestorów i zwykłych ludzi z całego świata. Wszystko to powoduje, że są stabilniejsze niż waluty Polski, Czech, Węgier czy innych relatywnie małych krajów.

Z powyższych względów pewne ilości euro i dolarów amerykańskich warto posiadać nawet, jeśli nie planuje się inwestowania w wyceniane w nich instrumenty finansowe, wyjazdu za granicę czy zakupów w zagranicznym sklepie internetowym. Ważne jest jednak, aby waluty te nabyć w dobrym momencie, czyli wtedy, gdy są względnie tanie w stosunku do polskiego złotego.

Euro i polski złoty – silnie powiązane waluty

Na początek przyjrzyjmy się kursowi euro do złotego (para ta ma oznaczenie EUR/PLN), który odzwierciedla cenę euro wyrażoną w polskich złotych. Dla porządku dodajmy, że im wyższy jest kurs tej pary, tym bardziej euro umacnia się (staje się droższe) względem polskiej waluty.

Bliskie położenie Polski i krajów strefy euro, a także mocne powiązanie ich gospodarek, powodują, że zmiany wartości polskiego złotego wobec waluty europejskiej zwykle są stosunkowo nieduże. Co więcej, kursy tych walut dość często podążają w tym samym kierunku, jeśli chodzi o wycenę względem dolara. Inaczej mówiąc, gdy euro osłabia się wobec dolara, to zwykle ciągnie za sobą w dół polskiego złotego. I vice versa – kiedy umacnia się waluta europejska, to wraz z nią często zyskuje również nasza.

Opisaną zależność dobrze ilustruje poniższy ponad 5-letni wykres procentowej zmiany kursu EUR/USD i PLN/USD.

Cena euro i złotego w relacji do dolara
Cena euro i złotego w relacji do dolara
Jak widać, w ostatnich latach kierunek zmian wartości złotego względem dolara (PLN/USD) pokrywał się z kierunkiem zmian kursu eurodolara (EUR/USD). Wykres potwierdza również, że wahania ceny naszej waluty są nieco większe niż euro, co dla posiadaczy złotówek może działać na plus lub minus.

W samym tylko 2017 roku złoty umocnił się wobec dolara aż o ok. 25%, podczas gdy euro „tylko” o ok. 17%. Z drugiej strony, nasza waluta wyraźnie mocniej traciła na wartości w okresach paniki i gwałtownego wzrostu ryzyka, które miały miejsce w lutym i marcu 2020 r. (początki pandemii koronawirusa) oraz pod koniec lutego 2022 r. (agresja Rosji na Ukrainę). Z jeszcze silniejszą deprecjacją wartości złotego względem euro (i innych najważniejszych walut) mieliśmy do czynienia w 2008 r., kiedy wybuchł potężny ogólnoświatowy kryzys finansowy. Wówczas w niespełna rok złoty stracił blisko 50% swojej wartości.

Kiedy najlepiej kupować euro?

Historia ostatnich lat pokazuje, że nie ma większego znaczenia, kiedy kupisz euro, bo i tak kierunek i siła zmian jego wartości względem najważniejszej waluty świata, czyli dolara amerykańskiego, powinny kształtować się podobnie, jak w przypadku złotego i dolara.

Jeśli chodzi o samą parę EUR/PLN, to większe umocnienie euro wobec złotego mogłoby mieć miejsce np. wówczas, gdyby doszło do poważnego globalnego kryzysu gospodarczego albo znacznego pogorszenia się bezpieczeństwa naszego kraju. Natomiast wyraźny wzrost wartości złotego wobec euro mógłby wystąpić np. w przypadku zakończenia wojny na Ukrainie ze względnie korzystnym dla niej porozumieniem pokojowym.

Ponieważ trudno jest przewidzieć, co przyniesie przyszłość, dla większości osób kluczowe jest unikanie zakupów euro w panice, po dużym wzroście jego kursu względem złotego. Aby znaleźć dogodny moment do inwestycji w euro, warto też sprawdzić, ile kosztowało w przeszłości i jak była jego średnia cena w różnych okresach. Wyraźne odchylenie obecnego kursu w górę będzie świadczyło o drogim euro i tym samym mało atrakcyjnym momencie na jego zakup.

