Wróć

Do 270 zł za przeniesienie rachunku z Kompakt Finanse do mBanku + dodatkowe premie za inne produkty

Do 270 zł za przeniesienie rachunku z Kompakt Finanse do mBanku + dodatkowe premie za inne produkty
Czas trwania
Cel (zysk) 270 zł w gotówce - 120 zł za zmianę rachunku i do 150 zł za aktywne korzystanie z niego.
Po drodze Należy przenieść rachunek do mBanku, a potem przez 5 miesięcy aktywnie z niego korzystać - logować się do aplikacji mobilnej, zapewnić wpływ min. 1000 zł, wykonywać transakcje kartą.
Po zniknięciu z rynku Orange Finanse jego klienci są obsługiwani przez markę Kompakt Finanse. mBank nie ustaje w wysiłkach, by przekonać ich do swojej oferty i skłonić do założenia eKonta standard. W kolejnej promocji możesz otrzymać nawet 270 zł za przeniesienie rachunku i aktywne korzystanie z niego. Dostępne są też dodatkowe nagrody dla przenoszących inne produkty. W sumie do zgarnięcia jest kilkaset złotych.

Śmiało można powiedzieć, że propozycja mBanku jest kompleksowa. Obejmuje nie tylko zachętę do przeniesienia rachunku (nagroda 120 zł) i aktywne korzystanie z niego (nawet 150 zł), ale także premie za przejście do mBanku z kartą kredytową (nagroda 100 zł), kredytem gotówkowym (premia 100 zł) czy kredytem odnawialnym (bonus 50 zł). W sumie możesz dostać nawet 520 zł! Do tego bank oferuje jeszcze gwarancję niezmienności opłat za korzystanie z jego usług do 29 lutego 2020 r.

Czas na podjęcie decyzji i wykorzystanie szansy na zarobienie kilkuset złotych upłynie 31 lipca 2019 r.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji dotyczącej przeniesienia rachunku osobistego mogą wziąć wszystkie osoby, które posiadają konto osobiste w Kompakt Finanse i jednocześnie w dniu przystępowania do tej akcji nie są posiadaczami ani współposiadaczami jakiegokolwiek rachunku bankowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 oferowanego przez mBank.

Z udziału w tej akcji wykluczeni są klienci Kompakt Finanse posiadający zajęcia egzekucyjne na swoich rachunkach.

Ponadto bank wymaga, by osoba, która chce zdobyć premie gotówkowe, była aktywnym klientem.

Aktywny klient

Sprawdźmy więc, czy spełniasz wymogi definicji klienta aktywnego. Zgodnie z regulaminem, jest nim osoba, która:

 • w ciągu co najmniej jednego z 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc startu niniejszej promocji (kwiecień 2019 r.) wykonała na jednym ze swoich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Kompakt Finanse przelew wychodzący lub płatność kartową lub wpłatę/wypłatę gotówkową bądź otrzymała przelew przychodzący LUB
 • w miesiącu poprzedzającym start tej akcji (kwiecień 2019 r.) utrzymywała średnie saldo na dowolnym z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych lub oszczędnościowych w Kompakt Finanse na poziomie co najmniej 1000 zł LUB
 • w miesiącu poprzedzającym start promocji (kwiecień 2019 r.) posiadała w Kompakt Finanse aktywny rachunek techniczny do spłaty produktu kredytowego LUB
 • w miesiącu poprzedzającym start promocji posiadała w Kompakt Finanse produkt kredytowy wykazujący regularność w spłacie zadłużenia do 30 dni. Przekładając to na „ludzki język”, mBank dopuszcza, byś miał zaległości w spłacie produktu kredytowego w Kompakt Finanse, ale nie mogą być one dłuższe niż 30 dni.

Niezbędne działania

Skoro ustaliliśmy, kto może starać się o nagrody, to czas omówić, co musisz zrobić, by je otrzymać:

 1. Do 31 lipca 2019 r. złóż wniosek o zmianę warunków rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Kompakt Finanse na eKonto z taryfą standard, wraz z wnioskiem o wydanie nowej karty debetowej, i podpisz stosowną umowę. Zwracamy uwagę, że musi to być Twoje konto indywidualne, bez współposiadacza.
 2. Zaakceptuj regulamin niniejszej promocji.
  W tym momencie, o ile jesteś klientem aktywnym, zasłużysz już na 120 zł. Otrzymasz je do końca miesiąca następującego po tym, w którym podpisałeś umowę o eKonto standard.
 3. Wykaż się aktywnością w korzystaniu z rachunku w mBanku. Premię za transakcje – maksymalnie 150 zł - otrzymasz pod następującymi warunkami:
  • dokonasz wymaganej liczby transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji Blik. Liczbę transakcji bank będzie sprawdzał w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym, w którym korzystasz z konta.
   Załóżmy, że umowę rachunku podpiszesz w maju. W tym przypadku mBank oceni, czy należy Ci się premia za transakcje, patrząc na Twoją aktywność w czerwcu.
   Zasada jest następująca: za każde 5 transakcji otrzymasz 10 zł, przy czym maksymalna kwota w miesiącu to 30 zł, a premia może być wypłacana aż przez 5 miesięcy;
   Inaczej mówiąc: 5-9 płatności = 10 zł, 10-14 = 20 zł, 15 transakcji i więcej = 30 zł.
  • na Twoje eKonto wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem;
  • co najmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym zalogujesz się do aplikacji mobilnej Banku.
   Premię za dany miesiąc otrzymasz w kolejnym.

Gwarancja niezmienności opłat

Poza wymienionymi nagrodami, dodatkową korzyścią w promocji mBanku jest gwarancja niezmienności opłat za eKonto standard, która obowiązuje do 29 lutego 2020 roku. W praktyce oznacza to, że przez najbliższe miesiące nie zapłacisz ani grosza za otwarcie i prowadzenie rachunku, zwykłe przelewy internetowe (ELIXIR), wydanie i obsługę karty debetowej, wypłaty z bankomatów krajowych i wpłaty we wpłatomatach.

Tę nagrodę otrzymają wszyscy, którzy przeniosą swój rachunek z Kompakt Finanse do mBanku, nawet jeśli nie są klientami aktywnymi.

Wyjaśnijmy ważne kwestie

Dla rzetelnego i bezproblemowego wywiązania się z warunków promocji konieczne jest, byś wiedział, jak bank definiuje różne pojęcia.

Transakcje kartą i Blikiem

Transakcja kartą to zakup w punkcie handlowo-usługowym (płatność za zakupy w sklepie) dokonany kartą debetową wydaną do Twojego eKonta lub kartą kredytową, której rachunkiem do spłaty jest eKonto.

Z kolei jako transakcja Blik rozumiany jest zakup w punkcie handlowo-usługowym.

Ponadto transakcje konieczne do spełnienia zasad promocji nie mogą być anulowane do 15. dnia miesiąca, następującego po tym, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru).

Co jeszcze warto wiedzieć

Pamiętaj, że nagrody gotówkowe za przeniesienie rachunku z Kompakt Finanse do mBanku otrzymasz tylko wtedy, gdy jesteś aktywnym klientem. Spełnienie tego warunku nie jest konieczne do tego, byś cieszył się gwarancją niezmienności opłat.

Twoje eKonto standard musi być rachunkiem tylko dla Ciebie. W dniu, w którym przekształcisz je w konto wspólne, zostaniesz wykluczony z grona uczestników promocji.

Wszystkie oferowane nagrody są zwolnione z podatku od osób fizycznych.

Produkty mBanku – co warto wiedzieć

Nagrody mają zachęcać do skorzystania z oferty mBanku. Warto wiedzieć, jak wygląda ona na co dzień.

eKonto standard to rachunek osobisty prowadzony całkowicie bezpłatnie. Za wydawaną do niego kartę debetową zapłacisz standardowo tylko 4 zł miesięcznie, ale jeśli w ciągu miesiąca dokonasz przy jej pomocy min. 5 transakcji gotówkowych, wówczas obsługa karty stanie się bezpłatna. W ramach powyższej oferty specjalnej do 29 lutego 2020 r. nie poniesiesz podstawowych opłat za konto.

Dodatkowe propozycje

mBank zachęca klientów Kompakt Finanse nie tylko do przeniesienia konta osobistego, ale także produktów kredytowych – karty kredytowej, kredytu odnawialnego i kredytu gotówkowego. Możesz po nie sięgnąć tylko wtedy, gdy zdecydujesz się przenieść do mBanku rachunek osobisty.

Przyznanie każdego z wymienionych produktów kredytowych uzależnione jest od pozytywnej oceny Twojej zdolności kredytowej.

Karta kredytowa – 100 zł premii i niższe odsetki

Wniosek o zastąpienie karty kredytowej Kompakt Finanse kartą kredytową mBanku możesz złożyć do 31 lipca 2019 r. W promocji nie mogą brać udziału osoby fizyczne, które w dniu składania wniosku są stroną innej umowy o kartę kredytową w mBanku albo nie został jeszcze rozpoznany złożony przez nie wniosek o przyznanie im „kredytówki”. Wykluczeni są także Ci, którzy będąc posiadaczami karty kredytowej Kompakt Finanse dłużej niż 6 miesięcy, wykazują zadłużenie w jej spłacie powyżej 30 dni kalendarzowych oraz osoby z zajęciami egzekucyjnymi na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych w Kompakt Finanse.

Za decyzję o przeniesieniu karty kredytowej do mBanku otrzymasz jednorazową premię w wysokości 100 zł. Bank przeleje ją na Twoje nowo otwarte konto (musisz je otworzyć najpóźniej w dniu uruchomienia „kredytówki”) do końca miesiąca następującego po tym, w którym podpisałeś umowę karty kredytowej.

Dodatkowo, na 12 miesięcy bank obniży do 4,99% odsetki, jakie nalicza od zadłużenia, które nie zostało spłacone w terminie i nie pobierze od Ciebie opłaty za wydanie „kredytówki”.

Regulamin tej promocji znajdziesz tutaj.

Kredyt odnawialny – 50 zł i 90 dni bez odsetek

Uczestnikiem tej promocji (data graniczna przystąpienia do niej to także 31 lipca 2019 r.) nie może być klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny jest już stroną innej umowy o ten produkt w mBanku albo nie został jeszcze rozpoznany złożony przez niego wcześniej wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego. Wykluczone są też osoby posiadające zajęcie egzekucyjne na rachunkach w Kompakt Finanse.

Propozycja sprowadza się do zastąpienia kredytu odnawialnego w Kompakt Finanse identycznym produktem w mBanku. Premią za taki krok będzie 50 zł w gotówce i brak prowizji za przyznanie kredytu odnawialnego. Dodatkowo, przez 90 dni nie będą naliczane odsetki od wykorzystanej kwoty.

Regulamin tej akcji znajdziesz tutaj.

Kredyt gotówkowy – także 100 zł premii

Z tej oferty też możesz skorzystać do 31 lipca 2019 r. Przeniesienie kredytu z Kompakt Finanse do mBanku możliwe jest pod warunkiem uruchomienia w nim rachunku osobistego w ramach opisanej na samym początku promocji „eKonto z premią – dla Kompakt Finanse”.

Musisz też posiadać zobowiązania kredytowe (nie mogą to być kredyty gotówkowe związane z działalnością gospodarczą) w ramach marki Kompakt Finanse z saldem zadłużenia nie mniejszym niż 25 zł i okresem spłaty nie krótszym niż 2 miesiące, liczonym od dnia złożenia wniosku o przeniesienie kredytu do mBanku.

Jeśli spłata Twoich zobowiązań w Kompakt Finanse jest opóźniona o co najmniej 30 dni kalendarzowych, to niestety nie możesz przystąpić do tej akcji. Podobnie, jeśli posiadasz zajęcie egzekucyjne związane z Twoimi produktami w Kompakt Finanse.

Nie możesz też przenieść z Kompakt Finanse do mBanku tylko niektórych kredytów ani wnioskować przy okazji o dodatkowe środki.

Nagroda – 100 zł – zostanie przelana na Twoje konto osobiste w mBanku (musisz je otworzyć najpóźniej w dniu podpisywania umowy kredytowej), do końca miesiąca następującego po tym, w którym bank wypłacił Ci ostatnią kwotę kredytu.

Regulamin promocji „Przenieś kredyt do mBanku – dla Kompakt Finanse” znajdziesz tutaj.

Przemyśl te propozycje i podejmij decyzje

Wraz z najnowszą promocją mBanku dotychczasowi klienci Kompakt Finanse dostali solidną, kompleksową zachętę do założenia rachunku w mBanku. Problem w tym, że nie wiadomo, czy czekać na kolejną jej odsłonę, czy już brać to, co jest dostępne. Nasze wątpliwości biorą się z faktu, iż we wcześniejszej edycji, nagrody gotówkowe były nieco niższe. Trudno wyrokować, czy - gdyby była - kolejna akcja przyniesie jeszcze atrakcyjniejsze nagrody za skorzystanie z produktów mBanku, czy też klienci Kompakt Finanse automatycznie przejdą do mBanku i nie otrzymają za to żadnych bonusów.

Będąc klientem Kompakt Finanse musisz więc dobrze przemyśleć swoje działania. Może pewnym ułatwieniem będzie nasz ranking kont osobistych. Prezentujemy w nim nie tylko informacje o opłatach za korzystanie z produktów innych banków, ale także informacje o aktualnych akcjach promocyjnych.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, byś spełnił oczekiwania mBanku w ramach opisanych wyżej akcji, skasował premię, a potem pomyślał o wyborze innego rachunku i otwierając go w promocji, zgarnął kolejne nagrody. Co o tym myślisz?

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji