Wróć

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna rozpoczął swoją działalność w 1995. Został założony przez BOŚ Bank, który do dziś jest jedynym jego akcjonariuszem. Prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a od marca 1996 r. jest bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W listopadzie 1996 r. - jako pierwszy dom maklerski w Polsce - umożliwił klientom składanie zleceń i obsługę rachunków za pośrednictwem Internetu. W 2002 r. przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Elimar SA, co dało mu znaczący udział w obrocie kontraktami terminowymi, natomiast w roku 2009 uruchomił platformę „BossaFX” dedykowaną rynkowi Forex, wyprzedzając pod tym względem pozostałe biura maklerskie.

Produkty finansowe w Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska


Konta maklerskie w Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł


Konto jest prowadzone bezpłatnie w ramach pakietu Żółtego. W przypadku pozostałych 5 pakietów opłata nie jest naliczana pod warunkiem, że inwestor wygeneruje odpowiednio wysokie obroty na rachunku. Wymagane poziomy obrotów są różne w zależności od pakietu i zostały przedstawione w sekcji dostęp do notowań online.

Akcje z GPW
0,38%, min. 5 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
6 zł / 9,9 zł
Kontrakty terminowe na indeksy 6 zł / 9,9 zł

 • 6 zł w przypadku kontraktów na WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET
 • 9,90 zł (lub 8,50 zł pod warunkiem obrotu 10 szt / miesiąc)
Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 5 innych
Brak wymogu posiadania rachunku osobistego w BOŚ Banku, duży wybór ETF-ów (ponad 600), pierwsza wpłata na rachunek w wysokości min. 1000 zł.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.2

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Konto jest prowadzone bezpłatnie w ramach pakietu Żółtego. W przypadku pozostałych 5 pakietów opłata nie jest naliczana pod warunkiem, że inwestor wygeneruje odpowiednio wysokie obroty na rachunku. Wymagane poziomy obrotów są różne w zależności od pakietu i zostały przedstawione w sekcji dostęp do notowań online.

 • Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

  0 zł

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 1 zł (przelew o wartości do 500 zł)
  • 0 zł (powyżej 500 zł)

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych
  • 0 zł (dla portfela o wartości do 1 mln zł)
  • negocjowana opłata kwartalna, ale nie niższa niż 1,5-krotność opłaty pobieranej przez KDPW (dla portfela powyżej 1 mln zł)
 • Akcje

  0,38%, min. 5 zł

 • Fundusze ETF
  • 0,25%, min. 5 zł - stawka promocyjna, obowiązująca do 29.12.2023 r.
  • 0,38%, min. 5 zł - stawka standardowa
 • Obligacje

  0,19%, min. 5 zł

 • Kontrakty terminowe na indeksy
  • 9,90 zł (lub 8,50 zł pod warunkiem obrotu 10 szt. / miesiąc)
  • 6 zł w przypadku kontraktów na WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET
 • Kontrakty terminowe na waluty
  • 0,20 zł (w ramach promocji)
  • 0,99 zł (standardowo)
 • Kontrakty terminowe na akcje

  3 zł

 • Obrót opcjami

  2% wartości premii, nie mniej niż 1,50 zł i nie więcej niż 9,90 zł za jedną opcję

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)
  • 0,15%, min. 5 zł (akcje)
  • 6 zł (kontrakty na indeksy)

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 5 innych

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y, ADR-y, GDR-y

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0,02% w skali roku od wartości przechowywanych zagranicznych papierów wartościowych

  Opłata półroczna, wartość obliczana jako średnia arytmetyczna wartości zdeponowanych papierów na koniec każdego dnia okresu rozliczeniowego

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,29%, min. 4 EUR/14 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,29%, min. 4 GBP/14 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

  0,29%, min. 4 USD/14 PLN

 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta
  • 0 zł - pakiet Żółty
  • 0 zł - w przypadku obrotów powyżej 10 tys. zł / 10 szt. kontraktów / 50 szt. opcji (pakiet Zielony1) i obrotów powyżej 25 tys. zł / 20 szt. kontraktów / 75 szt. opcji (pakiet Zielony1+)
  • 19 zł (Zielony1) lub 49 zł (Zielony 1+) - w przypadku niespełnienia warunków bezpłatności

  Usługa dostępna w pakietach: Żółty, Zielony1 i Zielony1+

 • 5 najlepszych ofert
  • 0 zł - w przypadku obrotów powyżej 60 tys. zł / 50 szt. kontraktów / 100 szt. opcji (pakiet Zielony 5) i obrotów powyżej 85 tys. zł / 70 szt. kontraktów / 200 szt. opcji
  • 116 zł (pakiet Zielony5) lub 169 zł (pakiet Zielony5+) - w przypadku niespełnienia warunków bezpłatności

  Usługa dostępna w pakietach: Zielony5 i Zielony5+

 • Pełny zestaw ofert
  • 0 zł - w przypadku obrotów przekraczających 165 tys. zł / 120 szt. kontraktów / 500 szt. opcji
  • 329 zł - w przypadku niespełnienia warunków bezpłatności

  Usługa dostępna w pakiecie Zielony Max

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK

 • OTP (odroczony termin płatności)

  TAK

 • Kredyt maklerski

  TAK

 • Promocje/oferty specjalne

  Promocja dla członków SII (0,29% min. 5 zł prowizji od handlu akcjami, 7 zł w przypadku kontraktów terminowych na indeksy)

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  TAK

Zalety

 • duży wybór ETF-ów
 • atrakcyjne warunki handlu na rynkach zagranicznych
 • niskie prowizje w przypadku day tradingu na polskim rynku akcji
 • konto zakładane przez Internet
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%

Wady

 • wymagana pierwsza wpłata minimalna
 • przestarzały wygląd serwisu transakcyjnego
 • Atrakcyjność opłat
  3.8/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.8/ 5
 • Funkcjonalność
  4/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5

Podstawowym obszarem działalności DM BOŚ jest świadczenie usług dla inwestorów indywidualnych na rynku wtórnym papierów wartościowych i OTC – Forex. Biuro oferuje szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcje, prawa do akcji, obligacje skarbowe, instrumenty pochodne – opcje, kontrakty terminowe i kontrakty CFD na min. waluty, towary i indeksy giełdowe. Pośredniczy również w sprzedaży jednostek uczestnictwa kilku funduszy inwestycyjnych i zajmuje się zarządzaniem portfelem papierów wartościowych na zlecenie klienta.

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A. mogą korzystać z wielu dodatkowych produktów i funkcjonalności. Są wśród nich: IKE i IKZE, kredyt giełdowy, bezpłatna usługa doradztwa inwestycyjnego czy możliwość inwestowania na platformie BOSSAFX bez opłat i prowizji za realizację zleceń.

DM BOŚ S.A. posiada również jeden z najlepszych serwisów edukacyjnych dla inwestorów. Poza informacjami na temat rynku kapitałowego, inwestycji, strategii inwestycyjnych, analiz technicznych i fundamentalnych, klienci mogą skorzystać np. z przewodnika po rynku Forex, Funduszach Inwestycyjnych i kontach IKE oraz IKZE.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Opinie: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy