Wróć

„Tankuj korzyści do pełna” – promocja z moneybackiem Toyota Banku

„Tankuj korzyści do pełna” – promocja z moneybackiem Toyota Banku
Czas trwania
Cel (zysk) Zwrot za paliwo: maks. 50 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, czyli łącznie maks. 600 zł.
Po drodze Należy utrzymywać odpowiednie saldo na koncie osobistym, rachunkach oszczędnościowych i lokatach oraz często płacić kartą debetową.
Dla osób, które często jeżdżą samochodem i wolą płacić kartą niż gotówką, interesującą może być promocja Toyota Banku, w ramach której bank zwraca nawet 10% kosztów zakupu paliwa. Oferta jest ważna do 30 czerwca 2018 r.

W ramach promocji klient banku może otrzymać zwrot części opłat za zakupione paliwo na dowolnej stacji benzynowej (tzw. Transakcje Petrol). Kwota, na którą może liczyć uczestnik promocji, to maks. 50 zł w miesiącu, zaś w skali roku – maks. 600 zł. Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

Obowiązują cztery progi zwrotu opłaty za tankowanie: 5, 6, 8 i 10%. Wysokość progu zależy od salda na koncie osobistym klienta, salda na kontach oszczędnościowych lub lokatach oraz kwot wydanych w tzw. Transakcjach Dowolnych, czyli, innymi słowy, transakcjach dokonanych za pomocą karty płatniczej (uwaga! BEZ kwoty wydanej na paliwo).

Warunki uczestnictwa w promocji

Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić kilka warunków:

 • posiadać lub założyć Konto Jedyne wraz z kartą debetową do tego rachunku (konto możesz otworzyć na stronie Toyota Banku);
 • wypełnić deklarację przystąpienia do promocji (dostępna jako załącznik w regulaminie promocji), a w niej:
  • wyrazić zgodę na przesyłanie przez bank informacji handlowych drogą elektroniczną,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez bank,
  • podać dane o posiadanym samochodzie;
 • należy opłacać rachunki za paliwo za pomocą karty płatniczej;
 • płacić za pomocą karty za inne produkty niż paliwo i w innych sklepach niż stacje paliw;
 • spełnić warunki salda na rachunku osobistym i salda oszczędności w banku.

Ważne! W przypadku anulowana płatności lub jej wycofania, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić bankowi premię od takiej transakcji. Warto również wiedzieć, że osoby, które co najmniej trzykrotnie spowodują powstanie na koncie niedozwolonego salda debetowego, zostaną automatycznie wykluczone z programu.

Wypłata premii

Przekazanie nagrody nastąpi w formie przelewu na konto uczestnika do 15. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki akcji. Każdy uczestnik - niezależnie od liczby posiadanych kont oraz kart debetowych – otrzyma premie za transakcje wykonane tylko jedną kartą płatniczą.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Warunki dla salda na rachunku osobistym i salda oszczędności

W tabeli podaliśmy warunki, jakie musi spełnić klient odnośnie salda na koncie osobistym, kontach oszczędnościowych oraz płatności kartą, aby otrzymać zwrot kosztów za paliwo w ramach promocji.

Wysokość moneybacku bank uzależnia od stanu środków klienta w banku – warunki muszą być spełnione łącznie!

Stawki podane są w skali miesiąca i prezentują się następująco:

Próg zwrotu Saldo na rachunku osobistym Saldo na rachunkach oszczędnościowych i/lub lokatach * Minimalna kwota transakcji kartą płatniczą **
5% 1000 zł 10 000 zł 500 zł
6% 2000 zł 30 000 zł 800 zł
8% 2500 zł 40 000 zł 800 zł
10% 3000 zł 50 000 zł 1000 zł

Objaśnienie:

* średnie saldo oszczędności w banku (poza Kontem Jedynym i poza Indeksowanym Kontem Oszczędnościowym; oszczędności mogą być jednak zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym będącym w pakiecie z Kontem Jedynym);

** płatności za produkty inne niż paliwo, dokonywane w innym miejscu niż stacja paliw.


  Maksymalny zwrot kosztów paliwa – 50 zł miesięcznie – można uzyskać, wydając na paliwo przynajmniej 500 zł w miesiącu przy 10% zwrocie.

  W przypadku pozostałych progów, aby otrzymać w miesiącu 50 zł zwrotu, należy zapłacić za tankowanie co najmniej:

  • 1000 zł przy progu 5%

  • 833 zł przy progu 6%

  • 625 zł przy progu 8%

  Konto Jedyne w Toyota Banku

  Konto Jedyne to rachunek osobisty otwierany w ramach promocji wraz z Kontem Oszczędnościowym. Podstawowe parametry Konta Jedynego prezentują się następująco:

  • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 2,49 zł. Bank zwraca tę opłatę, jeżeli kwota transakcji dokonanych kartą wynosi przynajmniej 400 zł miesięcznie;
  • bezpłatne wydanie i posiadanie karty płatniczej - do konta wydawana jest karta VISA PayWave umożliwiająca realizację płatności zbliżeniowych;
  • bezpłatne przelewy internetowe i zlecenia stałe;
  • płatne wpłaty i wypłaty gotówkowe (1% min. 10 zł od wpłacanej/wypłacanej kwoty);
  • płatna 4-ta i każda następna wypłata z bankomatów w miesiącu.

  Więcej informacji o rachunku znajdziesz w tej analizie Konta Jedynego. Taryfę opłat i prowizji dla kont Toyota Banku możesz zobaczyć tutaj.

  Konto Oszczędnościowe

  W pakiecie wraz z Kontem Jedynym zawarto w ramach promocji Konto Oszczędnościowe. Rachunek oszczędnościowy w Toyota Banku można bowiem otworzyć wyłącznie razem z kontem osobistym (w tym wypadku – z Kontem Jedynym), tak więc włączenie tego rodzaju konta do promocji „Tankuj korzyści do pełna” może być dodatkowym atutem dla kogoś, kto szuka rachunku oszczędnościowego.

  Konto Oszczędnościowe w Toyota Banku to:

  • oprocentowanie od 0,40% do 2% w skali roku, w zależności od zgromadzonych oszczędności;

  • trzy darmowe przelewy w miesiącu dokonane za pomocą:

   • internetu lub telefonu (1 przelew)

   • SMS (1 przelew)

   • doradcy (1 przelew)

  • 9 zł – opłata za czwarty i każdy kolejny przelew.

  Pakiet assistance

  Dodatkowo w ramach oferty promocyjnej do Konta Jedynego bank dołączył bezpłatny dostęp przez 12 miesięcy do serwisów assistance: Moto oraz Medyczny.

  W ramach Serwisu Moto klient otrzymuje usługi takie jak: naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie samochodu, dostarczenie paliwa i transport roweru. Regulamin Serwisu Moto znajdziesz tutaj.

  Z kolei Serwis Medyczny oferuje m.in. wizyty lekarza pierwszego kontaktu, opiekę pielęgniarki, dostawy leków i pomoc przy rejestracji do specjalisty. Regulamin Serwisu Medycznego znajdziesz tutaj.

  Lokaty Toyota Banku

  Jedną z lepszych propozycji oszczędnościowych w Toyota Banku jest Depozyt Plus na 36 miesięcy z oprocentowaniem 2,75% (więcej o Depozycie Plus znajdziesz tutaj). Osoby, które wolą lokować środki na krótsze terminy, mogą skorzystać np. z Lokaty Kapitalnej na 6 miesięcy z oprocentowaniem 1,85% (czytaj więcej) lub z lokaty Plan Depozytowy zakładanej na 80 dni i oprocentowanej na 1,75% (więcej informacji o Planie Depozytowym znajdziesz tutaj).

  Komentarz redakcji

  Toyota Bank wyraźnie zachęca do transakcji bezgotówkowych, dlatego też zwolennicy płacenia gotówką mogą ponosić dodatkowe koszty związane z obsługą konta w tym banku. Warto mieć to na uwadze.

  Oferta promocyjna jest skierowana do osób, które najczęściej płacą kartą, dużo podróżują samochodem i – co ważne – posiadają niemałe oszczędności (ulokowane w Toyota Banku). Dla takich klientów promocja ta może być atrakcyjnym bonusem, nie tylko pod względem oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym (do 2%), ale i możliwości otrzymania do 50 zł miesięcznie przez 12 miesięcy (czyli 600 zł w ciągu roku) w ramach zwrotu za koszty zakupu paliwa.

  Krystian

  Autor tekstu o promocji