Oferta została wycofana. Sprawdź inne produkty od: Credit Agricole.

2,53% na 12-miesięcznej Mobilnej Lokacie Dynamicznej w Credit Agricole - Recenzja

Komentarze i opinie(1)
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

Opracowane przez:
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych

145 publikacji 4493 komentarze

Na Moneteo.com zajmuje się tematami oszczędnościowymi i walutowymi, skupiając się na kontach oszczędnościowych i walutowych oraz lokatach terminowych. Obserwuje rynek, dbając przy tym o aktualność danych. Do jej zawodowych zadań należy także kontakt z Czytelnikami.

Szczegóły oferty

Przedstawiamy propozycję dla tych, którzy nie potrafią precyzyjnie określić okresu oszczędzania. Dzięki Mobilnej Lokacie Dynamicznej w Credit Agricole będziesz mógł skorzystać z pieniędzy wtedy, gdy będą Ci potrzebne i to bez utraty odsetek. Maksymalny czas lokaty to 12 miesięcy, a jej średnie oprocentowanie w tym okresie to 2,53%. Możesz ją założyć już od 1000 zł.

Spis treści

Mobilna Lokata Dynamiczna dostępna jest w aplikacji mobilnej banku Credit Agricole i charakteryzuje się oprocentowaniem progresywnym. Co to znaczy? Im dłużej utrzymujesz depozyt, tym wyższe jest jego oprocentowanie. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą, by pieniądze leżały „bezczynnie” na koncie osobistym, a z drugiej strony nie potrafią sprecyzować, na jak długo chcą lub mogą je ulokować.

Dłuższy okres oszczędzania = wyższy zysk

Istotą oprocentowania progresywnego jest jego zmienność. W praktyce oznacza to, że wraz z upływem kolejnych miesięcy oferowane odsetki stają się coraz wyższe. Na początek (pierwszy miesiąc) wyniosą one 2,03% w skali roku, a po siedmiu miesiącach 2,33%. Natomiast gdy utrzymasz Mobilną Lokatę Dynamiczną przez 12 miesięcy, Twoje środku „wypracują” 2,53% zysku.

Bardzo istotne, że lokatę możesz zerwać wcześniej, a i tak otrzymasz należne Ci za okres jej utrzymania odsetki. W przypadku Mobilnej Lokaty Dynamicznej obowiązuje zasada, że odsetki naliczane są w momencie wypłaty środków za rzeczywistą liczbę dni trwania depozytu według stopy procentowej, obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Minimalna kwota lokaty to 1000 zł. Credit Agricole nie stawia górnych ograniczeń co do sumy wpłacanych pieniędzy, jak i liczby depozytów otwartych przez jednego klienta.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od czasu trwania lokaty. Zależność tę pokazuje poniższa tabela:

Oprocentowanie zmienne Mobilnej Lokaty Dynamicznej

Czas trwania lokaty

Aktualne oprocentowanie

1 miesiąc

2,03%

2 miesiące

2,03%

3 miesiące

2,08%

4 miesiące

2,08%

5 miesięcy

2,08%

6 miesięcy

2,33%

7 miesięcy

2,33%

8 miesięcy

2,38%

9 miesięcy

2,38%

10 miesięcy

2,38%

11 miesięcy

2,43%

12 miesięcy

2,53%

Ile zyskasz?

Sposób obliczania zysku na lokacie progresywnej może wydać się niektórym nieco skomplikowany. Dlatego najlepiej, jeśli wytłumaczymy go na konkretnym przykładzie.

Przyjmijmy, że założyłeś Mobilną Lokatę Dynamiczną 1 lutego i 10 lipca okazuje się, że zdeponowane pieniądze są Ci potrzebne. W tej sytuacji otrzymasz odsetki za liczbę dni, jakie minęły od 1 lutego do 10 lipca. Było ich 160 (28 w lutym, 31 w marcu, 30 w kwietniu, 31 w maju, 30 w czerwcu i 10 w lipcu). Za ten czas zostanie Ci naliczone oprocentowanie wg skali 2,08%, bo takie oprocentowanie obowiązuje w 5. miesiącu, a właśnie tyle pełnych miesięcy upłynęło od chwili założenia przez Ciebie lokaty.

Ile dokładnie odsetek otrzymasz, możesz obliczyć, korzystając z poniższego wzoru:

Pamiętaj, że od tak obliczonego zysku musisz jeszcze odjąć 19% podatku „Belki”, który bank pobierze automatycznie, zanim przekaże Ci pieniądze.

Przygotowaliśmy tabelę pokazującą zysk, czyli kwotę, jaką otrzymasz już po potrąceniu podatku „Belki” dla różnych wysokości lokaty przy utrzymaniu depozytu przez określoną liczbę miesięcy.

Zysk* z Mobilnej Lokaty Dynamicznej
Kwota lokaty 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy
1 000 zł 1 zł 4 zł 9 zł 14 zł 20 zł
5 000 zł 7 zł 21 zł 47 zł 72 zł 102 zł
10 000 zł 14 zł 42 zł 94 zł 145 zł 205 zł
50 000 zł 69 zł 211 zł 472 zł 723 zł 1 025 zł
100 000 zł 137 zł 421 zł 944 zł 1 446 zł 2 049 zł
200 000 zł 274 zł 842 zł 1 887 zł 2 892 zł 4 099 zł
300 000 zł 411 zł 1 264 zł 2 831 zł 4 338 zł 6 148 zł
400 000 zł 548 zł 1 685 zł 3 775 zł 5 783 zł 8 197 zł
500 000 zł 685 zł 2 106 zł 4 718 zł 7 229 zł 10 247 zł
* kwota po uwzględnieniu podatku Belki

Lokata plus konto osobiste

Mobilną Lokatę Dynamiczną możesz założyć w bankowości mobilnej z dowolnego miejsca. Wynika z tego, że musisz być klientem banku i posiadać w nim konto osobiste. Naszym zdaniem, najprostszym rozwiązaniem jest wybór uniwersalnego Konta dla Ciebie.

Prowadzenie tego rachunku, korzystanie z wydanej do niego karty wielowalutowej oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce są darmowe pod warunkiem zapewnienia w danym miesiącu wpływu na konto w wysokości min. 1000 zł oraz wykonania min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub Blikiem. Gdybyś nie spełnił tego warunku, bank pobierze 7 zł opłaty za konto, 9 zł za kartę i 6 zł za każdą wypłatę z bankomatu poza placówką Credit Agricole. W sumie minimum 22 zł. Drogo!

Przydatne informacje

Możliwość wycofania środków przed upływem roku bez utraty odsetek to niejedyne korzyści związane z opisywaną lokatą. Credit Agricole pozwala, by każdy posiadacz konta osobistego założył ich tyle, ile zechce. Pamiętaj jednak, że ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym chroni środki złożone w danym banku przez jednego klienta tylko do kwoty 100000 euro. Na nadwyżkę będziesz musiał poczekać dłużej, a może nawet nigdy nie odzyskasz jej w całości.

Bank przygotował ciekawe narzędzie - CA NAVIGATOR. Program ten nie tylko obliczy, ile zyskasz na lokacie, ale sprawdzi też, czy to najodpowiedniejszy dla Ciebie produkt, czy to dzięki niemu w największym stopniu zrealizujesz swoje potrzeby.

Co się stanie po zakończeniu lokaty?

Na ogół bank nie daje klientowi możliwości wyboru, co ma się stać z lokatą po jej zakończeniu. Z „automatu” złożone na niej środki, wraz z naliczonymi odsetkami, wracają na wskazane przez klienta konto lub depozyt odnawia się na „standardowych” warunkach wynikających z aktualnej tabeli oprocentowania dla danej lokaty.

W przypadku Mobilnej Lokaty Dynamicznej jest nieco inaczej. Masz do wyboru 3 opcje. Na jedną z nich musisz się zdecydować już podczas zakładania depozytu. Oto one:

  • kapitał i naliczone odsetki zostaną przekazane na konto osobiste;
  • naliczone odsetki zostaną przelane na konto osobiste, a kapitał posłuży do założenia nowej lokaty dynamicznej na warunkach obowiązujących w chwili jej uruchomienia;
  • z kapitału, jak i odsetek zostanie założona nowa lokata dynamiczna na warunkach obowiązujących w chwili jej uruchomienia.

Dyspozycję dotyczącą sposobu zadysponowania lokatą dynamiczną po okresie umownym można zmienić bezpłatnie najpóźniej 1 dzień przed upływem jej terminu.

Warto, czy nie warto?

Zakładając, że utrzymasz Mobilną Lokatę Dynamiczną przez pełne 12 miesięcy, Twoje środki wypracują 2,53% „premii”. To niezły wynik w obecnej sytuacji na rynku oszczędności.

Po stronie atutów Mobilnej Lokaty Dynamicznej trzeba wymienić jej „elastyczność”. Nieważne jak długo utrzymasz depozyt, zawsze otrzymasz jakieś odsetki. Im dłużej, tym lepiej, tym Twój zysk będzie wyższy.

Na koniec warto wspomnieć o sytuacji, w której w trakcie oszczędzania stopy procentowe zostałyby zmienione. Jeśli powędrowałyby one w górę, Ty zyskałbyś na Mobilnej Lokacie Dynamicznej odpowiednio więcej np. nie 2,53% w skali 12 miesięcy, ale powiedzmy 3%. W porównaniu do lokat o stałym oprocentowaniu – to niewątpliwa korzyść. Ale w bardzo mało prawdopodobnym scenariuszu obniżki stóp, byłbyś “do tyłu” w stosunku do tradycyjnych lokat i zamiast zyskać np. 2,53% Twój ostateczny zarobek wyniósłby, przykładowo, 0,2%.

Przydatne dokumenty