Wróć

Nawet 1200 zł premii za polecanie konta i karty kredytowej w Citi Handlowym

2 komentarze / opinie
Nawet 1200 zł premii za polecanie konta i karty kredytowej w Citi Handlowym
Czas trwania
Cel (zysk) Do 450 zł za polecenie konta Citi Priority.
Po drodze Należy polecić znajomemu konto osobiste i liczyć na spełnienie warunków programu przez poleconego.
Po serii ofert skierowanych wyłącznie do nowych klientów tym razem Citibank przygotował dwie promocje dla osób już korzystających z jego usług. Posiadacze głównych kart kredytowych Citibanku mogą wziąć udział w programach poleceń kont i kart kredytowych i zyskać łącznie nawet 1200 zł. Jedyne, co muszą zrobić, to skutecznie zarekomendować znajomym konto Citi Priority lub/oraz kartę kredytową banku.

W Citibanku trwają obecnie dwa programy poleceń - kart kredytowych oraz konta Citi Priority. Każdy z nich różni się warunkami dla obecnych i nowych klientów, jak i wysokością premii. W akcji "Poleć kartę kredytową przyjacielowi" możesz zyskać łącznie nawet 750 zł za 5 skutecznych rekomendacji, natomiast w programie "Poleć Konto Citi Priority znajomemu" - w sumie 450 zł za 3 skuteczne polecenia. Łącząc obie promocje można zyskać nawet 1200 zł!

UWAGA: program poleceń kart kredytowych Citibanku zakończył się 31 grudnia 2017 r.

450 zł premii za skuteczne polecanie Konta Citi Priority

Ta oferta jest dostępna do 31 stycznia 2018 r., warto jednak zaznaczyć, iż pula nagród jest ograniczona do 1000, tak więc oferta może skończyć się przed czasem. Program dotyczy tylko poleceń konta Citi Priority.

Nagrody dla polecających i polecanych

Obecni klienci Citibanku w programie „Poleć Konto Citi Priority znajomemu - edycja III” mogą uzyskać premię w wysokości nawet 450 zł (150 zł za 3 skuteczne polecenia).

Komu można polecić konto Citi Priority?

Dodajmy w tym miejscu, że osobą poleconą (nowym klientem) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które po 31 października 2016 roku nie posiadały w Citi Handlowym żadnego rachunku osobistego lub oszczędnościowego ani też nie były jego współwłaścicielem lub pełnomocnikiem.

Jak otrzymać 150 zł za polecenie konta osobistego?

Zasady uczestnictwa w programie "Poleć Konto Citi Priority znajomemu" są bardzo zbliżone do warunków opisanej wcześniej akcji. Aby uzyskać premię, obecny klient musi spełnić następujące wymogi:

 • Posiadać w Citibanku główną kartę kredytową (lub konto osobiste). Warto w tym miejscu zauważyć, że aby polecić konto Citi Priority nie trzeba go posiadać - wystarczy mieć wyrobioną kartę kredytową.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny stronie banku i podać w nim dane kontaktowe osoby polecanej (imię, nazwisko, nr telefonu oraz e-mail).
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Citi Handlowy danych osobowych oraz zobowiązać się do niezwłocznego poinformowania osoby poleconej o tym, że jej dane zostały udostępnione bankowi.
 • Posiadać w dniu wypłaty nagrody aktywną kartę kredytową lub konto.

Jednak aby polecający otrzymał nagrodę, osoba polecona musi spełnić wszystkie warunki programu – tak więc w praktyce otrzymanie premii będzie zależało przede wszystkim od aktywności nowego klienta, który musi wykonać następujące czynności:

 1. W trakcie kontaktu z przedstawicielem banku podjętego na podstawie rekomendacji wyrazić zgodę na przekazanie osobie polecającej informacji stanowiących tajemnicę bankową (w zakresie niezbędnym do uzyskania przez nią nagrody).
 2. Najpóźniej do 28 lutego 2018 roku zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie konta Citi Priority i aktywować rachunek.
 3. Do końca drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto, spełnić jeden z następujących wymogów: (a) utrzymać na rachunkach prowadzonych w Citibanku (kontach, lokatach, inwestycjach) średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł LUB (b) zapewnić na konto wpływ środków w wysokości min. 5000 zł i na koniec miesiąca posiadać jeden z produktów kredytowych (np. pożyczkę, kredyt, kartę kredytową).
 4. W tym samym okresie (a więc również do końca drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto) wykonać co najmniej dwie transakcje kartą debetową wydaną do konta na łączną kwotę minimum 300 zł. Bank będzie brał pod uwagę zarówno transakcje przeprowadzone w punktach handlowo- usługowych, jak i przez Internet.

Przekazanie nagród

Jeżeli osoba polecona (nowy klient) wywiąże się z powyższych zaleceń banku, osoba polecająca – czyli obecny klient – zyskuje prawo do otrzymania premii. Nagroda, zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki jej uzyskania. Premia trafi na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy polecającego lub na rachunek jego karty kredytowej.

Regulamin programu "Poleć Konto Citi Priority znajomemu - edycja III" znajdziesz tutaj. Do programu poleceń można się zapisać, przechodząc na stronę banku.

750 zł w programie poleceń kart kredytowych Citibanku

Oferta specjalna "Poleć kartę kredytową przyjacielowi" skierowana jest do obecnych klientów, którzy posiadają główną kartę kredytową Citibanku i jest aktualna do 31 grudnia 2017 roku.

Jeżeli jeszcze takiej karty nie posiadasz, możesz ją bez problemu wyrobić bez programu poleceń, a do tego zyskać atrakcyjną nagrodę, np. 400 zł w bonie na Allegro.

Nagrody dla polecających i polecanych

Obecni klienci Citibanku, którzy skutecznie polecą kartę kredytową znajomemu, mogą zyskać 150 zł premii. Łącznie do odebrania jest nawet 750 zł za 5 rekomendacji.

Na nagrodę mogą liczyć także osoby polecone. Jeżeli zdecydują się na wyrobienie karty kredytowej Citibanku, po spełnieniu kilku prostych warunków w ich ręce wpaść może tablet marki Lenovo, którego deklarowana wartość wynosi 425 zł (cena tabletu w sklepach oscyluje jednak bliżej 300 zł).

Komu można polecić kartę kredytową Citi Handlowego?

Poleconym może być każda osoba, która od 1 stycznia 2015 roku nie posiadała głównej karty kredytowej wydanej przez Citibank.

Oferta skierowana jest do osób mających ukończony 21 rok życia, które legitymują się przynajmniej 3-miesięcznym stażem zatrudnienia (w przypadku posiadaczy własnych firm wymogiem jest prowadzenie jej od przynajmniej 2 lat), a ich dochód netto to minimum 1200 zł miesięcznie.

Jak otrzymać premię 150 zł za polecenie?

Do otrzymania nagrody w programie poleceń Citibanku konieczne będzie spełnienie kilku prostych warunków:

 1. W celu przystąpienia do promocji należy wypełnić i przesłać formularz rekomendacyjny dostępny tutaj. W formularzu musisz podać swoje personalia, a także dane kontaktowe osoby poleconej (imię, nazwisko, nr telefonu oraz e-mail). Wysłanie formularza wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także z koniecznością niezwłocznego poinformowania osoby poleconej o tym, że jej dane zostały udostępnione bankowi.
 2. Po otrzymaniu formularza przedstawiciel banku skontaktuje się z poleconym i przedstawi mu swoją ofertę kart kredytowych (zwróć uwagę na darmową w wydaniu i prowadzeniu kartę Citi Simplicity), a także poprosi go o dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągane dochody (wśród akceptowanych znajduje się m.in. skan wyciągu z konta bankowego).
 3. Po pozytywnym przejściu procedury kredytowej i otrzymaniu karty osoba polecona musi przynajmniej raz zalogować się w serwisie bankowości internetowej Citibank Online. Logowania należy dokonać nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę. Przykładowo – jeśli na umowie widnieje sierpniowa data, to do bankowości internetowej należy zalogować się najpóźniej do końca października.
 4. Osoba polecona musi także dokonać za pośrednictwem karty transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości przynajmniej 1000 zł. Na spełnienie tego warunku również ma czas do końca drugiego miesiąca kalendarzowego liczonego od daty zawarcia umowy o kartę.

Uwaga – przelewy z rachunku karty oraz transakcje zwrócone lub niezaksięgowane nie będą uwzględniane.

Po spełnieniu powyższych warunków rachunek karty kredytowej osoby polecającej zostanie zasilony kwotą 150 zł. Przy założeniu, że polecający skutecznie zarekomenduje kartę Citibanku pięciu różnym osobom (zgodnie z regulaminem jest to maksymalna liczba poleconych), na jego konto trafi łącznie 750 zł.

Po wywiązaniu się ze stawianych warunków nagrodę otrzyma także każda osoba polecona. W tym przypadku nagrodą jest tablet Lenovo TAB 4 7 Essential.

Przekazanie nagród

O spełnieniu warunków promocji jej uczestnicy (polecający oraz poleceni) zostaną poinformowani w wiadomości wysłanej w systemie bankowości elektronicznej Citibank Online (nastąpi to nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełniono warunki otrzymania nagrody).

Przekazanie nagród będzie miało miejsce w następujących terminach:

 • W przypadku osób polecających – najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik promocji otrzyma wiadomość potwierdzającą spełnienie warunków stawianych przez organizatora.
 • W przypadku osób poleconych – nagroda zostanie wysłana na adres korespondencyjny w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości potwierdzającej spełnienie warunków jej przyznania.

Przykładowo – jeśli warunki otrzymania nagrody zostaną spełnione 15 września 2017 roku, to nagroda dla osoby polecającej zostanie przekazana najpóźniej do końca grudnia 2017 roku, natomiast w przypadku osoby poleconej tablet zostanie wysłany nie później niż 15 grudnia 2017 roku.

Otrzymane nagrody są wolne od podatku dochodowego (w przypadku nagrody dla osoby poleconej) lub też podatek zostanie pobrany przez bank, a do nagrodzonego trafi kwota netto (w przypadku osób polecających).

Czy warto polecać kartę kredytową Citibanku?

Z perspektywy polecającego - tak, warto. Z perspektywy osoby poleconej - nie za bardzo. Dlaczego? Nowi klienci, którzy zamówią kartę kredytową w ramach programu poleceń, nie mogą skorzystać już z innych promocji dotyczących kart kredytowych Citibanku - to znaczy, że jeśli w programie poleceń otrzymamy tablet, nie przysługują nam np. vouchery o wartości 400 zł na Allegro (gdzie możemy zakupić ten sam tablet w okazyjnej cenie i jeszcze nam zostanie na kilka innych drobiazgów).

Regulamin programu poleceń kart kredytowych znajdziesz tutaj.

Jak zmaksymalizować zyski?

W różnych promocjach Citibanku można naprawdę sporo zyskać. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób można je zoptymalizować, aby uzyskać maksimum korzyści.

Scenariusz I

Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem Citi Handlowego, rozważ w pierwszej kolejności wyrobienie karty kredytowej, a dopiero w drugiej konta osobistego. Posiadając produkt kredytowy w Citibanku łatwiej będzie Ci bowiem uniknąć opłaty za prowadzenie rachunku.

W naszej opinii jedną z najbardziej opłacalnych kart w ofercie banku jest karta Citi Simplicity. Może ona być praktycznie bezpłatna, o ile w terminie (tzw. okresu bezodsetkowego) spłacisz całość zaciągniętego zadłużenia. Jeżeli nie wiesz, czym jest okres bezodsetkowy, przeczytaj ten artykuł.

Kartę możesz wyrobić w jednej z promocji banku, które oferują np. 400 zł do wydania na allegro.pl lub 400 zł do wydania w sklepie OleOle!.

Łącznie w tym scenariuszu możesz zyskać:

 • 400 zł premii (w formie vouchera lub nagrody rzeczowej) za kartę kredytową,
 • 150 zł premii za polecenie konta osobistego (maks. 450 zł).

Mądrze korzystając z oferty Citibanku, możesz zatem łącznie zgarnąć nawet 800 zł. Pamiętaj jedynie, aby dobrze zrozumieć warunki stawiane przez bank.

Scenariusz II

Ciekawym scenariuszem jest skorzystanie z promocji Citibanku wraz z małżonkiem lub zaufanym przyjacielem. W takiej sytuacji schemat postępowania może wyglądać następująco:

 1. Każdy z Was oddzielnie wyrabia kartę kredytową w jednej z aktualnych promocji Citibanku. Otrzymujecie po 400 zł premii, czyli razem 800 zł.
 2. Wzajemnie polecacie sobie konto Citi Priority, przechodząc na stronę programu rekomendacyjnego banku (czyli Ty polecasz konto żonie / przyjacielowi, a żona / przyjaciel poleca rachunek Tobie). Każde z Was otrzymuje po 150 zł premii, czyli łącznie 300 zł.

Jak łatwo zauważyć, dwie osoby, które sprytnie połączą promocje Citi Handlowego, mogą w sumie zyskać aż 1100 zł. A jeżeli znajdą dodatkowe osoby do polecenia - nawet więcej!

Krystian

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze i pytania

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
K
Kamil Chylinski
Gość

1000 poleceń konta jeszcze się nie wyczerpało? Otwarta linia kredytowa na City Priority liczy się jako produkt kredytowy?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Kamil Chylinski

Promocja z poleceniami konta Citi Priority wciąż trwa. Otwarta linia kredytowa może być zaliczona jako produkt kredytowy.

Odpowiedz