Poniższy wykres pokazuje, że patrząc historycznie euro jest obecnie dość drogie (w dniu pisania tego artykułu, czyli 1 sierpnia 2022 r., kosztowało ok. 4,73 zł) i nie warto go kupować z myślą o długoterminowym przechowywaniu. Pamiętaj jednak, że ta ocena w ogóle nie uwzględnia tego, jak w przyszłości może się kształtować sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie. Wystąpienie wspomnianych negatywnych czynników mogłoby wynieść cenę euro wyraźnie powyżej poziom 5 zł.

Wykres kursu EUR/PLN w latach 2004-2022
Wykres kursu EUR/PLN w latach 2004-2022

Kiedy dolar drożeje, a kiedy traci wartość? Charakterystyka najważniejszej waluty świata

Przejdźmy teraz do dolara amerykańskiego i kursu USD/PLN, który wyraża cenę dolara w polskich złotych. Zacznijmy od tego, że waluta Stanów Zjednoczonych jest najważniejszą walutą na całym świecie. To w niej wyceniane są na rynkach surowce, zawiera się najwięcej transakcji handlowych i przechowuje ok. 60% globalnych rezerw walutowych. Z perspektywy omawianego tematu kluczowe jest jednak to, że zmiany wartości dolara są powiązane z ogólnoświatową sytuacją gospodarczą i kondycją rynków finansowych. Jakie są w tym zakresie ogólne tendencje i zależności?

Dolar jest traktowany jako swego rodzaju kluczowa bezpieczna przystań, do której kapitał napływa wówczas, gdy na świecie dzieje się źle. Mówiąc w uproszczeniu, przybiera na wartości, jeśli pojawiają się obawy przed globalną recesją, rośnie ryzyko geopolityczne, wybucha poważny konflikt zbrojny, czy też z tych lub innych względów inwestorów giełdowych ogarnia negatywny sentyment. W tym samym czasie co do zasady kapitał ucieka m.in. z akcji, kryptowalut czy walut rynków wschodzących (w tym z polskiego złotego), przyczyniając się do spadku ich kursów. Względem dolara co do zasady traci wówczas także euro.

W spokojnych czasach, gdy na rynkach finansowych panuje optymizm, nie ma poważniejszych zagrożeń geopolitycznych, a gospodarki harmonijnie się rozwijają, wartość dolara zwykle spada lub pozostaje na względnie stałym poziomie. To korzystny okres dla rynków ryzykownych instrumentów np. akcji czy kryptowalut, oraz walut mniejszych gospodarek, w tym polskiej.

Co oczywiste, w powyższych przypadkach mamy na myśli jedynie ogólne tendencje. W perspektywie dni czy tygodni wartość dolara może spadać, mimo złej sytuacji na świecie, i rosnąć, mimo pozytywnych nastrojów w gospodarkach i na rynkach finansowych.

Kiedy najlepiej kupować dolary?

Odpowiedź na pytanie, kiedy najlepiej kupować dolary amerykańskie jest prosta i taka sama, jak w przypadku euro czy dowolnego instrumentu finansowego – należy inwestować w niego wtedy, gdy jest tani. Sęk w tym, że dopiero po upływie pewnego czasu możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, czy w danym momencie dolar lub inny instrument był faktycznie tani i wart nabycia.

Istnieją pewne wskaźniki i narzędzia analizy technicznej, które pomagają zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu lub sprzedaży dolarów w korzystnym okresie. Przydają się przede wszystkim traderom, którzy handlują na rynku forex, dlatego w tym artykule nie będziemy im się szerzej przyglądać. Zamiast tego, skupmy się na definicji indeksu dolara amerykańskiego, a także wykresie zmian jego wartości, który potwierdzi wspomniane zależności i pozwoli wskazać dogodny moment na zakup amerykańskiej waluty.

Wartość dolara amerykańskiego, a w zasadzie jego siłę, pokazuje tzw. indeks dolara (DXY, U.S. dollar index). Wyraża on cenę waluty Stanów Zjednoczonych względem koszyka innych ważnych walut, takich jak euro (udział w indeksie na poziomie aż ok. 57%), jen japoński, funt brytyjski, dolar kanadyjski, korona szwedzka i frank szwajcarski. Z powyższego wynika, że do wzrostu indeksu DXY potrzebny jest przede wszystkim spadek kursu EUR/USD (umocnienie się dolara względem euro), a do spadku wskaźnika wzrost ceny EUR/USD (umocnienie się euro względem dolara).

Wykres indeksu DXY w latach 2007-2022
Wykres indeksu DXY w latach 2007-2022

Jak dowiedliśmy, euro i złoty są ze sobą powiązane, dlatego poszukując dobrego momentu na zakup dolara, należy mieć na uwadze zarówno wartość indeksu DXY, jak i kurs USD/PLN. Jeśli są one na względnie wysokich poziomach, a przy tym mają za sobą wielotygodniowe wzrosty, prawdopodobnie będzie to zły moment na zakup dolarów. Patrząc historycznie, obecnie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją (1 sierpnia 2022 r. dolar kosztował ok. 4,65 zł), ale należy podkreślić, że podobnie jak w przypadku euro, ta ocena w ogóle nie uwzględnia przyszłej sytuacji gospodarczej czy geopolitycznej.

Dolar czy euro? Co lepiej kupić i kiedy?

Niepokój związany z pogorszeniem się globalnej kondycji gospodarczej, agresją Rosji na Ukrainę czy wybuchem pandemii, negatywnie przekłada się na ceny większości walut i instrumentów finansowych na całym świecie. W takich sytuacjach traci na wartości polski złoty, ale również – w mniejszym stopniu – waluta europejska.

W związku z powyższymi wydarzeniami od połowy 2021 roku obserwujemy wyraźne umocnienie indeksu dolarowego. Obecnie jest on na względnie wysokim poziomie, ale z drugiej strony, ogólne nastroje inwestorów i konsumentów na całym świecie pozostają złe. Wysoka globalna inflacja, hamowanie gospodarek, a do tego możliwość wystąpienia dotkliwego kryzysu energetycznego czy żywnościowego mogą spowodować, że drogi dolar stanie się jeszcze droższy.

Reasumując, ponieważ nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, co przyniosą najbliższe miesiące, część oszczędności warto trzymać zarówno w dolarach amerykańskich, jak i w euro. Jeśli chodzi o poszukiwanie dobrego momentu do ich zakupu, to należy po prostu wystrzegać się inwestowania w te waluty w panice, w okresach wyraźnego wzrostu ich wartości. Rozsądnym rozwiązaniem jest też ich systematyczne nabywanie np. co kilka tygodni, tak, aby uniknąć zakupu na cenowej górce. Ma to również ten plus, że eliminuje konieczność śledzenia i analizowania kursów walutowych.

Sprawdź również nasze teksty: w jakiej walucie trzymać oszczędności oraz w jaką walutę inwestować i dowiedz się więcej na temat walutowych alternatyw dla polskiego złotego.

Gdzie można kupić dolary i euro?

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem euro, dolarów lub innej obcej waluty, powinieneś zadbać o zawarcie korzystnej transakcji. Chodzi tutaj nie tylko o wybór dogodnego momentu do zakupu, ale również znalezienie kantoru, który oferuje atrakcyjne warunki wymiany walutowej.

Z naszych doświadczeń wynika, że obecnie najlepiej jest kupować waluty w kantorach internetowych, które oferują korzystne kursy, jak również szybki i wygodny przebieg transakcji. W znalezieniu najlepszego – według nas – miejsca do wymiany walut pomoże Ci poniższe zestawienie.

Ranking kantorów internetowych - Grudzień 2023

Liczba walut
9
Liczba walut 9

9 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, DKK, SEK, CZK

Średni spread
0,48%
Średni spread 0,48%

Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W listopadzie 2023 roku w Walutomacie średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,48%. Podana wartość uwzględnia już 0,2% standardowej prowizji za zawarcie transakcji, która w praktyce jest głównym kosztem wymiany walut na giełdzie.

Opłata za konto
0 zł
Ocena funkcjonalności
(5)
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.8/ 5
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne waluty

  9 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, DKK, SEK, CZK

 • Typ kantoru

  społecznościowa giełda wymiany walut

 • Średni spread dla 4 głównych walut

  0,48%

 • Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut

  0,66%

 • Prowizja za transakcję

  0,2% - standardowo

  możesz liczyć na niższą prowizję, gdy łączna kwota przeprowadzonych transakcji przekroczy określoną kwotę:

  • 0,15% powyżej 200 000 zł
  • 0,10% powyżej 1 000 000 zł
  • 0,08% powyżej 3 000 000 zł
  • 0,06% powyżej 10 000 000 zł
 • Opłata za konto w kantorze

  0 zł

 • Godziny otwarcia kantoru

  24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Wpłata środków

 • Sposoby wpłaty środków do kantoru
  • przelew
  • szybki bezpłatny przelew Przelewy24 (tylko dla PLN)
  • Blik (tylko dla PLN)
  • karta płatnicza
  • Google Pay
  • PayPal
  • QR kod
  • limit odnawialny P24NOW
 • Opłata za wpłatę środków

  0 zł

 • Dostępne waluty wpłaty

  9 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, DKK, SEK, CZK

Wypłata środków i przelewy

 • Sposoby wypłaty pieniędzy z kantoru
  • przelew
 • Koszt przelewu krajowego
  • 0 zł - za przelew do banku, w którym Walutomat posiada rachunek bankowy
  • 9 zł - w pozostałych przypadkach
 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  9 zł za przelew poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

Funkcjonalności

 • Ocena funkcjonalności kantoru
  (5)
 • Aplikacja mobilna

  TAK

 • Karta wielowalutowa

  NIE

 • Wykresy z notowaniami walut

  TAK

 • Alerty walutowe

  TAK

 • Zlecenia warunkowe (możliwość składania zleceń po wskazanej cenie)

  TAK

 • Maksymalny czas ważności zlecenia warunkowego

  bezterminowo

 • Pary walutowe bez złotego

  TAK

 • Negocjowanie kursów

  NIE

  giełda pobiera niższą prowizję od aktywnych klientów; zniżki zaczynają się w przypadku, gdy łączna kwota transakcji wynosi minimum 200 tys. zł

Zalety

 • często najlepsze na rynku warunki zakupu i sprzedaży popularnych walut: EUR, USD, GBP i CHF
 • bardzo dobre kursy walutowe również w weekendy
 • niższe prowizje dla aktywnych użytkowników
 • aplikacja mobilna

Wady

 • stosunkowo mały wybór walut
 • Atrakcyjność opłat i spreadów
  5.0/ 5
 • Funkcjonalność
  5.0/ 5
 • Dostępne waluty
  4.0/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek
Liczba walut
21
Liczba walut 21

21 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY

Średni spread
0,66%
Średni spread 0,66%

Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W listopadzie 2023 roku w Kantorze Walutowym Alior Banku średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,66%.

Opłata za konto
0 zł
Opłata za konto w kantorze 0 zł

dostęp do kantoru walutowego jest darmowy, bezpłatne są również rachunki walutowe Aliora

Ocena funkcjonalności
(5)
Kantor bankowy, niewymagający posiadania konta w Alior Banku.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.8/ 5
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne waluty

  21 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY

 • Typ kantoru

  kantor online

 • Średni spread dla 4 głównych walut

  0,66%

 • Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut

  1,70%

 • Prowizja za transakcję

  0%

 • Opłata za konto w kantorze

  0 zł

  dostęp do kantoru walutowego jest darmowy, bezpłatne są również rachunki walutowe Aliora

 • Godziny otwarcia kantoru

  24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Wpłata środków

 • Sposoby wpłaty środków do kantoru
  • przelew
  • karta debetowa
  • karta kredytowa
  • Blik
  • placówka Alior Banku
 • Opłata za wpłatę środków
  • 0 zł - wpłata w placówce Alior Banku
  • 0 zł - przelew przychodzący
  • 1% wartości transakcji - w przypadku wpłaty kartą debetową/kredytową
 • Dostępne waluty wpłaty
  • 21 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY
  • 4 waluty w przypadku wpłaty w placówce: PLN, EUR, USD, GBP

Wypłata środków i przelewy

 • Sposoby wypłaty pieniędzy z kantoru
  • przelew
  • bankomat
  • placówka Alior Banku
 • Koszt przelewu krajowego
  • 0 zł - jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika*
  • 30 zł w innym przypadku (opcja SHA i BEN) lub 100 zł (opcja OUR)

  *  Licznik sumuje środki kupione przez klienta w kantorze walutowym np. kupno 100 euro skutkuje naliczeniem 100 jednostek. Opcja BEN i OUR jest niedostępna przy przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT
  • 0 zł - jeśli kwota przelewu jest niższa lub równa wartości Licznika*
  • 30 zł w innym przypadku lub 100 zł (opcja OUR)

  *  Licznik sumuje środki kupione przez klienta w kantorze walutowym np. kupno 100 euro skutkuje naliczeniem 100 jednostek. Opcja OUR jest niedostępna przy przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

Funkcjonalności

 • Ocena funkcjonalności kantoru
  (5)
 • Aplikacja mobilna

  TAK

 • Karta wielowalutowa

  TAK

 • Wykresy z notowaniami walut

  TAK

 • Alerty walutowe

  TAK

 • Zlecenia warunkowe (możliwość składania zleceń po wskazanej cenie)

  TAK

 • Pary walutowe bez złotego

  TAK

 • Negocjowanie kursów

  TAK

 • Inne

  możliwość zawarcia transakcji na kwotę przekraczającą saldo na rachunku - środki na pokrycie pełnej wymienianej kwoty trzeba zapewnić w ciągu 2 dni roboczych

Zalety

 • niskie spready
 • darmowe konta walutowe
 • duża liczba dostępnych walut
 • bogata funkcjonalność: karta wielowalutowa, aplikacja mobilna, zlecenia warunkowe, alerty
 • możliwość korzystania z kantoru bez konieczności posiadania rachunku w Alior Banku
 • możliwość zawierania transakcji na kwotę przekraczającą saldo na rachunku

Wady

 • gorsze spready w weekend
 • klienci firmowi mogą zarejestrować się w kantorze tylko w oddziale banku, chyba że mają zawartą z Aliorem umowę ramową o świadczenie usług bankowych i prowadzenie rachunków dla przedsiębiorców
 • Atrakcyjność opłat i spreadów
  4.5/ 5
 • Funkcjonalność
  5.0/ 5
 • Dostępne waluty
  5.0/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Aldona Derdziak
Złóż wniosek
3

Internetowykantor.pl

Internetowykantor.pl
Liczba walut
20
Liczba walut 20

20 walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, HKD, MXN, NOK, NZD, RON, RUB (wymiana wstrzymana), SEK, SGD, TRY, ZAR

Średni spread
0,78%
Średni spread 0,78%

Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W listopadzie 2023 roku w Internetowykantor.pl średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,78%.

Opłata za konto
0 zł
Opłata za konto w kantorze 0 zł

kantor oferuje również możliwość wymiany walut bez konieczności zakładania konta

Ocena funkcjonalności
(4.5)
 • Szczegóły oferty
Złóż wniosek

Informacje ogólne

 • Dostępne waluty

  20 walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, HKD, MXN, NOK, NZD, RON, RUB (wymiana wstrzymana), SEK, SGD, TRY, ZAR

 • Typ kantoru

  kantor online

 • Średni spread dla 4 głównych walut

  0,78%

 • Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut

  0,76%

 • Prowizja za transakcję

  0%

 • Opłata za konto w kantorze

  0 zł

 • Godziny otwarcia kantoru

  24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Wpłata środków

 • Sposoby wpłaty środków do kantoru
  • przelew
  • szybki bezpłatny przelew Przelewy24 (tylko dla PLN)
 • Opłata za wpłatę środków

  0 zł

 • Dostępne waluty wpłaty

  20 walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, HKD, MXN, NOK, NZD, RON, RUB (wymiana wstrzymana), SEK, SGD, TRY, ZAR

Wypłata środków i przelewy

 • Sposoby wypłaty pieniędzy z kantoru

  przelew

 • Koszt przelewu krajowego
  • 0 zł - za przelew w PLN do dowolnego polskiego banku,
  • 0 zł - za przelew w EUR, USD, GBP, CHF do banków, w których Internetowykantor.pl posiada rachunki
 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT
  • 0 zł - za przelewy do banków, w których Internetowykantor.pl posiada rachunki
  • od 10 do 20 zł - w pozostałych przypadkach, w zależności od waluty
 • Koszt przelewu SEPA
  • 0 zł - niezależnie od tego, czy Internetowykantor.pl posiada w danym banku rachunek, czy też nie

Funkcjonalności

 • Ocena funkcjonalności kantoru
  (4.5)
 • Aplikacja mobilna

  TAK

 • Karta wielowalutowa

  NIE

 • Wykresy z notowaniami walut

  TAK

 • Alerty walutowe

  TAK

 • Zlecenia warunkowe (możliwość składania zleceń po wskazanej cenie)

  TAK

 • Maksymalny czas ważności zlecenia warunkowego

  bezterminowo

 • Pary walutowe bez złotego

  NIE

 • Negocjowanie kursów

  TAK

  możliwość negocjowania kursów w przypadku częstych lub dużych kwot wymiany (od 10 000 EUR, USD, GBP, CHF)

 • Inne

  live chat

Złóż wniosek

Komentarze

(1)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
P
Paweł
Gość

Euro potężnym rozczarowaniem.. traci do dolara niemal tak samo jak złoty. A wydawać by się mogło, że przez wojnę obok nas PLN straci dużo więcej.

Odpowiedz