Wróć

Gwarancja ceny paliwa z Rachunkiem Partner w Alior Banku - zyskaj nawet 100 zł miesięcznie!

Gwarancja ceny paliwa z Rachunkiem Partner w Alior Banku - zyskaj nawet 100 zł miesięcznie!
Czas trwania
Cel (zysk) 100 zł zwrotu z tytułu wydatków na paliwo
Po drodze Należy założyć Rachunek Partner z kartą Mastercard Debit Commercial w Alior Banku, a następnie w każdym miesiącu wykonać przelew do ZUS/US oraz dokonać transakcji kartą na min. 500 zł.
Dzięki najnowszej promocji rachunków firmowych Alior Banku przedsiębiorcy mogą znacznie obniżyć wydatki ponoszone na stacjach benzynowych. Zakładając konto Partner lub Rachunek Bezpieczny, otrzymujemy gwarancję stałej ceny paliwa na poziomie 3,90 zł za litr. Jeśli zapłacimy więcej – bank w następnym miesiącu zwróci nam nadpłaconą różnicę. W ten sposób możemy zyskać nawet 100 zł miesięcznie.

Co jeszcze można zyskać?

Przystępując do promocji Alior Banu, zyskujesz paliwo w promocyjnej cenie i unikasz wynoszącej 15,99 zł miesięcznie opłaty za korzystanie usługi Cash Back dla przedsiębiorców.

Kto może wziąć udział w promocji?

Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, a także do wspólników spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich, które rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach uproszczonych, tj. prowadzą księgi przychodów i rozchodów. Oferta skierowana jest wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy przed 18 września 2017 r. nie posiadali żadnego rachunku firmowego w Alior Banku.

Promocja obowiązuje bezterminowo. W przypadku, jeśli organizator zdecyduje się na jej zakończenie, poinformuje o tym uczestników z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Warunki otrzymania premii

Aby móc tankować w promocyjnej cenie 3,90 zł za litr paliwa, konieczne będzie spełnienie następujących warunków:

 1. W czasie trwania promocji należy otworzyć rachunek firmowy oferowany przez Alior Bank. Promocją objęte są dwa rodzaje kont: Rachunek Partner oraz Rachunek Bezpieczny. Rachunek Partner założysz na tej stronie banku.
 2. Do rachunku należy zamówić i aktywować kartę debetową MasterCard Debit Commercial - tylko ta karta pozwoli na uzyskanie zwrotu.
 3. W miesiącu, w którym ubiegamy się o premię, wymagane jest wykonanie przynajmniej jednego przelewu na rzecz ZUS i/lub Urzędu Skarbowego, a także dokonanie transakcji za pomocą karty płatniczej na kwotę min. 500 zł (w tej kwocie mogą znajdować się zarówno opłaty za paliwo, jak także wszelkiego rodzaju inne wydatki).

Po spełnieniu powyższych wytycznych zyskujemy prawo do otrzymania premii moneyback za wydatki poniesione na zakup benzyny PB95, PB98 oraz oleju napędowego.

Obliczenie wysokości premii oraz przekazanie nagrody

Aby ustalić wysokość należnej premii, bank podliczy sumę miesięcznych płatności kartą dokonanych za paliwo zakupione na stacjach benzynowych na terenie całego kraju (pod uwagę będę brane transakcje oznaczone kodami MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983). Następnie otrzymaną kwotę podzieli przez aktualną w danym miesiącu cenę paliwa PB95 publikowaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych. W kolejnym kroku otrzymany wynik bank pomnoży przez 3,90 zł.

Wyliczona kwota zostanie odjęta od kwoty faktycznie wydatkowanej na paliwo przez uczestnika promocji, a różnica zwrócona na jego rachunek bankowy do 10-tego dnia roboczego następnego miesiąca. Maksymalna wysokość premii wynosi 100 zł miesięcznie.

Obliczanie wysokości premii w praktyce

W październiku 2017 roku przedsiębiorca poniósł wydatki związane z zakupem paliwa równe 460 zł. Pod koniec miesiąca bank podzielił tę kwotę przez aktualną średnią cenę litra benzyny PB95 podawaną przez Polską Izbę paliw Płynnych wynoszącą 4,60 zł. Uzyskany wynik to 100 litrów. Następnie tę wartość pomnożył przez 3,90 zł, co dało w sumie 390 zł. Na ostatnim etapie bank odjął od 460 zł (faktycznie wydatkowana kwota) 390 zł, a resztę, czyli 70 zł, zwrócił na konto przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca zapłacił za paliwo o ponad 15 proc. mniej niż wynosiła jego rynkowa cena.

Zysk uczestnika promocji w zależności od kwoty wydanej na paliwo
Kwota wydana na paliwo Zwrot dla przedsiębiorcy Zysk procentowy
100 zł 15,22 zł 15,2%
250 zł 38,04 zł 15,2%
500 zł 76,08 zł 15,2%
650 zł 98,91 zł 15,2%
750 zł 100 zł 13,3%
1000 zł 100 zł 10,0%
* Do obliczeń przyjęto cenę paliwa PB95 na poziomie 4,60 zł za 1 litr. Maksymalna miesięczna kwota zwrotu to 100 zł.

Rachunek Partner w Alior Banku

Największy atut firmowego Rachunku Partner, to gwarancja ceny paliwa na poziomie 3,90 zł. Jeśli zapłacisz na stacjach paliw więcej, to Alior Bank zwróci Ci różnicę, maksymalnie 100 zł w miesiącu. Aktywne korzystanie z tego konta pozwoli uniknąć lub ograniczyć wiele opłat.

Konto
0 zł / 25 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł / 25 zł


opłaty unikniesz, jeśli wykonasz min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą w miesiącu oraz został spełniony jeden z warunków:

 1. na konto co miesiąc wpływa min. 2500 zł (od kontrahentów lub z tytułu utargu)
 2. skorzystałeś z oferty kredytowej banku

opłata nie jest pobierana przez pierwszy miesiąc oraz dla nowo założonych firm (6 miesięcy od rejestracji) przez pierwsze 6 miesięcy, jeśli wykonujesz min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą w miesiącu

Karta
3 zł / 9 zł
Miesięczna opłata za kartę

3 zł / 9 zł


3 zł (opłata standardowa, której nie możesz uniknąć) + 6 zł (opłata dodatkowa, która nie jest pobierana, jeśli wykonałeś min. 4 transakcji kartą / mies.)

do karty wielowalutowej możesz bezpłatnie podpiąć 5 rachunków walutowych, każdy kolejny: 30 zł

Bankomaty
0 zł / 5 zł / 3% min. 5 zł
Bankomaty 0 zł / 5 zł / 3% min. 5 zł

0 zł – wypłata z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku dla każdej z kart

karta Mastercard Business Debit PayPass:

 • 0 zł - po jednej wypłacie w miesiącu z bankomatów Euronet i Planet Cash, każda kolejna 5 zł
 • 3% min. 5 zł - wypłata z pozostałych bankomatów

karta Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa: 

 • 1%, min. 3 zł - wypłaty z bankomatów Euronet i Planet Cash
 • 3% min. 5 zł - wypłata z pozostałych bankomatów
Przelew internetowy
0 zł
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4/ 5

Konto

 • Przeznaczenie konta
  • jednoosobowa działalność gospodarcza
  • spółki cywilne, jawne i partnerskie korzystające z uproszczonych metod księgowości
 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 25 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  opłaty unikniesz, jeśli wykonasz min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą w miesiącu oraz został spełniony jeden z warunków:

  1. na konto co miesiąc wpływa min. 2500 zł (od kontrahentów lub z tytułu utargu)
  2. skorzystałeś z oferty kredytowej banku

  opłata nie jest pobierana przez pierwszy miesiąc oraz dla nowo założonych firm (6 miesięcy od rejestracji) przez pierwsze 6 miesięcy, jeśli wykonujesz min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą w miesiącu

 • Rachunek pomocniczy

  rachunek pomocniczy w EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, HUF, JPY, DKK, NOK, SEK, RUB, TRY, RON, LTL, BGN, ZAR, MXN, opłata za prowadzenie 8 zł

 • Prowizja od wysokiego salda na rachunku
  • 0,025% - opłata miesięczna od nadwyżki łącznego średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach w PLN przekraczającego 500 tys. zł
  • 1% - opłata roczna pobierana, gdy suma salda w przeliczeniu na PLN na koniec roku na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach terminowych przekroczy wartość 20 mln

  nie dotyczy spółek cywilnych i JDG

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Mastercard Business / Business Debit / Debit Commercial / Debit Commercial Wielowalutowa

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • moneyback - dot. karty Mastercard Business Travel - umożliwia zwrot 1% kwoty płatności kartą w wybranych punktach
  • dobrowolny „Pakiet Bezpieczeństwa” zapewniający m.in. ubezpieczenie karty debetowej za 2 zł miesięcznie
  • wielowalutowość
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  3 zł / 9 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  3 zł (opłata standardowa, której nie możesz uniknąć) + 6 zł (opłata dodatkowa, która nie jest pobierana, jeśli wykonałeś min. 4 transakcji kartą / mies.)

  do karty wielowalutowej możesz bezpłatnie podpiąć 5 rachunków walutowych, każdy kolejny: 30 zł

 • Wydanie karty debetowej dodatkowej

  0 zł

 • Płatność kartą za granicą

  Mastercard Business Debit PayPass:

  • 0 zł - płatność kartą w EUR w strefie EOG
  • 5% - pozostałe płatności zagraniczne

  Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa:

  • 0 zł - transakcje rozliczone na podpiętych do karty rachunkach w EUR, USD, GBP, SEK, NOK
  • 1% -  transakcje rozliczone na podpiętych do karty rachunkach w pozostałych walutach

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł – wypłata z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku dla każdej z kart

  karta Mastercard Business Debit PayPass:

  • 0 zł - po jednej wypłacie w miesiącu z bankomatów Euronet i Planet Cash, każda kolejna 5 zł
  • 3% min. 5 zł - wypłata z pozostałych bankomatów

  karta Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa: 

  • 1%, min. 3 zł - wypłaty z bankomatów Euronet i Planet Cash
  • 3% min. 5 zł - wypłata z pozostałych bankomatów
 • Wypłata z bankomatów za granicą

  karta Mastercard Business Debit PayPass:

  • 3% min. 5 zł - wypłata w strefie EOG
  • 5% min. 12 zł - wypłata w pozostałych bankomatach zagranicznych

  bank dolicza również 5% prowizji za przewalutowanie transakcji

  karta Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa: 

  • 3%, min. 5 zł - wypłata w strefie EOG
  • 3%, min. 6 zł -  wypłata w pozostałych bankomatach zagranicznych

  bank dolicza również 1% prowizji od każdej zagranicznej transakcji bezgotówkowej rozliczonej poza rachunkami w EUR, USD, GBP, SEK, NOK podpiętymi do karty

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie
  • 0,4%, min. 8 zł - wpłatomaty własne banku
  • 0,5%, min. 8 zł - wpłatomaty Planet Cash i Euronet
 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  0,5%, min. 8 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  0,5%, min. 8 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew do ZUS i US

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  15 zł

 • Zlecenie stałe

  1 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  10 zł

 • Koszt przelewu (europejskiego) SEPA

  0 zł (spread na EUR ok. 9,1%)

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  20 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)
  • 0,30 zł - kod SMS
  • 0 zł - autoryzacja mobilna

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
   
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  Fitbit Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami sportowymi Fitbit.
  SwatchPAY!: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Swatch.
  Xiaomi Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami Xiaomi.

Zalety

 • karta wielowalutowa
 • nielimitowane bezpłatne przelewy internetowe

Wady

 • wysoka opłata za prowadzenie rachunku
 • Atrakcyjność opłat
  3/ 5
 • Użyteczność rachunku
  3.5/ 5
 • Promocje i bonusy
  2/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  4/ 5

Komentarz redakcji

Uczestnicząc w promocji kont firmowych Alior Banku mamy możliwość zakupienia w promocyjnej cenie nawet 150 litrów paliwa miesięcznie (zakładamy poziom cen z połowy października 2017 roku), co przy ekonomicznym użytkowaniu służbowego auta ze spokojem powinno wystarczyć na pokonanie przeszło 2 tys. km. Pamiętajmy jednak, że bank do ustalania wysokości premii bierze pod uwagę ceny paliwa PB95. Jeśli więc tankujemy benzynę 98-oktanową, realne zyski będą dla nas nieco niższe. Niemniej, jeśli ktoś na co dzień dużo podróżuje po kraju, np. spotykając się ze swoimi biznesowymi partnerami, promocja Alior Banku jest dla niego doskonałą okazją do znacznego, bo aż kilkunastoprocentowego obniżenia kosztów transportu.

Rafał Janik

Autor tekstu o promocji