Millennium Dom Maklerski


Millennium Dom Maklerski

Marka Millennium Dom Maklerski pojawiła się na rynku w 2003 r. po zmianie nazwy handlowej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. na Bank Millennium S.A. Obecnie DM Millennium jest częścią grupy kapitałowej, w skład której wchodzą: Bank Millennium, Millennium Leasing oraz Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. DM Millennium jest członkiem Izby Domów Maklerskich i Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Prowadzi około 25 tys. rachunków inwestycyjnych i posiada kapitały własne na poziomie 45 mln zł. Jedynym właścicielem akcji spółki jest Bank Millennium.

Produkty finansowe w Millennium Dom Maklerski


Konta maklerskie w Millennium Dom Maklerski

Rachunek Inwestycyjny

Millennium Dom Maklerski
 • Konto
  12 zł / kwartał
 • Akcje z GPW
  0,38%, min. 4,9 zł

 • Kontrakty na indeksy z GPW
  9 zł

 • Rynki zagraniczne
  niedostępne

Wymóg posiadania rachunku osobistego w Millennium (nie dotyczy klientów, którzy założą rachunek maklerski w POK przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie).

Millennium Dom Maklerski bierze czynny udział w obsłudze pierwotnego i wtórnego obrotu papierami wartościowymi. Od stycznia 2009 r. świadczy usługę pośrednictwa w zakresie nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych. Ważnym obszarem aktywności biznesowej DM Millennium jest również doradztwo inwestycyjne.

Oferta Domu Maklerskiego Banku Millennium obejmuje prowadzenie rachunku inwestycyjnego (Standard, Premium, Profit i Prestige) oraz szerokie spektrum instrumentów finansowych. Są wśród niech akcje notowane na GPW i NewConnect, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, EFT-y, produkty strukturyzowane, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i rachunki IKZE. Ponadto Millennium Dom Maklerski - na mocy umów zawartych z emitentami oraz Giełdą Papierów Wartościowych - wykonuje zadania animatora emitenta i animatora rynku dla spółek notowanych na GPW.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Opinie: Millennium Dom Maklerski

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy