Wróć

Do 158 zł zwrotu za legitymację ISIC dla nowych klientów Banku Millennium

Do 158 zł zwrotu za legitymację ISIC dla nowych klientów Banku Millennium
Czas trwania
Cel (zysk) Maksymalnie 158 zł.
Uczestnik Nowy klient, czyli osoba która 31 sierpnia 2016 r. nie posiadała w Banku Millennium żadnego produktu.
Po drodze Należy kupić legitymację ISIC, założyć Konto 360º i spełnić warunki aktywności - wykonywać w każdym miesiącu min. 1 płatność bezgotówkową kartą lub Blikiem.
Mamy początek roku akademickiego, a wraz z nim promocyjną ofertę dla studentów w Banku Millennium. Osoby, które do 31 stycznia 2017 r. otworzą Konto 360º lub Konto 360º Student oraz zakupią, a po roku odnowią, legitymację ISIC, otrzymają od banku zwrot poniesionych kosztów - w zależności od rodzaju legitymacji będzie to 48, 118 lub 158 zł.

Organizatorem akcji promocyjnej „Legitymacja ISIC za darmo” jest Bank Millennium, natomiast partnerem - Stowarzyszenie Almatur, umożliwiające studentom zakup Międzynarodowej Legitymacji Studenckiej ISIC. Legitymacja jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie - można nią płacić w hotelach, pubach i restauracjach, sklepach, punktach usługowych i ośrodkach kultury. Posiadacz karty zyskuje dostęp do ponad 150 tysięcy zniżek i benefitów na całym świecie.

Legitymacja występuje w 3 wariantach cenowych;

 • ISIC bez ubezpieczenia – 24 zł. Umożliwia zakupy z rabatami do 50% w kraju i zagranicą.
 • ISIC z ubezpieczeniem Polska – 59 zł. Zapewnia ochronę w Polsce w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia: 20 000 PLN);
 • ISIC z ubezpieczeniem Świat – 79 zł. Daje ochronę w kraju i za granicą w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia: 20 000 PLN) oraz kosztów leczenia (60 000 EUR).

Kto może wziąć udział w promocji?

Z oferty „Legitymacja ISIC za darmo” mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci Millennium. Są to osoby, które na dzień 31 sierpnia 2016 r. nie posiadały żadnego produktu w banku (a więc nie tylko konta, lecz również np. lokaty, kredytu lub rachunku oszczędnościowego) i nie były uprawnione do dysponowania jakimkolwiek rachunkiem jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun czy kurator.

W promocji mogą brać udział również współposiadacze kont wspólnych.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby uzyskać zwrot wydatków na zakup legitymacji (czyli 24, 59 lub 79 zł) oraz zwrot kosztów na jej odnowienie (kolejne 24, 59 lub 79 zł), należy spełnić następujące warunki:

Start
 • Krok 1

  Do 31 stycznia 2017 r. kupić dowolny rodzaj legitymacji ISIC poprzez stronę www.isic.pl lub w placówkach własnych lub partnerskich Stowarzyszenia Almatur.

  Wyrazić zgodę na przekazanie bankowi przez Stowarzyszenie Almatur danych niezbędnych do wypłaty premii (nr PESEL, data wydania legitymacji ISIC i koszt jej zakupu).

 • Krok 2

  Również do 31 stycznia 2017 r. zawrzeć z Bankiem Millennium umowę o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Konta 360º lub Konta 360º Student wraz z kartą debetową (karta będzie konieczna, aby spełnić dalsze warunki promocji). Konto można założyć przed lub po wykupieniu legitymacji ISIC. Wniosek o rachunek możesz złożyć na tej stronie Banku Millennium.

  Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych banku.

 • Krok 3

  W ciągu 2 miesięcy kalendarzowych następujących bezpośrednio po miesiącu, w którym został otwarty rachunek, dokonać co najmniej jednej płatności bezgotówkowej kartą wydaną do konta lub Blikiem w punktach usługowo-handlowych lub przez Internet.

  Płatność musi zostać zaksięgowana na koncie w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym została dokonana. Bank nie będzie brał pod uwagę transakcji bankomatowych oraz przelewów.

 • Premia

  Spełnienie tego warunku umożliwi otrzymanie premii pokrywającej koszt zakupu legitymacji.

  Zostanie ona przekazana na konto uczestnika do końca miesiąca następującego po spełnieniu warunków przyznania bonusu.

 • Krok 4

  Przez 10 kolejnych miesięcy kalendarzowych (licząc od miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie warunków przyznania pierwszej premii), dokonać co najmniej jednej płatności bezgotówkowej kartą lub Blikiem w punktach usługowo-handlowych lub przez Internet.

 • Premia

  Za dopełnienie tej formalności bank wypłaci kolejną premię w wysokości kosztów poniesionych na odnowienie legitymacji.

  Ta nagroda także będzie przekazana na konto uczestnika do końca miesiąca następującego po spełnieniu warunków przyznania bonusu.

Mission complete!

Legitymację można odnowić w okresie od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Obie nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ważne! Oferta „Legitymacja ISIC za darmo” nie łączy się z równolegle trwającą promocją „Zyskaj 360 zł”.

Konto 360º Student – podstawowe informacje

Rachunek jest przeznaczony dla osób między 18 a 26 rokiem życia. Koszty jego prowadzenia przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – za otwarcie i prowadzenie konta;
 • 7 zł – za obsługę karty. Opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty, potem można jej uniknąć, jeśli w poprzednim miesiącu dokonano przynajmniej jednej płatności kartą/Blikiem;
 • bezpłatne wypłaty środków z bankomatów Banku Millennium;
 • 1 zł za wypłatę gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash, 5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów – przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty ta opłata nie jest pobierana, potem można jej uniknąć, jeśli w poprzednim miesiącu dokonano przynajmniej jednej płatności kartą/Blikiem;
 • 2,5% nie mniej niż 9 zł za wypłatę środków z bankomatów za granicą – opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty i można jej uniknąć, przeprowadzając w poprzednim miesiącu przynajmniej jedną transakcję kartą płatniczą/Blikiem. Uwaga: bank dolicza 2% za przewalutowanie transakcji;
 • bezpłatne przelewy krajowe w systemie ELIXIR;
 • brak opłat za wypłaty środków w ramach usługi cashback;

Komentarz redakcji

Studenci, którzy otworzą konto w Banku Millennium i dokonają przynajmniej jednej transakcji kartą w miesiącu, mogą liczyć na dwie wymierne korzyści. Przede wszystkim bank zwróci im koszty związane z nabyciem i odnowieniem legitymacji ISIC – w zależności od rodzaju dokumentu będzie to 48, 118 lub 158 zł.

Po drugie, spełniając warunek związany z promocją, otrzymają praktycznie bezpłatny rachunek - aktywne posługiwanie się kartą zwalnia bowiem z opłaty za obsługę plastiku i umożliwia bezpłatną wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie.

Warto jednak przypomnieć, że osoby, które zdecydują się na skorzystanie z najnowszej oferty, nie będą mogły wziąć udziału w równoległej promocji, w której do zdobycia jest nawet 360 zł. Dlatego przed podjęciem decyzji warto porównać obie propozycje i wybrać najlepszą dla siebie opcję.

Warunki promocji „Zyskaj 360 zł” znajdziesz tutaj

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji