Indos faktoring - Recenzja, Opinie

Komentarze i opinie
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

 • INDOS S.A.
 • Limit faktoringowy
  do 5 mln zł
 • Wysokość zaliczki
  do 75% kwoty faktury
 • Waluta
  PLN, EUR, USD
 • Dodatkowe korzyści
  TAK

Wyróżnikiem oferty przygotowanej przez Indos są wysokie limity faktoringowe, finansowanie faktur w euro oraz dolarach oraz brak limitów dotyczących ilości i wartości faktur. Kolejnym atutem jest możliwość skorzystania z faktoringu zakupowego i cichego na przystępnych cenowo warunkach.
Przejdź do pełnej recenzji
Opracowane przez:
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

81 publikacji 146 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.

Ogólna ocena
(4)
Warunki finansowania
(4)
Dodatkowe korzyści / udogodnienia
(4)
Czas rozpatrywania wniosku
(3.9)

Zalety

 • bardzo wysokie limity faktoringowe
 • gwarancja podwyższenia limitu o 20% po 3-krotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości
 • finansowanie faktur w euro oraz dolarach

Wady

 • brak możliwości wydłużenie terminu spłaty
Szczegóły oferty

Przedsiębiorca poszukujący optymalnej oferty finansowania, zwraca zazwyczaj uwagę na wiele czynników. Wśród nich można wymienić podstawowe koszty, wysokość dostępnego limitu faktoringowego oraz szybki dostęp do środków. Jak w tym kontekście wypada oferta przygotowana przez Indos?

Spis treści

Czym jest INDOS SA?

Indos to pozabankowa firma faktoringowa, specjalizująca się w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Jako jedna z niewielu firm w Polsce udostępnia produkty z obszaru finansowania oraz zarządzania wierzytelnościami. W ofercie spółki znajdziemy różne rodzaje faktoringu, pożyczki krótkoterminowe, windykację należności oraz zakup wierzytelności. Misją firmy jest indywidualne podejście do każdego klienta i udostępnienie mu rozwiązań "szytych na miarę".

Podstawowe parametry

Oto najważniejsze parametry oferty:

Limit faktoringowy
do 5 mln zł
Wysokość zaliczki
do 75% kwoty faktury
Waluta
PLN, EUR, USD
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • brak opłat za niewykorzystany limit
 • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz liczby płatników
 • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu
Informacje ogólne
Kto może skorzystać
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym również firmy działające krócej niż rok
 • faktor akceptuje wszystkie branże, niezależnie od wielkości obrotów, również z zadłużeniem w ZUS i US
Dodatkowe warunki

wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego oraz ustanowienie zabezpieczenia majątkowego (np. zastawu na środkach trwałych)

Parametry
Limit faktoringowy

minimum 30 tys., maksymalnie 5 mln zł

Wysokość zaliczki

do 75% kwoty faktury

Minimalna wartość faktury

brak limitów dotyczących wartości faktury

Koszt faktoringu
 • wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i wynosi od 0,076% dziennie wartości brutto faktury
 • prowizja przygotowawcza od 0% do 3% przyznanego limitu finansowania
 • odsetki faktoringowe rozliczane są proporcjonalnie za ilość dni finansowania (od dnia obciążenia rachunku bankowego INDOS SA do dnia uzyskania środków od płatnika)
Waluty

PLN, EUR, USD

Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

do 90 dni

Decyzja faktoringowa

w ciągu kilku godzin po wysłaniu wniosku

Deklarowany czas wypłaty środków
 • standardowo - w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Indos faktury
 • na życzenie klienta - w ciągu 1 godziny za pośrednictwem przelewu Sorbnet
Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
 • brak opłat za niewykorzystany limit
 • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz liczby płatników
 • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu

Wysokość prowizji pobieranej przez faktora jest uzależniona od rodzaju faktoringu, kwoty faktury i okresu finansowania. W faktoringu jawnym jest to od 0,06% dziennie wartości brutto faktury, w faktoringu cichym – od 0,076%, natomiast w zakupowym – od 0,08%. Odsetki faktoringowe rozliczane są proporcjonalnie za ilość dni finansowania (od dnia obciążenia rachunku bankowego INDOS SA do dnia uzyskania środków od kontrahenta). Opłata pobierana jest z dołu, po dokonaniu wpłaty przez płatnika faktoringowego.

Dodatkowo klientów obowiązuje jednorazowa opłata przygotowawcza w wysokości od 0% do 3% przyznanego limitu. W faktoringu zakupowym prowizja jest pobierana po 3 miesiącach okresu próbnego, w momencie gdy klient zdecyduje się na kontynuowanie współpracy.

Warunki finansowania

Warunki finansowania w Indos przedstawiają się następująco:

Rodzaje faktoringu

Indos udostępnia faktoring jawny z regresem (oparty na cesji wierzytelności), faktoring odwrotny (zakupowy) oraz faktoring cichy. Ten ostatni wiąże się z większym ryzykiem dla firmy faktoringowej, dlatego w trosce o własne bezpieczeństwo Indos narzuca klientom dodatkowe zabezpieczenia. Do realizacji transakcji wymagane jest ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku bankowego oraz zabezpieczenie majątkowe (np. zastaw na środkach trwałych, nieruchomościach, weksel in blanco, zastaw rejestrowy).

Indos – limit faktoringowy

Przyznany przez Indos limit zależy od formy finansowania oraz wiarygodności finansowej klienta i wynosi:

 • w faktoringu jawnym – od 20 tys. zł do 7 mln zł,
 • w faktoringu cichym – od 30 tys. do 5 mln zł,
 • w faktoringu zakupowym – od 50 tys. zł do 7 mln.

W przypadku faktoringu jawnego i zakupowego Indos gwarantuje podwyższenie limitu o 20% po trzykrotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości.

Faktor nie narzuca też sublimitów (czyli maksymalnej kwoty przyznanej na finansowanie faktur jednego kontrahenta) ani nie pobiera opłat za podwyższenie limitu.

Jakie faktury można zgłosić do finansowania?

Indos finansuje faktury wystawione w złotych polskich, euro i dolarach, a w faktoringu zakupowym – faktury zaliczkowe i pro forma. Co istotne, w ramach faktoringu odwrotnego akceptuje faktury w terminie ich płatności, ale także przed i po terminie.

W ramach limitu faktor umożliwia sfinansowanie pojedynczej faktury (a nawet jej części), przy czym mogą być to faktury od jednego lub wielu klientów.

Dodatkowe korzyści i udogodnienia

Przyjrzyjmy się teraz, z jakich dodatkowych udogodnień mogą skorzystać klienci Indos.

Pozostałe usługi faktoringowe

Indos oprócz finansowania faktur udostępnia również pakiet bezpłatnych usług, który obejmuje:

 • sprawdzenie wiarygodności finansowej kontrahentów,
 • monitoring płatności,
 • księgowanie i rozliczanie należności objętych faktoringiem,
 • raporty o stanie rozliczeń pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w faktoringu.

Czas rozpatrywania wniosków

W Indos weryfikacja klientów odbywa się na podstawie dokumentów finansowych przesłanych przez wnioskodawców. Są to:

 • w przypadku spółek – bilans i RZIS za ostatnie 2 lata,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – KPiR za bieżący rok lub PIT za ostatnie 2 lata,
 • zaświadczenia z ZUS i US o stanie zobowiązań,
 • umowa (kontrakt) dotyczącą powstałej wierzytelności lub inne dokumenty będące podstawą do wystawienia faktur,
 • lista płatników, którzy mieliby być objęci faktoringiem wraz z dokumentami dotyczącymi transakcji (umowy, faktury, zamówienia, WZ).
 • propozycja zabezpieczenia transakcji (dla firm wnioskujących o faktoring cichy).

Czas rozpatrzenia wniosku może być różny dla poszczególnych przedsiębiorstw, zwykle zajmuje jednak kilka dni roboczych. Natomiast wypłata środków następuje w ciągu 24 godzin od wysłania faktury. Warto jednak dodać, że na życzenie klienta faktor może przesłać środki za pomocą przelewów Sorbnet, a wówczas cała operacja zajmuje maksymalnie godzinę.

Kto może skorzystać z faktoringu w Indos?

Z oferty Indos może skorzystać każda firma, niezależnie od formy prawnej, branży i wielkości obrotów, również z zadłużeniem w ZUS i US. Fakt istnienia takiej zaległości nie jest przeszkodą w uzyskaniu finansowania, jednak o istnieniu i wysokości zadłużenia należy poinformować faktora. Przedsiębiorstwa, które wnioskują o faktoring cichy i zakupowy, muszą działać dłużej niż 12 miesięcy. Faktoring jawny jest udzielany firmom od pierwszego dnia działalności.

Jak skorzystać z faktoringu w Indos?

Aby uzyskać środki z faktury, klient powinien wykonać następujące czynności:

 1. Wypełnić wniosek na stronie faktora, podając następujące dane: NIP firmy, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Zaznaczyć za pomocą suwaka limit finansowania.
 3. Opcjonalnie określić liczbę płatników faktoringowych oraz wpisać NIP zgłoszonych kontrahentów.
 4. Po otrzymaniu informacji o szacunkowych kosztach faktoringu oraz wysokości limitu poczekać na rozmowę z Doradcą Klienta.
 5. Podpisać z Indos umowę. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony z 90-dniowym terminem wypowiedzenia.
Recenzja
4/ 5

Wyróżnikiem oferty przygotowanej przez Indos są wysokie limity faktoringowe, finansowanie faktur w euro oraz dolarach oraz brak limitów dotyczących ilości i wartości faktur. Kolejnym atutem jest możliwość skorzystania z faktoringu zakupowego i cichego na przystępnych cenowo warunkach.

Zalety

 • bardzo wysokie limity faktoringowe
 • gwarancja podwyższenia limitu o 20% po 3-krotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości
 • finansowanie faktur w euro oraz dolarach

Wady

 • brak możliwości wydłużenie terminu spłaty

Pora na kompleksową ocenę oferty.

