Wróć

Millennium Dom Maklerski

Millennium Dom Maklerski

Marka Millennium Dom Maklerski pojawiła się na rynku w 2003 r. po zmianie nazwy handlowej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. na Bank Millennium S.A. Obecnie DM Millennium jest częścią grupy kapitałowej, w skład której wchodzą: Bank Millennium, Millennium Leasing oraz Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. DM Millennium jest członkiem Izby Domów Maklerskich i Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Prowadzi około 25 tys. rachunków inwestycyjnych i posiada kapitały własne na poziomie 45 mln zł. Jedynym właścicielem akcji spółki jest Bank Millennium.

Produkty finansowe w Millennium Dom Maklerski


Konta maklerskie w Millennium Dom Maklerski

Rachunek Inwestycyjny

Millennium Dom Maklerski
Konto
12 zł / kwartał
Akcje z GPW
0,38%, min. 4,9 zł
Akcje 0,38%, min. 4,9 zł

w przypadku obrotów powyżej 50 tys. zł miesięcznie prowizje są niższe

Kontrakty na indeksy z GPW
9 zł
Kontrakty terminowe na indeksy 9 zł

dla miesięcznych obrotów powyżej 50 szt. prowizje są niższe

Rynki zagraniczne
niedostępne
Rynki zagraniczne niedostępne

W DM Millennium zlecenia na giełdach zagranicznych można składać po podpisaniu odrębnej umowy i wyłącznie telefonicznie

Wymóg posiadania rachunku osobistego w Millennium (nie dotyczy klientów, którzy założą rachunek maklerski w POK przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie).
 • Szczegóły oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla

  day tradera

 • Zakładanie konta przez Internet

  NIE (nawet w przypadku klientów Banku Millennium)

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  12 zł / kwartał

 • Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

  0 zł

 • Przelew internetowy do innego banku

  2 zł

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych

  0,0016% wartości rynkowej posiadanych akcji / 0,0010% wartości obligacji Skarbu Państwa

  Opłata nie jest pobierana, jeśli jej wysokość w danym kwartale jest niższa niż 5 zł.

 • Akcje

  0,38%, min. 4,90 zł (w przypadku obrotów powyżej 50 tys. zł miesięcznie prowizje są niższe)

 • Fundusze ETF

  0,38%, min. 4,90 zł

 • Obligacje

  0,2%, min. 4,90 zł

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  9 zł (dla miesięcznych obrotów powyżej 50 szt. prowizje są niższe)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  0,3 zł

 • Kontrakty terminowe na akcje

  6 zł

 • Obrót opcjami

  2,5% wartości transakcji, min. 2,1 zł, max. 9 zł od jednej opcji

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)
  • 0,2% min. 4,90 zł (rynek akcji)
  • 4 zł (kontrakty na obligacje)
  • 6 zł (kontrakty na indeksy)
  • 2,5%, min. 2,1 zł, max. 6 zł (opcje)

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  dostępne po zawarciu odrębnej umowy

 • Dostępne kategorie instrumentów

  dostępne po zawarciu odrębnej umowy

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  giełda dostępna po zawarciu odrębnej umowy

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  giełda dostępna po zawarciu odrębnej umowy

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

  giełda dostępna po zawarciu odrębnej umowy

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

 • 5 najlepszych ofert

  88,10 zł

  Opłaty można uniknąć, zapewniając obrót min. 90 tys. zł dla akcji / min. 170 tys. zł dla obligacji / min. 75 szt. kontraktów terminowych i opcji.

 • Pełny zestaw ofert

  174,05 zł

  Opłaty można uniknąć, zapewniając obrót min. 400 tys. zł dla akcji / min. 700 tys. zł dla obligacji / min. 180 szt. kontraktów terminowych i opcji.

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK

 • OTP (odroczony termin płatności)

  TAK

 • Promocje/oferty specjalne

  TAK, dla studentów (brak opłaty za prowadzenie rachunku, obniżone prowizje transakcyjne)

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  Tylko IKZE

Millennium Dom Maklerski bierze czynny udział w obsłudze pierwotnego i wtórnego obrotu papierami wartościowymi. Od stycznia 2009 r. świadczy usługę pośrednictwa w zakresie nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych. Ważnym obszarem aktywności biznesowej DM Millennium jest również doradztwo inwestycyjne.

Oferta Domu Maklerskiego Banku Millennium obejmuje prowadzenie rachunku inwestycyjnego (Standard, Premium, Profit i Prestige) oraz szerokie spektrum instrumentów finansowych. Są wśród niech akcje notowane na GPW i NewConnect, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, EFT-y, produkty strukturyzowane, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i rachunki IKZE. Ponadto Millennium Dom Maklerski - na mocy umów zawartych z emitentami oraz Giełdą Papierów Wartościowych - wykonuje zadania animatora emitenta i animatora rynku dla spółek notowanych na GPW.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Opinie: Millennium Dom Maklerski

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy