Wróć

Aż 3000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku (efektywne oprocentowanie ok. 6,97% dla 450 000 zł!)

Publikacja:
Aż 3000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku (efektywne oprocentowanie ok. 6,97% dla 450 000 zł!)
Czas trwania
Cel (zysk) 3000 zł za otwarcie konta i zapewnienie wymaganego salda przez 7 z 9 miesięcy +5,5% na 6-miesięcznej lokacie + bezterminowe zwolnienie z opłat za rachunek.
Uczestnik Nowy klient Citibanku, czyli osoba, która nie miała w nim rachunku osobistego i/lub oszczędnościowego po 1 stycznia 2020 r.
Po drodze Warunkiem zdobycia maksymalnej nagrody jest otwarcie konta Citigold i utrzymanie na rachunkach w Citibanku przez 7 z 9 miesięcy średniomiesięcznego salda w wysokości min. 450 tys. zł.
Citibank przygotował bardzo wysoką nagrodę – 3000 zł – za otwarcie konta Citigold i zapewnienie na nim przez 7 z 9 miesięcy po otwarciu konta salda w wysokości 450 tys. zł. Jeszcze więcej – bo aż 15 000 zł! – mogą zdobyć ci, którzy założą konto Citigold Private Client i utrzymają na nim saldo na poziomie min. 4,2 mln zł.

Bank Citi Handlowy znany jest nie tylko z licznych i ciekawych promocji kart kredytowych, ale także z hojnego nagradzania nowych klientów segmentu premium i bankowości prywatnej. Aktualnie mogą oni zdobyć bonus składający się z 3 elementów:

 • premia gotówkowa w wysokości 3 tys. zł za utrzymanie przez 7 z 9 miesięcy po otwarciu konta Citigold średniomiesięcznego salda w wysokości 450 tys. zł (dla konta Cigold Private Client nagroda wynosi 15 tys. zł a wymagane średniomiesięczne saldo 4,2 mln zł);
 • prawo założenia dwóch 6-miesięcznych lokat z oprocentowaniem 5,5%. Na jednej z nich można zdeponować do 300 tys. zł (3 mln w przypadku konta Citigold Private Client), a na drugiej max 100 tys. zł (1 mln zł). W obu przypadkach minimalna kwota depozytu to 20 tys. zł;
 • bezterminowe zwolnienie z opłaty za konto Citigold, która wynosi 30 zł/miesiąc (70 zł/miesiąc w przypadku konta Citigold Private Client) oraz za prowadzenie subkonta walutowego w EUR.

Akcja „Citigold - świat stabilnych finansów” ma trwać do 4 sierpnia 2022 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 270 osób (+30 osób, które otworzą konto Citigold Private Client).

Różna wysokość zysku

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia tej oferty, zwrócimy Ci uwagę na pewien fakt.

Bank Citi Handlowy oferuje nawet 3000 zł premii za założenie Konta Citigold, ale wymaga utrzymania przez 7 z 9 miesięcy po otwarciu rachunku średniomiesięcznego salda środków w wysokości 450 tys. zł.

W pierwszym odruchu być może powiesz, że zamrożenie takiej kwoty na kilka miesięcy jest nieopłacalne, że lepiej, by pieniądze pracowały na koncie oszczędnościowym czy lokacie. Pełna zgoda. Bez względu na to, czy pieniądze wpłacisz na rachunek osobisty, konto oszczędnościowe czy lokatę, to i tak otrzymasz premię. Inne tylko będzie efektywne oprocentowanie Twoich środków. Rozpatrzmy różne scenariusze:

 • przez 7 miesięcy utrzymujesz konieczne saldo na nieoprocentowanym ROR. Po uwzględnieniu premii 3000 zł efektywne oprocentowanie Twoich oszczędności wyniesie 1,41% w skali roku;
 • deponujesz w Citibanku wymagane 450 tys. zł na 7 miesięcy na Koncie Oszczędnościowym, które aktualnie jest oprocentowane na 2,5%. W tej wersji zarobisz, po uwzględnieniu premii gotówkowej, 3,91%;
 • zaczynasz od wpłacenia 400 tys. zł na promocyjne lokaty 6-miesięczne i ulokowania 50 tys. na półrocznej T-Lokacie dla klientów Citigold oprocentowanej obecnie 4% w skali roku. Wówczas efektywne oprocentowanie Twoich oszczędności na wyniesie blisko 7%. Ostateczny rezultat uzależniony jest od tego, jak będzie wyglądała oferta depozytowa Citibanku po pół roku, gdy będziesz musiał zdecydować, gdzie przechować pieniądze przez miesiąc, którego brakuje Ci do spełnienia warunku uprawniającego do otrzymania premii gotówkowej.

Kto może skorzystać z propozycji?

Promocja z premią za otwarcie konta adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 1 stycznia 2020 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co zrobić, by zasłużyć na 3000 zł (albo nawet na 15 000 zł)?

Działania, które pozwolą zdobyć premię, nie są skomplikowane, ale wymagają posiadania określonej kwoty oszczędności:

Start
 • Krok 1

  Do 4 sierpnia 2022 r. zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

 • Krok 2

  W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku podpisz regulamin promocji. Możesz też go zaakceptować podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem banku.

 • Informacja

  Realizacja tych zadań daje prawo do otwarcia 6-miesięcznej Lokaty Powitalnej z oprocentowaniem 5,5% w skali roku. Możesz na niej ulokować maksymalnie 300 tys. zł.

 • Krok 3

  Do końca miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś wybrany rachunek, zapewnij saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł (4,2 mln zł dla konta Citigold Private Client). Inaczej mówiąc, choć w jednym dniu musisz posiadać na rachunkach w Citibanku wymaganą kwotę.

 • Informacja

  Spełnienie tego warunku pozwala na założenie 6-miesięcznej Lokaty Dodatkowej, także z oprocentowaniem 5,5% w skali roku, ale z kwotą maksymalną "jedynie" 100 tys. zł.

 • Krok 4

  W ciągu przynajmniej 7 z 9 miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca otwarcia konta utrzymaj na rachunkach oferowanych przez Citibank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 450 tys. zł (dla konta Citigold) lub 4,2 mln zł ( dla konta Citigold Private Client).

 • Krok 5

  Zdecyduj, gdzie będziesz przechowywał pozostałe 50 tys. zł wymagane do tego, byś otrzymał premię gotówkową. Do wyboru masz:

  • nieoprocentowany ROR;
  • Konto Oszczędnościowe;
  • 6-miesięczną T-Lokatę ze specjalnym oprocentowaniem dla klientów segmentu Citigold.
 • Premia

  Nagrodę gotówkową otrzymasz na swoje konto najpóźniej do końca 10. miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku. Wcześniej Citibank powiadomi Cię w bankowości elektronicznej o spełnieniu warunków regulaminu i przyznaniu Ci bonusu.

Mission complete!

Zasada realizacji wymagań regulaminu brzmi dość skomplikowanie, więc przedstawmy to na przykładzie. Załóżmy, że otworzyłeś konto w banku Citi Handlowy 1 czerwca.

  Wymagane średniomiesięczne saldo musisz zapewnić przez min. 7 z 9 miesięcy, licząc od czerwca. Najprościej więc będzie, byś spełnił ten warunek, trzymając w Citibanku wymaganą kwotę od czerwca 2022 r. do stycznia 2023 r.

  Lokatę Powitalną możesz otworzyć w placówce banku typu Citigold lub telefonicznie, natomiast tę dodatkową jedynie w oddziale. Musisz to zrobić najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto.

  Nagrody otrzymane w ramach tej promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania, nie musisz się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym.

  Saldo dzienne i średniomiesięczne

  Do salda dziennego wliczane są środki na wszystkich rachunkach klienta w Citibanku, także tych, których jest pierwszym współposiadaczem.

  Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach osobistych uczestnika promocji prowadzonych przez bank Citi Handlowy, których klient jest posiadaczem lub pierwszym współposiadaczem.

  W obliczeniach nie są brane pod uwagę środki na kontach, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na rachunkach firmowych.

  Nie działaj pochopnie

  Pamiętaj, że w czasie trwania promocji nie możesz złożyć dyspozycji zamknięcia rachunku otwartego w jej ramach, a także przekształcić go na inny wariant.

  Kilka słów o ofercie Citibanku

  Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Choćby ze względu na wysokość miesięcznej opłaty – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla wersji Citigold Private Client.

  Konto Citigold

  Opłatę można zmniejszyć do 30 zł miesięcznie (70 zł), utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client.

  Zredukowanie opłaty do zera wymaga spełnienia dodatkowych warunków, które przedstawiamy poniżej. Uczestnicząc w promocji, będziesz z nich zwolniony bezterminowo.

  Konto
  0 zł / 220 zł
  Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 220 zł


  opłaty unikniesz, jeżeli średnie saldo na wszystkich Twoich rachunkach w banku wyniesie min. 400 tys. zł

  Karta
  0 zł
  Bankomaty
  0 zł
  Bankomaty 0 zł

  bankomaty krajowe i zagraniczne

  Przelew internetowy
  0 zł
  Możesz skorzystać z usług opiekuna finansowego i zespołu ekspertów do spraw rynków walutowych, ubezpieczeń itp.
  • Szczegóły oferty
  • Recenzja
   4

  Konto

  • Przeznaczenie konta

   konto premium dla osób powyżej 18. r.ż.

  • Oprocentowanie rachunku

   0%

  • Opłata za otwarcie konta

   0 zł

  • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

   0 zł / 220 zł

  • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

   opłaty unikniesz, jeżeli średnie saldo na wszystkich Twoich rachunkach w banku wyniesie min. 400 tys. zł

  Karta

  • Typy kart płatniczych

   złota karta Mastercard

  • Funkcjonalność karty
   • płatności zbliżeniowe
   • płatności internetowe
   • cashback
   • 3D Secure
   • wielowalutowość
   • dostęp do Pakietu Korzyści Citi Specials
  • Opłata za wydanie karty

   0 zł

  • Opłata za odnowienie karty

   0 zł

  • Miesięczna opłata za kartę

   0 zł

  • Płatność kartą za granicą

   0 zł

  Bankomaty i operacje gotówkowe

  • Wypłata z bankomatów w Polsce

   0 zł

  • Wypłata z bankomatów za granicą

   0 zł

  • Wpłata gotówki we wpłatomacie

   0 zł

  • Cashback

   0 zł

  • Wpłata gotówki w oddziale banku

   0 zł

  • Wypłata gotówki w oddziale banku

   0 zł

  Przelewy

  • Zwykły przelew internetowy

   0 zł

  • Przelew natychmiastowy

   5 zł

  • Zlecenie stałe

   0 zł

  • Polecenie zapłaty

   0 zł

  • Zwykły przelew w oddziale banku

   0 zł

  • Koszt przelewu SEPA

   0 zł

  • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

   0 zł

  • Kody SMS (autoryzacja operacji)

   0 zł

  Inne

  • Płatności mobilne
   Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
   Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
   Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple) i kart Mastercard.

  Zalety

  • konto otworzysz bez wychodzenia z domu metodą fotoweryfikacji
  • darmowa karta i bankomaty
  • wsparcie osobistego opiekuna i zespołu ekspertów
  • szeroka oferta produktów ubezpieczeniowych
  • status Klienta Citigold w każdym kraju, gdzie bank ma swoje placówki

  Wady

  • wysoka opłata za prowadzenie konta oraz wymagające warunki jej uniknięcia
  • opłata za przelew natychmiastowy
  • Atrakcyjność opłat
   3/ 5
  • Użyteczność rachunku
   4/ 5
  • Promocje i bonusy
   4/ 5

  Możliwości zagospodarowania 50 tys. zł

  Na promocyjnych lokatach możesz ulokować maksymalnie 400 tys. zł, na dodatek tylko na 6 miesięcy. Tymczasem bank wymaga, by Twoje średniomiesięczne saldo środków wynosiło min. 450 tys. zł i to przez min. 7 miesięcy. Gdzie więc je przechować? Oto możliwości, tylko na pół roku, bo nie sposób przewidzieć, jakie będzie oprocentowanie depozytów za kilka tygodni, a co dopiero za 6 miesięcy.

  Konto Oszczędnościowe

  Citi Handlowy
  Oprocentowanie
  2%
  Okres obowiązywania
  bezterminowo
  Zakres kwot
  bez limitu
  Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  dowolne, np. CitiKonto, Citigold

  • Szczegóły oferty

  Oprocentowanie

  • Oprocentowanie
   2%
  • Okres obowiązywania

   bezterminowo

  • Zakres kwot

   bez limitu

  • Kapitalizacja odsetek

   miesięczna

  • Klient

   nowy i obecny

  • Wpłata

   dowolne środki

  • Oferta ważna do

   do odwołania

  Podstawowe opłaty

  • Opłata za otwarcie konta

   0 zł

  • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

   0 zł / 10 zł

  • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

   opłaty unikniesz, jeżeli posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym

  • Przelew internetowy
   • 0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 10 zł za każdy kolejny
   • 0 zł - pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu, 10 zł za każdy kolejny
  • Zlecenie stałe

   niedostępne

  • Kody SMS (autoryzacja operacji)

   0 zł

  Wymagane konta

  • Czy konto osobiste jest wymagane?

   TAK

  • Wymagane konto

   dowolne, np. CitiKonto, Citigold

  T-lokata (oferta premium)

  Citi Handlowy
  Oprocentowanie
  3,5%
  Zakres kwot
  od 5000 zł
  Czas trwania
  6 miesięcy
  Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  • Szczegóły oferty

  Oprocentowanie

  • Oprocentowanie
   3,5%
  • Rodzaj oprocentowania

   stałe

  • Czas trwania

   6 miesięcy

  • Zakres kwot

   od 5000 zł

  • Kapitalizacja odsetek

   na koniec okresu

  Konto osobiste

  • Czy konto osobiste jest wymagane?

   TAK

  • Wymagane konto

  Dodatkowe informacje

  • Sposób założenia

   telefon, Internet

  • Klient

   nowy i obecny

  • Wpłata

   dowolne środki

  • Odnawialność

   lokata odnawialna

  • Zerwanie lokaty

   utrata odsetek

  Atrakcyjna propozycja, ale tylko dla majętnych

  Premia liczona w tysiącach złotych rozpala wyobraźnię i z pewnością zachęca do działania. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczciwie, że zdobędą ją tylko nieliczni. Raz, z powodu ograniczonej puli nagród; dwa, ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące salda środków przechowywanych w Citibanku przez wymagany okres.

  Cóż, nikt nie obiecywał, że wszystkie promocje bankowe będą łatwo dostępne dla każdego. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tej akcji, poszukaj na naszym portalu takiej, która będzie odpowiednia dla Ciebie.

  Krzysztof Duliński

  Autor tekstu o promocji
  Oceń promocję
  0
  (0 ocen)
  Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
  Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

  Komentarze i pytania

  (2)
  Sortuj od najnowszych
  Dodaj swój komentarz...
  J
  Jerzy
  Gość

  Gdybym musiał zerwać, którąś z tych lokat, to będę mógł ją założyć ponownie? Zakładam, że stałoby się to w okresie, kiedy trzeba ją najpóźniej założyć, tak jak napisaliście.

  Odpowiedz

  Michał Radzimiński
  Analityk produktów finansowych
  @Jerzy

  Regulamin stanowi, że:

  Uczestnik może otworzyć wyłącznie jedną Lokatę Powitalną i jedną Lokatę Dodatkową.

  Należy założyć, że ten zapis dotyczy lokat otwieranych przez tego samego uczestnika w okresie obowiązywania promocji; a zatem, jeśli zerwiesz jedną z lokat, nie będziesz mógł ponownie skorzystać z tego samego depozytu.

  Odpowiedz