Jak cofnąć przelew i ile to kosztuje?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3241 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


41 komentarzy
Jak cofnąć przelew i ile to kosztuje?
Spis treści

Trudno dziś sobie wyobrazić życie bez bankowości elektronicznej. Korzysta z niej coraz więcej osób i lawinowo rośnie liczba przelewów związanych z rozliczeniami między bliskimi czy znajomymi, regulowaniem różnego rodzaju opłat, zakupami internetowymi. Dość powiedzieć, że w 2022 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa odnotowała ponad 2,18 mld transakcji na łączną kwotę 7,86 bln zł (w 2020 r. było 2,01 mld transakcji, których wartość wyniosła 5,96 bln zł, a w 2021 r. - 2,12 mld transakcji na łączną kwotę 6,8 bln zł).

Przy takiej liczbie operacji zupełnie naturalnym jest, że zdarzają się błędy – ktoś wpisze niewłaściwą kwotę przelewu, inny poda nieprawidłowy numer rachunku odbiorcy, a jeszcze inny wyśle pieniądze na już nieistniejące konto. Różne warianty pomyłek opisaliśmy w tekście „Jak odzyskać środki z błędnego przelewu? Przegląd możliwości”.

Rodzi się więc pytanie, czy zatrzymanie/wycofanie błędnej dyspozycji jest możliwe, kiedy i jak można to zrobić. Nie bez znaczenia jest też kwestia, ile to kosztuje. Powyższe pytania zadaliśmy największym bankom działającym w Polsce. Instytucje finansowe zapytaliśmy też o rozwiązania, które mają zapobiegać pomyłkom w przelewach oraz o to, jak pomagają swoim klientom, gdy zdarzy im się przesłać pieniądze na błędny rachunek, pomylić odbiorcę przelewu.

Poprawny numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego składa się z 26 cyfr, przy czym tylko 16 z nich identyfikuje odbiorcę. Pozostałe to cyfry kontrolne (dwie początkowe) i cyfry określające bank (o tym, jakie numery przypisane są do różnych instytucji finansowych, przeczytasz w artykule "Jaki to bank? Identyfikacja banku po numerze konta"). Dokładnie omówienie elementów składowych numeru rachunku bankowego zawarliśmy w tekście "Numer IBAN i format NRB”).

Zasady tworzenia numeru rachunku bankowego pozwalają na zastosowanie zabezpieczeń, które zmniejszą ryzyko wysłania pieniędzy na błędne konto. Tyle tylko, że ograniczają się one do pomyłki w danych rachunku, nie ma możliwości wyeliminowania wykonania transakcji do niewłaściwej osoby. Systemy bankowe rozpoznają bowiem adresata przelewu po podanym w dyspozycji numerze konta, bez konfrontowania tego z danymi z rubryki Odbiorca przelewu czy informacjami o właścicielu rachunku.

Do tego problemu wrócimy za chwilę, a teraz spójrzmy, jak banki troszczą się o to, by klient wpisał poprawny numer konta odbiorcy. Pierwsza możliwość polega na wyświetleniu komunikatu skierowanego do nadawcy przelewu, by ten upewnił się, czy wpisany/wklejony przez niego numer konta jest prawidłowy, czy rzeczywiście na ten rachunek zamierza wysłać pieniądze. Takie rozwiązanie stosuje zdecydowana większość banków.

Druga opcja to umożliwienie automatycznego wklejenia tylko 24 cyfr. W BNP Paribas konieczne jest samodzielnie wpisanie dwóch ostatnich, a w ING Banku Śląskim – dwóch pierwszych.

Standardem jest, że w bankowości internetowej po wpisaniu numeru rachunku wyświetla się nazwa banku, do którego trafi przelew. Taka informacja nie pojawia się w aplikacjach mobilnych niektórych banków, np. Citibanku, mBanku, Santander Bank Polska.

Na czym polega anulowanie przelewu?

Wiesz już, jak banki chronią klientów przed wysłaniem pieniędzy na niewłaściwy rachunek. Czas zastanowić się, na czym polega anulowanie przelewu. Krótko mówiąc, jest to wycofanie zlecenia płatniczego z systemu transakcyjnego banku. Taka operacja możliwa jest tylko w odniesieniu do przelewów realizowanych w trybie zwykłym. Zlecenia natychmiastowe (Express Elixir, Blue Cash) a także te wewnętrzne (w ramach danego banku) od razu są kierowane do realizacji w systemie transakcyjnym i nie ma możliwości ich zatrzymania.

Jak cofnąć przelew w różnych bankach?

Odpowiadając na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, czy mamy do czynienia z przelewem bieżącym czy ze zleceniem z datą przyszłą. To drugie można na ogół wycofać do końca dnia roboczego poprzedzającego datę wskazanej realizacji. Oznacza to, że przelew zaplanowany na poniedziałek możesz anulować najpóźniej w piątek, a ten z datą realizacji w czwartek – w środę.

W przypadku przelewów bieżących sytuacja jest bardziej skomplikowana, możemy mieć bowiem do czynienia z dwiema możliwościami:

  • danego dnia są jeszcze międzybankowe sesje Elixir i pieniądze mogą opuścić bank. W tym wariancie cofnięcie przelewu nie zawsze jest możliwe. Jeśli już, to dyspozycja musi być złożona z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do godziny najbliższej sesji Elixir. W zależności od banku jest to kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut;
  • minęła już godzina graniczna obowiązująca w danej instytucji finansowej i transakcja będzie zrealizowana w następnym dniu roboczym. W tym wariancie przelew może być odwołany do końca danego dnia.

Podobne reguły dotyczą odwoływania przelewów w walutach obcych. W ich przypadku także decydujące znaczenie ma moment złożenia dyspozycji.

Bardzo bardzo różnorodnie podchodzą do możliwości anulowania przelewów bieżących. Jedne nie dają takiej możliwości wcale, inne informują o niej ogólnikowo, jeszcze inne piszą o niej bardzo szczegółowo. PKO BP przygotował obszerny tekst na temat wycofywania przelewów, a ING Bank Śląski poradnik dotyczący anulowania transakcji, w którym precyzyjnie podaje godziny, do których można to zrobić.

W momencie, gdy przelew już wyjdzie z banku, ten może go jeszcze próbować zatrzymać z pomocą Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) nadzorującej System Elixir, ale jest to stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Kanały, w których można wycofać błędny przelew w różnych bankach

Bank

Przelew bieżący

Przelew z datą przyszłą

Alior Bank *

brak możliwości

bankowość elektroniczna, infolinia, oddział (dopóki jest widoczny jako czekający na realizację)

Bank Millennium

brak możliwości

bankowość elektroniczna, infolinia, oddział

Bank Pekao SA

brak możliwości

bankowość elektroniczna, infolinia, oddział, przy czym przelew trzeba odwołać w tym kanale, w którym został zlecony

BNP Paribas

bankowość elektroniczna, infolinia, oddział

bankowość elektroniczna, infolinia, oddział

BOŚ Bank

bankowość elektroniczna (tylko dla przelewów złożonych po godzinie granicznej), oddział (do chwili przygotowania sesji Elixir)

bankowość elektroniczna, oddział

Citi Handlowy

infolinia, oddział

bankowość elektroniczna, infolinia, oddział

Credit Agricole

bankowość elektroniczna (jeśli to w niej był zlecony przelew), infolinia (dla zleceń internetowych i telefonicznych), oddział (tylko transakcja zlecona w placówce z zastrzeżeniem, że klient nie opuścił oddziału i zwrócił dokument potwierdzający dyspozycję)

identycznie jak w przypadku przelewu bieżącego

VeloBank (d. Getin Bank) *

infolinia, oddział

infolinia, oddział

ING Bank Śląski

bankowość elektroniczna

bankowość elektroniczna

mBank

bankowość elektroniczna, infolinia, oddział

bankowość elektroniczna, infolinia, oddział

Nest Bank

brak możliwości **

bankowość elektroniczna, infolinia

PKO BP

bankowość internetowa iPKO, infolinia, oddział przed najbliższą sesją Elixir

bankowość internetowa iPKO, infolinia, oddział do końca dnia poprzedzającego datę przelewu

Santander Bank Polska

infolinia, oddział

infolinia, oddział

VeloBank ***​​​​​​ infolinia, oddział infolinia oddział
* W przypadku przelewu zagranicznego istnieje możliwość wycofania go, gdy widnieje w blokadzie na rachunku, ale bank nie daje gwarancji, że operacja się powiedzie ** W przypadku przelewów klientów firmowych, które muszą być zatwierdzone przez kilka osób, zlecenie może być wycofane do chwili akceptacji transakcji przez ostatnią z nich. *** Po udanym zablokowaniu transferu środków należy przekazać pisemną dyspozycję anulowania przelewu. Gdy blokada się nie powiedzie, trzeba złożyć w oddziale lub na infolinii reklamację o zwrot środków.
Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie odwołać przelewu z datą przyszłą, to możesz jeszcze zrobić transfer wewnętrzny (np. na konto oszczędnościowe, lokatę), by na rachunku, z którego ma być zrealizowany zaplanowany przelew, została mniejsza kwota niż potrzebna na wykonanie zlecenia. Wówczas nie dojdzie do jego realizacji.

Gdzie szukać opcji wycofania przelewu?

Część banków umożliwia swoim klientom samodzielne wycofanie przelewu, także tego z datą bieżącą, o ile nie został on jeszcze przekazany do puli mającej trafić na sesję międzybankową. Aby anulować zleconą operację należy zalogować się do bankowości internetowej, wybrać rachunek, który nas interesuje i wejść w jego szczegóły. Jeśli widać listę transakcji oczekujących na realizację, to wystarczy usunąć tę, która nie powinna zostać zrealizowana i potwierdzić swoją dyspozycję.

Jak cofnąć przelew Blik?

Przelewy Blik stają się coraz popularniejsze, lawinowo rośnie ich liczba, więc w rozważaniach nt. cofnięcia przelewu nie sposób pominąć tego aspektu. Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla roztargnionych czy niezbyt uważnych. Przelewy na telefon Blik realizowane są natychmiast, nie ma możliwości zatrzymania takiej transakcji.

Kiedy już ją wykonamy, pozostaje kontakt z osobą, do której wysłaliśmy pieniądze i poproszenie jej o ich zwrot lub złożenie reklamacji/wniosku o odzyskanie środków.

Czy można wycofać przelew PayPal?

Nie brakuje też zwolenników korzystania z PayPal. Sprawdziliśmy więc również szanse na odwołanie przelewu tego typu. I tu możliwości są ograniczone, w zasadzie można je wykorzystać tylko wtedy, gdy odbiorca pieniędzy nie ma jeszcze konta PayPal lub został wpisany nieprawidłowy adres e-mail. Wystarczy wtedy kliknąć Anuluj przy opisie transakcji.

Gorzej, gdy pieniądze trafiły już do adresata. Wówczas pozostają działania, o których wspomnieliśmy przy Bliku.

Zwrot środków z błędnego przelewu

Kiedy przelew opuści Twój bank, pozostaje czekać, aż dotrze do banku odbiorcy i „odbije się” od jego systemu transakcyjnego (gdy rachunek jest zamknięty lub nie istnieje), po czym wróci jedną z najbliższych sesji Elixir do Ciebie (co jest najszczęśliwszym rozwiązaniem) albo wpłynie na docelowe konto. Jeśli pieniądze nie wrócą w ciągu kilku dni, należy poprosić swój bank o odzyskanie pomyłkowo przelanej kwoty.

Niektóre banki traktują to jako reklamację, inne jako wniosek klienta, gdyż dotyczy operacji zrealizowanej poprawnie. Nazwa procedury obowiązująca w danej instytucji nie ma znaczenia. Musisz po prostu skorzystać z formularza kontaktowego w bankowości elektronicznej, złożyć pisemną dyspozycję w placówce banku lub zlecenie ustne na infolinii, w którym opiszesz sytuację, wskażesz istotę problemu (np. błędna kwota, niepoprawny numer rachunku) i określisz swoją prośbę (np. zwrot przez odbiorcę przelanej kwoty w całości lub tylko nadwyżki ponad tę, którą powinien otrzymać).

Po otrzymaniu takiej dyspozycji instytucja finansowa zwraca się w ciągu kilku dni do drugiej za pośrednictwem systemu Ognivo, by ta poprosiła swojego klienta o zwrot nienależnych mu środków. Jeśli zastosuje się on do prośby, to pieniądze zostaną przelane na konto techniczne w banku nadawcy, a stamtąd trafią na rachunek, z którego „wyszły”. Takie rozwiązanie ma zapewnić anonimowość klientom, którzy przypadkowo otrzymali pieniądze.

Możliwe jest, że odbiorca błędnego przelewu nie będzie chciał oddać pieniędzy. Wówczas masz prawo zażądać ujawnienia jego danych osobowych i po ich uzyskaniu będziesz mógł wystąpić do sądu o wyegzekwowanie zwrotu środków.

Za udostępnienie informacji o odbiorcy pomyłkowego przelewu banki nie pobierają opłat.

Obowiązek zwrotu otrzymanych przez pomyłkę pieniędzy wynika z artykułu 405 kodeksu cywilnego, który mówi o bezpodstawnym wzbogaceniu się.
Inne przepisy wspomnianego aktu prawnego wskazują, że nienależne świadczenie należy oddać bezzwłocznie po otrzymaniu wezwania.
Okres przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat od daty wykonania błędnego przelewu. Przy czym jeśli konto, z którego wyszły środki, zostało zamknięte, to w grę wchodzą przepisy o przedawnieniu roszczeń z rachunku bankowego, które mówią o okresie 2 lat od chwili likwidacji ROR-u.

Ile kosztuje cofnięcie przelewu?

Analiza informacji dostarczonych nam przez banki skłania do stwierdzenia, że instytucje finansowe lubią skrajności: część nie pobiera żadnych opłat za anulowanie przelewu oraz za pomoc w odzyskaniu pomyłkowo przesłanych pieniędzy, natomiast inne liczą sobie za to bardzo drogo.

Opłaty za cofnięcie przelewu w bankach

Bank

Opłata za cofnięcie przelewu

Opłata za pomoc w odzyskaniu pieniędzy wysłanych na błędny rachunek

Alior Bank

brak możliwości wycofania przelewu

0 zł

Bank Millennium

0 zł

0 zł, gdy odbiorcą był klient Banku Millennium

30 zł w pozostałych przypadkach + ew. koszty innych banków poniesione przez Bank Millennium

Bank Pekao SA

brak możliwości wycofania przelewu

0 zł

BNP Paribas

od klienta indywidualnego - 25 zł

od klienta firmowego - 10 zł w przypadku przelewu w PLN i w EUR w obszarze EOG; 100 zł pozostałe przelewy

25 zł

50 zł, nie więcej niż 50% kwoty przelewu w PLN i w EUR w obszarze EOG

BOŚ Bank

0 zł klient indywidualny

10 zł mikroprzedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe i NGO

0 zł

Citi Handlowy

0 zł

0 zł

Credit Agricole

0 zł

0 zł

VeloBank (d. Getin Bank)

0 zł

0 zł

ING Bank Śląski

1 zł

0 zł

mBank

0 zł

50 zł

Nest Bank

0 zł

50 zł / 10 EUR /13 USD / 8 GBP + ew. koszty innych banków poniesione przez Nest Bank

PKO BP

0 zł

0 zł

Santander Bank Polska

25 zł

25 zł

Popełniłeś błąd? Działaj jak najszybciej!

Jak widzisz, odpowiedź na pytanie Czy można cofnąć przelew? może być twierdząca, ale uzależniona jest od konkretnej sytuacji. Radzimy więc, by dla uniknięcia kłopotów i stresów operacji finansowych nie dokonywać w pośpiechu, w miejscu, które nie zapewnia komfortu i bezpieczeństwa. Zabezpieczenia stosowane przez banki chronią jedynie przed wpisaniem numeru rachunku niespełniającego standardów, nie wykluczają jednak możliwości wysłania pieniędzy na istniejące, ale błędne konto. Systemy transakcyjne nie są tym bardziej w stanie zweryfikować poprawności kwoty. Tak więc to w Twoim interesie leży, by zachować staranność i wpisać wszystkie dane odbiorcy oraz należną mu kwotę poprawnie. Jeśli już popełnisz błąd i najpóźniej w ciągu kilku dni pieniądze nie wrócą do Ciebie, to powinieneś jak najszybciej skontaktować z bankiem i rozpocząć procedurę reklamacyjną. Najlepiej zrobić to telefonicznie, bo podczas rozmowy z doradcą możesz uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

Czas Twojej reakcji ma duże znaczenie, bo nie można wykluczyć, że odbiorca przelewu wykorzysta otrzymane środki, co utrudni ich odzyskanie.

Zdarzyło Ci się wysłać przelew na błędny numer konta, prosiłeś bank o pomoc w odzyskaniu pieniędzy? Podziel się swoimi doświadczeniami z innymi, pisząc komentarz pod tekstem.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(41)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
M
Marek
Gość

Wyslalem przelew walutowy mBank w USD do Hong Kongu. 3 tygodnie minęły o nie dotarł. Po reklamacjach z bankiem udało się ustalić że bank pośredniczący wysłał przelew do odbiorcy, jednak bank odbiorcy nie potwierdził takich informacji... Dodam że taki sam przelew wyszedł z Alior banku 2 dni. Co robić??

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Sugeruję kontakt z prawnikiem, najlepiej specjalizującym się w kwestiach obrotu finansowego, by ten wystosował pismo do banku z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Fakt, że bank sam nie podjął czynności, które ustaliłyby przyczynę kłopotów na styku bank pośredniczący - bank odbiory jest dla mnie zaskakujący.

Odpowiedz

M
mirosław
Gość
@Krzysztof Duliński

mbank w ogóle nic sobie z tego nie robi , w umowie ma że nie odpowiada za bank pośredniczący i nic nie robi żeby to przyspieszyć albo załatwić , Ja takie sytuacje miałem kilka razy i jeszcze 2-3 lata temu informowali minie że przelew został wstrzymany z prośbą o dokumenty odbiorcy , (ja takie miałem ale dlaczego wysyłający ma mieć dane urodzenia numer paszportu itp człowieka do którego jest przelew wysyłany ) a teraz to już tego nie robią dopiero jak po tygodniu przelew nie doszedł wysyłają te informacje chociaż z treści maila widać że mbank został poinformowany kilka dni wcześniej . A reasumując to nic nie robią ostatnio przelewy są puszczane po 1 miesiącu. teraz zrobiłem przelew 28 lipca a jest 14 wrzesień i nic nie wiem.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość

Dzień dobry! 2 tygodnie temu z konta Santander wysłałam pieniądze na konto banku ukraińskiego. Niestety nadal pieniądze nie dotarły do odbiorcy. Sprawdziliśmy dane - wszystko w porządku, byłam w banku i poinformowano mnie, że pieniądze są w głównym oddziale i nie mogą nic z nimi zrobić i że najwyżej mogę złożyć prośbę o zwrot, który kosztuje 100 złotych. Niestety straciłam pieniądze i nie wiem co mam robić

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka

Sytuacja jest zaskakująca. Jeśli przelew nie dotarł do odbiorcy z powodu kłopotów w jego banku (np. zły numer konta), to pieniądze powinny po pewnym czasie wrócić do nadawcy przelewu.

Tłumaczenie, że środki "są w głównym oddziale i nie mogą nic z nimi zrobić" jest bardzo dziwne. W przypadku nieprawidłowo wykonanego przelewu jego nadawca ma prawo prosić swój bank o pomoc w odzyskaniu środków i bank powinien mu takiej pomocy udzielić.

Odpowiedz

W
WIOLA
Gość

PRZEZ ROZTARGNIENIE WYSŁAŁAM PRZELEW Z KONTA WALUTOWEGO W EURO NA KONTO W ZŁOTÓWKACH A MIAŁO BYĆ NA KONTO WALUTOWE. BANK PRZELICZYŁ TO NIEZMIERNIE NIEKORZYSTNIE, JAK TO ODWRÓCIĆ? DODAM, ŻE CHODZI O KWOTĘ DLA MNIE SPORĄ BO 900 ZŁ I JEŚLI TEGO NIE ZAŁATWIĘ TO BĘDĘ DŁUŻNA OSOBIE, KTÓREJ TO PRZELEWAŁAM.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@WIOLA

Jeśli przelew został już zrealizowany i dotarł do odbiorcy, niestety nie da się go cofnąć. W takich sytuacjach najlepiej od razu skontaktować się z bankiem.

Odpowiedz

W
WIOLA
Gość
@Aldona Derdziak

tylko co im powiedzieć jak umotywować, żeby nie cofnąć przewalutowanie

Odpowiedz

W
WIOLA
Gość
@Aldona Derdziak

bez "nie"

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@WIOLA

Tak jak pisałam, jeśli przelew trafił już do odbiorcy, nie można go cofnąć.

Odpowiedz

C
Celina
Gość

Ciekawi mnie sytuacja, w której osoba wykonuje przelew za jakąś usługę. Generuje potwierdzenie przelewu, wysyła je usługodawcy np mailem. On na tej podstawie wykonuje jakąś usługę. Ale osoba zgłasza potem do Banku (Załóżmy że jest to przed sesją elixir i pieniądze jeszcze nie wyszły z banku) cofnięcie przelewu. Bank cofa przelew. Środki nie trafiają do odbiorcy czyli usługodawcy. Ale usługa jest realizowana. A pieniądze wracają do tej osoby. Co w takiej sytuacji?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Celina

Teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. Część banków nieco inaczej opisuje na potwierdzeniu przelewy, które czekają na realizację, a inaczej te już zrealizowane ; inne dopuszczają pobranie potwierdzenia przelewu dopiero po jego realizacji.

Z drugiej strony w warunkach zamówienia często jest klauzula, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Gdyby przedsiębiorca wykonał usługę w oparciu o otrzymaną informację o zleceniu przelewu, to mógłby dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej i zapewne wygrałby sprawę.

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Nic nie pomogli, puściłem przelew nie w tej walucie co potrzeba , 10 minut i bank już nie może nic zrobic

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Niestety nie w każdej sytuacji możliwe jest "zatrzymanie" przelewu. Wiele zależy od procedur obowiązujących w danym momentu, w którym przelew jest zlecany. Jeśli dzieje się to tuż przed sesją rozliczeniową, to przelew mógł zostać ujęty w "paczce" do rozliczeń i nie można go już wstrzymać.

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Witam mam kretdyt mieszkaniowy z byłym partnerem i jego konto jest podpięte pod kredy więc spłacam go sama i popełniłam błąd bo środki przelałam na jego konto a on konto ma zablokowane przez komornika czy bank cofnie transakcje minęło już ok 14 dni

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anna

Przelew można cofnąć tylko w sytuacji, gdy - zależnie od banku - pieniądze nie opuściły jeszcze banku/nie zostały uwzględnione w zestawie przelewów do zrealizowania w nadchodzącej sesji rozliczeniowej. Jeśli transakcja jest dokonywana wewnątrz danej instytucji finansowej, to pieniądze są przekazywane natychmiast i wówczas nie ma możliwości cofnięcia operacji.

Odpowiedz

K
krystyna
Gość

witam, a co jezeli wyslalam przelew za pomoc w pracy dyplomowej i przelew juz poszedl, ale jednak okazal sie to scam?

Czy jest mozliwosc aby bank cofnął tę transakcję? Bank iPko

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@krystyna

Jeśli pieniądze wyszły już z banku, to instytucja finansowa nie ma żadnej możliwości interwencji. Pozostaje Ci tylko zwrócić się bezpośrednio do odbiorcy przelewu o oddanie pieniędzy. Skoro to oszust, masz raczej marne szanse na odzyskanie środków.

Teoretycznie można jeszcze próbować skorzystać z procedury opisanej w części "Zwrot środków z błędnego przelewu", twierdząc, że przelew został wykonany pomyłkowo, tyle że oszust pewnie i tak nie odda pieniędzy dobrowolnie.

Odpowiedz

A
Agusha
Gość
@krystyna

Może będziesz miała nauczkę, aby na przyszłość nie oszukiwać. Korzystanie z pomocy w pisaniu pracy dyplomowej jest nieetyczne i nielegalne. Jak możesz spojrzeć w oczy ludziom, którzy ciężko zapracowali na swój dyplom? Przyczyniasz się do obniżenia poziomu edukacji w Polsce. Zastanów się, do czego prowadzi Twoje życie.

Odpowiedz

K
Kam
Gość
@Agusha

Ale z czego niby dyplom? Egzimy to bzdura bo chodzi o to żeby mieć umiejętności a niekoniecznie z egzaminu

Odpowiedz

M
Malwina
Gość

Dzień dobry, mam taką sytuację. Zamówiłam do firmy w której pracuję towar z firmy XXX z Kalisza, dostałam proformę i zgodnie z ustaleniami zapłaciliśmy 50% wartości jako przedpłatę. niestety od tamtego czasu czyli od jakiegoś miesiąca nie mam ani kontaktu z tą firmą ani tym bardziej towaru. (Współpracowaliśmy z tą firmą od wielu lat, a teraz właściciel odbiera jak nie rozpoznaje numeru telefonu a po paru słowach się rozłącza, wg mnie to kradzież pieniędzy) czy w takiej sytuacji można wnioskować o cofnięcie przelewu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Malwina

Wniosek o cofnięcie przelewu ma sens, gdy pieniądze są jeszcze "w drodze", można je zatrzymać. W sytuacji, gdy środki są już na koncie odbiorcy można jedynie wystąpić do niego o zwrot otrzymanych pieniędzy lub dostarczenie towaru. Gdy tak się nie stanie, pozostaje standardowa procedura dochodzenia roszczeń związanych z niedostarczeniem towaru/niewykonaniem usługi.

Odpowiedz

K
Kazimierz Poniewski
Gość

Dzień Dobry Chciałem się dowiedzieć, dla czego nie można anulować przelewu wysłanego w sobotę, gdy Bank nie pracuje w weekendy. Zadzwoniłem rano w poniedziałek do banku z prośbą o anulowaniu polecenia przelewu a w informacji dostałem odpowiedź, że już tego zlecenia cofnąć nie można. Wcześniej nie mogłem się skontaktować z bankiem to bank spółdzielczy i zostałem poinformowany, że bank nie ma takiej możliwości cofnięcia zlecenia przelewu.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Kazimierz Poniewski

Może tak być, nie we wszystkich bankach cofnięcie przelewu jest możliwe. Poza tym przelewy zlecane w weekend wychodzą z banku w pierwszej sesji rozliczeniowej, np. około 6 rano, jeszcze przed rozpoczęciem pracy oddziału.

Odpowiedz

M
magdalena
Gość

Ja zleciłam zlecenie transferu pienieznego z konta walutowego w polskim banku w euro do banku brytyjskiego. Oba konta sa moje przelew wyszedl z polskiego banku okolo 10 dni temu dzwonilam do brytyjskiego banku twierdza ze nie maja zadnych zapisow tranzakcji. Dlaczego przelew nie doszedl? co sie moglo stac? Dodam ze sprawdzalam numer konta bankowego brytyjskiego i jest poprawny.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@magdalena

To istotnie bardzo długo. A wyjaśniałaś sprawę z bankiem, w którym dokonywałaś przelewu?

Odpowiedz

M
Marzena
Gość

A co w sytuacji, gdy oszuści wyprowadzają pieniądze z banku z soboty na niedzielę w nocy. Pani z banku dzwoni w niedzielę rano i pyta o autoryzację. Nie dostaje jej, dostaje informację, że nie było żadnych zleceń. Pani blokuje konto. W poniedziałek rano wychodzą przelewy na 18000 zł, po niemal 24 godzinach od kontaktu. Czy nie mogła cofnąć przelewów wiedząc, że to wyłudzenie?


Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Marzena

Bank nie może samodzielnie cofnąć przelewu bez dyspozycji klienta. To trochę dziwne, że środki zostały pobrane z konta mimo blokady rachunku. Najlepiej wyjaśnić tę sytuację z bankiem.

Odpowiedz

B
Beata
Gość
@Aldona Derdziak

Padłam ofiarą oszustwa, w niedzielę skradziono z mojego konta pieniądze przelewając je przez Transfergo, zorientowałam się w minutę po tym i zadzwoniłam do banku. Przelewy zostały zablokowane i oznaczone jako fraud. Następnego dnia byłam w banku i potwierdzałam, że to oszustwo i aby nie wysyłać tych przelewów, a najlepiej cofnąć. Niestety bank po 2 dniach odblokował te przelewy i wysłał do przestępców. Próbowałam się dowiedzieć dlaczego to zrobili, usłyszałam, że nie będą wiecznie trzymać zablokowanej kwoty. Chciałam wystąpić o usługę chargeback, wtedy urzędniczka powiedziała mi "My nie mamy chargeback". Co jest kłamstwem, bo usługa jest na stronie banku. Czy bank mógł w tej sytuacji wysłać pieniądze do przestępców?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Beata

Skoro operacja została oznaczona jako fraud i na dodatek poinformowałaś bank osobiście, żeby nie wysyłał pieniędzy, to przelewy nie powinny zostać zrealizowane. Skoro tak się stało, to należy jak najszybciej złożyć reklamację, wskazując datę i godzinę rozmowy telefonicznej oraz wizyty w placówce, dołączając pisemne potwierdzenie złożenia dyspozycji podczas rozmowy z doradcą w oddziale.

Ciekawi jesteśmy, jak sprawa się zakończy.

Co do chargebacku. Ma on zastosowanie tylko do transakcji dokonywanych kartą. Jeśli zlecałaś przelew, to ta procedura nie ma zastosowania.

Odpowiedz

I
Iwona
Gość

A mnie dziś w PKOBP oddział 1 Zamość, pani "doradca indywidualny" poinformowała, że nie mogę wycofać przelewu, który jeszcze nie wyszedł (wciąż był w blokadzie). Upierała się, ze MUSZĘ OSOBIŚCIE W BANKU ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK NA PIŚMIE. "NA PAPIERZE"...

Brak kompetencji.

Równie żenujące było to, że na pomoc pani owa poprosiła swojego "pana kierownika", który również był tego samego zdania. Strata mojego czasu, nerwów, I ZWĄTPIENIE W UMIEJĘTNOŚCI MŁODYCH LUDZI, ZASIADAJĄCYCH OBECNIE W BANKACH małych miasteczek. Przypadkowe osoby w bankowości, co z tego, że grzecznie przepraszające, jeśli niekompetentne. Przecież nawet, jeżeli ktoś czegoś nie wie, to zawsze można z Googla skorzystać. Tak jak ja to zrobiłam. Czy pracownicy banku nie umieją korzystać z internetu...?

Jako ciekawostkę dodam, ze chodziło o kwotę... 67zł 86gr. Chęć anulowania zgłosiłam po kilku minutach od wpłaty. Jeśli stracę tę w sumie niedużą kwotę, to mnie nie zaboli, ale czy ta pani ze swoim panem kierownikiem poniesie konsekwencje? A gdyby chodziło o 6 lub 60tys? A o 600tys? Do którego momentu można tolerować brak wiedzy u pracownika bankowego?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Iwona

To niestety dość częste, że pracownicy oddziałów w małych miejscowościach wykazują się brakiem wiedzy o nowych usługach. W PKO BP cofnięcie przelewu jest też możliwe przez infolinię, może ten sposób okaże się lepszy..

Odpowiedz

I
Iwona
Gość
@Aldona Derdziak

Tak, tamtego dnia zabrakło mi juz czasu... Jestem zaskoczona, że wiem więcej od niektórych pracowników banku :) Dziękuję- STRONA JEST BARDZO POMOCNA :)

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Iwona

Dziękujemy!

Odpowiedz

I
Iwona
Gość
@Aldona Derdziak

Nie! To ja dziękuję :) Miło wzbogacać własną wiedzę, zwłaszcza w tak trudnym dla laika temacie, jak bankowość :)

Odpowiedz

K
Konrad
Gość

A co jeśli np zostaniemy oszukani na takim olx i po 5-10 dniach gdy ktoś ogarnie ze to było oszustwo, co w tedy nie da się cofnąć tego przelewu?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Konrad

Wtedy to jest już przestępstwo i powinieneś je zgłosić na policję, a w banku złożyć reklamację. Nie widzę możliwości cofnięcia takiego przelewu.

Odpowiedz

A
Angelo-Bo
Gość

Czy można odwołać przelew w banku X, jeśli zleciłem go w banku Y korzystając z otwartej bankowości?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Angelo-Bo

Nie ma możliwości cofnięcia przelewu zleconego przy wykorzystaniu otwartej bankowości w innym banku.

Odpowiedz

S
Simmi
Gość

Zastrzeżenie Credit Agricole dotyczące wycofania przelewu złożonego w oddziale brzmi trochę śmiesznie. Skąd im to przyszło do głowy...

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Simmi

Przyznam, że w pierwszej chwili widząc ten wymóg też wydał mi się on trochę "dziwny". Po chwili namysłu dostrzegłem w nim jednak logikę. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, że ktoś składa w oddziale dyspozycję przelewu tuż po zamknięciu jednej sesji Elixir, idzie z otrzymanym od doradcy dokumentem do kontrahenta i pokazuje mu, że przesłał pieniądze. Ten wydaje mu towar lub rozpoczyna realizację usługi, a tymczasem klient wraca do banku i przed zamknięciem przyjmowania zleceń na kolejną sesję Elixir, wycofuje polecenie przelewu...

Tak więc doceniam ostrożność banku.

Odpowiedz