Wróć

Do 240 zł zwrotu za transakcje kartą w programie „Karta pełna korzyści” Banku Pocztowego + 10% rabatu na ubezpieczenia

Do 240 zł zwrotu za transakcje kartą w programie „Karta pełna korzyści” Banku Pocztowego + 10% rabatu na ubezpieczenia
Czas trwania
Cel (zysk) Zwrot 5% wydatków kartą debetową Banku Pocztowego, maksymalnie 20 zł/miesiąc.
Po drodze Dla otrzymania zwrotu konieczne jest, by wydatki zostały dokonane w jednej z czterech kategorii. Zmiana wyboru kategorii obowiązuje dopiero od nowego miesiąca.
Bank Pocztowy uruchomił program „Karta pełna korzyści”, który daje możliwość uzyskania zwrotów za płatności kartą w punktach należących do jednej z czterech kategorii. Za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki akcji, możesz zyskać 20 zł, czyli w sumie 240 zł w ciągu roku. Do zdobycia są też 10-procentowe zniżki na 3 ubezpieczenia.

Organizator programu „Karta pełna korzyści”, czyli Bank Pocztowy, nie określił terminu jego obowiązywania. Zastrzegł jedynie, że decyzję o zamknięciu akcji ogłosi z wyprzedzeniem 30 dni kalendarzowych poprzez informację na swojej stronie internetowej, ogłoszenia w placówkach pocztowych oraz wiadomości sms lub e-mail wysłanej do uczestników promocji. Patrząc na termin obowiązywania podobnego programu w przeszłości, można założyć, że obecna promocja potrwa około roku.

Nagroda = 20 zł zwrotu w miesiącu

Premia ma postać zwrotu (moneyback) w wysokości 5% kwoty transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach należących do kategorii wybranej przez uczestnika. Mogą to być placówki z grupy:

 • Zdrowie (apteki, drogerie),
 • Kultura (kina, teatry, muzea, opery filharmonie),
 • Sport i rekreacja (sklepy sportowe, sklepy i serwisy rowerowe, baseny, parki wodne, parki rozrywki, cyrki, akwaria i delfinaria, atrakcje turystyczne, obiekty sportowe - kluby sportowe, fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, stoki narciarskie; campingi, studia i szkoły tańca),
 • Pocztowe korzyści. W tej kategorii mieszczą się transakcje bezgotówkowe będące płatnościami za towary i usługi dokonane w placówkach Poczty Polskiej S.A.

Kto może uczestniczyć w promocji?

Program „Karta pełna korzyści” adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto bez Ograniczeń lub Pocztowe Konto Aktywny Nestor wraz z wydaną do niego kartą debetową Mastercard.

Sam fakt posiadania jednego z wymienionych rachunków nie wystarczy. Bank Pocztowy oczekuje od Ciebie także:

 • wskazania aktualnego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail (o ile różni się on od numeru podanego w umowie rachunku);
 • posiadania wyrażonych zgód na przetwarzanie przez bank Twoich danych osobowych w celach marketingowych i przesyłania Ci informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia wywołującego. W trakcie trwania programu nie możesz wnieść sprzeciwu wobec działań banku w powyższym zakresie.

W czasie uczestnictwa w akcji „Karta pełna korzyści” nie możesz też zrezygnować z konta czy wydanej do niego karty płatniczej.

Warunki otrzymania premii

Do tego, aby nagroda została wypłacona przez bank, musisz wywiązać się z trzech obowiązków:

 1. Złóż oświadczenie o przystąpieniu do programu „Karta pełna korzyści”. Możesz to zrobić za pośrednictwem infolinii Banku Pocztowego lub w jego placówkach. W przypadku osób, które dopiero zakładają jeden z rachunków objętych promocją i chcą od razu do niej przystąpić, możliwe jest także załatwienie wszelkich formalności w placówce Poczty Polskiej obsługującej klientów Banku Pocztowego.
  Uwaga: Oświadczenia nie muszą składać osoby biorące udział w 2. edycji programu „Same Korzyści”, która zakończyła się 31 marca 2019 r. One automatycznie stały się uczestnikami akcji „Karta pełna korzyści”, o ile nadal są posiadaczami konta, karty debetowej i nie odwołali wyrażonych zgód.
 2. Wybierz kategorię, w której będą premiowane dokonywane przez Ciebie transakcje bezgotówkowe. Jak wspomnieliśmy, do wyboru masz Zdrowie, Kultura, Sport i rekreacja oraz Pocztowe korzyści. Twoje uczestnictwo w programie rozpocznie się jednak dopiero od 1. dnia miesiąca następującego po tym, w którym przystąpiłeś do promocji. W jej trakcie możesz zmieniać wybraną kategorię, Twoja decyzja zostanie jednak uwzględniona przez bank dopiero od 1. dnia nowego miesiąca.
 3. Zrealizuj w każdym miesiącu trwania promocji transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł oraz zapewnij wpływ na konto w Banku Pocztowym w łącznej wysokości min. 1000 zł. Warunki promocji spełni również wpływ świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS. W tym przypadku kwota nie ma znaczenia.

Wysokość nagrody

Zwrot 5% wydatków w wybranej przez Ciebie kategorii będzie Ci przysługiwał tylko po spełnieniu powyższych warunków. Maksymalna wysokość premii w miesiącu może wynieść 20 zł. Tak więc, by zgarnąć pełną pulę, musiałbyś wydać w ramach promocji 400 zł.

Bank dokona jednorazowej wypłaty należnej Ci premii za dany miesiąc w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po tym, którego dotyczy rozliczenie.

To musisz wiedzieć

Chcąc skorzystać z oferty specjalnej, nie musisz wypełniać dodatkowych wniosków – każda płatność w placówkach wybranej przez Ciebie kategorii spełniająca warunki programu zostanie automatycznie objęta promocją.

Pod pojęciem wpływ na konto Bank Pocztowy rozumie bezgotówkowe zasilenie konta z rachunków bankowych innych niż te prowadzone w nim dla osób fizycznych (w tym rachunków Envelokonto). Inaczej mówiąc, każdy wpływ z rachunku z innego banku spełni wymagania regulaminu, podobnie przelew z rachunku firmowego w Banku Pocztowym.

Z kolei transakcje bezgotówkowe kartą rozumiane są jako płatności za towary i usługi w terminalach POS przy użyciu karty debetowej. Oznacza to, że transakcje internetowe nie spełniają wymagań promocji.

Premia, którą otrzymasz w ramach programu „Karta pełna korzyści”, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W momencie przystąpienia do programu drugiego współposiadacza konta, możliwość wybrania przez niego innej kategorii niż ta, na którą zdecydował się pierwszy współposiadacz, wymaga jego zgody.

Regulamin programu „Karta pełna korzyści” zawiera wykaz kodów MCC identyfikujących placówki należące do każdej z czterech kategorii.

Dodatkowy bonus – zniżki na ubezpieczenia

Jeśli nie posiadasz karty debetowej Banku Pocztowego, możesz też wziąć udział w promocji, w której nagrodą jest 10% rabatu na każde z 3 ubezpieczeń – Bezpieczny Dom, Bezpieczny Turysta i Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych – oferowanych przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Kto skorzysta?

O bonus mogą się ubiegać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające jeden z następujących rachunków: Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, Pocztowe Konto Aktywny Nestor, Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor, które nie mają karty debetowej Banku Pocztowego.

Zadania do wykonania

Oto, co musisz zrobić, by otrzymać wspomniany bonus:

 1. Do 30 września 2019 r. złóż wniosek o kartę debetową Banku Pocztowego.
 2. Wyraź zgodę na przetwarzanie przez bank Twoich danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie Ci informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia wywołującego. Musisz też wskazać aktualny numer telefonu komórkowego lub adres e-mail (o ile różni się on od numeru podanego w umowie rachunku).
 3. Do 30 września 2019 r. wykonaj otrzymanym „plastikiem” min. 1 transakcję bezgotówkową. Gdybyś złożył wniosek o kartę po 15 września 2019 r., na wywiązanie się z obowiązku dokonania płatności kartą będziesz miał czas do końca października 2019 r.

Odbiór nagrody

Po zrealizowaniu powyższych zadań, w ciągu 4 dni roboczych otrzymasz sms-em 3 kody rabatowe uprawniające do otrzymania 10% zniżki na ubezpieczenia Bezpieczny Dom, Bezpieczny Turysta i Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwie Rolnym z oferty Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (1 kod = 10% zniżki na jedno ubezpieczenie). Kody będą ważne do 30 listopada 2019 r. Po tym terminie bezpowrotnie stracą ważność.

Konta w Banku Pocztowym – warto z nich skorzystać?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy może mieć inną opinię, bo różnimy się między sobą potrzebami i oczekiwaniami odnośnie produktów bankowych. Spójrzmy więc tylko na podstawowe informacje. Zainteresowani znajdą więcej informacji o poszczególnych rachunkach na stronie internetowej Banku Pocztowego.

Bliskie Konto Pocztowe

Bank nie pobiera opłat za wydanie i korzystanie z karty debetowej, bankowość internetową, wypłaty gotówki z konta na każdej poczcie. Prowadzenie rachunku jest darmowe, jeśli jego posiadacz wykona w miesiącu transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł, w przeciwnym razie opłata wyniesie 5 zł. Tyle samo kosztuje miesięczny pakiet pozwalający na dokonywanie bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.

W ramach promocji, do 30 czerwca 2019 r. wypłata gotówki z bankomatów sieci Planet Cash jest bezpłatna. Skorzystanie z innych bankomatów, bez wykupionego pakietu bezpłatnych wypłat, to koszt 2 zł.

Pocztowe Konto Bez Ograniczeń

Koszt jego prowadzenia to aż 15 zł. W zamian wszystkie podstawowe operacje bankowe są bezpłatne. W ramach tej kwoty można też skorzystać raz w miesiącu z usługi dostarczenia gotówki pod wskazany adres. Każda kolejna operacja tego typu kosztuje 7 zł.

Obsługa wydanej do tego konta karty i wypłata ze wszystkich bankomatów w Polsce jest darmowa.

Pocztowe Konto Aktywny Nestor

Podstawowa opłata za konto wynosi 5 zł. Nie jest ona pobierana, gdy w danym miesiącu na konto wpłynęło świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS. Posiadacz tego konta otrzymuje bezpłatne przelewy, niezależnie od tego, czy wykonuje je samodzielnie w bankowości internetowej, czy też zleca ich wykonanie w placówce pocztowej lub Banku Pocztowego albo poprzez serwis telefoniczny.

Przy tym koncie do 30 kwietnia 2020 r. obowiązuje promocja, w ramach której wypłata gotówki z bankomatów sieci Planet Cash jest bezpłatna. Skorzystanie z innych bankomatów, bez wykupionego pakietu bezpłatnych wypłat (kosztującego 5 zł miesięcznie), to koszt 2 zł.

Ograniczone możliwości zwrotów

Nie jesteśmy entuzjastami oferty Banku Pocztowego, gdyż warunki prowadzenia rachunków nie przyciągają swoją atrakcyjnością. Dostępność zwrotu części wydatków poczynionych kartę debetową z logo Poczty Polskiej niewiele zmienia. Przede wszystkim dlatego, że premiowane są wydatki tylko w 4 kategoriach. Co prawda są one dość „pojemne”, ale w danej chwili można korzystać tylko z jednej. Na dodatek zmiana kategorii zaczyna obowiązywać dopiero w kolejnym miesiącu, a maksymalny miesięczny limit zwrotu to tylko 20 zł.

Nieco więcej mogą zyskać Ci, którzy są już klientami Banku Pocztowego, ale nie mają jego karty debetowej. Po spełnieniu prostych warunków otrzymają kody rabatowe na 10% zniżki na 3 ubezpieczenia. W tym przypadku bonus może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych. Szkoda, że kody rabatowe będą ważne tylko do końca listopada 2019 r., bo to wyklucza skorzystanie z nich przez liczną grupę osób, które zawarły swoje polisy ubezpieczeniowe domu czy mienia w gospodarstwie rolnym na początku roku.

Naszym zdaniem, obie promocje są więc raczej dla tych, którzy są już klientami Banku Pocztowego i nie przeszkadzają im ograniczenia stawiane w opisywanych akcjach. Pozostałym podpowiadamy raczej skorzystanie z innych promocji po zapoznaniu się z naszym rankingiem kont z premią moneyback.

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji