Wróć

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna rozpoczął swoją działalność w 1995. Został założony przez BOŚ Bank, który do dziś jest jedynym jego akcjonariuszem. Prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a od marca 1996 r. jest bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W listopadzie 1996 r. - jako pierwszy dom maklerski w Polsce - umożliwił klientom składanie zleceń i obsługę rachunków za pośrednictwem Internetu. W 2002 r. przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Elimar SA, co dało mu znaczący udział w obrocie kontraktami terminowymi, natomiast w roku 2009 uruchomił platformę „BossaFX” dedykowaną rynkowi Forex, wyprzedzając pod tym względem pozostałe biura maklerskie.

Podstawowym obszarem działalności DM BOŚ jest świadczenie usług dla inwestorów indywidualnych na rynku wtórnym papierów wartościowych i OTC – Forex. Biuro oferuje szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcje, prawa do akcji, obligacje skarbowe, instrumenty pochodne – opcje, kontrakty terminowe i kontrakty CFD na min. waluty, towary i indeksy giełdowe. Pośredniczy również w sprzedaży jednostek uczestnictwa kilku funduszy inwestycyjnych i zajmuje się zarządzaniem portfelem papierów wartościowych na zlecenie klienta.

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A. mogą korzystać z wielu dodatkowych produktów i funkcjonalności. Są wśród nich: IKE i IKZE, kredyt giełdowy, bezpłatna usługa doradztwa inwestycyjnego czy możliwość inwestowania na platformie BOSSAFX bez opłat i prowizji za realizację zleceń.

DM BOŚ S.A. posiada również jeden z najlepszych serwisów edukacyjnych dla inwestorów. Poza informacjami na temat rynku kapitałowego, inwestycji, strategii inwestycyjnych, analiz technicznych i fundamentalnych, klienci mogą skorzystać np. z przewodnika po rynku Forex, Funduszach Inwestycyjnych i kontach IKE oraz IKZE.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Opinie: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

(0)
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy