Wróć
Promocja została zakończona. Przejdź do aktualnych promocji.

720 zł premii moneyback w programie poleceń eurobanku

720 zł premii moneyback w programie poleceń eurobanku
Czas trwania
Cel (zysk) Można uzyskać w ramach moneybacku do 60 zł miesięcznie, łącznie 720 zł w ciągu roku.
Po drodze Należy aktywnie posługiwać się kartą, wydając miesięcznie 1200 zł na na sport, rozrywkę i rekreację.
Klienci eurobanku mogą skorzystać z nietypowego programu lojalnościowego, będącego połączeniem usługi moneyback z programem polecającym. Osoby, które posiadają (bądź założą) konto Active lub Prestige, otrzymają do 60 zł zwrotu miesięcznie za wydatki na sport, rozrywkę i rekreację - łącznie nawet 720 zł w skali roku. Dodatkowym bonusem dla uczestników programu jest zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku.

Program „Rodzina i Przyjaciele” stanowi interesujące połączenie typowego programu rekomendacyjnego z moneybackiem. Nagrodą za przystąpienie do akcji nie jest bowiem – jak to bywa w innych bankach – gotówkowa premia za każde skuteczne polecenie rachunku, a zwrot 5% wydatków na sport, rozrywkę i rekreację. Maksymalnie można uzyskać 60 zł w miesiącu, rocznie nawet 720 zł. Oprócz tego uczestnicy programu są zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku, która wynosi w przypadku konta Active – 9 zł, a konta Prestige - 21 zł.

Z programu polecającego mogą skorzystać zarówno nowi, jak obecni klienci banku, po spełnieniu określonych warunków. Regulamin zawiera jednak kilka haczyków, na które warto zwrócić baczniejszą uwagę.

W jaki sposób obecni klienci mogą wziąć udział w programie?

W przypadku obecnych klientów obowiązują następujące zasady: uczestnik musi posiadać w eurobanku Konto Active lub Prestige (jeśli go nie masz, załóż na stronie eurobanku), zgłosić chęć udziału w programie (może to uczynić internetowo, telefonicznie lub w placówce banku) oraz odebrać swój indywidualny kod polecający. Kod zostanie przekazany za pomocą sms-a, w wiadomości mailowej lub w formie papierowej – w zależności od decyzji uczestnika. W tym momencie obecny klient staje się Polecającym i może rekomendować znajomym następujące konta osobiste: Active, Prestige oraz Junior. Musi jednak przy tym uwzględnić następujący wymogi:

  • jeżeli posiada konto Active – może polecać wyłącznie konto Active i Junior (oraz dopilnować, aby osoby polecane otworzyły odpowiedni wariant konta, gdyż tylko wtedy rekomendacja będzie skuteczna);
  • jeżeli jest posiadaczem konta Prestige – może polecać wszystkie trzy typy rachunków.

Nie są to jednak jedyne formalności, o których powinien pamiętać. Choć jeden klient może przekazać kod dowolnej liczbie osób, to jednak bank uzna tylko 4 pierwsze polecenia – pozostali znajomi nie będą mogli założyć rachunku w ramach programu. W praktyce więc każdy uczestnik promocji może polecić konto maksymalnie 4 osobom.

W trakcie trwania programu obecni klienci banku mają prawo do zmiany wariantu konta pod warunkiem, że wybiorą rachunek objęty promocją. Jeżeli więc posiadają konto Active – mogą je przekształcić wyłącznie na konto Prestige (i odwrotnie – jeśli są posiadaczami konta Prestige, mogą je zamienić na konto Active). Jeżeli jednak przekształcą swój rachunek na „Konto na co dzień” (kolejny rachunek indywidualny w ofercie eurobanku) - zostaną automatycznie wykluczeni z programu i utracą prawo do wszystkich profitów.

Zasady uczestnictwa w programie dla osób poleconych

Osobami zaproszonymi mogą być wyłącznie nowi klienci eurobanku, czyli osoby, które nie posiadały w tej instytucji żadnego rachunku dla osób fizycznych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do programu. Nowi klienci przy otwieraniu rachunku muszą przedstawić kod polecający i podpisać z bankiem umowę o prowadzenia konta. Także oni powinni pamiętać, że rachunek zakładany z polecenia zależy od wariantu konta osoby polecającej. Tak więc:

  • jeśli Polecający posiada konto Prestige – osoby polecane mogą założyć Konto Prestige lub Active;
  • natomiast jeśli Polecający posiada konto Active - osoby polecane muszą wybrać ten rodzaj rachunku.

Nowy klient po dopełnieniu tych formalności staje się uczestnikiem programu i może sam rekomendować rachunki swoim znajomym i rodzinie (wcześniej jednak musi odebrać swój kod polecający).

720 zł zwrotu za wydatki kartą

Uczestnicy programu „Rodzina i przyjaciele” - zarówno Polecający, jak i Polecani – zyskują prawo do zwrotu 5% wydatków na sport, rozrywkę i rekreację. Moneyback obejmuje płatności kartą debetową w kraju i za granicą, dokonane tradycyjnie lub przez Internet. Miesięczny limit zwrotu to 60 zł, zaś w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych można zyskać 720 zł.

Bank określił w regulaminie typ usług, które objęte są zwrotem. Są to m.in.:

  • linie lotnicze, koleje pasażerskie i linie autobusowe,
  • restauracje, bary, puby, kawiarnie, bary szybkiej obsługi,
  • kina, teatry, opery,
  • sklepy sportowe,
  • pływalnie i baseny, parki wodne,
  • SPA i salony masażu.

Ważne!

Przed wypłatą premii bank zweryfikuje, czy dana transakcja kwalifikuje się do zwrotu i sprawdzi kod MCC akceptanta karty (czyli sprzedawcy). Jeżeli więc zależy nam na zdobyciu premii, powinniśmy się upewnić, czy punkt, w którym płaciliśmy kartą, faktycznie jest objęty moneybackiem. Listę akceptowanych przez bank kodów zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

W jaki sposób samodzielnie zweryfikować Merchant Category Code sprzedawcy, dowiesz się z tego artykułu.

Przekazanie nagrody

Cząstkowa premia w wysokości 60 zł zostanie wypłacona na konto uczestnika do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały dokonane płatności kartą. Naliczeniu premii nie podlegają transakcje wykonane kartami wydanymi dla pełnomocników i do rachunków oszczędnościowych.

Z regulaminem moneyback i całej akcji zapoznasz się tutaj.

Konto Active a Konto Prestige

Konto Active to standardowy rachunek osobisty w ofercie eurobanku, natomiast Konto Prestige jest adresowane do bardziej wymagających klientów, którzy aktywnie korzystają z karty płatniczej i konta oraz zwracają uwagę na dodatkowe funkcjonalności rachunku. Opłaty za podstawowe operacje bankowe prezentują się w przypadku obu kont następująco:

Konto Active

Konto Prestige

Otwarcie rachunku

0 zł

Prowadzenie rachunku

9 zł – opłaty tej unikniesz, jeśli w poprzednim miesiącu na Twoje konto wpłynęło min. 1500 zł z tytułu pensji, renty czy emerytury lub średnie saldo na rachunku wynosiło min. 15 000 zł;

Uczestnicy programu „Rodzina i przyjaciele” są zwolnieni z tej opłaty.

21 zł – opłaty tej unikniesz, jeżeli w poprzednim miesiącu na Twoje konto wpłynęło min. 4000 zł lub średnie saldo na rachunku wynosi min. 50 000 zł;

Uczestnicy programu „Rodzina i przyjaciele” są zwolnieni z tej opłaty.

Standardowy przelew internetowy

0 zł

Przelew natychmiastowy (tylko do 3 tys. zł)

3 zł

1 zł

Zlecenie stałe

0 zł

Wydanie karty debetowej

0 zł

Obsługa karty debetowej

4,90 zł – opłaty unikniesz, jeżeli w poprzednim miesiącu wykonasz kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 400 zł;

4,90 zł - opłaty unikniesz, jeżeli w poprzednim miesiącu wykonasz kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł;

Wypłata z bankomatów w kraju

0 zł

Wypłata z bankomatów za granicą

5 zł (dla kart Visa bank doliczy także prowizję 3% od kwoty transakcji, w przypadku kart Mastercard – 0%)

0 zł (dla kart Visa bank doliczy także prowizję 1% od kwoty transakcji, w przypadku kart Mastercard – 0%

Analizę konta Active znajdziesz tutaj, natomiast tu zapoznasz się z analizą konta Prestige.

Komentarz redakcji

Należy przyznać, że połączenie programu rekomendacyjnego z moneybackiem jest ciekawym pomysłem. Uczestnicy akcji (którymi mogą być zarówno nowi, jak i obecni klienci eurobanku) mogą w prosty sposób uzyskać nawet 720 zł rocznie - wystarczy, że będą aktywnie posługiwać się plastikiem. Dodatkowym bonusem jest brak prowizji za prowadzenie konta, przy czym zwolnienie z opłaty trwa tak długo, jak długo bierzemy udział w programie. Należy sądzić, że dla wielu osób właśnie ta korzyść – pozornie drugorzędna wobec premii moneyback- może być głównym atutem promocji.

Ponadto umiejętnie łącząc warunki programu (wydatki kartą na rozrywkę, sport i rekreację) z warunkami zwalniającymi z opłaty za plastik (w zależności od rodzaju konta musimy wykonać transakcje bezgotówkowe w wysokości min. 400 zł lub 500 zł miesięcznie), możemy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu: uzyskać zwolnienie z prowizji za obsługę karty i otrzymać od banku zwrot części wydatków.

Reasumując, jeżeli przebrniemy przez dość skomplikowane regulaminowe zapisy i będziemy pamiętać o różnych haczykach – udział w programie premiowym eurobanku może być dla nas naprawdę opłacalny.

Krystian

Autor tekstu o promocji