Wróć
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: Aż 400 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole.

Loteria Credit Agricole: prezydencka pensja, podwojone wynagrodzenie i 100 zł za konto

Loteria Credit Agricole: prezydencka pensja, podwojone wynagrodzenie i 100 zł za konto
Czas trwania
Cel (zysk) W loterii do wygrania jest równowartość pensji prezydenta (14 098 zł) oraz podwojenie wynagrodzenia wpływającego na rachunek.
Po drodze Wymagane jest szczęście w losowaniu nagród. Dodatkowo należy wyrazić zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w przypadku wygranej.
Na uczestników loterii Credit Agricole „Podwajamy wynagrodzenie – Lojalni zyskują” czekają atrakcyjne nagrody. "Nagroda Tygodnia" - w wysokości prezydenckiej pensji, a także "Nagroda Dnia" stanowiąca równowartość środków pieniężnych przelewanych na konto z tytułu wynagrodzenia. Ponadto klienci, którzy przeniosą rachunek do banku, otrzymają dodatkowo 100 zł premii.

Łączna pula nagród w wielkiej loterii Credit Agricole wynosi 2 234 397 zł. Do loterii mogą przystąpić zarówno obecni, jak i nowi klienci banku (ci ostatni pod warunkiem, że wcześniej przeniosą do Credit Agricole rachunek z innego banku). Loteria trwa od 14 marca do 9 grudnia 2016 r., a jej uczestnicy mogą liczyć na następujące nagrody:

 • „Nagrodę Dnia” stanowiącą równowartość środków pieniężnych przelewanych tytułem wynagrodzenia na konto - min. 500 zł, maks. 10 000 zł. Losowanie nagród dnia będzie miało miejsce w każdy poniedziałek w okresie od 21 marca do 12 grudnia 2016 r. (z wyjątkiem losowań przypadających na dni świąteczne). W trakcie każdego losowania wybieranych jest tylu laureatów, ile dni roboczych występuje w danym tygodniu (czyli zwykle pięciu). Łącznie zostanie rozdysponowanych 187 takich nagród.
 • „Nagrodę Tygodnia” - w wysokości prezydenckiej pensji wynoszącej 14 098 zł. Nagrody będą losowane przez 10 kolejnych tygodni w okresie od 21 marca do 23 maja 2016 r.

Dodatkowo, poza loterią, bank kusi jednorazową premią za przeniesienie konta w wysokości 100 zł - ten bonus jest dostępny wyłącznie dla nowych klientów.

Kto może wziąć udział w loterii?

Uczestnikami loterii mogą być tylko osoby pełnoletnie, które w okresie od 14 marca do 16 grudnia 2016 r. spełnią łącznie następujące warunki:

 1. W prawidłowy sposób zgłoszą swój udział w loterii, przystępując do akcji w dowolnej placówce banku, telefonicznie lub poprzez stronę internetową konkursu.
 2. Posiadają konto osobiste w Credit Agricole (lub są jego współwłaścicielami).
 3. Ich miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia nie są niższe niż 500 zł miesięczne, a ostatni wpływ środków będzie miał miejsce w okresie od 10 do 40 dni poprzedzających datę danego losowania.
 4. Do dnia 3 stycznia 2017 będą aktywnie korzystać z konta.

Ważne!

 • Pod uwagę będą brane wyłącznie wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych i rentowych oraz innych świadczeń i zasiłków, przy czym bank ma prawo poprosić uczestnika o przedstawienie dokumentów, które ten fakt potwierdzą.
 • Organizator dopuszcza przelewy z rachunków prowadzonych przez Credit Agricole dla klientów instytucjonalnych w ramach Solista Biznes, Sonata Biznes i Symfonia Biznes.
 • W przypadku konta wspólnego wystarczy wpływ wynagrodzenia tylko jednego ze współwłaścicieli konta.
 • Nie jest możliwe przelewanie środków z kont w innych bankach oraz z innych rachunków osobistych prowadzonych w Credit Agricole.

Jak wziąć udział w loterii?

Jak już wspomnieliśmy, beneficjentami najnowszej akcji promocyjnej Credit Agricole mogą być wyłącznie osoby, które dopełnią wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem udziału w loterii. Aby ich rejestracja została uznana za prawidłową, uczestnicy muszą:

 1. Zapoznać się z treścią regulaminu i zaakceptować jego postawienia.
 2. Podać swoje dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z organizacją i przebiegiem loterii. Zgoda obejmuje m.in. nagrywanie przez bank rozmów telefonicznych i ich wykorzystanie w celach marketingowych oraz upublicznienie i rozpowszechnianie wizerunku laureata w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych banku (w tym także podanie jego imienia i miejsca zamieszkania). Odwołanie zgody po zdobyciu bonusu jest równoznaczne z rezygnacją z wygranej.

Ważne!

 • W każdym losowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy spełniający warunki regulaminu w dniu losowania.
 • W danym tygodniu uczestnik może zostać wylosowany tylko jeden raz, niezależnie od rodzaju wylosowanej nagrody.
 • Po zakończonym losowaniu bank skontaktuje się z laureatem (w terminie do 10 dni roboczych od dnia losowania) i telefonicznie zweryfikuje jego tożsamość.

Wypłata nagród

Bank wypłaci nagrody przelewem na konto laureatów, nie później niż do dnia 3 stycznia 2017 r. Jeżeli wartość wygranej przewyższy kwotę zwolnioną od podatku, organizator loterii doda do niej zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

100 zł premii za przeniesienie konta osobistego

W loterii mogą wziąć udział także nowi klienci Credit Agricole, o ile... przeniosą konto z innego banku. Dodatkowo otrzymają 100 zł premii po spełnieniu następujących warunków:

 • Złożą wniosek z pełnomocnictwem, w którym podadzą:
  • nazwę dotychczasowego banku;
  • prawidłowy numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego użytkowanego w dotychczasowym banku;
  • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z zachowaniem umownego wypowiedzenia;
  • nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez Credit Agricole o zmianie rachunku bankowego przez klienta.
 • Zawrą umowę o prowadzenie dowolnego konta osobistego wraz z kartą płatniczą (do wyboru są następujące rachunki: Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS, Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM lub 1 Konto).
 • Wystąpią o dostęp do rachunku bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonicznego CA24.
 • Zapewnią stałe wpływy na konto w wysokości minimum 1500 zł miesięcznie przez co najmniej trzy następujące po sobie miesiące kalendarzowe następujące po otwarciu rachunku.
 • Wyrażą zgodę na działania marketingowe banku oraz otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

Premia zostanie przekazana na rachunek klienta nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnieniu wszystkich warunków określonych w regulaminie.

Konto PROSTOoszczędzające i Konto PROSTOoszczędzające PLUS – podstawowe parametry

Zanim - skuszeni prezydencką pensją – zdecydujemy się na przeniesienie rachunku do Credit Agricole, przyjrzyjmy się dokładniej parametrom dwóch najbardziej popularnych kont osobistych oferowanych w tym banku.

Konto PROSTOoszczędzające

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

Opłata za prowadzenie konta

4,90 zł

9,90 zł

Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie konta

brak

miesięczne wpływy w wysokości min. 1500 zł

Opłata za kartę debetową

3,90 zł (nie można uniknąć)

7,90 zł - opłaty można uniknąć, dokonując transakcji kartą na kwotę min. 500 zł i zapewniając miesięczne wpływy na kwotę min. 1500 zł

Opłata za wypłaty z bankomatów

bezpłatne bankomaty własne banku

5 zł - opłata za wypłaty z pozostałych bankomatów

bezpłatne bankomaty krajowe

Tabela opłat i prowizji znajduje się tutaj

Komentarz redakcji

100 zł premii za przeniesienie konta i szansa na naprawdę dużą wygraną w loterii – to najnowszy pomysł Credit Agricole na promocję swoich kont osobistych. I choć wizja prezydenckiego uposażenia może podziałać na wiele osób motywująco, to jednak warto wziąć pod uwagę warunki promocji (zwłaszcza wymóg upublicznienia wizerunku), a także koszty związane z prowadzeniem rachunku.

W przypadku Konta PROSTOoszczędzającego musimy się liczyć ze sztywnymi opłatami za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej, a także dość wysoką prowizją za wypłaty z obcych bankomatów (bezpłatne są jedynie własne maszyny Credit Agricole). W przypadku Konta PROSTOoszczędzającego Plus zyskujemy nieco większe pole manewru – prowadzenie konta stanie się bezpłatne, o ile posiadamy stałe miesięczne dochody (w wysokości min. 1500 zł) oraz często płacimy „plastikiem”. Dodatkowym atutem obu rachunków jest spory pakiet usług dodatkowych: Rachunek Oszczędzam z oprocentowaniem 0,7% w skali roku, Indywidualna Linia Kredytowa (i to do 50 000 zł) oraz rozbudowany zestaw ubezpieczeń (Multipakiet).

Jeżeli więc należymy do aktywnych klientów i możemy się pochwalić stałymi wpływami na konto – nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wzięli udział w najnowszej promocji. Kto wie, może to właśnie nam dopisze szczęście i prezydencka pensja trafi do naszej kieszeni...

Krystian

Autor tekstu o promocji