Wróć

Bank BPS

Bank BPS

Informacje o Bank BPS

Prezes zarządu: Artur Adamczyk
Siedziba: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Data założenia: 15 marca 2002
Kapitał zakładowy: 455 625 241 zł
Infolinia - klienci indywidualni: 801 321 456 lub +48 86 215 50 00
Infolinia - mikro i małe firmy: 801 321 456 lub +48 86 215 50 00
NIP: 8960001959
Kod BIC/Swift: POLUPLPR

Bank BPS działa na polskim rynku od 1992 roku. Początkowo funkcjonował pod nazwą Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA. W 2002 roku przyłączono do niego pięć banków regionalnych i zmieniono nazwę na Bank Polskiej Spółdzielczości SA. Siedziba instytucji znajduje się w Warszawie.

Produkty finansowe w Bank BPS


IKE, IKZE w Bank BPS

Rachunek POL-IKE w Banku BPS

Bank BPS
Typ konta
IKE
Oprocentowanie
0,92%
Limit wpłat
23 472 zł
Konto wymagane
NIE
 • Szczegóły oferty

Podstawowe informacje

 • Typ konta

  IKE

 • Wiek przejścia na emeryturę

  60 lat / 55 lat (w przypadku uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę)

 • Limit wpłat

  23 472 zł

 • Sposób wpłaty
  • w oddziale
  • przelew
  • wpłata transferowa
 • Oprocentowanie
  0,92%

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

  bank pobiera opłatę - 50 zł - za udostępnienie bankowości elektronicznej

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Wpłata w oddziale

  0 zł

 • Wypłata w oddziale przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta

  0 zł

 • Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonych

  10 zł

Inne

 • Ulga podatkowa przy wpłacie

  NIE

 • Podatek przy przedterminowej wypłacie

  TAK

  podatek od zysków kapitałowych

 • Możliwość wycofania części środków

  TAK

 • Dziedziczenie środków

  TAK

 • Zasilenie konta
  • limit roczny
  • niższa kwota
 • Sposób wypłaty
  • jednorazowo
  • w ratach

Konto osobiste/oszczędnościowe

 • Czy konto osobiste/ oszczędnościowe jest wymagane?

  NIE

Bezpieczny kredyt 2% w Bank BPS

Bezpieczny Kredyt Bank BPS

Bank BPS
Oprocentowanie bankowe
7,02%
Oprocentowanie po dopłacie
2%
Oprocentowanie po dopłacie 2%

wysokość dopłaty - 5,02%

Prowizja
1%
RRSO
4,11%
RRSO 4,11%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mój DOM udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,11% (bez dopłaty: 7,71%) dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 438 525 zł, okres kredytowania: 306 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,02 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,00 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,81%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,19%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2 134,82 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1 828,50 zł, łączna liczba rat: 306. Całkowity koszt kredytu 450 691,27 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 443 945,02 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 176 615,23 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 385,25 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 5 202 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 889 216,27 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 176 615,23 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 21 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Szczegóły oferty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7,02%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  2%
 • Prowizja
  1%
 • RRSO
  4,11%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mój DOM udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,11% (bez dopłaty: 7,71%) dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 438 525 zł, okres kredytowania: 306 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,02 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,00 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,81%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,19%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2 134,82 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1 828,50 zł, łączna liczba rat: 306. Całkowity koszt kredytu 450 691,27 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 443 945,02 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 176 615,23 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 385,25 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 5 202 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 889 216,27 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 176 615,23 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 21 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 30 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".
 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. łączy funkcje banku komercyjnego oraz zrzeszającego. Instytucja tworzy Grupę BPS zrzeszającą 307 banków spółdzielczych. Dodatkowo Bank BPS współpracuje z kilkunastoma bankami spółdzielczymi.

Bank oferuje produkty finansowe przeznaczone dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze m.in. przemysłu rolno-spożywczego, handlu oraz samorządów.

Bank BPS to instytucja prospołeczna, prowadząca liczne działania charytatywne. 

Bankowość elektroniczna e25

Klieni Banku BPS mają do dyspozycji bankowość elektroniczną e25 - nowoczesny system internetowy i mobilny. 

Bankomaty, wpłatomaty i oddziały Banku BPS

Bank BPS ma swoje oddziały w Białymstoku, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu. Klientom udostępnia szeroką sieć bankomatów i wpłatomatów Planet Cash.

Opinie: Bank BPS

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy