Wróć
Promocja została zakończona. Przejdź do aktualnych promocji.

50 zł premii za aktywność dla obecnych klientów T-Mobile Usługi Bankowe

50 zł premii za aktywność dla obecnych klientów T-Mobile Usługi Bankowe
Czas trwania
Cel (zysk) 50 zł premii dla obecnych klientów banku
Po drodze Można uzyskać 50 zł po zapewnieniu określonych wpływów na konto i wykonaniu trzech transakcji kartą w miesiącu.
T-Mobile Usługi Bankowe zachęca posiadaczy ROR-ów do aktywnego korzystania z karty i regularnego zasilania konta. Promocja trwa od 10 stycznia 2017 do 31 marca 2017 r. i jest skierowana wyłącznie do obecnych klientów banku

Organizatorem promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Celem akcji jest aktywizacja klientów, którzy posiadają w TMUB konto rozliczeniowo-oszczędnościowe, jednak korzystają z niego w ograniczonym zakresie. Osoby, które spełnią warunek określonych wpływów na konto i wykonają trzy transakcje kartą miesięcznie, otrzymają łączną premię w wysokości 50 zł.

Kto może wziąć udział w promocji?

Do akcji mogą przystąpić obecni klienci banku, o ile:

 • są posiadaczami bądź współposiadaczami Konta Freemium lub Konta Premium oraz karty debetowej;
 • wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz weryfikację historii zobowiązań podczas zawarcia umowy ramowej z bankiem bądź też – jeżeli wcześniej nie dopełnili tego wymogu – wyrażą taką zgodę za pośrednictwem Contact Center lub osobiście w placówce banku;
 • zaakceptują regulamin promocji w bankowości internetowej lub w Contact Center;
 • kwota wpływów na ich rachunek wynosiła w październiku, listopadzie i grudniu 2016 r. mniej niż 500 zł miesięcznie ORAZ
 • w grudniu 2016 konto uczestnika promocji NIE ZOSTAŁO zasilone wpływem z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury lub renty.

W przypadku kont wspólnych rachunek zostanie objęty promocją, jeżeli jeden ze współposiadaczy spełni wszystkie stawiane przez bank warunki. Natomiast jeśli z oferty promocyjnej skorzystają obaj współposiadacze, bank wypłaci im tylko jedną premię – w tym przypadku bonus nie ulegnie podwojeniu.

Jak uzyskać premię w wysokości 50 zł?

Jednym z warunków otrzymania premii jest zapewnienie wpływów na konto i wykonanie określonej liczby transakcji kartą. Jednak w zależności od tego, skąd będzie przychodził przelew, premia będzie naliczana w różny sposób:

Wariant I - przelew wynagrodzenia, stypendium, renty lub emerytury

W przypadku, gdy:

 • na rachunek uczestnika wpłynie wynagrodzenie z tytułu pracy, stypendium, renty bądź emerytury (przy czym wpływ musi zostać zaksięgowany w okresie trwania promocji) oraz
 • uczestnik wykona przynajmniej trzy transakcje kartą na dowolną kwotę w miesiącu,

otrzyma jednorazową premię w wysokości 50 zł w miesiącu następującym po wpływie i rozliczeniu transakcji.

Wariant II - przelew na min. 2000 zł z innych tytułów

Jeżeli jednak wpływ na konto będzie pochodził z innego banku (lub rachunku firmowego prowadzonego w T-Mobile Usługi Bankowe), warunki promocji i zasady wypłacania nagrody stają się znacznie bardziej skomplikowane. Zamiast jednorazowej gratyfikacji bank będzie nam wypłacał premię w 3 transzach (25 zł + 15 zł + 10), po spełnieniu następujących warunków:

 • wpływ na rachunek nie może być mniejszy niż 2000 zł miesięcznie;
 • należy wykonać trzy transakcje kartą w danym miesiącu.

Tak więc w tym przypadku, aby zasłużyć na pełną premię, należy zasilać konto kwotą 2000 zł oraz aktywnie posługiwać się kartą przez trzy kolejne miesiące. Zgodnie z regulaminem osoby, które w danym miesiącu nie spełnią obu tych wymogów, muszą się liczyć z następującymi konsekwencjami:

W przypadku gdy uczestnikowi została wypłacona pierwsza transza, a w drugim miesiącu nie zostały spełnione warunki promocji, uczestnik traci prawo do wypłaty kolejnych transz. W przypadku, gdy uczestnikowi została wypłacona pierwsza oraz druga transza premii, a w trzecim miesiącu nie zostały spełnione warunki promocji, uczestnik traci prawo do wypłaty trzeciej transzy.

Premie cząstkowe trafią na konto uczestnika nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki akcji.

Dodatkowa furtka

Warto jednak wspomnieć, że klienci banku korzystający z drugiego wariantu promocji nie tracą całkowicie szansy na otrzymanie pełnej gratyfikacji. Bank uznał bowiem, że w przypadku:

 • gdy uczestnikowi została wypłacona jedna bądź więcej transz, przy czym suma premii wypłaconej była mniejsza niż 50 zł,
 • a w kolejnym miesiącu na jego rachunku zostanie odnotowany wpływ z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty bądź emerytury,

uczestnik mimo wszystko zyska prawo do pięćdziesięciozłotowej premii pomniejszonej o sumę premii cząstkowych.

Uwaga! Zarówno premia łączna, jak i premie wypłacane w ramach każdej transzy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie trzeba ich zgłaszać do urzędu skarbowego.

O czym warto jeszcze pamiętać?

Aby otrzymać bonus, należy wykonać min. 3 transakcje kartą w miesiącu. Warto jednak wiedzieć, że bank nie uwzględni płatności dokonanych w punktach oznaczonych następującymi kodami MCC (Merchant Category Code):

 • 7995, kod określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
 • 8999, kod określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jestjako zagraniczna (country code inny niż Polska);
 • 4111, kod określający m.in. usługi transportowe,
 • 6012, kod określający instytucje finansowe;
 • 6211, kod określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, kod określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, kod określający internetowe przekazy pieniężne.
 • 4900, kod określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Komentarz redakcji

Mimo iż zasady promocji na pierwszy rzut oka wydają zawiłe, warto poświęcić nieco czasu na przeanalizowanie tej oferty. Możemy bowiem zdobyć dodatkowe 50 zł, spełniając dwa w sumie niezbyt trudne warunki: wykonując trzy transakcje kartą w miesiącu i zapewniając wpływy na konto.

Nie da się ukryć, że w nieco lepszej sytuacji znajdą się osoby dysponujące wpływem z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty bądź emerytury. W ich przypadku bowiem uzyskanie premii będzie wymagało mniejszej aktywności (aby otrzymać bonus w pełnej wysokości, wystarczy spełnić warunki akcji tylko w jednym miesiącu). Ponadto w tym wariancie bank nie określa wysokości wpływu na rachunek - konto może zasilić dowolna kwota.

Natomiast klienci zasilający konto przelewem z innego banku muszą przez trzy kolejne miesiące aktywnie posługiwać się kartą i zapewnić comiesięczny wpływ w wysokości 2 tys. zł – w tej opcji wymagania banku są więc ostrzejsze i być może niektórym klientom trudno będzie im sprostać.

Warto zwrócić uwagę, że oba promowane przez TMUB rachunki oferują spore profity za aktywne posługiwanie się kartą. Oba konta są objęte moneybackiem, umożliwiającym zwrot części wydatków dokonanych plastikiem (Konto Freemium gwarantuje maksymalnie 180 zł zwrotu w ciągu roku, Konto Premium - maks. 300 zł). Ponadto przeprowadzenie transakcji na określoną kwotę umożliwia zwolnienie z opłaty za obsługę karty (Konto Freemium) lub z prowizji za prowadzenie rachunku (Konto Premium). Jeżeli więc jesteśmy klientami T-Mobile Usługi Bankowe, możemy upiec trzy pieczenie na jednym ogniu: zdobyć premię, obniżyć koszty prowadzenia rachunku i skorzystać z moneybacku. Choćby z tego powodu warto zadać sobie trud przebrnięcia przez niezbyt prosty regulamin i rozważyć swój udział w promocji.

Krystian

Autor tekstu o promocji