​​​​​​​Czy warto kupić dolary i euro w 2024 roku?

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

93 publikacje 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.


4 komentarze
​​​​​​​Czy warto kupić dolary i euro w 2024 roku?
Spis treści

Wskazówki zamieszczone w poniższym artykule będą pomocne głównie dla osób, które nie zajmują się inwestowaniem na rynku forex, ale chciałyby korzystnie kupić dolary lub euro na okres kilku tygodni, miesięcy czy lat. W tekście nie zajmujemy się tradingiem walutowym, w którym liczą się krótkoterminowe, niewielkie wahania kursów, lecz skupiamy na perspektywie średnio- i długoterminowej.

Analiza ryzyka na rynku walutowym

Zacznijmy od tego, że na kurs dolara, euro, złotego i innych walut wpływa szereg czynników, nie tylko makroekonomicznych, ale również takich jak działania spekulantów czy wypowiedzi prezesów banków centralnych i szefów rządów. Ogromne znaczenie mają też nieoczekiwane zdarzenia, np. wybuch pandemii czy wojny na Ukrainie, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają niemal na każdą gospodarkę świata.

Powyższe kwestie powodują, że wszelkie przewidywania dotyczące sytuacji na rynku walutowym obarczone są dużym marginesem błędu.

Wahania waluty

Polski złoty, podobnie jak inne waluty naszego regionu, takie jak forint węgierski czy korona czeska, jest walutą lokalną i charakteryzuje się sporą zmiennością. Wahania wartości naszej waluty są większe niż w przypadku np. euro czy dolara choćby z tego względu, że jest jej w obiegu znacznie mniej i znajduje zastosowanie niemal wyłącznie na terytorium Polski.

Dolary amerykańskie i euro są stabilniejsze niż złoty i waluty innych mniejszych krajów. Występują bowiem w ogromnych ilościach, są wykorzystywane w rozliczeniach na całym świecie, a dziesiątki banków centralnych przechowuje w nich dużą część swoich rezerw finansowych. Co więcej, za tymi walutami stoją duże i silne gospodarki, a przy tym cieszą się one powszechnym zaufaniem rozmaitych instytucji, firm, organizacji, inwestorów i zwykłych ludzi z całego świata.

Z powyższych względów pewne ilości euro i dolarów warto posiadać nawet, jeśli nie planuje się inwestowania w wyceniane w nich instrumenty finansowe, wyjazdu za granicę czy zakupów w zagranicznym sklepie internetowym. Ważne jest jednak, aby waluty te nabyć w dobrym momencie, czyli wtedy, gdy są względnie tanie w stosunku do złotego.

Euro i polski złoty – silnie powiązane waluty

Na początek przyjrzyjmy się kursowi euro do złotego (para ta ma oznaczenie EUR/PLN), który odzwierciedla cenę euro wyrażoną w polskich złotych. Dla porządku dodajmy, że im wyższy jest kurs tej pary, tym bardziej euro umacnia się (staje się droższe) względem polskiej waluty.

Bliskie położenie Polski i krajów strefy euro, a także mocne powiązanie ich gospodarek, powodują, że zmiany wartości PLN wobec EUR zwykle są niewielkie. Co więcej, kursy tych walut dość często podążają w tym samym kierunku, jeśli chodzi o wycenę względem dolara. Inaczej mówiąc, gdy euro osłabia się wobec dolara, to zwykle ciągnie za sobą w dół polskiego złotego. I vice versa – kiedy umacnia się waluta europejska, to wraz z nią często zyskuje również nasza.

Opisaną zależność dobrze ilustruje poniższy 5-letni wykres procentowej zmiany kursu EUR/USD i PLN/USD.

Cena euro i złotego w relacji do dolara
Cena euro i złotego w relacji do dolara

Jak widać, w ostatnich latach kierunek zmian wartości złotego względem dolara (PLN/USD) pokrywał się z kierunkiem zmian kursu eurodolara (EUR/USD). Wykres potwierdza również, że wahania ceny naszej waluty są nieco większe niż euro, co dla posiadaczy złotówek może działać na plus lub minus.

Złoty mocniej niż euro tracił na wartości w okresach paniki i gwałtownego wzrostu ryzyka, które miały miejsce w lutym i marcu 2020 r. (początki pandemii koronawirusa) oraz od końca lutego 2022 r. (agresja Rosji na Ukrainę). Z drugiej strony, od czasu zakończenia tamtych spadków umacnia się względem dolara szybciej niż euro. Dlatego całościowo, w porównaniu do notowań sprzed 5 lat, stracił na wartości raptem 5%, czyli tyle samo, co waluta europejska.

Kiedy najlepiej kupować euro?

Historia ostatnich lat pokazuje, że nie ma większego znaczenia, kiedy kupisz euro, bo i tak kierunek i siła zmian jego wartości względem najważniejszej waluty świata, czyli dolara amerykańskiego, powinny kształtować się podobnie, jak w przypadku złotego i dolara.

Jeśli chodzi o samą parę EUR/PLN, to większe umocnienie euro wobec złotego mogłoby mieć miejsce np. wówczas, gdyby doszło do znacznego pogorszenia się bezpieczeństwa naszego kraju lub jego sytuacji gospodarczej. Natomiast wyraźny wzrost wartości złotego wobec euro mógłby wystąpić np. w przypadku zakończenia wojny na Ukrainie ze względnie korzystnym dla niej porozumieniem pokojowym.

Ponieważ trudno jest przewidzieć, co przyniesie przyszłość, dla większości osób kluczowe jest unikanie zakupów euro w panice, po dużym wzroście jego kursu względem złotego. Aby znaleźć dogodny moment do inwestycji w euro, warto też sprawdzić, ile kosztowało w przeszłości i jak była jego średnia cena w różnych okresach. Wyraźne odchylenie obecnego kursu w górę będzie świadczyło o drogim euro i tym samym mało atrakcyjnym momencie na jego zakup.

Kurs EUR/PLN w latach 2005-2024
Wykres kursu EUR/PLN w latach 2005-2024

Powyższy wykres pokazuje, że patrząc historycznie dzisiejsza cena euro (4,27 zł) jest na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej, ale za to względnie niska, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie ponad 3 lata notowań. Obecnie na złotym wciąż utrzymuje się pozytywny trend, jednak nie ma gwarancji, że będzie on kontynuowany.

Kiedy dolar drożeje, a kiedy traci wartość?

Przejdźmy teraz do dolara amerykańskiego i kursu USD/PLN, który wyraża cenę dolara w polskich złotych. Zacznijmy od tego, że waluta Stanów Zjednoczonych jest najważniejszą walutą na całym świecie. To w niej wyceniane są na rynkach surowce, zawiera się najwięcej transakcji handlowych i przechowuje ok. 60% globalnych rezerw walutowych.

Z perspektywy omawianego tematu kluczowe jest jednak to, że zmiany wartości dolara są powiązane z ogólnoświatową sytuacją gospodarczą i kondycją rynków finansowych. Jakie są w tym zakresie ogólne tendencje i zależności?

Dolar a inne aktywa

Dolar, podobnie jak złoto, jest traktowany jako swego rodzaju kluczowa bezpieczna przystań, do której kapitał napływa wówczas, gdy na świecie dzieje się źle. Mówiąc w uproszczeniu, dolar najczęściej przybiera na wartości, gdy na świecie dzieje się źle – pojawiają się obawy przed globalną recesją, rośnie ryzyko geopolityczne, wybucha poważny konflikt zbrojny, czy też z tych lub innych względów inwestorów giełdowych ogarnia negatywny sentyment.

W tym samym czasie co do zasady kapitał ucieka m.in. z akcji, kryptowalut czy walut rynków wschodzących (w tym z polskiego złotego), przyczyniając się do spadku ich kursów. Względem dolara nierzadko traci wówczas także euro.

Wartość dolara zwykle spada lub pozostaje na względnie stałym poziomie w spokojnych czasach, czyli gdy na rynkach finansowych panuje optymizm, nie ma poważniejszych zagrożeń geopolitycznych, a gospodarki harmonijnie się rozwijają. To korzystny okres dla ryzykownych instrumentów finansowych czy walut mniejszych gospodarek, w tym polskiej.

Co oczywiste, w powyższych przypadkach mamy na myśli jedynie ogólne tendencje. W perspektywie dni czy tygodni wartość dolara może spadać, mimo złej sytuacji na świecie, i rosnąć, mimo pozytywnych nastrojów w gospodarkach i na rynkach finansowych.

Kiedy najlepiej kupować dolary?

Odpowiedź na pytanie, kiedy najlepiej kupować dolary amerykańskie jest prosta i taka sama, jak w przypadku euro czy dowolnego instrumentu finansowego – należy inwestować w niego wtedy, gdy jest tani. Sęk w tym, że dopiero po upływie pewnego czasu możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, czy w danym momencie dolar lub inny instrument był faktycznie tani i wart nabycia.

Istnieją pewne wskaźniki i narzędzia analizy technicznej, które pomagają zwiększyć szanse na zakup lub sprzedaż dolarów w korzystnym okresie. Przydają się jednak głównie traderom z rynku forex, dlatego w tym artykule nie będziemy im się szerzej przyglądać. Zamiast tego, skupmy się na definicji indeksu dolara amerykańskiego, a także wykresie zmian jego wartości, który potwierdzi wspomniane zależności i pozwoli wskazać dogodny moment na zakup amerykańskiej waluty.

Wartość dolara w relacji do innych walut

Indeks dolara (DXY, U.S. dollar index) pokazuje wartość, a w zasadzie siłę, dolara amerykańskiego. Wyraża on cenę waluty Stanów Zjednoczonych względem koszyka innych ważnych walut, takich jak euro (udział w indeksie na poziomie aż ok. 57%), jen japoński, funt brytyjski, dolar kanadyjski, korona szwedzka i frank szwajcarski.

Z powyższego wynika, że do wzrostu indeksu DXY potrzebny jest przede wszystkim spadek kursu EUR/USD (umocnienie się dolara względem euro), a do spadku wskaźnika – wzrost notowań EUR/USD (umocnienie się euro względem dolara).

Wykres indeksu DXY w latach 2009-2024
Wykres indeksu dolara w latach 2009-2024

Jak dowiedliśmy, euro i złoty są ze sobą powiązane, dlatego poszukując dobrego momentu na zakup dolara, należy mieć na uwadze zarówno wartość indeksu DXY, jak i kurs USD/PLN. Jeśli są one na względnie niskich poziomach, a przy tym mają za sobą wielotygodniowe spadki, może to być dobry moment na zakup dolarów. Obecnie indeks dolara jest już po lekkim odbiciu, ale USD pozostaje relatywnie tanie względem PLN (w dniu aktualizacji artykułu kurs USD/PLN wynosi 3,97 zł). 

Dolar czy euro? Co lepiej kupić i kiedy?

Niepokój związany z pogorszeniem się globalnej kondycji gospodarczej, agresją Rosji na Ukrainę czy wybuchem pandemii, negatywnie przekłada się na ceny większości walut i instrumentów finansowych na całym świecie. W takich sytuacjach traci na wartości polski złoty, ale również – w mniejszym stopniu – waluta europejska.

W związku z powyższymi wydarzeniami od połowy 2021 do końca 2022 roku indeksu dolarowy wyraźnie się umacniał. Później mieliśmy okres wyraźnych spadków, a następnie długotrwałej konsolidacji, która wciąż trwa.

Obecnie ogólne nastroje inwestorów i konsumentów na całym świecie są całkiem niezłe, ale wybuch nowego konfliktu lub nasilenie się obecnych, czy też pogorszenie się globalnej sytuacji gospodarczej, mogą zmienić tendencję i doprowadzić do wzrostów dolara.

Ponieważ nie da się przewidzieć, co przyniosą najbliższe miesiące, część oszczędności warto trzymać zarówno w dolarach amerykańskich, jak i w euro. Jeśli chodzi o poszukiwanie dobrego momentu do ich zakupu, to należy po prostu wystrzegać się inwestowania w te waluty w panice i w okresach wyraźnego wzrostu ich wartości. Warto nabywać je systematycznie, np. co kilka tygodni, co pozwala uniknąć zakupu na cenowej górce i eliminuje konieczność śledzenia kursów walutowych.

Sprawdź również nasze teksty: w jakiej walucie trzymać oszczędności oraz w jaką walutę inwestować i dowiedz się więcej na temat walutowych alternatyw dla polskiego złotego.

Gdzie można kupić dolary i euro?

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem euro, dolarów lub innej obcej waluty, powinieneś zadbać o zawarcie korzystnej transakcji. Chodzi tutaj nie tylko o wybór dogodnego momentu do zakupu, ale również znalezienie kantoru, który oferuje atrakcyjne warunki wymiany walutowej.

Z naszych doświadczeń wynika, że najlepiej jest kupować waluty w kantorach internetowych, które oferują korzystne kursy, jak również szybki i wygodny przebieg transakcji. W znalezieniu najlepszego – według nas – miejsca do wymiany walut pomoże Ci poniższe zestawienie.

Ranking kantorów internetowych - Maj 2024

 • Liczba walut
  9
  Liczba walut 9

  9 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, DKK, SEK, CZK

 • Średni spread
  0,45%
  Średni spread 0,45%

  Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W maju 2024 roku w Walutomacie średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,45%. Podana wartość uwzględnia już 0,2% standardowej prowizji za zawarcie transakcji, która w praktyce jest głównym kosztem wymiany walut na giełdzie.

 • Średni spread weekendowy
  0,50-0,55%
  Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut

  0,50-0,55%


  Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W Walutomacie średni weekendowy spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosi najczęściej 0,50-0,55%. Podana wartość uwzględnia już 0,2% prowizji za zawarcie transakcji, która w praktyce jest głównym kosztem wymiany walut na giełdzie.

 • Opłata za konto
  0 zł
 • Liczba walut
  21
  Liczba walut 21

  21 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, BGN, MXN, RON, ZAR, THB, ILS, HKD, TRY

 • Średni spread
  0,67%
  Średni spread 0,67%

  Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W maju 2024 roku w Kantorze Walutowym Alior Banku średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,67%.

 • Średni spread weekendowy
  1,3-1,5%
  Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut

  1,3-1,5%


  Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W Kantorze Walutowym Alior Banku średni weekendowy spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosi najczęściej 1,3-1,5%.

 • Opłata za konto
  0 zł
  Opłata za konto w kantorze 0 zł

  dostęp do kantoru walutowego jest darmowy, bezpłatne są również rachunki walutowe Aliora

Kantor bankowy, niewymagający posiadania konta w Alior Banku.
 • Liczba walut
  16
  Liczba walut 16

  16 walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, JPY, NOK, DKK, SEK, CZK, CNY, HUF, RON, TRY

 • Średni spread
  0,26 / 0,39%
  Średni spread 0,26 / 0,39%

  Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W maju 2024 roku w TMS Kantor Premium średni spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosił 0,26 (klienci firmowi) i 0,39% (klienci indywidualni). 

  Po godzinie 18 spready w tym kantorze są szersze i wynoszą zwykle ok. 1%. 

 • Średni spread weekendowy
  1,0-1,3%
  Średni weekendowy spread dla 4 głównych walut 1,0-1,3%

  Im niższy spread, czyli różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty, tym bardziej opłacalna oferta. W TMS Kantor premium średni weekendowy spread dla czterech głównych walut (EUR, USD, CHF i GBP) wynosi najczęściej:

  • 1,0-1,1% - dla klientów firmowych
  • 1,2-1,3% - dla klientów indywidualnych
 • Opłata za konto
  0 zł

Oceń artykuł
5
(4 oceny)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(4)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
A
Adam
Gość

Coraz śmielej idziemy w kierunku dolara po 3,5 i euro po 4 zł. 2024 rok będzie dobrym rokiem dla GPW, polskiego złotego oraz samej Rzeczpospolitej.

Odpowiedz

T
Tomek
Gość
@Adam

Odważna prognoza ale na razie się nawet broni. Jeśli giełdy jeszcze podrosną i nie zdarzy się nic brzydkiego w geopolityce to zloty jeszcze nam podrośnie

Odpowiedz

D
Duszan
Gość
@Tomek

Chyba, że jakieś magiczne siły będą nim hustać. W ub. tygodniu kurs zszedł w okolice 4,26 zł a w tym poszybował do ok. 4,36 zł. Chyba lepszy byłby spokojny, pełzający kurs, a nie takie cuda.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Euro potężnym rozczarowaniem.. traci do dolara niemal tak samo jak złoty. A wydawać by się mogło, że przez wojnę obok nas PLN straci dużo więcej.

Odpowiedz