Wróć

Aż 700 zł za konto Citi Priority w Citibanku (+400 zł za kartę kredytową)

4 komentarze / opinie
Aż 700 zł za konto Citi Priority w Citibanku (+400 zł za kartę kredytową)
Czas trwania
Cel (zysk) 100 zł premii powitalnej, 450 zł w formie moneyback oraz 150 zł premii za lojalność.
Po drodze Aby otrzymać wszystkie trzy premie, należy aktywnie korzystać z karty i rachunku przez 9 miesięcy.
100 zł premii powitalnej, 450 zł w ramach moneybacku i 150 zł za aktywne korzystanie z konta - to nagrody, które Citi Handlowy przygotował dla uczestników najnowszej promocji. Aby zdobyć w sumie aż 700 zł, należy otworzyć konto Citi Priority wraz z kartą debetową i pamiętać o spełnieniu kilku warunków. Oferta obowiązuje do 31 stycznia 2018 r. lub do wyczerpania puli 2000 nagród.

700 zł premii za konto w Citibanku

Citi Handlowy, zazwyczaj intensywnie promujący swoje karty kredytowe, tym razem przygotował naprawdę atrakcyjną ofertę dla posiadaczy konta Citi Priority. Osoby, które zdecydują się na założenie tego rachunku, mogą otrzymać aż trzy bonusy:

 • premię powitalną o wartości 100 zł brutto;
 • 5% zwrotu za transakcje kartą – maks. 50 zł w danym miesiącu przez 9 miesięcy, czyli łącznie nawet 450 zł;
 • jednorazową premię w wysokości 150 zł za aktywne korzystanie z rachunku przez 7 miesięcy.

Choć nagrody same w sobie są kuszące, nie są to jedyne profity czekające na uczestników najnowszej promocji. Jeżeli bowiem spełnimy warunki akcji, zapewnimy sobie zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta i w ten sposób otrzymamy praktycznie darmowy rachunek. Ponadto – już jako klienci Citibanku - możemy wziąć udział w programach poleceń kont oraz kart kredytowych i dodatkowo zarobić nawet kilkaset złotych.

Na przygotowanym przez Citi Handlowy torcie jest jeszcze jedna smakowita wisienka. Najnowszą ofertę można bowiem połączyć z jedną z aktualnie trwających promocji kart kredytowych i powiększyć pulę nagród o kolejne 400 zł, czyli zyskać razem 1100 zł premii. Jak to zrobić? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu :)

Jak już wspomnieliśmy, akcja promocyjna Citibanku potrwa do 31 stycznia 2018 r. Warto jednak pamiętać, że nagrody są limitowane i z oferty skorzysta 2000 uczestników, którzy najszybciej zarejestrują się w promocji.

Dla kogo?

Z oferty specjalnej mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci banku, a więc osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które po 31 października 2016 r. nie posiadały konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Citi Handlowy. Wykluczenie obejmuje również współwłaścicieli oraz pełnomocników wspomnianych rachunków.

Organizator dopuszcza jednak, aby w promocji wzięły udział osoby, które korzystały lub obecnie korzystają z innych produktów banku. Jeżeli więc posiadamy w Citibanku kartę kredytową, kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę, możemy bez obaw przystąpić do akcji. Mało tego! Posiadanie produktów kredytowych może nam znacznie ułatwić zdobycie premii!

Warunki promocji

Trzeba pamiętać, że wymogi umożliwiające zdobycie poszczególnych gratyfikacji są dość zróżnicowane. Aby więc ułatwić Wam zapamiętanie wszystkich szczegółów, po kolei omawiamy zasady przyznawania każdej premii, a następnie prezentujemy wszystkie warunki w formie zbiorczej tabelki.

Jak zdobyć 100 zł premii powitalnej?

Aby stuzłotowa nagroda trafiła w nasze ręce, musimy wykonać kilka prostych czynności:

 1. Najpóźniej do 31 stycznia 2018 r. zadeklarować przystąpienie do akcji, wypełniając formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej banku. Na tym etapie powinniśmy również zaakceptować warunki regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Citi Handlowy.
 2. Nie później niż do dnia 28 lutego 2018 r. podpisać z Citibankiem umowę o prowadzenie rachunku. Choć regulamin nie wymaga, abyśmy równocześnie wystąpili o kartę debetową, zdecydowanie warto to uczynić – w przeciwnym wypadku nie mamy szans na premię w formie moneybacku.
 3. Do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu od otwarcia konta przynajmniej raz zalogować się w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile. Pamiętajmy! Jeżeli zapomnimy o tym na pozór nieistotnym szczególe, bank może zakwestionować nasze prawo do wszystkich trzech nagród.
 4. Spełnić warunki bezpłatnego prowadzenia konta – choć dla niezorientowanych ten wymóg brzmi dość tajemniczo, w praktyce oznacza jedynie, że musimy wykonać jedną z dwóch operacji umożliwiających uniknięcie opłaty za prowadzenie rachunku. W zależności od swoich preferencji możemy więc:
  • utrzymać na rachunkach prowadzonych w Citibanku (kontach, lokatach, inwestycjach) średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł LUB
  • zapewnić wpływ środków na konto w wysokości min. 5000 zł i na koniec miesiąca posiadać jeden z produktów kredytowych banku (np. kartę kredytową, pożyczkę, limit kredytowy).
  Obie czynności należy wykonać nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto. Jeśli więc podpiszemy umowę jeszcze w październiku, na spełnienie jednego z tych warunków mamy czas do końca grudnia.

Jak otrzymać 450 zł premii moneyback?

Dodatkowo uczestnicy akcji mogą otrzymać zwrot za płatności bezgotówkowe kartą w wysokości 5% wydatkowanej kwoty – maks. 50 zł przez 9 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otwarto rachunek. Jak łatwo zauważyć, aby zdobyć maksymalną premię, musimy wydać miesięcznie około 1000 zł.

Warto jedynie pamiętać, że bank będzie brał pod uwagę wyłącznie transakcje dokonane w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, które zostały zaksięgowane na koncie w danym miesiącu kalendarzowym (zdecydowanie warto pamiętać o tym ostatnim wymogu i nie czekać do ostatnich dni miesiąca z wykonaniem płatności).

Jak dodatkowo zgarnąć 150 zł premii za lojalność?

Warunki uzyskania kolejnej premii również nie są zbyt skomplikowane. 150 zł trafi na nasze konto, jeżeli przez 7 kolejnych miesięcy (zaczynając od 3 miesiąca następującego po miesiącu od otwarcia rachunku) będziemy pamiętali o dwóch wymogach:

 • spełnieniu warunku bezpłatności konta (odpowiednie saldo lub zapewnienie odpowiednich wpływów na konto i posiadanie produktu kredytowego);
 • wykonaniu jednego przelewu z konta w miesiącu.

Ważne! Jeżeli chociaż w jednym miesiącu nie uda nam się spełnić zaleceń banku, stracimy prawo do całej premii za lojalność.

Podsumujmy warunki promocji

Reasumując, jeżeli zależy nam na zdobyciu wszystkich trzech profitów, musimy spełnić ściśle określone warunki w ściśle określonych terminach.

Co musimy zrobić?

W jakim czasie?

Przynajmniej raz zalogować się w serwisie bankowości internetowej lub mobilnej Citibanku

Na spełnienie tego wymogu mamy czas do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu od otwarcia konta.

Jeżeli otworzymy rachunek w październiku, warunek ten musimy spełnić do końca listopada.

Spełnić jeden z warunków bezpłatnego prowadzenia konta (odpowiednie saldo lub zapewnienie wpływów na konto i posiadanie produktu kredytowego).

Musimy dostosować się do tego warunku najpóźniej do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto.

W przypadku podpisania umowy w październiku będzie to koniec grudnia 2017 r.

Ponieważ jednak spełnienie tego warunku zapewnia nam zarówno otrzymanie premii powitalnej, jak i premii za lojalność, musimy o nim pamiętać przez kolejne 7 miesięcy i aktywnie korzystać z konta od stycznia do lipca.

Wykonać przynajmniej 1 przelew w miesiącu.

Także i ten warunek musimy spełniać przez 7 kolejnych miesięcy, zaczynając od 3 miesiąca następującego po miesiącu od otwarcia rachunku – tak więc w tym przypadku pierwszym miesiącem, w którym musimy wykonać przelew, będzie styczeń 2018 r.

Aktywnie posługiwać się kartą debetową.

Bank będzie brał pod uwagę płatności wykonane w ciągu 9 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyliśmy rachunek.

Jeżeli więc założymy konto w październiku, pierwszy zwrot otrzymamy za transakcje wykonane w listopadzie oraz w kolejnych 8 miesiącach.

Przekazanie nagród

Zasady wypłaty wszystkich trzech premii są identyczne: nagroda zostanie przekazana na konto uczestnika do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki otrzymania nagrody (bank poinformuje uczestników z o tym fakcie za pośrednictwem bankowości elektronicznej Citibank Online).

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie trzeba ich wykazywać w rozliczeniu podatkowym.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Podpowiedzi i sugestie

Aby zdobyć pierwszą i trzecią premię (w wysokości 100 i 150 zł), musimy spełnić jeden z dwóch warunków umożliwiających zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta – albo utrzymać saldo w wysokości min. 30 000 zł, albo zapewnić odpowiednie wpływy na rachunek i dodatkowo posiadać produkt kredytowy z oferty banku. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, dlatego warto je bliżej omówić.

Opcja I: Decydujemy się na saldo w wysokości 30 000

Przede wszystkim musimy wiedzieć, że bank będzie uwzględniał środki umieszczone na wszystkich rachunkach posiadanych przez uczestnika akcji. Oznacza to, że możemy większość środków ulokować na koncie SuperOszczędnościowym (oprocentowanym 1,5% w skali roku dla kwoty do 20 000 zł), a pozostałą część wpłacić na rachunek osobisty. Bank po zsumowaniu wpływów na obu rachunkach podzieli je przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym i w ten sposób wyliczy średniomiesięczne saldo środków.

Niestety, rachunek oszczędnościowy Citibanku ze względu na stosunkowo niskie oprocentowanie nie zagwarantuje nam wysokich zysków. Jeżeli więc nie chcemy zamrażać na koncie tak wysokiej kwoty, możemy skorzystać z drugiej, znacznie ciekawszej opcji.

Opcja II: Wpływ na rachunek w wysokości 5 tys. zł + produkt kredytowy

W tym wariancie musimy co miesiąc zasilić konto Citi Priority kwotą min. 5000 zł oraz posiadać jeden z produktów kredytowych Citibanku. Podkreślmy jednak, że nie musimy jednorazowo wpłacać całej wymaganej sumy - możemy zasilić rachunek w kilku transzach, np. 5 x 1000 zł.

Bank stawia tylko jeden warunek – wpływy nie mogą pochodzić z innych rachunków bankowych dla klientów indywidualnych prowadzonych przez Citi Handlowy. Natomiast wszystkie inne metody zasilania konta – przelew wynagrodzenia, emerytury lub renty, przelew z konta prowadzonego w innym banku czy wpłata gotówki na rachunek - są jak najbardziej dopuszczalne. Ten warunek jest zatem stosunkowo prosty do spełnienia. Spójrzmy jednak na drugi.

Opcja II zmusza nas również do skorzystania z oferty kredytowej Citibanku. W tej sytuacji najwygodniejszym i najbardziej opłacalnym dla nas rozwiązaniem będzie wyrobienie karty kredytowej Citi Simplicity.

Dlaczego?

Przede wszystkim z tego powodu, że jest to karta praktycznie darmowa w użytkowaniu (oczywiście pod warunkiem, że regularnie spłacamy swoje zadłużenie), tak więc ten produkt nie będzie generował dodatkowych kosztów.

Po drugie – decydując się na kredytówkę Citibanku możemy w prosty sposób zdobyć kolejną premię, gdyż obecnie trwa aż 8 (!) różnych promocji, w których nagrodą jest bon zakupowy o wartości 400 zł, do wydania np. na Allegro.pl lub w Biedronce. W dwóch kolejnych akcjach bank przygotował nieco inne bonusy - smartfon LG K4 Dual SIM o wartości 499 zł brutto lub roczny abonament do Storytel za prawie 360 zł.

Reasumując, jeżeli w umiejętny sposób połączymy promocję Konta Citi Priority z promocją kart kredytowych, możemy znacznie powiększyć swoją pulę nagród i zyskać 700 zł za konto Citi Priority oraz 400 zł za kartę kredytową - razem nawet 1100 zł premii.

Dokładną analizę karty kredytowej Citi Simplicity wraz z aktualnym zestawieniem wszystkich promocji znajdziesz tutaj.

Konto Citi Priority w pigułce

Jednym z najważniejszych czynników, które decydują o wyborze rachunku bankowego, są koszty związane z jego obsługą. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze opłaty i prowizje dotyczące konta objętego promocją.

 • 30 zł za prowadzenie rachunku – opłaty można uniknąć, spełniając jeden z dwóch wymienionych wcześniej warunków: utrzymując na rachunkach saldo w wysokości min. 30 000 zł miesięcznie lub zapewniając miesięczne wpływy zewnętrzne w łącznej kwocie min. 5000 zł i jednocześnie posiadając produkt kredytowy w banku;
 • 0 zł za korzystanie z karty debetowej MasterCard Paypass z technologią zbliżeniową;
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą;
 • 0 zł za przelewy internetowe w systemie Elixir.

Jeżeli chcesz dokładniej poznać rachunek Citi Priority, więcej informacji znajdziesz w naszej analizie.

Komentarz redakcji

Charakterystyczną cechą promocji firmowanych przez Citi Handlowy są naprawdę atrakcyjne premie i bonusy. Tak jest i tym razem – na uczestników najnowszej akcji czekają trzy nagrody o łącznej wartości 700 zł. Aby jednak uzyskać premię powitalną, premię moneyback oraz bonus za lojalność, musimy dość aktywnie korzystać z karty i rachunku.

Dla większości z nas najbardziej opłacalną metodą jednoczesnego spełnienia warunków promocji i uniknięcia opłat za konto będzie zapewnienie co miesiąc wpływów na konto w łącznej wysokości 5000 zł oraz posiadanie (lub wyrobienie) karty kredytowej. Jeśli wyrobimy plastik w jednej z aktualnie trwających promocji Citibanku, możemy dodatkowo zyskać 400 zł premii.

Oprócz tego należy pamiętać o zalogowaniu się do bankowości elektronicznej lub mobilnej banku oraz wykonaniu przynajmniej jednego przelewu z konta w miesiącu.

Nie jest to naszym zdaniem promocja dla każdego. Co prawda karta kredytowa Simplicity może być całkowicie bezpłatna, podobnie jak i rachunek Citi Priority, to jednak wymaga to od nas dobrego zorganizowania. Warunki akcji też mogą wydawać się skomplikowane, ale na szczęście można je uprościć do prostych czynności wykonywanych co miesiąc, aż do otrzymania pełnej premii.

Najprostszy scenariusz postępowania może wyglądać następująco:

 1. Z rachunku w innym banku przelewamy kwotę 5 tys. zł na swoje konto w Citibanku.
 2. W bankowości elektronicznej Citibanku zlecamy przelew zwrotny na kwotę 4 tys. zł.
 3. Pozostałą na rachunku kwotę (1000 zł) wydajemy korzystając z karty debetowej.

W ten sposób na raz spełnimy kilka warunków: zapewniamy wymagane wpływy zewnętrzne, logujemy się na konto, wykonujemy przelew oraz wydajemy bezgotówkowo dokładnie taką kwotę, która pozwoli nam zgarnąć maksymalną premię moneyback. Pozostaje jedynie spełnienie warunków na karcie kredytowej i zgarniemy pełne 1100 zł premii bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Reasumując, jeżeli jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania banku, warto się zastanowić nad skorzystaniem z tej oferty, bo pod kątem nagród jest to prawdopodobnie najlepsza do tej pory promocja w tym roku.

A jeśli nie posiadasz karty kredytowej w Citibanku, rozważ skorzystanie z jednej z tych promocji i zyskaj:

Krystian

Autor tekstu o promocji

Komentarze i pytania

(4)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
W
WuZet
Gość

Doradźcie czy lepiej jest najpierw otworzyć konto w promocji 700 zł, czy zacząć od złożenia wniosku o kartę kredytową w jednej z promocji z bonem za 400 zł?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@WuZet

To zależy. Zakładamy, że chcesz skorzystać z drugiej opcji uniknięcia opłat za rachunek (produkt kredytowy i 5000 zł wpływów).

Jeśli tak, to w pierwszej kolejności warto złożyć wniosek o kartę kredytową w jednej z opisywanych promocji, a następnie założyć Konto Citi Priority. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której bank odmawia wydania karty kredytowej, a my zostajemy na lodzie z płatnym kontem (w takiej sytuacji można się ewentualnie ratować przez wnioskowanie o limit kredytowy na rachunku, choć skoro bank odmówił wydania karty kredytowej, to z limitem też może być ciężko...).

Ryzykiem takiego scenariusza jest możliwość wcześniejszego wyczerpania puli nagród w promocji Konta Citi Priority. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że promocja cieszy się sporą popularnością. Z tego powodu, jeżeli ktoś chce skorzystać z tej okazji, to warto się śpieszyć z wnioskiem zarówno o kartę, jak i o konto.

Odpowiedz

A
Aga Pietras
Gość

Niezła ta promocja, dzieki za opisanie. Zastanawiam się nad skorzystaniem ale nie wiem czy już w pierwszym miesiącu muszę spełnić warunki aby uniknąć opłat. Wolałabym nie płacić 30 zł!

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Aga Pietras

Warunki trzeba spełnić w następnym miesiącu po miesiącu założenia konta. Na przykład, jeśli założymy rachunek w październiku, wymóg bezpłatności konta trzeba spełnić w listopadzie.

Odpowiedz