Wróć

Promocja została zakończona z powodu wyczerpania puli nagród. Sprawdź aktualne akcje specjalne w banku Citi Handlowy.

100 zł dla polecającego i 50 zł dla poleconego w programie poleceń CitiKonta w Citi Handlowym i wyższe premie za inne rachunki

Publikacja:
100 zł dla polecającego i 50 zł dla poleconego w programie poleceń CitiKonta w Citi Handlowym i wyższe premie za inne rachunki
Czas trwania
Cel (zysk) Wysokość premii uzależniona jest od konta otwartego przez poleconego. W przypadku CitiKonta polecony otrzyma 50 zł a polecający 100 zł.
Uczestnik Nowy i obecny klient Citibanku.
Po drodze Warunkiem otrzymania premii przez polecającego i poleconego jest spełnienie warunków aktywności przez tego drugiego. Wymagania zależą od konta otwartego z rekomendacji.
Citi Handlowy po raz kolejny zachęca swoich klientów do rekomendowania kont osobistych znajomym. Promocją objęte są różne typy rachunków, do każdego przypisana jest inna nagroda. W przypadku najpopularniejszego CitiKonta bonus dla polecającego wynosi 100 zł, a dla poleconego - 50 zł. Obecny klient może zdobyć premię za maksymalnie 3 skuteczne rekomendacje, czyli w sumie 300 zł.

Od pewnego czasu bank Citi Handlowy organizuje jeden program poleceń, wspólny dla wszystkich trzech kategorii oferowanych przez siebie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Obecna jego edycja odbywa się pod hasłem „Polecam konta Citi” i obejmuje wszystkie typy rachunków. Jej regulamin przewiduje nagrody zarówno dla polecającego, jak i dla poleconego.

Wysokość premii zależna od rachunku

Tak jak do tej pory, bank uzależnia wysokość bonusu od konta, które zostało otwarte z rekomendacji:

 • CitiKonto – 50 zł dla poleconego i 100 zł dla polecającego;
 • Konto Citigold – 1000 zł dla osoby rekomendującej takie konto i 500 zł dla tego, kto otworzy ten rachunek z rekomendacji;
 • Konto Citigold Private Client – 6000 zł dla polecającego i 2000 zł dla poleconego.

Dodajmy, że jako klient Citibanku rekomendujący jego produkty możesz otrzymać maksymalnie 3 nagrody, więc Twoja premia może wynieść od 300 zł do nawet 18 000 zł!

Chcąc zgarnąć nagrodę za skuteczne rekomendacje, musisz się jednak pospieszyć, bo bank przewidział limity kont, które mogą zostać otwarte w programie poleceń. Oto one:

 • 1500 rachunków dla CitiKonta,
 • 500 kont typu Citigold lub Citigold Private Client.

Sposób przedstawienia oferty przez Citibank wskazuje, że uczestnictwo w programie poleceń nie przeszkadza w zgarnięciu premii "na start" za otwarcie danego rodzaju konta.

Warunki uczestnictwa

Polecającym może być obecny klient Citibanku, który posiada w nim rachunek osobisty lub główną kartę kredytową.

Osoba polecona musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Niedozwolone jest, by po 1 stycznia 2019 r. była posiadaczem (także jako współposiadacz) lub pełnomocnikiem konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Citi Handlowym.

Wykluczenie obejmuje też osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywateli i rezydentów podatkowych USA.

W regulaminie promocji jest też taki zapis:

Przedstawienie Bankowi Rekomendacji przez Polecającego nie zobowiązuje Banku do zawarcia umowy o produkt bankowy z Poleconym.

Działania osoby poleconej

Czas przedstawić, co muszą zrobić polecający i polecony, by zdobyć nagrody. Zacznijmy od nowego klienta:

Start
 • Krok 1

  Do 31 marca 2023 r. (pamiętaj o ograniczonej puli promocyjnych kont)

  • uzgodnij z osobą polecającą, jaki rachunek chcesz otworzyć, by skorzystała ona z odpowiedniego generatora linku;
  • wyślij do banku formularz zgłoszeniowy, który zobaczysz po kliknięciu w link otrzymany od znajomego. Zwróć uwagę, by dotyczył on wybranego przez Ciebie rachunku.

  Jeśli nie znasz osoby, która mogłaby Ci polecić rachunek Citibanku, możesz skorzystać z naszego linku.

 • Krok 2

  Także do 31 marca 2023 r. zawrzyj z bankiem Umowę Produktów Depozytowych, akceptując przy tym regulamin promocji oraz wyrażając zgodę na ujawnienie przez bank osobie, której link polecający wykorzystałeś, informacji o tym, czy wywiązałeś się z zasad promocji.

 • Krok 3

  Wykonaj warunki aktywności przypisane do rodzaju konta, które otworzyłeś.

  Do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym podpisałeś umowę o CitiKonto, wykonaj przynajmniej 3 transakcje Blikiem na łączną kwotę min. 300 zł

  Jeśli otworzyłeś Konto Citigold, warunki Twojej aktywności są następujące:

  • do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym podpisałeś umowę o rachunek, zapewnij wpływ w wysokości min. 400 tys. zł;
  • do końca czwartego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto, w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych zapewnij średniomiesięczne saldo w wysokości przynajmniej 400 tys. zł.

  Odnośnie Konta Citigold Private Client obowiązują identyczne zasady jak w przypadku rachunku Citigold, przy czym kwota wpływu i średniomiesięcznego salda musi wynosić min. 4 mln zł.

 • Premia

  Nagrodę otrzymasz na swoje nowe konto w banku Citi Handlowy do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się ze wszystkich warunków regulaminu.

Mission complete!

Dla uniknięcia nieporozumień przedstawmy na konkretnych przykładach miesiące realizacji poszczególnych zadań, zakładając, że do podpisania umowy o konto doszło w marcu 2022 r.:

 • w przypadku CitiKonta warunki aktywności musisz spełnić w kwietniu, a nagrodę otrzymasz do końca maja 2022 r.
 • jeśli założyłeś rachunek typu gold, to wpływ musi zostać odnotowany do końca kwietnia, a warunek średniomiesięcznego salda spełniony w okresie od kwietnia do czerwca lub od maja do lipca. Premia wpłynie na Twoje konto, odpowiednio, w lipcu lub w sierpniu 2022 r.

Transakcje Blik, wpływy i średniomiesięczne saldo

Transakcją Blik, która spełni wymagania regulaminu, może być zarówno płatność bezgotówkowa przeprowadzona w ramach systemu Blik, która wymaga wprowadzenia kodu Blik, jak i przelew na telefon Blik. Ten ostatni bank definiuje jako polecenie przelewu krajowego lub wewnętrznego zrealizowane Blikiem w aplikacji Citi Mobile, a polegające na przekazaniu środków na konto odbiorcy zarejestrowanego w bazie powiązań Blik.

Wpływy na konta typu gold nie mogą pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych.

Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach poleconego prowadzonych przez Citibank, których osoba polecona jest głównym posiadaczem. Nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków, których polecony jest drugim lub kolejnym współposiadaczem.

Działania polecającego

Jeśli wystąpisz w tej promocji w roli polecającego, Twoja aktywność sprowadzi się do następujących działań:

Start
 • Krok 1

  Do 31 marca 2023 r. przystąp do promocji, wpisując swoje dane w formularzu zgłoszeniowym na stronie programu poleceń i wygeneruj swój unikalny link polecający.

 • Krok 2

  Także do 31 marca 2023 r. przekaż osobie poleconej swój link polecający.

 • Informacja

  Dyskretnie monitoruj, czy polecony wywiązał się z warunków aktywności.

 • Premia

  Nagrodę otrzymasz na swoje konto w banku Citi Handlowy lub na rachunek posiadanej w Citibanku karty kredytowej (wpływ bonusu pomniejszy saldo zadłużenia lub zwiększy kwotę nadpłaty) do końca miesiąca następującego po tym, w którym polecony wywiązał się ze wszystkich warunków regulaminu. Wcześniej zostaniesz powiadomiony przez bank sms-em o spełnieniu warunków przyznania Ci nagrody.

Mission complete!

Ważne informacje dla każdego

Co prawda regulamin promocji mówi o wygenerowaniu i przekazaniu linka polecającego do 31 marca 2023 r., ale trzeba to zrobić zdecydowanie wcześniej. Osoba polecona musi mieć czas na skorzystanie z linka, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do banku. Potem nastąpi kontakt doradcy, który zbierze dane niezbędne do otwarcia rachunku. Trudno powiedzieć, po ilu dniach nastąpi reakcja banku.

Premię (niezależnie od tego, w jakiej roli występowałeś) otrzymasz pod warunkiem, że w dniu jej wypłaty Twoje konto nie będzie zamknięte. Prawa do nagrody pozbawi Cię również zmiana typu rachunku.

Rozliczeniami z fiskusem nie musisz się martwić. Jeśli jesteś nowym klientem, to Twój bonus zwolniony jest z opodatkowania. W przypadku, gdy wystąpisz w roli polecającego, to wszelkich formalności podatkowych dopełni w Twoim imieniu Citibank.

Oferta Citi Handlowego

Spójrzmy na informacje o rachunkach, które polecony musi otworzyć, by on i polecający otrzymali premie.

Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł / 8 zł
Bankomaty 0 zł / 8 zł

0 zł - wypłata z bankomatów Citi

wypłata z bankomatów obcych:

 • 0 zł - pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu
 • 8 zł - każda kolejna wypłata gotówki

uwaga! pula darmowych wypłat dotyczy również wypłat w ramach usługi cashback i Blik

Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: pakiet darmowych przelewów natychmiastowych.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 13. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Mastercard Citicard

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł

 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł - wypłata z bankomatów Citi

  wypłata z bankomatów obcych:

  • 0 zł - pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu
  • 8 zł - każda kolejna wypłata gotówki

  uwaga! pula darmowych wypłat dotyczy również wypłat w ramach usługi cashback i Blik

 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł - wypłata z bankomatów Citi

  wypłata z bankomatów obcych:

  • 0 zł - pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu
  • 8 zł - każda kolejna wypłata gotówki
 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł - wypłata z bankomatów Citi

  zagraniczne bankomaty obce:

  • 0 zł - pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu
  • 8 zł - każda kolejna wypłata gotówki
 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł

 • Cashback
  • 0 zł - pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu
  • 8 zł - każda kolejna wypłata gotówki

  uwaga! pula darmowych wypłat dotyczy również wypłat z bankomatów obcych kartą i Blikiem

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  30 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  30 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy
  • 0 zł - pierwsze 3 przelewy natychmiastowe w miesiącu
  • 5 zł - każdy kolejny przelew natychmiastowy w miesiącu
 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  30 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,25%, min. 10 zł, maks. 100 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple) i kart Mastercard.

Zalety

 • bezwarunkowo bezpłatne konto i karta debetowa + kilka darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów w miesiącu
 • konto założysz przez Internet z wykorzystaniem procesu zdalnej weryfikacji tożsamości
 • świetny rachunek do płatności za granicą (niskie spready, karta wielowalutowa)
 • pakiet darmowych przelewów natychmiastowych

Wady

 • bardzo drogie wpłaty, wypłaty i przelewy w oddziale
 • Atrakcyjność opłat
  4.8/ 5
 • Użyteczność rachunku
  3.8/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  3.5/ 5
 • Promocje i bonusy
  3.7/ 5
Konto
0 zł / 220 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł / 220 zł


opłaty unikniesz, jeżeli średnie saldo na wszystkich Twoich rachunkach w banku wyniesie min. 400 tys. zł

Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł
Bankomaty 0 zł

bankomaty krajowe i zagraniczne

Przelew internetowy
0 zł
Możesz skorzystać z usług opiekuna finansowego i zespołu ekspertów do spraw rynków walutowych, ubezpieczeń itp.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto premium dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 220 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  opłaty unikniesz, jeżeli średnie saldo na wszystkich Twoich rachunkach w banku wyniesie min. 400 tys. zł

Karta

 • Typy kart płatniczych

  złota karta Mastercard

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • dostęp do Pakietu Korzyści Citi Specials
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł

 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł

 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  0 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  0 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  0 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple) i kart Mastercard.

Zalety

 • konto otworzysz bez wychodzenia z domu metodą fotoweryfikacji
 • darmowa karta i bankomaty
 • wsparcie osobistego opiekuna i zespołu ekspertów
 • szeroka oferta produktów ubezpieczeniowych
 • status Klienta Citigold w każdym kraju, gdzie bank ma swoje placówki

Wady

 • wysoka opłata za prowadzenie konta oraz wymagające warunki jej uniknięcia
 • opłata za przelew natychmiastowy
 • Atrakcyjność opłat
  3/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4/ 5
 • Promocje i bonusy
  4/ 5

Konto Citigold Private Client to oferta dla naprawdę majętnych osób. Podstawowa opłata za rachunek wynosi 300 zł/miesiąc. Jest ona redukowana do 70 zł/miesiąc, gdy średniomiesięczne saldo środków na wszystkich rachunkach klienta wynosi min. 4 mln zł. Spełnienie dodatkowych warunków (suma zleceń w 3 ostatnich miesiącach na koncie walutowym min. 1 mln zł lub posiadanie w banku kredytu hipotecznego lub wartość Portfela w wysokości min. 1 mln zł) gwarantuje, że bank nie pobierze opłaty za dany miesiąc.

Posiadaczom tego typu rachunku przysługują liczne przywileje, m.in. prestiżowa karta płatnicza, doradztwo inwestycyjne.

Polecaj i korzystaj

Cieszymy się, że kolejna odsłona programu poleceń w Citibanku przynosi nagrody zarówno dla polecającego, jak i poleconego. To z pewnością ułatwi rekomendowanie produktów banku. Można tylko żałować, że bank obniżył maksymalną liczbę rekomendacji, za które polecający może otrzymać bonus.

Nie ma co jednak narzekać. Lepiej wziąć się za poszukiwanie chętnych do skorzystania z oferty Citibanku. Powodzenia!

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze i pytania

(17)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
A
Adam
Gość

Dzień dobry, w sekcji "Działania osoby poleconej" nie działa załączony link w kroku 1 (tj. Jeśli nie znasz osoby, która mogłaby Ci polecić rachunek Citibanku, możesz skorzystać z naszego linku). Czy istnieje opcja jego aktualizacji?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Adam

Sprawdziliśmy przyczynę takiej sytuacji - okazuje się, że ta edycja programu poleceń została zakończona, gdyż wyczerpała się przewidziana przez bank pula nagród. Mamy nadzieje, że wkrótce bank uruchomi nową odsłonę tej akcji. Trzymamy rękę na pulsie i jak tylko się pojawi nowa edycja, to opiszemy jej warunki.

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

J
Janek
Gość

Czy ktoś sprawdził to w praktyce, że premie za polecenie nie wykluczają się z główną promocją?

Załóżmy, że biorę udział w promocji CitiKonta i zgarniam 270 zł, a potem polecam komuś konto. Dostaje 100zł, on dostaje 50 z tego tytułu. Ale czy on wówczas nadal może skorzystać z promocji za 270???

Mam na myśli czy ktoś to osobiście sprawdził?


Odpowiedz

E
Eric
Gość
@Janek

Te promocje się wykluczają. W programie poleceń otwierasz konto z link, który dostałeś od polecającego i jest tam formularz, który wypełniasz i bank oddzwania. W promocji 270 zł składasz normalnie wniosek na stronie związanej z tą konkretną promocją. Czyli jak znajomy otworzy konto z polecenia, to dotanie 50 zł, ale nie może wziąć udziału w tej głównej promocji.

Odpowiedz

J
Janek
Gość
@Eric

Byłoby zbyt pięknie... ;D

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Janek

Eric ma niestety rację – nawet na stronie promocji z premią 270 zł jest informacja, że kolejną premię możemy otrzymać za polecenie konta, ale nie za jego otwarcie z polecenia.

Tutaj wachlarz promocji towarzyszących jest i tak szeroki, a wraz z nim możliwości maksymalizacji zysków. Nie ma na co narzekać ?

Odpowiedz

M
mal
Gość
@Michał Radzimiński

na stronie banku www.citibank.pl/konta-osobiste/polecaj-konto-lp/ na grafice 'Zobacz, ile możecie zyskać...' jest informacja

- Nagroda dla Ciebie za polecenie konta 100 zł

- Nagroda dla Twojego znajomego​ za skorzystanie z polecenia 50 zł

- Nagroda dla znajomego​ za otwarcie konta 270 zł

po spełnienie podanych warunków (otwierają się po naciśnięciu znaku zapytania) - nagroda 270zł w „Nawet 270 zł z CitiKontem - edycja V”

Odpowiedz

J
Janek
Gość
@mal

Rzeczywiście przeczytałem regulaminy obydwu promocji i one nawzajem się nie wykluczają, co wskazywałoby na to, że można skorzystać z obu naraz ;)

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Janek

Regulaminy nie zawsze poruszają kwestię łączenia / nie łączenia się promocji. Mój wniosek wynikał z informacji na stronie promocji z 270 zł premii i kwestii technicznych, o których pisał Eric. Niemniej, jeśli jednak można te promocje połączyć, to należy się tylko cieszyć ?

Odpowiedz

J
Janek
Gość
@Michał Radzimiński

Hm... Zawsze można spróbować złożyć chęć wzięcia udziału w promocji "270 zł z City kontem" wtedy, gdy konsultant zadzwoni do nas w sprawie programu poleceń i zobaczyć co on nam wówczas zaoferuje. Jeśli uzna, że to niemożliwe to zawsze można się jeszcze wycofać z programu poleceń i założyć konto samemu :)

Odpowiedz

M
mal
Gość
@Janek

Regulamin oferty „Nawet 270 zł z CitiKontem – edycja V”

49. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez Bank, z wyjątkiem oferty polegającej na polecaniu produktów Banku.

Odpowiedz

J
Jano
Gość

Witam, jakie konkretnie dane zbiera konsultant w celu otwarcia rachunku? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam:)

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Jano

Dane niewiele różnią się od tych wpisywanych we wnioskach samodzielnie: imię i nazwisko, PESEL, dane dokumentu tożsamości, adres, dane kontaktowe.

Odpowiedz

J
Jano
Gość
@Aldona Derdziak

Dziękuję Pani bardzo za odpowiedź i pozdrawiam:)

Odpowiedz

E
Elżbieta
Gość

Czy jak polecę znajomemu link, to konsultant będzie do niego dzwonił? Nie może sobie załatwić tego sam?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Elżbieta

Jeśli przekażesz znajomemu swój link polecający, to Twój znajomy po otwarciu linka powinien podać wymagane tam dane. Jeśli założy konto w inny sposób, nie zostanie przypisany do programu poleceń i Ty nie otrzymasz premii.

Odpowiedz