Ogólna ocena
(4)
Warunki finansowania
(4)

Moim zdaniem mocną stroną oferty jest brak wykluczeń branżowych, wysokie limity faktoringowe (z możliwością podwyższenia o 20% po spełnieniu określonych warunków) oraz przejrzysty sposób pobierania opłat. Indos nie stosuje stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej i nalicza prowizję wyłącznie za liczbę dni finansowania. Opłata jest obliczana indywidualnie dla każdej transakcji wykupu i pobierana w momencie rozliczenia wierzytelności.

Indos nie narzuca również określonych limitów dotyczących ilości i wartości faktur oraz płatników. To klient decyduje, kiedy i w jakiej kwocie przekaże wierzytelność do finansowania. Co więcej, może sfinansować faktury zarówno w euro, jak i dolarach, co na rynku faktoringowym jest dość rzadkim zjawiskiem.

Jednak według mnie najciekawszym elementem oferty jest faktoring cichy. Ta forma finansowania jest obecnie niszową usługą, udostępnioną przez zaledwie kilku faktorów, z reguły znacznie droższą niż faktoring jawny. Także Indos stosuje wyższe stawki, jednak są one niewiele wyższe od prowizji, którą pobiera w faktoringu otwartym. Ponadto klient ma możliwość negocjacji prawie wszystkich warunków umowy, takich jak wysokości prowizji, opłaty przygotowawczej i limitu finansowania, a także liczby dni karencji i regresu.

Niestety, oferta Indosu ma dość poważny mankament, a jest nim brak okresu tolerowanego opóźnienia. Tego typu rozwiązanie jest powszechnie stosowane w faktoringu jawnym i sprowadza się do wydłużenia terminu spłaty w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z uregulowaniem należności. Dzięki temu klient ma dodatkowy czas na wyegzekwowanie długu przy znacznym wsparciu faktora i nie musi od razu zwracać kwoty uzyskanej w ramach finansowania. Indos nie udostępnia takiej możliwości, nie wyjaśnia również, jaką procedurę stosuje w momencie przekroczenia terminu płatności. Najprawdopodobniej klient może wówczas skorzystać z odrębnej usługi, jaką jest windykacja należności.

Dodatkowe korzyści / udogodnienia
(4)

Warto pamiętać, że faktoring jest instrumentem finansowym obejmującym kilka usług. Są nimi: weryfikacja kontrahentów, monitoring płatności oraz działania windykacyjne prowadzone w imieniu klienta. Jak już wspominałam, w Indos windykacja należności nie jest częścią umowy faktoringowej i stanowi osobny produkt, niemniej klienci mogą skorzystać z dwóch dodatkowych udogodnień: sprawdzenia wiarygodności finansowej płatników i zarządzania wierzytelnościami. W ramach tej ostatniej usługi faktor podejmuje następujące działania: prowadzi rozliczenia poszczególnych transakcji i monitoruje należności pod kątem opóźnień w płatnościach. Przygotowuje również raport o stanie rozliczeń z kontrahentami, dzięki którym klient może z pełną świadomością podejmować decyzje w zakresie dalszej współpracy ze swoimi odbiorcami.

Czas rozpatrywania wniosku
(3.9)

Indos nie oferuje faktoringu online, tak więc procedura ubiega się o środki ma charakter standardowy i jest związana z dokładną analizą zdolności kredytowej klienta w oparciu o dostarczone dokumenty finansowe. W efekcie czas rozpatrywania wniosków trwa znacznie dłużej niż u konkurencji i zajmuje kilka dni roboczych. Jednak o ile pogłębiona weryfikacja potencjalnych klientów jest zrozumiała w przypadku faktoringu cichego i zakupowego ze względu na wyższy poziom ryzyka, o tyle w faktoringu jawnym wprowadzenie procedury uproszczonej (wiążącej się z koniecznością spełnienia niewielu formalności), byłoby znacznym udogodnieniem dla klientów.

Indos – czy warto skorzystać z oferty?

W mojej opinii współpraca z Indos może być atrakcyjna przede wszystkich dla większych firm w dobrej kondycji finansowej i z niezagrożonym portfelem dłużników. Dla tego typu klientów niewątpliwym atutem oferty będą wysokie maksymalne limity faktoringowe, możliwość skorzystania z faktoringu cichego czy wsparcie faktora w zarządzaniu wierzytelnościami.

Natomiast mniejsze firmy, przede wszystkim start-upy, powinny dobrze przemyśleć swoją decyzję przed podpisaniem umowy z faktorem. Przypomnijmy w tym miejscu, iż Indos narzuca minimalną wartość limitu (w zależności od rodzaju faktoringu jest od 20 do 50 tys. zł), a na dodatek wylicza prowizję przygotowawczą od jego wartości – mniejsze firmy powinny więc oszacować, czy będą w stanie w pełni wykorzystać tak wysokie kwoty.

Jak już wcześniej wspominałam, Indos nie udostępnia okresu tolerowanego opóźnienia, nie wyjaśnia również, jaki tryb postępowania obowiązuje w przypadku braku zapłaty ze strony kontrahenta. Warto o tym pamiętać i przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizować zapisy dotyczące przekroczenia terminu płatności.