Wróć

Ranking IKE/IKZE – wrzesień 2023

Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego pomoże Ci w wyborze optymalnej formy oszczędzania na emeryturę. Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym łatwiej będzie Ci zapewnić sobie godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej. Zestawienie uwzględnia wyłącznie IKE i IKZE oszczędnościowe, czyli możliwości pomnażania środków na kontach oszczędnościowych.
4.6
(10 ocen)
O aktualność danych dba:
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński Redaktor Moneteo.com
Sortowanie wg Oprocentowanie
1 miejsce
Złóż wniosek
Typ konta
IKE
Oprocentowanie
6,10%
Limit wpłat
20 805 zł
Konto wymagane
TAK
Czy konto osobiste/ oszczędnościowe jest wymagane?

TAK


dowolne konto osobiste, np. eKonto osobiste lub mKonto Intensive

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Podstawowe informacje

 • Typ konta

  IKE

 • Wiek przejścia na emeryturę

  60 lat / 55 lat (w przypadku uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę)

 • Limit wpłat

  20 805 zł

 • Sposób wpłaty
  • w oddziale
  • przelew
  • wpłata transferowa
 • Oprocentowanie
  6,10%

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Wpłata w oddziale

  10 zł

 • Wypłata w oddziale przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  200 zł

 • Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 50 zł - przy przekazaniu środków do IKE mSkarbiec
  • 200 zł - w pozostałych przypadkach
 • Zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  200 zł

 • Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonych

  0 zł /15 zł

  Opłata nie jest pobierana przy ustanowieniu osoby/osób uprawnionej/ych przy zawieraniu umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego IKE.

Inne

 • Ulga podatkowa przy wpłacie

  NIE

 • Podatek przy przedterminowej wypłacie

  TAK

  podatek od zysków kapitałowych

 • Możliwość wycofania części środków

  TAK

 • Dziedziczenie środków

  TAK

 • Zasilenie konta
  • limit roczny
  • niższa kwota
 • Sposób wypłaty
  • jednorazowo
  • w ratach

Konto osobiste/oszczędnościowe

2 miejsce
Typ konta
IKE
Oprocentowanie
6%
Oprocentowanie 6%

oprocentowanie równe aktualnie obowiązującej stopie referencyjnej NBP

Limit wpłat
20 805 zł
Konto wymagane
NIE
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Podstawowe informacje

 • Typ konta

  IKE

 • Wiek przejścia na emeryturę

  60 lat / 55 lat (w przypadku uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę)

 • Limit wpłat

  20 805 zł

 • Sposób wpłaty
  • w oddziale
  • przelew
  • wpłata transferowa
 • Oprocentowanie
  6%
 • Dodatkowe informacje

  oprocentowanie równe aktualnie obowiązującej stopie referencyjnej NBP

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Wpłata w oddziale
  • 0 zł - dwie pierwsze wpłaty w miesiącu kalendarzowym,
  • 10 zł - każda kolejna
 • Wypłata w oddziale przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonych

  0 zł

Inne

 • Ulga podatkowa przy wpłacie

  NIE

 • Podatek przy przedterminowej wypłacie

  TAK

  podatek od zysków kapitałowych

 • Możliwość wycofania części środków

  TAK

 • Dziedziczenie środków

  TAK

 • Zasilenie konta
  • limit roczny
  • niższa kwota
 • Sposób wypłaty
  • jednorazowo
  • w ratach

Konto osobiste/oszczędnościowe

 • Czy konto osobiste/ oszczędnościowe jest wymagane?

  NIE

3 miejsce
Typ konta
IKE
Oprocentowanie
5,81%
Oprocentowanie 5,81%

oprocentowanie zależy od stawki WIBOR 3M, ustalane jest każdego dnia; dzienna kapitalizacja odsetek

Limit wpłat
20 805 zł
Konto wymagane
NIE
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Podstawowe informacje

 • Typ konta

  IKE

 • Wiek przejścia na emeryturę

  60 lat / 55 lat (w przypadku uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę)

 • Limit wpłat

  20 805 zł

 • Sposób wpłaty
  • w oddziale
  • przelew
  • wpłata transferowa
 • Oprocentowanie
  5,81%
 • Dodatkowe informacje

  oprocentowanie zależy od stawki WIBOR 3M, ustalane jest każdego dnia; dzienna kapitalizacja odsetek

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Wpłata w oddziale

  0 zł

 • Wypłata w oddziale przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  600 zł

 • Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 0 zł - przy przekazaniu środków do IKE TFI BNP Paribas
  • 600 zł - w pozostałych przypadkach
 • Zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  600 zł

 • Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonych

  0 zł

Inne

 • Ulga podatkowa przy wpłacie

  NIE

 • Podatek przy przedterminowej wypłacie

  TAK

  podatek od zysków kapitałowych

 • Możliwość wycofania części środków

  TAK

 • Dziedziczenie środków

  TAK

 • Zasilenie konta
  • limit roczny
  • niższa kwota
 • Sposób wypłaty
  • jednorazowo
  • w ratach

Konto osobiste/oszczędnościowe

 • Czy konto osobiste/ oszczędnościowe jest wymagane?

  NIE

Złóż wniosek
Typ konta
IKZE
Oprocentowanie
4%
Limit wpłat
8 322 zł
Limit wpłat 8 322 zł

8 322 zł lub 12 483 zł (dla prowadzących działalność gospodarczą)

Konto wymagane
TAK
Czy konto osobiste/ oszczędnościowe jest wymagane?

TAK


Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Podstawowe informacje

 • Typ konta

  IKZE

 • Wiek przejścia na emeryturę

  65 lat

 • Limit wpłat

  8 322 zł lub 12 483 zł (dla prowadzących działalność gospodarczą)

 • Sposób wpłaty
  • w oddziale
  • przelew
  • wpłata transferowa
 • Oprocentowanie
  4%

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Wpłata w oddziale
  • 10 zł - wpłata własna
  • 15 zł - wpłata przez osobę trzecią
 • Wypłata w oddziale przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 1% zgromadzonych środków, maks. 300 zł - opłata pobierana jednorazowo przy wypłacie I raty, dotyczy polecenia przelewu złożonego w placówce;
  • wypłata gotówkowa nie jest możliwa
 • Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 1% transferowanych środków, min. 100 zł, maks. 300 zł - opłata pobierania w przypadku zlecenia złożonego w placówce; 
  • wypłata gotówkowa nie jest możliwa
 • Zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 1% zwracanych środków, min. 100 zł, maks. 300 zł - opłata pobierania w przypadku zlecenia złożonego w placówce lub Moim ING
  • wypłata gotówkowa nie jest możliwa
 • Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonych

  0 zł

Inne

 • Ulga podatkowa przy wpłacie

  TAK

 • Podatek przy przedterminowej wypłacie

  NIE

  otrzymane środki należy dodać do innych przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym

 • Możliwość wycofania części środków

  NIE

 • Dziedziczenie środków

  TAK

  konieczność zapłacenia 10% podatku dochodowego, chyba że środki są przenoszone na IKZE spadkobiercy

 • Zasilenie konta
  • limit roczny
  • niższa kwota
 • Sposób wypłaty
  • jednorazowo
  • w ratach przez minimum 10 lat; gdy okres oszczędzania był krótszy, w czasie równym okresowi wpłat

Konto osobiste/oszczędnościowe

Typ konta
IKE
Oprocentowanie
3%
Oprocentowanie 3%

odsetki kapitalizowane są rocznie

Limit wpłat
20 805 zł
Konto wymagane
NIE
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Podstawowe informacje

 • Typ konta

  IKE

 • Wiek przejścia na emeryturę

  60 lat / 55 lat (w przypadku uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę)

 • Limit wpłat

  20 805 zł

 • Sposób wpłaty
  • przelew
  • wpłata transferowa
 • Oprocentowanie
  3%
 • Dodatkowe informacje

  odsetki kapitalizowane są rocznie

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Wypłata w oddziale przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 200 zł + naliczone odsetki przy wypłacie przed upływem 6 miesięcy od założenia rachunku
  • 200 zł + połowa naliczonych odsetek przy wypłacie między 7 a 12 miesiącem od założenia rachunku
 • Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 200 zł + naliczone odsetki przy wypłacie przed upływem 6 miesięcy od założenia rachunku
  • 200 zł + połowa naliczonych odsetek przy wypłacie między 7 a 12 miesiącem od założenia rachunku
 • Zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 200 zł + naliczone odsetki przy wypłacie przed upływem 6 miesięcy od założenia rachunku
  • 200 zł + połowa naliczonych odsetek przy wypłacie między 7 a 12 miesiącem od założenia rachunku
 • Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonych

  0 zł

Inne

 • Ulga podatkowa przy wpłacie

  NIE

 • Podatek przy przedterminowej wypłacie

  TAK

  podatek od zysków kapitałowych

 • Możliwość wycofania części środków

  TAK

 • Dziedziczenie środków

  TAK

 • Zasilenie konta
  • limit roczny
  • niższa kwota
 • Sposób wypłaty
  • jednorazowo
  • w ratach

Konto osobiste/oszczędnościowe

 • Czy konto osobiste/ oszczędnościowe jest wymagane?

  NIE

Typ konta
IKE
Oprocentowanie
0,92%
Limit wpłat
20 805 zł
Konto wymagane
NIE
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Podstawowe informacje

 • Typ konta

  IKE

 • Wiek przejścia na emeryturę

  60 lat / 55 lat (w przypadku uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę)

 • Limit wpłat

  20 805 zł

 • Sposób wpłaty
  • w oddziale
  • przelew
  • wpłata transferowa
 • Oprocentowanie
  0,92%

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

  bank pobiera opłatę - 50 zł - za udostępnienie bankowości elektronicznej

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Wpłata w oddziale

  0 zł

 • Wypłata w oddziale przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonych

  10 zł

Inne

 • Ulga podatkowa przy wpłacie

  NIE

 • Podatek przy przedterminowej wypłacie

  TAK

  podatek od zysków kapitałowych

 • Możliwość wycofania części środków

  TAK

 • Dziedziczenie środków

  TAK

 • Zasilenie konta
  • limit roczny
  • niższa kwota
 • Sposób wypłaty
  • jednorazowo
  • w ratach

Konto osobiste/oszczędnościowe

 • Czy konto osobiste/ oszczędnościowe jest wymagane?

  NIE

Oceń ten ranking
4.6
(10 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Nasze oszczędności mogą pomóc w realizacji marzeń, sfinansowaniu większych wydatków lub być dodatkiem do emerytury z ZUS. Dobrze jest rozdzielić oszczędzanie na marzenia lub na wszelki wypadek od odkładania środków na jesień życia. Poniżej znajdziesz informacje przydatne w podejmowaniu decyzji związanych z tą ostatnią opcją.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

IKE może założyć każdy, kto skończył 16 r.ż. Limit wpłat ustalany jest co roku i stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce prognozowanego na dany rok. Wpłacanie środków na IKE przez minimum 5 lat oraz sięgnięcie po nie dopiero po spełnieniu warunków ustawowych pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Uprawnionymi do założenia IKZE także są osoby, które skończyły 16 r.ż. W przypadku tego typu kont również obowiązuje limit wpłat ustalany w powiązaniu z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce, przy czym jest on wyższy dla prowadzących działalność gospodarczą (za wyjątkiem rozliczających się kartą podatkową).

Dużą zaletą IKZE, szczególnie dla osób opodatkowanych według wyższej skali podatkowej, jest możliwość odliczenia od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym kwoty wpłaconej na IKZE i tym samym zmniejszenie wymiaru podatku.

Pieniądze zgromadzone w IKZE można wypłacić w dowolnym momencie, ale wiąże się to z koniecznością samodzielnego odprowadzenia daniny dla fiskusa.

IKE jako rachunki oszczędnościowe

Pieniądze odkładane na IKE mogą być pomnażane poprzez ich inwestowanie w różne instrumenty finansowe lub dzięki dopisywaniu odsetek według identycznych zasad, jak dzieje się to na zwykłych kontach oszczędnościowych. IKE oszczędnościowe ma jednak kilka wyróżników: musi być prowadzone jako rachunek indywidualny, można posiadać tylko jedno konto tego typu, a wpłaty i wypłaty z niego podlegają ogólnym regułom dotyczącym IKE.

IKZE rachunki oszczędnościowe

Wybór IKZE też wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji co do sposobu gospodarowania pieniędzmi – oszczędzanie czy inwestowanie. W przypadku tego typu kont również obowiązuje zasada, że można mieć tylko jedno takie konto i musi być ono prowadzone dla jednej osoby. Zastosowanie mają też reguły dotyczące limitów wpłat oraz przepisy dotyczące opodatkowania.

Snując rozważania IKE czy IKZE?, trzeba wiedzieć, że chcąc pobrać pieniądze przed przejściem na emeryturę, z tego drugiego rachunku dozwolona jest jedynie wypłata wszystkich środków na raz, nie ma możliwości sięgnięcia tylko po potrzebną kwotę. A to, po zsumowaniu z innymi dochodami, może oznaczać wejście w wyższy próg podatkowy i konieczność zapłacenia wyższej daniny dla fiskusa.

IKE i IKZE w bankach

IKE i IKZE mogą być oferowane przez banki, podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń na życie, fundusze inwestycyjne oraz dobrowolne fundusze emerytalne. Jak już wspomnieliśmy, oba konta mogą występować zarówno w wersji oszczędnościowej, jak i inwestycyjnej. Tę pierwszą można znaleźć w ofertach bardzo wielu banków spółdzielczych, ale i część banków komercyjnych zdecydowało się na IKE bądź IKZE oszczędnościowe. Zupełnie odrębnym produktem jest IKE Obligacje.

Jak tworzymy ranking kont IKE i IKZE?

Kiedy już zdecydujesz się na oszczędzanie na emeryturę, to z pewnością będziesz chciał, by Twoje pieniądze pracowały jak najefektywniej. Zapewne zadasz sobie pytanie: jakie jest najlepsze IKE? albo: jakie wyniki osiąga najlepsze IKZE? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo w analizie trzeba wziąć pod uwagę różne rzeczy. Przygotowując nasz ranking IKE i IKZE oszczędnościowych, uwzględniliśmy wiele parametrów:

 • wysokość oprocentowania rachunku;
 • prowizję za założenie i prowadzenie IKE lub IKZE;
 • opłatę za wycofanie pieniędzy przed upływem 12 miesięcy;
 • koszt ustanowienia osób uposażonych;
 • konieczność posiadania rachunku osobistego w danym banku.

Oprocentowanie rachunku

Przy produktach oszczędnościowych podstawową rzeczą, o jaką pytają zainteresowane nimi osoby, jest oczywiście wysokość oprocentowania środków. Analizując ten aspekt, patrzymy nie tylko na jego poziom, ale i zasady, na jakich jest ono ustalane, czy są one przejrzyste, pozwalają na elastyczne dopasowywanie oprocentowania do sytuacji rynkowej. To niezwykle ważne, by oszczędności pracowały możliwie najefektywniej w każdych okolicznościach.

Koszty prowadzenia IKE lub IKZE oszczędnościowego

Nawet najatrakcyjniejsze oprocentowanie nie będzie dawało radości, jeśli będzie temu towarzyszyła świadomość, że część wypracowanych zysków pochłoną prowizje za założenie IKE bądź IKZE oszczędnościowego i jego późniejsze prowadzenie. Dlatego przygotowując nasze zestawienie, zwróciliśmy uwagę na opłaty z tego tytułu.

Kolejną istotną kwestią są dopuszczone prawem prowizje za wycofanie środków przed upływem 12 miesięcy. Jako że możliwe to jest na kilka sposobów (wypłata gotówkowa lub transferowa w placówce, zlecenie przelewu środków w bankowości elektronicznej) przyjrzeliśmy się każdemu z nich.

Wskazanie uposażonych

Środki zgromadzone na IKE lub IKZE oszczędnościowym podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Istnieje też możliwość wskazania przed śmiercią, komu i w jakich proporcjach mają one zostać przekazane. Ustanowienie uposażonych, ich odwołanie lub zmiana może wiązać się z opłatami, więc i ten aspekt uwzględniamy przy tworzeniu naszego zestawienia.

Konto osobiste

Oszczędzanie na emeryturę nie ma związku z bieżącym korzystaniem z usług bankowych, dlatego nie widzimy powodu, by odkładanie pieniędzy na IKE bądź IKZE oszczędnościowym musiało się wiązać z koniecznością posiadania w danym banku także rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Istnienie takiego obowiązku negatywnie wpływa na pozycję danej oferty w naszym rankingu.

Jeśli nie IKE lub IKZE to co?

IKE czy IKZE to nie jedyne elementy systemu emerytalnego, w których możesz uczestniczyć. Oprócz nich istnieją jeszcze Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Przystąpienie do nich nie zależy jednak tylko od Ciebie. W przypadku tych rozwiązań ważne jest, czy Twój pracodawca zdecydował się na wspieranie pracowników w oszczędzaniu na emeryturę (PPE) lub został do tego zobowiązany na mocy ustawy (PPK).

Oczywiście nie musisz oszczędzać w ramach IKE bądź IKZE; możesz pomnażać zgromadzone środki w dowolny inny sposób, np. samodzielnie inwestując w akcje lub jednostki funduszy inwestycyjnych, kupując nieruchomości, złoto, dzieła sztuki albo jeszcze inaczej. Najważniejsze, byś pomyślał o emeryturze i odkładał na nią pieniądze.

Komentarze

(0)
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy