Wróć

Bogactwo bonusów - aż 6 nagród - w promocji konta Citi Priority w Citi Handlowym

2 komentarze / opinie
Bogactwo bonusów - aż 6 nagród - w promocji konta Citi Priority w Citi Handlowym
Czas trwania Zakończona (30.06.2019)
Cel (zysk) Do zdobycia jest 6 nagród, różnego rodzaju i wartości.
Po drodze Podstawą ubiegania się o każdą z nagród jest zapewnienie wpływu na konto Citi Priority w wysokości min. 8 000 zł lub zapewnienie średniomiesięcznego salda w wysokości 100 000 zł.
Kolejna niestandardowa promocja w Citi Handlowym. Bank - słynący dotąd z atrakcyjnych nagród - w ostatnim czasie postawił na oryginalność. W najnowszej akcji, po spełnieniu raczej wyśrubowanych warunków, możesz zyskać podwyższone do 3% w skali roku oprocentowanie Konta Oszczędnościowego oraz 5 innych nagród, np. prawo do trzech bezpłatnych przelewów natychmiastowych i SEPA w każdym z 6 miesięcy trwania akcji.

Od pewnego czasu Citi Handlowy organizuje promocje z „dość oryginalnymi” nagrodami. Podobnie jest i tym razem. Do zdobycia jest aż 6 bonusów – od podwyższonego do 3% w skali roku oprocentowania środków do 70 000 zł na Koncie Oszczędnościowym przez 6 miesięcy, przez 4-procentową premię walutową, która pojawiła się już w jednej z wcześniejszych akcji, aż po możliwość zwolnienia przez pół roku z wynoszącej 6 zł/miesiąc opłaty za powiadomienia CitiAlerts.

Ocenę atrakcyjności nagród pozostawiamy Wam. Czas na decyzję upłynie 30 czerwca 2019 r., bo wtedy promocja „Nowe możliwości pomnażania oszczędności z Kontem Osobistym Citi Priority” dobiegnie końca.

Kto może ubiegać się o nagrody?

Lista wykluczonych jest dość obszerna. Obejmuje osoby, które po 1 stycznia 2017 r. posiadały w Citi Handlowym (samodzielnie lub jako współposiadacze) konto osobiste typu: Citi Priority, Citigold lub Citigold Private Client lub Rachunek Oszczędnościowy. Należy do nich dodać także pracowników i współpracowników Citi Handlowego, a także obywateli oraz rezydentów podatkowych USA.

W akcji mogą brać natomiast udział aktualni posiadacze rachunku o nazwie CitiKonto, pod warunkiem, że złożą wniosek o przekształcenie go w konto Citi Priority.

Warunki uczestnictwa w promocji

W kwestii sposobu otwarcia rachunku Citi Priority regulamin jest dość liberalny. Dopuszcza bowiem złożenie wniosku o ten rachunek na stronie internetowej, w placówce banku, jak i podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.

Etapy dopełniania formalności wyglądają następująco:

 1. Do 30 czerwca 2019 r. zawrzyj z Citi Handlowym umowę o konto Citi Priority. Termin ten dotyczy również posiadaczy CitiKonta, którzy chcą je przekształcić w rachunek Citi Priority.
 2. W trakcie powyższych czynności wyraź zgodę na przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych (w tym reklam i marketing bezpośredni) środkami komunikacji elektronicznej – sms, e-mail, bankowość internetowa i mobilna.
 3. Najpóźniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś konto Citi Priority (lub zamieniłeś na ten rachunek dotychczas posiadane CitiKonto), zaloguj się choć raz do bankowości elektronicznej Citibank Online.
 4. W tym samym czasie, co w punkcie 3, spełnij jedno z poniższych wymagań:
  • utrzymaj na rachunkach, których jesteś jedynym właścicielem, prowadzonych przez Citi Handlowy średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 100 000 zł LUB
  • zapewnij wpływy na łączną kwotę minimum 8 000 zł. Uwaga: Pieniądze nie mogą pochodzić z rachunków prowadzonych w Citi Handlowym dla klientów indywidualnych.

6 nagród dla każdego, ale pod pewnymi warunkami

Spełnienie opisanych wyżej wymagań to podstawa do otrzymania 1 z 6 bonusów przygotowanych dla uczestników promocji.

„Warunek bazowy” – odpowiednie wpływy lub saldo na rachunkach

Dla zdobycia większości nagród konieczne jest spełnienie „warunku bazowego”. Takie pojęcie co prawda nie występuje w regulaminie, ale posłużenie się nim bardzo ułatwi i uprości opis poszczególnych nagród.

„Warunek bazowy” to konieczność spełnienia jednego z dwóch poniższych wymagań:

- utrzymanie na rachunkach, których jesteś jedynym właścicielem, prowadzonych przez Citi Handlowy średniomiesięcznego saldo środków w wysokości co najmniej 100 000 zł LUB

- zapewnienie wpływu na łączną kwotę minimum 8 000 zł. Uwaga: Pieniądze nie mogą pochodzić z rachunków prowadzonych w Citi Handlowym dla klientów indywidualnych.

Nagroda nr 1 – podwyższone oprocentowanie Konta Oszczędnościowego

W miesiącu, w którym spełnisz „warunek bazowy”, Twoje Konto Oszczędnościowe będzie oprocentowane na 3% w skali roku. Bonusowe oprocentowanie obowiązuje tylko do kwoty 70 000 zł (powyżej niej środki będą „pracowały” według stawek z aktualnej tabeli oprocentowania). Tak może być przez 6 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po tym, w którym podpisałeś umowę o konto Citi Priority (lub zamieniłeś CitiKonto na ten rachunek).

Oprocentowanie promocyjne zostanie Ci naliczone do 12. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś „warunek bazowy”. Gdybyś się z niego nie wywiązał w którymś z miesięcy, to nie dostaniesz za ten okres bonusu. Nie pozbawi Cię to jednak prawa do podwyższonego oprocentowania w kolejnych miesiącach.

Nagroda 2 – premia walutowa

Aby ją otrzymać, w danym miesiącu trzeba spełnić „warunek bazowy” oraz złożyć przynajmniej jedno zlecenie płatnicze w formie:

 • przelewu transgranicznego w złotych lub w euro;
 • polecenia przelewu w walucie obcej
 • polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej;
 • polecenia przelewu wewnętrznego;
 • polecenia przelewu SEPA

Transakcja musi zostać wykonana w innej walucie niż waluta rachunku, z którego zlecenie jest dokonywane, gdyż nagrodę stanowi zwrot marży, którą Citi Handlowy zwyczajowo pobiera od płatności w walutach obcych. Jej standardowa wysokość to 4% kwoty transakcji (w przypadku franka szwajcarskiego jest ona niższa - wynosi 0,8% w dni robocze oraz 3% w weekendy i dni świąteczne).

Powiedzmy, że zakupisz w zagranicznym sklepie internetowym towary za 1 000 euro i w przeliczeniu na naszą walutę będzie to 4 340 zł. Dzięki oferowanej w tej promocji premii walutowej wróci do Ciebie 4% z tej kwoty, czyli aż 174 zł!

Premia będzie wypłacana na Twój rachunek przez kolejne 6 miesięcy, najpóźniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym dokonałeś transakcji uprawniających do otrzymania nagrody.

Brak odpowiednich transakcji w jednym miesiącu nie przeszkadza w tym, byś uzyskał nagrodę w kolejnym, jeśli wykonasz w nim operacje dające podstawę do wypłaty bonusu. Maksymalna wartość transakcji nagradzanych bonusem w danym miesiącu to równowartość 20 000 zł.

Kwota każdej operacji będzie określana według kursu średniego NBP waluty rachunku, z którego jest realizowana transakcja w dniu jej dokonania.

Premia walutowa nie będzie wypłacana za operacje, w których cena walut była negocjowana.

Nagroda nr 3 – atrakcyjna lokata walutowa

W tym przypadku nie jest konieczna realizacja „warunku bazowego”. Najważniejsze, by spełnić wymagania opisane w punkcie nr 4 warunków uczestnictwa w promocji oraz najpóźniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś konto Citi Priority, uruchomić subkonto walutowe w USD.

Jeśli w trakcie trwania opisywanej oferty, czyli do 30 czerwca 2019 r., choć raz osiągniesz na wspomnianym subkoncie walutowym saldo dzienne w wysokości 500 USD, będziesz mógł otworzyć 3-miesięczną lokatę na kwotę od 500 do 500 000 USD z oprocentowaniem 2% w skali roku.

Depozyt na wspomnianych warunkach będzie dla Ciebie dostępny w oddziale Citi Handlowego lub w bankowości elektronicznej Citibank Online najpóźniej po 7 dniach roboczych od chwili, gdy spełnisz wymagania punktu 4 warunków uczestnictwa oraz osiągniesz choć raz saldo dzienne na subkoncie walutowym w wysokości 500 USD.

Nagroda nr 4 – 3 bezpłatne przelewy Express Elixir w miesiącu

W każdym z 6 kolejnych miesięcy (następujących po miesiącu otwarcia Konta Citi Priority), w którym spełnisz „warunek bazowy”, Citi Handlowy umożliwi Ci wykonanie 3 bezpłatnych przelewów Express Elixir w bankowości elektronicznej Citibank Online lub w Automatycznym Bankierze.

Gdybyś w którymś z miesięcy nie wywiązał się z „warunku bazowego”, to w tym miesiącu nie otrzymasz tej nagrody, ale nie pozbawi Cię to prawa starania się o nią w kolejnych okresach.

Nagroda nr 5 – 3 darmowe przelewy SEPA w miesiącu

W tym przypadku nagrodą jest prawo wykonania w danym miesiącu 3 bezpłatnych przelewów SEPA (w EUR) w bankowości elektronicznej.

Warunki przyznania tego bonusu są identyczne jak w przypadku nagrody nr 4.

Nagroda nr 6 – darmowa usługa powiadamiania CitiAlerts

Bonus nr 6 to możliwość korzystania w danym miesiącu za darmo z usługi CitiAlerts. Są to powiadomienia o operacjach na koncie i można je konfigurować wg własnych potrzeb i upodobań.

Warunki uzyskania tej nagrody są identyczne jak w przypadku bonusów nr 4 i 5.

Wiele nagród, wiele zachodu i…

Przebrnęliśmy przez opis wszystkich nagród w tej promocji. Zastanówmy się więc, czy warto w niej brać udział, czy nagrody są naprawdę atrakcyjne?

Cóż, każdy musi sobie samodzielnie odpowiedzieć na tak postawione pytanie w oparciu o swoje potrzeby i oczekiwania względem rachunku. Naszym zdaniem, Citi Handlowy powrzucał do jednego „worka” bardzo różnorodne bonusy, licząc, że coś kogoś zainteresuje. W efekcie powstaje wrażenie „bogactwa nagród”, ale po bliższym przyjrzeniu się im widać, że nie ma wśród nich niczego nadzwyczajnego; zwłaszcza, że ich otrzymanie wiąże się z dość wyśrubowanymi warunkami dotyczącymi zapewnienia wpływów lub odpowiednio wysokiego salda na rachunkach w Citi Handlowym.

… niewielki zysk

Przyjrzyjmy się, jak poszczególne nagrody wypadają na tle oferty rynkowej.

3% przez pół roku na Koncie Oszczędnościowym – podobne oprocentowanie można znaleźć w innych bankach. Co prawda na krótszy okres, ale na wyższe kwoty i bez spełniania dość wygórowanych warunków uprawniających do cieszenia się bonusem.

Lokata walutowa – oprocentowanie jest faktycznie atrakcyjne, ale nie tylko w Citi można znaleźć podobne warunki, także w Getin Banku. Na dodatek te wymagania dotyczące wpływów lub salda na rachunkach…

3 darmowe przelewy natychmiastowe Express Elixir w miesiącu to co prawda „zysk” 30 zł, ale większość banków oferuje je taniej niż 10 zł/szt. w Citi Handlowym.

3 darmowe przelewy walutowe SEPA w miesiącu oznaczają pozostawienie na Twoim koncie 15 zł. W tym przypadku opłaty w Citi Handlowym są porównywalne z pobieranymi w innych bankach.

Korzystanie za darmo z powiadomień CitiAlerts (powiadomienia o operacjach na koncie) to oszczędność 6 zł/miesiąc. Tyle tylko, że na co dzień mało kto z nich korzysta, bo opłata pobierana przez Citi Handlowy jest stanowczo za wysoka.

Premia walutowa – zdecydowanie najjaśniejszy punkt tej promocji. Dla kogoś, kto dokonuje dużo transakcji zagranicznych, może to być bardzo mocny argument za udziałem w tej akcji. Wartość tej nagrody w ciągu pół roku może być liczona w tysiącach złotych!

Konto Citi Priority – podstawowe informacje

Konto Citi Priority to dość „wymagający” rachunek. Standardowo kosztuje 30 zł miesięcznie. Są dwa sposoby na uniknięcie tej opłaty – zapewnienie na swoich rachunkach średniomiesięcznego salda w wysokości 30 000 zł lub zagwarantowanie wpływu w wysokości min. 5 000 zł. Niezależnie od wybranego wariantu konieczne też jest posiadanie w Citi Handlowym produktu kredytowego, np. karty kredytowej lub kredytu. Karta debetowa do rachunku wydawana i prowadzona jest bezpłatnie. Darmowe są też wszystkie wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą.

Szczegółowe informacje nt. konta Citi Priority znajdziesz w jego analizie.

Decyzja należy do Ciebie

Zasady tej akcji może nie są specjalnie zawiłe, ale z racji mnogości informacji zawartych w regulaminie oraz różnych warunków, które trzeba spełnić w przypadku poszczególnych nagród, sprawiają wrażenie trudnych do przebycia - niczym droga na obrazku na stronie internetowej promocji. Wskazaliśmy też, jak możliwe do zdobycia nagrody wypadają na tle sytuacji rynkowej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zachęcamy do zapoznania się z naszymi rankingami kont osobistych (porównasz w nim koszty przelewów Express Elixir i SEPA), kont oszczędnościowych (zobaczysz, jakie warunki oferują inni) oraz lokat walutowych.

Ciekawi jesteśmy Twojej opinii na temat zaproponowanych przez Citi Handlowy nagród. Może to tylko my jesteśmy tacy wymagający i marudni.

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji

Komentarze i pytania

(2)
Sortuj od najnowszych
K
Karol
Gość
24.04.2019 09:33:20

Piszecie, że Citi nalicza 4% marży za przewalutowanie. Czy do tego dochodzi także spread walutowy oraz opłata za wykonanie przelewu?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
26.04.2019 05:53:09
@Karol

Można powiedzieć, że wspomniana 4-procentowa marża to właśnie spread.
Koszt przelewu to zupełnie inna sprawa. Ta opłata jest nie do uniknięcia. Bank pobierze stosowną kwotę zależnie od tego jaki to będzie przelew i gdzie wykonany (internet, oddział)

Odpowiedz