Wróć

100 lub 50 zł premii za założenie konta i lokaty w Toyota Banku, 250 zł w programie polecającym

100 lub 50 zł premii za założenie konta i lokaty w Toyota Banku, 250 zł w programie polecającym
Czas trwania
Cel (zysk) Nowi klienci mogą liczyć na 100 zł nagrody za otwarcie Konta Jedynego i założenie lokaty Plan Depozytowy na 130 dni, obecni - na 50 zł premii za otwarcie depozytu. Dodatkowo można zyskać do 250 zł nagrody w programie polecającym.
Po drodze Należy posiadać lub otworzyć Konto Jedyne i założyć lokatę „Plan Depozytowy na 130 dni” na minimum 10 000 zł. Kwotę tę należy utrzymać przez co najmniej 70 dni. Dodatkowo można otrzymać 50 zł nagrody za każde skuteczne polecenie konta, maks. 250 zł.
Promocja „Lokata 130 dni z premią” jest skierowana zarówno do nowych, jak i obecnych klientów Toyota Banku. Aby uzyskać nagrodę, należy otworzyć lub posiadać Konto Jedyne i założyć lokatę „Plan Depozytowy na 130 dni” na minimum 10 000 zł. Uczestnicy promocji mogą także przystąpić do akcji „Polecaj i zarabiaj”, w której za skuteczną rekomendację produktów banku mogą otrzymać bonus w wysokości maks. 250 zł.

Organizatorem obu promocji oraz fundatorem nagród jest Agora S.A. Obie oferty adresowane są do obecnych oraz nowych klientów Toyota Banku - aby wziąć w nich udział, należy posiadać lub otworzyć Konto Jedyne i skorzystać z lokaty „Plan Depozytowy na 130 dni”. Należy również spełnić szereg dodatkowych warunków, przy czym wymogi dla nowych klientów nieco się różnią od formalności, które muszą spełnić obecni klienci.

Różna jest także wysokość nagrody – w akcji „Lokata 130 dni z premią” obecni klienci mogą liczyć na pięćdziesięciozłotowy bonus, natomiast nowi otrzymają więcej, bo 100 zł.

Dodatkowo uczestnicy akcji mogą wziąć udział w równoległej promocji, w której maksymalna nagroda za skuteczne polecanie Konta Jedynego i lokaty wynosi 250 zł.

Reasumując, bank przygotował następujące premie:

 • 350 zł – dla nowych klientów (100 zł za spełnienie warunków akcji „Lokata 130 dni z premią” + maks. 250 zł w programie polecającym);

 • 300 zł – dla obecnych klientów (50 zł za spełnienie warunków akcji „Lokata 130 dni z premią” + maks. 250 zł w programie polecającym).

100 zł w promocji „Lokata 130 dni z premią” - warunki dla nowych klientów

Zgodnie z regulaminem nowymi klientami banku są osoby, które nie posiadają i nie posiadały Konta Jedynego w okresie od 7 kwietnia 2015 do 29 sierpnia 2016 roku.

Aby uzyskać premię, uczestnicy akcji muszą spełnić łącznie następujące warunki:

 1. Najpóźniej do dnia 9 października 2016 roku zarejestrować się na stronie promocji, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 2. Z dostępnego w promocyjnej aplikacji menu wybrać opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank”, przejść na stronę banku za pomocą udostępnionego linka oraz prawidłowo wypełnić wniosek o rachunek.

 3. Wyrazić wszystkie wymagane przez bank zgody, w tym: zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie banku, przetwarzanie przez bank danych osobowych w celach marketingowych i przekazanie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do wypłaty nagrody.

 4. Podpisać umowę o Konto Jedyne oraz aktywować rachunek.

 5. Do dnia 31 października 2016 roku założyć co najmniej jedną lokatę „Plan Depozytowy na 130 dni” w kwocie minimum 10 000 zł za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej.

 6. Utrzymać lokatę w kwocie minimum 10 000 zł przez co najmniej 70 dni licząc od dnia jej założenia.

Ważne! Uczestnik promocji może otworzyć większą liczbę lokat, jednak otrzyma od banku tylko jedną premię w wysokości 100 zł.

50 zł w promocji „Lokata 130 dni z premią” - warunki dla obecnych klientów

Wydawać by się mogło, że „starzy” klienci Toyoty Banku – a więc osoby już będące posiadaczami Konta Jedynego – mogą bez przeszkód skorzystać z promocyjnej oferty i zarobić dodatkowe 50 zł. Okazuje się jednak, że bank wprowadził istotne obostrzenie i w dość specyficzny sposób zdefiniował „obecnego” klienta. Zgodnie z regulaminowym zapisem jest to osoba, która:

posiada Konto Jedyne w banku otwarte w ramach dotychczasowych akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Partnera.

Tak więc do promocji mogą przystąpić wyłącznie klienci, którzy założyli konto w trakcie następujących akcji:

 • „Lokata Toyota Bank z premią”;
 • Akcja „SUPER DUET” (pierwsza, druga i trzecia edycja);
 • „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt”;
 • „Tankuj korzyści z Toyota Bank”.

Warunki, które powinni spełnić obecni klienci, przedstawiają się następująco:

 1. Najpóźniej do dnia 9 października 2016 roku muszą zarejestrować się na stronie promocji, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 2. Z dostępnego w aplikacji promocyjnej menu wybrać opcję „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank”, przejść na stronę banku za pomocą udostępnionego linku, a następnie wyrazić wymagane zgody.

 3. Założyć za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej co najmniej jedną lokatę „Plan Depozytowy na 130 dni” na kwotę minimum 10 000 zł oraz utrzymać ją przez 70 dni od dnia założenia.

 4. Dodatkowo przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokaty, utrzymać zwiększone o kwotę min. 10 000 zł saldo wszystkich depozytów posiadanych w dniu 29 sierpnia 2016 roku. Zwiększone saldo depozytów rozumiane jest jako kwota środków pieniężnych zdeponowanych na wszystkich kontach i lokatach klienta banku na dzień 29.08.2016 roku powiększone o kwotę min. 10 000 zł. W praktyce oznacza to, że obecni klienci banku przez miesiąc nie mogą wypłacać żadnych kwot z rachunków, zerwać żadnego z posiadanych depozytów ani zrezygnować z promocyjnej lokaty (lub powinni dopłacić kwotę odpowiadającą wycofanym środkom).

Także i w tym przypadku uczestnik akcji może założyć większą liczbę depozytów, pamiętając jednak, że ma prawo tylko do jednej premii w wysokości 50 zł.

Do 250 zł w promocji „Polecaj i zarabiaj”

Uczestnicy akcji „Lokata 130 dni z premią” (niezależnie od tego, czy są „starymi” czy „nowymi” klientami banku) mogą dodatkowo wziąć udział w programie poleceń i uzyskać 250 zł premii. W tym celu powinni podczas rejestracji w promocji „Lokata 130 dni z premią” wygenerować indywidualny kod polecający, a następnie wykorzystać go do 30 września 2016, przekazując kod kolejnym osobom.

Za każdą skuteczną rekomendację bank wypłaci im 50 zł – warto jednak zaznaczyć, że wartość premii dodatkowej wyniesie maks. 250 zł (50 zł za 5 skutecznych poleceń).

Także i ta promocja jest objęta dodatkowymi warunkami, o których należy pamiętać. Przede wszystkim:

 • zarówno osoba polecająca, jak i osoba polecana muszą spełnić wszystkie wymogi obowiązujące w promocji „Lokata 130 dni z premią”;
 • osoba polecona podczas rejestracji musi podać prawidłowy kod oraz imię, nazwisko i adres e-mail osoby polecającej.

Wypłata nagród

Organizator najpóźniej do dnia 17 stycznia 2017 r. powiadomi uczestników o przyznaniu premii za pomocą e-maila przesyłanego na podany podczas rejestracji adres. Po otrzymaniu powiadomienia uczestnik musi do 31 stycznia 2017 uzupełnić w aplikacji konkursowej swoje dane osobowe (podając imię, nazwisko, numer aktywnego Konta Jedynego oraz adres zamieszkania).

Premia wraz z premią dodatkową zostanie przekazana przez organizatora w terminie do dnia 14 lutego 2017 roku jednym przelewem na rachunek uczestnika.

Obie gratyfikacje są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konto Jedyne i lokata „Plan depozytowy na 130 dni” – podstawowe informacje

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w obu akcjach jest posiadanie Konta Jedynego i lokaty, warto przeanalizować parametry obu produktów i sprawdzić, czy odpowiadają naszym potrzebom. W przypadku Konta Jedynego podstawowe opłaty prezentują się następująco:

 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 2,49 zł – jednak można jej uniknąć przeprowadzając transakcje kartą na kwotę min. 400 zł miesięcznie;

 • bezpłatne wydanie i posiadanie karty płatniczej - do konta wydawana jest karta VISA PayWave umożliwiająca realizację płatności zbliżeniowych;

 • bezpłatne przelewy internetowe i zlecenia stałe;

 • płatne wpłaty i wypłaty gotówkowe (1% min. 10 zł od wpłacanej/wypłacanej kwoty);

 • płatna 4. i każda następna wypłata z bankomatów w miesiącu.

Lokata „Plan depozytowy na 130 dni”

Oprocentowanie lokaty "Plan depozytowy na 100 dni" jest stałe i wynosi gwarantowane 2,5% w skali roku. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty. W przypadku wycofania środków przed terminem zapadalności odsetki nie są wypłacane. Klient może posiadać maksymalnie 10 depozytów – każdy z nich na maksymalną łączną kwotę 100 000 zł. Lokatę można założyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej Toyota Banku.

Ciekawostka: uwzględniając zarówno odsetki ze 130-dniowej lokaty, jak i 100 zł premię dla nowych klientów Toyota Banku otrzymujemy całkiem niezły depozyt, który jest odpowiednikiem lokaty z oprocentowaniem efektywnym wynoszącym 5,96% brutto w skali roku.

Komentarz redakcji

Gotówkowy bonus, atrakcyjnie oprocentowana lokata oraz szansa na zdobycie dodatkowej gratyfikacji w ramach programu polecającego – to największe atuty wspólnej akcji Agory i Toyota Banku. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych klientów banku, a warunki otrzymania premii różnią się nieco w zależności od statusu uczestnika. Wymogiem, który muszą spełnić wszystkie osoby biorące udział w akcji, jest posiadanie Konta Jedynego oraz założenie lokaty „Plan Depozytowy na 130 dni” z gwarantowanym stałym oprocentowaniem 2,5% w skali roku.

W dobie niskich stóp procentowych i mało opłacalnych depozytów objęta promocją lokata sama w sobie prezentuje się zachęcająco. Warto jednak zauważyć, że premia w wysokości 50 zł lub 100 zł podwyższa jej efektywne oprocentowanie brutto odpowiednio do 4,23% lub 5,96% (przy wpłacie wynoszącej 10 000 zł) - co czyni tę propozycję jeszcze ciekawszą.

Uczestnicy akcji mogą także przystąpić do programu poleceń i dodatkowo zarobić nawet 250 zł. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku wypłata premii jest uzależniona nie tylko od naszej aktywności, ale też od zaangażowania osoby polecanej (polecający i polecany muszą spełnić wszystkie wymagane warunki).

Reasumując, wspólna akcja Agory i Toyota Banku może być atrakcyjna zwłaszcza dla osób posiadających spore nadwyżki i zainteresowanych efektywnym oszczędzaniem. Tradycyjnie jednak zachęcamy naszych Czytelników, aby zwrócili baczniejszą uwagę także na parametry promowanego konta i dopiero wtedy podjęli decyzję o skorzystaniu z nowej oferty.

Krystian

Autor tekstu o promocji