Limit wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3241 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


2 komentarze
Limit wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku
Spis treści

Oszczędzanie na przyszłą emeryturę jest koniecznością, bez tego będziemy zdani na niewielkie świadczenie z ZUS. Im więcej zaoszczędzimy, tym lepiej, ale na przeszkodzie stają osiągane dochody, koszty codziennego życia, często pojawiające się nieprzewidziane wydatki i – bądźmy szczerzy – niechęć do oszczędzania, chęć korzystania z życia tu i teraz. Ograniczenia na gromadzenie kapitału emerytalnego nakłada także rząd, ustalając limity wpłat na funkcjonujące w ramach III filaru systemu emerytalnego Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które mogą być prowadzone różne podmioty, np. banki, dobrowolne fundusze emerytalne. Zobaczmy, ile wynoszą i od czego zależą owe limity.

Limit wpłat na IKE w 2024

IKE może założyć każdy, kto ukończył 16 r.ż., przy czym zasady dokonywania wpłat przez małoletnich obwarowane są pewnymi obostrzeniami.

Limit wpłat na IKE w 2024 r. wynosi 23 472 zł.

W przypadku małoletnich, czyli osób, które nie mają 18 lat, warunkiem dokonywania wpłat w danym roku jest uzyskiwanie w nim dochodów związanych z zatrudnieniem na umowie o pracę, przy czym wpłacona kwota nie może być wyższa niż osiągnięte dochody. Inaczej mówiąc, małoletni może w pełni wykorzystać limit wpłat na IKE w danym roku tylko wtedy, gdy w tym okresie jego zarobki nie były niższe niż dozwolona kwota maksymalna.

Nie ma jednak przeszkód, by na IKE niepracującego małoletniego wpłynęły (za zasadach wypłaty transferowej) środki odziedziczone po zmarłym oszczędzającym na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. W tym przypadku nie obowiązują żadne limity.

Co do zasady wpłaty na IKE mają charakter gotówkowy, ale oszczędzając na emeryturę w instytucji prowadzącej działalność maklerską możliwe jest określenie w umowie, że wpływy będą pochodziły z pożytków z papierów wartościowych (np. dywidendy).

Limit wpłat na IKZE w 2024

Do założenia konta IKZE także ma prawo każda osoba po ukończeniu 16 r.ż. i również w tym przypadku obowiązują zasady ograniczające wysokość wpłat przez małoletnich. Są one identyczne z tymi dotyczącymi oszczędzania na IKE.

Limit wpłat na IKZE w 2024 r. uzależniony jest od źródła dochodów i wynosi:
- 9388,80 zł dla otrzymujących wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych,
- 14 083,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ogólne zasady ustalania limitów wpłat na IKE i IKZE

Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie trzykrotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Taka zasada obowiązuje od 2009 r. Wcześniej, w latach 2004-2008, limit wynosił 150 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Z kolei obecnie obowiązujące zasady ustalania wysokości limitu wpłat na IKZE zostały zapisane w ustawie z 6 grudnia 2013 r. porządkującej zasady wypłaty emerytur, w tym środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami na IKZE można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok w gospodarce narodowej.

Kolejną zmianę wprowadziła ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r. Określono w niej wyższy limit dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Wpłaty dokonywanie przez te osoby na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Po raz pierwszy limit ten zaczął obowiązywać w 2021 r.

Od 2008 r. limit wysokości wpłat w kolejnym roku nie może być niższy niż ten określony w roku poprzednim.

Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne/indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego publikowane są w Monitorze Polskim do końca roku poprzedzającego ten, którego dotyczą. Na ogół następuje to w październiku lub listopadzie.

Limity wpłat na IKE i IKZE w poprzednich latach

Wspomniane wyżej zasady ustalania limitów wpłat na IKE i IKZE przełożyły się na podane niżej maksymalne kwoty wpłat w poszczególnych latach.

Roczny limit wpłat na IKE w latach 2005-2023

Limit wpłat ustalony według opisanych wyżej zasad w poszczególnych latach kształtował się następująco

Limity wpłat na IKE

Rok

Limit

2023 20 805 zł
2022 17 766 zł
2021 15 777 zł

2020

15 681 zł

2019

14 295 zł

2018

13 329 zł

2017

12 789 zł

2016

12 165 zł

2015

11 877 zł

2014

11 238 zł

2013

11 139 zł

2012

10 578 zł

2011

10 077 zł

2010

9579 zł

2009

9579 zł

2008

4055,12 zł

2007

3697 zł

2006

3521 zł

2005

3635 zł

Roczny limit wpłat na IKZE w latach 2012-2023

IKZE dostępne są dopiero od 2012 r. Początkowo obowiązywały zupełnie inne zasady ustalania maksymalnej wysokości wpłat w danym roku niż obecnie.

W latach 2012-2013 wysokość limitu była określana indywidualnie dla każdego oszczędzającego. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogły przekroczyć równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Odstępstwo od tej zasady dotyczyło osób osiągających niskie dochody. Mogły one dokonywać wpłat na IKZE do wysokości 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.

Później zasady zostały zmienione i obecnie limity wpłat ustalane są według opisanych wyżej reguł.

Limity wpłat na IKZE

Rok

Limit

2023 8322 zł dla otrzymujących wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych,
12 483 zł dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
2022 7106,40 zł dla otrzymujących wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych,
10 659,60 zł dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
2021 6310,80 zł dla otrzymujących wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych,
9466,20 zł dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

2020

6272,40 zł

2019

5718 zł

2018

5331,60 zł

2017

5115,60 zł

2016

4866 zł

2015

4750,80 zł

2014

4495,20 zł

Skutki przekroczenia rocznego limitu wpłat

Jak wspomnieliśmy, możesz posiadać tylko po jednym rachunku IKE i IKZE. Dzięki temu łatwo jest kontrolować wysokość wpłat, zarówno Tobie, jak i instytucji finansowej, której powierzyłeś swoje pieniądze.

Jeśli przekroczysz maksymalny roczny limit wpłat na IKE lub IKZE, to nadwyżka powinna wrócić w krótkim czasie na rachunek bankowy, z którego dokonałeś wpłaty. Możliwe jest, że pieniądze trafią na tzw. rachunek techniczny instytucji prowadzącej Twoje IKE lub IKZE i jeśli się nie zorientujesz w sytuacji, będą tam zapisane, nie przynosząc Ci żadnych zysków.

Dlatego wskazane jest prowadzenie ewidencji wpłat na posiadane produkty emerytalne lub sprawdzanie tego na rachunku IKE lub IKZE. Możesz też przed dokonaniem kolejnej wpłaty sprawdzić historię konta bankowego, z którego realizujesz przelewy, by upewnić się, jaką kwotę możesz jeszcze wpłacić w danym roku.

Oszczędzaj w ramach limitów

Oszczędzanie na emeryturę, by nie być zdanym jedynie na świadczenie z ZUS, jest konieczne. Wypłata środków zgromadzonych na IKE czy IKZE może być istotnym elementem Twojej emerytury, jeśli zaczniesz wcześnie oszczędzać i będziesz to robił regularnie. Pamiętaj o ulgach podatkowych. Wpłaty na IKE pozwolą Ci uniknąć podatku od zysków kapitałowych (pod warunkiem, że dokonanie wypłaty nastąpi po osiągnięciu wieku emerytalnego i spełnieniu pozostałych warunków), a środki przekazywane na IKZE możesz odliczyć od podstawy opodatkowania i w ten sposób płacić mniejszy podatek dochodowy.

W wyborze sposobu odkładania na emeryturę może Ci być pomocny ranking IKE/IKZE oszczędnościowych.

Jak dostosować wpłaty do obowiązujących limitów

Tylko od Ciebie zależy, przez ile lat będziesz to robił i jak duże kwoty będziesz wpłacał. Masz prawo wykorzystywać do maksimum obowiązujące limity, zarówno na IKE, jak i na IKZE. Możesz oszczędzać tylko na jednym rodzaju kont albo naprzemiennie – w jednym roku wpłacać środki na IKE, a w kolejnym na IKZE. To są wszystko rzeczy mniej ważne, organizacyjne. Najważniejsze, byś po prostu pomyślał o swojej przyszłości.

Osobiście przyjąłem taktykę, że na IKE wpłacam różne kwoty w ciągu roku. Staram się obserwować wycenę produktu, w którym oszczędzam i dopłacać, gdy notowania zniżkują. Jako, że oszczędzam już od wielu lat i w początkowym okresie wykorzystywałem cały limit, teraz nie zawsze to robię.

Maksymalną kwotę wpłacam za to na IKZE, by odnieść jak najwyższą korzyść podatkową. Robię to w połowie grudnia, by mieć pewność, że transakcja zostanie zrealizowana w danym roku i nie oczekiwać zbyt długo na zwrot podatku. Gdy tylko urząd skarbowy mi go zwróci, sprawdzam sytuację na IKE i przy najbliższej okazji wpłacam tam pieniądze. Zasada inwestowania odzyskanych pieniędzy sprawia, że oszczędzanie na emeryturę nie jest uciążliwe.

Decyzji o samodzielnym gromadzeniu środków na emeryturę nie warto odwlekać, najlepiej zacząć jak najwcześniej.


Oceń artykuł
4.7
(9 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
M
Miłosz
Gość

Patrząc na te roczne limity wpłat dochodzę do wniosku, że rosną one szybciej niż moje wynagrodzenie. Chyba czas pomyśleć o zmianie pracodawcy, by odkładając mniej więcej tyle, co wynosi limit przeznaczać na to w miarę stałą część pensji.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Miłosz

Reprezentujesz ciekawe podejście do oszczędzania na przyszłość. To bardzo rozsądne, by na emeryturę przeznaczać określoną część swoich zarobków; warto więc zadbać o wyższe dochody, by nie tylko utrzymywać stały procent, ale i realną wartość odkładanej sumy.

Odpowiedz