Wróć

Nawet 600 zł zwrotu w promocji Poczta Pełna Korzyści

Nawet 600 zł zwrotu w promocji Poczta Pełna Korzyści
Czas trwania
Cel (zysk) Nawet 50 zł miesięcznie w postaci zwrotu na konto (moneyback).
Po drodze Zwrot można uzyskać tylko za transakcje wykonywane w określonych miejscach.
Bank Pocztowy uruchomił drugą edycję programu „Pocztowe Korzyści”. Możesz w jego ramach otrzymać do 30 zł zwrotu miesięcznie za transakcje w placówkach pocztowych. Łącząc udział w tej promocji z przystąpieniem do programu „Same Korzyści II”, zwiększysz swój zysk maksymalnie o 240 zł. W sumie promocja "Poczta Pełna Korzyści" może Ci przynieść aż 600 zł rocznie.

Organizator programu „Pocztowe Korzyści II”, czyli Bank Pocztowy, nie określił terminu jego obowiązywania. Zastrzegł jedynie, że decyzję o jego zamknięciu ogłosi z wyprzedzeniem 30 dni kalendarzowych poprzez informację na swojej stronie internetowej, ogłoszenia w placówkach pocztowych oraz w korespondencji skierowanej do uczestników promocji. Patrząc na roczny termin obowiązywania pierwszej edycji programu, można założyć, że i teraz będzie podobnie.

Premia

Premia ma postać zwrotu (moneyback) w wysokości 5% kwoty transakcji bezgotówkowych:

  • dokonywanych w placówkach Poczty Polskiej (z wyłączeniem agencji pocztowych) przy użyciu karty płatniczej w terminalach POS;
  • realizowanych w Internecie, związanych z dokonywaniem płatności za produkty lub usługi Envelo na platformie www.envelo.pl przy użyciu karty lub pay-by-linka.

Na swojej stronie internetowej Bank Pocztowy namawia do zamawiania przesyłek „za pobraniem” i opłacania ich w placówkach pocztowych lub u kuriera, by w ten sposób zwiększyć możliwość wypracowania jak najwyższego bonusu.

Uczestnik promocji – kto może nim być?

Program „Pocztowe Korzyści II” adresowany jest do posiadaczy oraz pełnomocników Bliskiego Konta Pocztowego, Pocztowego Konta bez Ograniczeń oraz Pocztowego Konta Aktywny Nestor, którzy są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w związku z wymienionymi rachunkami.

Trzeba też spełnić dodatkowe warunki:

  • oprócz jednego ze wspomnianych rachunków, musisz posiadać wydaną do niego kartę płatniczą Mastercard z logo Poczty Polskiej;
  • konieczne jest, byś wskazał aktualny numer telefonu komórkowego lub adres e-mail (o ile różni się on od numeru podanego w umowie rachunku);
  • w trakcie trwania programu nie możesz wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania przez bank danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywania od Banku Pocztowego informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia wywołującego.

Oczywiście nie można też w czasie uczestnictwa w programie zrezygnować z konta czy wydanej do niego karty płatniczej.

Premia – dodatkowe warunki

Do tego, aby nagroda została wypłacona przez bank, trzeba wywiązać się z dwóch prostych obowiązków:

  1. Wykonać w miesiącu, za który ma być naliczona premia, transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł;
  2. Zapewnić wpływ bezgotówkowy na swój rachunek w wysokości min. 1 000 zł. Z zapisów regulaminu wynika, że może to być dowolny przelew z innego banku oraz przelew z innego rachunku niż prowadzony w Banku Pocztowym dla osób fizycznych będących konsumentami.
    W przypadku, gdyby Twoim wpływem na konto było świadczenie emerytalno-rentowe, bank nie stawia wymagań co do jego wysokości.

W dniu wypłaty premii Twoje konto w Banku Pocztowym oraz wydana do niego karta płatnicza muszą być aktywne.

Wysokość nagrody

Maksymalna wysokość premii w miesiącu może wynieść 30 zł. Tak więc, by zgarnąć pełną pulę, musiałbyś wydać w ramach promocji 600 zł.

Wysokość należnej Ci premii będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czyli z zaokrągleniem do grosza. Bank dokona jednorazowej wypłaty należnej Ci premii za dany miesiąc w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

To musisz wiedzieć

Chcąc skorzystać z oferty specjalnej, nie musisz wypełniać dodatkowych wniosków – każda płatność na poczcie spełniająca warunki programu zostanie automatycznie objęta promocją.

Premia, którą otrzymasz w ramach programu “Pocztowe Korzyści II” jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin programu „Pocztowe Korzyści II” znajdziesz tutaj, a wersję dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor tu.

Dodatkowe 5% zwrotu w programie „Same Korzyści II”

Bank Pocztowy zachęca do aktywnego używania wydanych przez niego kart płatniczych także w innych miejscach. Stąd program „Same Korzyści II”, którego uczestnik wybiera jedną z trzech kategorii – Zdrowie, Kultura, Sport i rekreacja, w której chce otrzymywać 5% zwrotu za dokonane płatności. W jednym miesiącu można zyskać maksymalnie 20 zł, co w skali roku daje 240 zł.

Do tego programu można przystąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem infolinii lub w dowolnej placówce banku. W programie „Same Korzyści II” mogą brać udział zarówno posiadacze kart z logo Mastercard, jak i użytkownicy kart Visa. Nie ma znaczenia, czy dana osoba jest posiadaczem czy współposiadaczem konta.

Gdzie zdobyć premię?

W kategorii Zdrowie mieszczą się apteki. Wśród placówek z kategorii Kultura są kina, teatry, muzea, opery i filharmonie. Najszerszą gamę możliwości zdobycia premii oferuje kategoria Sport i rekreacja. Zaliczają się do niej bowiem sklepy sportowe, sklepy i serwisy rowerowe, pływalnie, baseny, parki wodne, parki rozrywki, atrakcje turystyczne, obiekty i kluby sportowe oraz fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, stoki narciarskie, szkoły tańca.

Przystąpienie i zmiana kategorii

Do programu możesz przystąpić w dowolnej chwili. Nie ma też ograniczeń co do momentu zmiany kategorii. Musisz jednak wiedzieć, że Twoje przystąpienie do programu oraz dokonana zmiana kategorii będą obowiązywały dopiero od początku następnego miesiąca. Przykładowo: przystępujesz do programu w październiku, to zwroty będą naliczane dopiero za transakcje (spełniające wymogi programu) dokonywane w listopadzie.

Na dodatek, w momencie przystąpienia do programu drugiego współposiadacza, możliwość wybrania przez niego innej kategorii niż ta, na którą zdecydował się pierwszy współposiadacz, wymaga jego zgody.

Regulamin programu „Same Korzyści II” zawiera wykaz kodów MCC identyfikujących placówki należące do każdej z trzech kategorii. Podobnie regulamin programu „Same Korzyści dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor”.

Wypłata nagrody

Po zweryfikowaniu poprawności transakcji i spełnienia przez uczestnika programu jego warunków, bank przekaże należną Ci premię w postaci jednorazowego przelewu na Twoje konto. Zostanie on zrealizowany do 15. dnia miesiąca po tym, którego rozliczenie dotyczy.

Premia jest zwolniona z podatku od osób fizycznych.

Konta w Banku Pocztowym – warto z nich skorzystać?

Na tak postawione pytanie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy może mieć inną opinię, bo różnimy się między sobą potrzebami i oczekiwaniami odnośnie produktów bankowych. Spójrzmy więc tylko na podstawowe informacje. Zainteresowani znajdą więcej informacji o poszczególnych rachunkach na stronie internetowej Banku Pocztowego.

Bliskie Konto Pocztowe

Bank nie pobiera opłat za wydanie i korzystanie z karty debetowej, korzystanie z bankowości internetowej, wypłaty gotówki z konta na każdej poczcie. Prowadzenie konta jest darmowe, jeśli jego posiadacz wykona w miesiącu transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata wyniesie 5 zł. Tyle samo kosztuje miesięczny pakiet pozwalający na dokonywanie bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.

W ramach promocji, do 31 grudnia 2018 r. wypłata gotówki z bankomatów sieci Planet Cash jest bezpłatna. Skorzystanie z innego bankomatu, bez wykupionego pakietu bezpłatnych wypłat, to każdorazowo koszt 2 zł.

Pocztowe Konto Bez Ograniczeń

Koszt jego prowadzenia to aż 15 zł. W zamian wszystkie podstawowe operacje bankowe są bezpłatne. W ramach tej kwoty można też skorzystać raz w miesiącu z usługi dostarczenia gotówki pod wskazany adres.

Obsługa wydanej do tego konta karty i wypłata ze wszystkich bankomatów w Polsce jest darmowa.

Pocztowe Konto Aktywny Nestor

Podstawowa opłata za konto wynosi 5 zł. Nie jest ona pobierana, gdy w danym miesiącu na konto wpłynęło świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS. Posiadacz tego konta otrzymuje bezpłatne przelewy, niezależnie od tego, czy wykonuje je samodzielnie w bankowości internetowej, czy też zleca ich wykonanie w placówce pocztowej lub Banku Pocztowego albo poprzez serwis telefoniczny.

Także przy tym koncie do 31 grudnia 2018 r. obowiązuje promocja, w ramach, której wypłata gotówki z bankomatów sieci Planet Cash jest bezpłatna. Skorzystanie z innych bankomatów, bez wykupionego pakietu bezpłatnych wypłat (kosztującego 5 zł miesięcznie), to koszt 2 zł.

Naszym zdaniem

Uważamy, że w innych bankach są atrakcyjniejsze programy typu moneyback. W przypadku programu „Pocztowe Korzyści II” istotnym ograniczeniem jest możliwość uzyskiwania zwrotów jedynie za płatności dokonywane w placówkach Poczty Polskiej i tylko kartą Mastercard.

Z kolei w programie „Same Korzyści II” premiowane są transakcje tylko w trzech kategoriach objętych promocją. Utrudnieniem w zdobyciu premii jest fakt, że dokonana zmiana kategorii będzie obowiązywała dopiero od początku następnego miesiąca.

Obie promocje są więc raczej dla tych, którzy są już klientami Banku Pocztowego i często korzystają z usług Poczty Polskiej, co pozwoli im zbliżyć się do maksymalnej premii 360 zł w programie „Pocztowe Korzyści II”. Zdobycie 240 zł w promocji „Same Korzyści II” jest już łatwiejsze i zgarniecie maksymalnego bonusu za udział w obu promocjach, czyli 600 zł, staje się realniejsze.

Krystian

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos