Wróć

Nowe konto dla seniora w Banku Pocztowym

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

136 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Nowe konto dla seniora w Banku Pocztowym
Spis treści

Z danych GUS wynika, że w 2017 r. liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS i KRUS wyniosła prawie 9 milionów. Jednocześnie seniorzy są najmniej ubankowioną grupą wiekową - według danych NBP aż 57 proc. Polaków powyżej 65. roku życia nie ma osobistego konta. Wydawać by się mogło, że tak liczna grupa klientów powinna przyciągnąć uwagę bankowców, jednak mamy do czynienia raczej z odwrotną tendencją – większość banków prowadzących odrębne konta dla emerytów wycofała je z oferty, zastępując je uniwersalnym standardowym rachunkiem.

O ofercie dla seniorów pisaliśmy w tekście Dlaczego banki nie lubią seniorów, a seniorzy banków?

Jedynym dużym bankiem komercyjnym, który konsekwentnie zabiegał i zabiega o pozyskanie seniorów, jest właśnie Bank Pocztowy. Instytucja ta jeszcze w 2009 r. opracowała model rozwoju oparty na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską i skupiła się na ofercie adresowanej do niezamożnych i nieubankowionych klientów, w tym także do osób z najstarszych grup wiekowych. Ważnym elementem strategii była transparentność – aby przełamać niechęć seniorów do korzystania z usług finansowych, Pocztowy postawił na „prostą i dostępną bankowość” oraz maksymalnie uprościł zasady korzystania z rachunku. Wprowadzone do oferty Konto Pocztowe Aktywny Nestor doskonale wpisuje się w dotychczasowe działania banku i stanowi ciekawą propozycję dla starszych klientów.

Krótka charakterystyka rachunku

Pocztowe Konto Aktywny Nestor założyć może osoba, która ukończyła 60 rok życia lub młodsza, o ile pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS-u. Rachunek można otworzyć na kilka sposobów: przez Internet, telefon, w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego bądź za pośrednictwem listonosza (ta opcja może być dodatkowym atutem dla osób schorowanych bądź rzadko wychodzących z domu).

Prowadzenie konta staje się całkowicie darmowe, jeżeli na rachunek wpłynie renta lub emerytura - w przeciwnym wypadku prowizja za prowadzenie rachunku wynosi 5 zł miesięcznie. Bank nie pobiera również opłat za obsługę karty, krajowe przelewy wykonane przez Internet, telefonicznie lub w placówkach Poczty i Banku Pocztowego, a także za przelewy do US i ZUS. Bezpłatne są również wpłaty i wypłaty gotówki realizowane w okienku pocztowym i w oddziałach banku.

Natomiast za wypłatę gotówki z dowolnego bankomatu w kraju senior zapłaci 2 zł, za wypłatę z zagranicznych maszyn - 1% min. 5 zł. Pozostałe istotne koszty rachunku prezentują się następująco:

  • Przelew natychmiastowy – 5 zł;
  • Przelew SORBNET – 20 zł;
  • Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego – 2,5 zł;
  • Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za pośrednictwem placówki banku, Poczty Polskiej bądź też drogą korespondencyjną lub telefoniczną – 2,5 zł, za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku – 0 zł;
  • Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci – 7 zł;
  • Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku – 7 zł.

Unikalną funkcjonalnością, z której mogą skorzystać posiadacze Pocztowego Konta Aktywny Nestor, jest dostarczenie gotówki do domu przez listonosza. Bank pobiera za tę usługę 2 zł (za każdorazowe zlecenie).

Zyskowne promocje dla klientów Pocztowego

Ponadto seniorzy mogą przystąpić do dwóch programów lojalnościowych, aktualnie prowadzonych przez Bank Pocztowy. W ramach pierwszego z nich, czyli "Pocztowych Korzyści", mogą zyskać zwrot do 30 zł miesięcznie - łącznie nawet 360 zł za płatności dokonane kartą na poczcie.

Natomiast w równoległej promocji "Same Korzyści" bank zwróci im 5% wydatków dokonanych z użyciem karty w określonych punktach handlowo-usługowych. Premiowane moneybackiem wydatki obejmują 3 kategorie: sport i rekreację, kulturę oraz zdrowie (np. płatności w aptece). Maksymalny zwrot z tytułu "Samych Korzyści" wynosi 20 zł miesięcznie, co daje 240 zł w skali roku.

Więcej informacji na temat obu programów znajdziecie w tym artykule.

Komentarz redakcji

Trzeba podkreślić, że oferta Banku Pocztowego dla seniorów jest nie tylko atrakcyjna cenowo, lecz również trafia w potrzeby tej grupy wiekowej. Dla osób starszych i schorowanych znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest przyniesienie gotówki przez listonosza niż wyjście do bankomatu czy placówki banku. Wiele osób w starszym wieku jest również przyzwyczajonych do opłacania rachunków na poczcie i załatwiania spraw związanych z kontem w placówce banku. Należy przyznać, że Bank Pocztowy respektuje te nawyki i nie stara się za wszelką cenę zmusić seniorów do korzystania z bankowości internetowej. Posiadacze Pocztowego Konta Aktywny Nestor mogą bezpłatnie wpłacać i wypłacać gotówkę w okienku pocztowym lub w oddziale banku oraz – również bezpłatnie - zlecać w tych miejscach przelewy. Nie zapłacą również za obsługę karty oraz prowadzenie konta (pod warunkiem wpływu emerytury lub renty z ZUS-u).

Reasumując, najnowszą propozycję Banku Pocztowego należy uznać za całkiem ciekawą ofertę, dostosowaną do oczekiwań docelowych klientów.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy