Wróć

Limit wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com

Limit wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku
Spis treści
Pokaż więcej

Oszczędzanie na przyszłą emeryturę jest koniecznością, bez tego będziemy zdani na niewielkie świadczenie z ZUS. Im więcej zaoszczędzimy, tym lepiej, ale na przeszkodzie stają osiągane dochody, koszty codziennego życia, często pojawiające się nieprzewidziane wydatki i – bądźmy szczerzy – niechęć do oszczędzania, chęć korzystania z życia tu i teraz. Ograniczenia na gromadzenie kapitału emerytalnego nakłada także rząd, ustalając limity wpłat na funkcjonujące w ramach III filaru systemu emerytalnego Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które mogą być prowadzone różne podmioty, np. banki, dobrowolne fundusze emerytalne. Zobaczmy od czego zależą owe limity i ile wynoszą.

Zasady ustalania limitów wpłat na IKE i IKZE

Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie trzykrotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Taka zasada obowiązuje od 2009 r. Wcześniej, w latach 2004-2008, limit wynosił 150 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Z kolei obecnie obowiązujące zasady ustalania wysokości limitu wpłat na IKZE zostały zapisane w ustawie z 6 grudnia 2013 r. porządkującej zasady wypłaty emerytur, w tym środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami na IKZE można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok w gospodarce narodowej.

Kolejną zmianę wprowadziła ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r. Określono w niej wyższy limit dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Wpłaty dokonywanie przez te osoby na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Po raz pierwszy limit ten zaczął obowiązywać w 2021 r.

Od 2008 r. limit wysokości wpłat w kolejnym roku nie może być niższy niż ten określony w roku poprzednim.

Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne/indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego publikowane są w Monitorze Polskim do końca roku poprzedzającego ten, którego dotyczą. Na ogół następuje to w październiku lub listopadzie.

IKE limit 2023

IKE może założyć każdy, kto ukończył 16 r.ż., przy czym zasady dokonywania wpłat przez małoletnich obwarowane są pewnymi obostrzeniami.

Limit wpłat na IKE w 2023 r. wynosi  20 805 zł.

W przypadku małoletnich, czyli osób, które nie mają 18 lat, warunkiem dokonywania wpłat w danym roku jest uzyskiwanie w nim dochodów związanych z zatrudnieniem na umowie o pracę, przy czym wpłacona kwota nie może być wyższa niż osiągnięte dochody. Inaczej mówiąc, małoletni może w pełni wykorzystać limit wpłat na IKE w danym roku tylko wtedy, gdy w tym okresie jego zarobki nie były niższe niż dozwolona kwota maksymalna.

Nie ma jednak przeszkód, by na IKE niepracującego małoletniego wpłynęły (za zasadach wypłaty transferowej) środki odziedziczone po zmarłym oszczędzającym na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. W tym przypadku nie obowiązują żadne limity.

Co do zasady wpłaty na IKE mają charakter gotówkowy, ale oszczędzając na emeryturę w instytucji prowadzącej działalność maklerską możliwe jest określenie w umowie, że wpływy będą pochodziły z pożytków z papierów wartościowych (np. dywidendy).

Limit IKZE 2023

Do założenia konta IKZE także ma prawo każda osoba po ukończeniu 16 r.ż. i również w tym przypadku obowiązują zasady ograniczające wysokość wpłat przez małoletnich. Są one identyczne z tymi dotyczącymi oszczędzania na IKE.

Limit wpłat na IKZE w 2023 r. uzależniony jest od źródła Twoich dochodów i wynosi:
8322 zł dla otrzymujących wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych,
12 483 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Roczny limit wpłat na IKE

Limit wpłat ustalony według opisanych wyżej zasad w poszczególnych latach kształtował się następująco:

Limity wpłat na IKE

Rok

Limit

2022 17 766 zł
2021 15 777 zł

2020

15 681 zł

2019

14 295 zł

2018

13 329 zł

2017

12 789 zł

2016

12 165 zł

2015

11 877 zł

2014

11 238 zł

2013

11 139 zł

2012

10 578 zł

2011

10 077 zł

2010

9579 zł

2009

9579 zł

2008

4055,12 zł

2007

3697 zł

2006

3521 zł

2005

3635 zł

IKZE – limit wpłat w minionych latach

IKZE dostępne są dopiero od 2012 r. Początkowo obowiązywały zupełnie inne zasady ustalania maksymalnej wysokości wpłat w danym roku niż obecnie.

W latach 2012-2013 wysokość limitu była określana indywidualnie dla każdego oszczędzającego. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogły przekroczyć równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Odstępstwo od tej zasady dotyczyło osób osiągających niskie dochody. Mogły one dokonywać wpłat na IKZE do wysokości 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.

Później zasady zostały zmienione i obecnie limity wpłat ustalane są według reguł opisanych na początku tego tekstu.

Limity wpłat na IKZE

Rok

Limit

2022 7106,40 zł dla otrzymujących wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych,
10 659,60 zł dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
2021 6310,80 zł dla otrzymujących wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych,
9466,20 zł dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

2020

6272,40 zł

2019

5718 zł

2018

5331,60 zł

2017

5115,60 zł

2016

4866 zł

2015

4750,80 zł

2014

4495,20 zł

Skutki przekroczenia rocznego limitu wpłat

Jak wspomnieliśmy, możesz posiadać tylko po jednym rachunku IKE i IKZE. Dzięki temu łatwo jest kontrolować wysokość wpłat, zarówno Tobie, jak i instytucji finansowej, której powierzyłeś swoje pieniądze.

Jeśli przekroczysz maksymalny roczny limit wpłat na IKE lub IKZE, to nadwyżka powinna wrócić w krótkim czasie na rachunek bankowy, z którego dokonałeś wpłaty. Możliwe jest, że pieniądze trafią na tzw. rachunek techniczny instytucji prowadzącej Twoje IKE lub IKZE i jeśli się nie zorientujesz w sytuacji, będą tam zapisane, nie przynosząc Ci żadnych zysków.

Dlatego wskazane jest prowadzenie ewidencji wpłat na posiadane produkty emerytalne lub sprawdzanie tego na rachunku IKE lub IKZE. Możesz też przed dokonaniem kolejnej wpłaty sprawdzić historię konta bankowego, z którego realizujesz przelewy, by upewnić się, jaką kwotę możesz jeszcze wpłacić w danym roku.

Oszczędzaj w ramach limitów

Oszczędzanie na emeryturę, by nie być zdanym jedynie na świadczenie z ZUS, jest konieczne. Tylko od Ciebie zależy, przez ile lat będziesz to robił i jak duże kwoty będziesz wpłacał. Masz prawo wykorzystywać do maksimum obowiązujące limity, zarówno na IKE, jak i na IKZE. Możesz oszczędzać tylko na jednym rodzaju kont albo naprzemiennie – w jednym roku wpłacać środki na IKE, a w kolejnym na IKZE. To są wszystko rzeczy mniej ważne, organizacyjne. Najważniejsze, byś po prostu pomyślał o swojej przyszłości.

Wypłata środków zgromadzonych na IKE czy IKZE może być istotnym elementem Twojej emerytury, jeśli zaczniesz wcześnie oszczędzać i będziesz to robił regularnie. Pamiętaj o ulgach podatkowych. Wpłaty na IKE pozwolą Ci uniknąć podatku od zysków kapitałowych (pod warunkiem, że dokonanie wypłaty nastąpi po osiągnięciu wieku emerytalnego i spełnieniu pozostałych warunków), a środki przekazywane na IKZE możesz odliczyć od podstawy opodatkowania i w ten sposób płacić mniejszy podatek dochodowy.

Decyzji o samodzielnym gromadzeniu środków na emeryturę nie warto odwlekać, najlepiej zacząć jak najwcześniej.

Komentarze

(0)
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy