Wróć

BIK - co to jest? Jak pobrać darmowy raport?

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com

28 komentarzy
BIK - co to jest? Jak pobrać darmowy raport?
Spis treści
Pokaż więcej

Po lekturze tego tekstu z pewnością nie będziesz się już bał znalezienia się w rejestrach BIK-u. Dowiesz się bowiem:

 • co znajduje się w rejestrach BIK;
 • o możliwości pobrania raportu na swój temat z portalu BIK, a także o swojej firmie i jej kontrahentach;
 • jak poprawić swoją ocenę punktową i tym samym zwiększyć szanse na otrzymanie finansowania;
 • po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK.

Zacznijmy jednak od zupełnie podstawowej rzeczy, czyli rozróżnienia dwóch różnych instytucji, których nazwy brzmią bardzo podobnie, a które tworzą grupę BIK działającą na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, gromadzi informacje o osobach korzystających z produktów kredytowych, natomiast BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, zbiera dane na temat dłużników, czyli osób zalegających ze spłatą zobowiązań.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej SA zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Informacje przekazywane do BIK dotyczą historii kredytowej osób indywidualnych, rolników oraz innych podmiotów, w tym przedsiębiorców. Każdy korzystający z produktów kredytowych może pobrać raport BIK na swój temat.

Kilka słów o BIG-u

Zanim przejdziemy do dalszych zagadnień związanych z BIK-iem, zatrzymajmy się na moment przy skrócie BIG, czyli Biurze Informacji Gospodarczej, by pokazać ewidentną różnicę między tymi podmiotami.

W Polsce działa 5 BIG-ów prowadzących rejestry osób i podmiotów zalegających z ratami pożyczkowymi lub nieregulujących swoich zobowiązań. Są to: Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG). Warto wiedzieć, że istnieje też Europejski Rejestr Informacji Finansowej. Do wszystkich z nich, choć w różnym zakresie, trafiają informacje o należnościach, które nie zostały zapłacone w terminie.

Do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wpis jest wprowadzany, gdy od terminu zapłaty rachunku, którego wysokość przekracza 200 zł (w przypadku przedsiębiorców – 500 zł), minęło 30 dni. Dodatkowy warunek to 30 dni karencji od chwili powiadomienia dłużnika o zamiarze wpisania jego danych do BIG.

Osoby indywidualne mogą trafić do Rejestru Dłużników (tzw. czarna lista dłużników), zalegając z opłatami dla dostawców wszelakich usług (gazu, prądu, operatorów telefonii komórkowej, telewizji satelitarnej itp.), zaś firmy, gdy nie regulują terminowo należności wobec swoich kontrahentów.

Biuro Informacji Kredytowej, czyli zbiór informacji o kredytobiorcach

Wróćmy do BIK, czyli bazy, do której wpisywane są informacje o wszelkich produktach kredytowych, z których korzysta dana osoba/firma, przede wszystkim o kredytach i pożyczkach, ale i limitach kredytowych w koncie, kartach kredytowych, a nawet zakupach na raty. Rejestr BIK jest to więc zbiór danych o osobach/firmach, które z różnych przyczyn korzystają z pożyczonych pieniędzy. Raport BIK zawiera informacje wykorzystywane przez kredytodawców do szacowania ryzyka kredytowego, jest też elementem oceny zdolności kredytowej klienta.

W znalezieniu się w rejestrach BIK nie ma nic złego, wręcz przeciwnie. Długa i pozytywna historia kredytowa zapisana w BIK-u może być dużym atutem w chwili, gdy będziesz chciał zaciągnąć kredyt. Widząc, że w przeszłości rozsądnie gospodarowałeś swoimi finansami, terminowo regulowałeś swoje zobowiązania, bank zakwalifikuje Cię do grupy obniżonego ryzyka i zaoferuje Ci korzystniejsze warunki kredytu. Ma to olbrzymie znaczenie przy kredytach hipotecznych zaciąganych na kwoty liczone w setkach tysięcy złotych. W ich przypadku 0,1 p.p. różnicy w wysokości prowizji czy oprocentowania przekłada się na znaczne oszczędności dla kredytobiorcy.

W gorszej sytuacji są osoby, które nie mają historii kredytowej i Biuro Informacji Kredytowej nie może przygotować ich oceny punktowej. Tacy klienci są dla banków i innych instytucji finansowych „białą kartą”, nie sposób przewidzieć, jak będą się wywiązywali ze spłaty zobowiązań, więc analityk kredytowy z ostrożności zarekomenduje zakwalifikowanie takiego pożyczkobiorcy do grupy podwyższonego ryzyka.

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Takie pytanie stawia wiele osób, choć nie jest ono nazbyt ścisłe. Wysokość swojego zadłużenia powinieneś sprawdzić w instytucji finansowej (banku, SKOK-u, firmie pożyczkowej), w której zaciągnąłeś zobowiązanie. Natomiast raport BIK powie Ci, jak jest oceniana Twoja wiarygodność kredytowa, jaką ocenę punktową uzyskałeś.

Zamiast więc pytać: jak sprawdzić zadłużenie w BIK?, powinieneś postawić sobie znacznie ważniejsze pytanie: Jaki jest mój scoring BIK, jaka jest moja ocena punktowa? Pojęcia te występują w raporcie BIK, a ich omówienie znajdziesz poniżej.

Jak uzyskać darmowy raport BIK?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba może poprosić raz na 6 miesięcy o bezpłatną wersję informacji zapisanych na jej temat w rejestrach BIK. Przed laty taki dokument nosił nazwę „informacja ustawowa”, obecnie poprawna jego nazwa brzmi „kopia danych”.

Warunkiem jej otrzymania jest złożenie stosownego wniosku na jeden z trzech sposobów:

 • ze swojego konta na stronie www.bik.pl (konieczna jest wcześniejsza rejestracja);
 • w formie papierowego podania wysłanego na adres Biura;
 • w formie papierowego podania złożonego w Centrum Obsługi Klienta BIK przy ul. Postępu w Warszawie.

Infolinia BIK może Ci udzielić odpowiedzi na temat funkcjonowania BIK i jego oferty, ale nie możesz na niej złożyć wniosku o darmowy raport BIK.

Czas oczekiwania na zamówiony dokument może wynieść nawet 30 dni. Znajdują się w nim tylko podstawowe informacje dotyczące historii kredytowej wnioskodawcy, np. czy jakaś instytucja ma zastrzeżenia do spłacania przez niego zobowiązań, ale bez podania jej nazwy.

Mimo ograniczonego zakresu informacji i konieczności długiego oczekiwania na dokument warto pobrać darmowy raport BIK, by sprawdzić, czy dane są poprawne, czy przez przypadek w zestawieniu nie figuruje kredyt, którego nie zaciągałeś.

Ile kosztuje i co zawiera raport BIK?

Pełny zestaw wiadomości znajduje się w raportach płatnych. Pojedynczy raport BIK kosztuje 49 zł, a pakiet 6 szt. (wraz z dodatkowymi usługami: alerty BIK, wskaźnik BIK) ważny przez 12 miesięcy – 129 zł. Można też zamówić 1 raport z alertami BIK na 12 miesięcy. Taki zestaw usług kosztuje 85 zł.

Raport BIK można zamówić na stronie internetowej . Zawiera informacje z rejestrów Biura Informacji Kredytowej oraz z bazy BIG InfoMonitor, co pozwala prześledzić historię spłaty poszczególnych pożyczek oraz szczegóły innych zobowiązań (np. rachunków za prąd, gaz, telefon itp.). Podział danych na kilka sekcji pozwala na szybką ocenę swojej sytuacji:

 • wskaźnik BIK pokazuje, czy masz aktualnie jakieś problemy z regulowaniem należności;
Raport BIK, wskaźnik BIK
 • ocena punktowa, czyli scoring wskazuje, czy należysz do klientów godnych zaufania czy może raczej do takich, do których należy podchodzić z ostrożnością. Raport zawiera też informację o czynnikach, jakie wpłynęły na Twoją ocenę i co możesz zrobić, by ją poprawić. Obszernie omawiamy ten temat poniżej;

Raport BIK, ocena punktowa, scoring
 • podsumowanie spłacanych kredytów – tabelaryczne ujęcie informacji o spłacanych kredytach pozwalające na błyskawiczną ocenę sytuacji;
Raport BIK, podsumowanie spłacanych kredytów

kolor zielony - wszystko spłacane w terminie

kolor żółty - wystąpiły opóźnienia

kolor czerwony – kredyt nie jest spłacany

 • postęp w spłacie kredytu;
Raport BIK, postęp spłaty kredytu
 • szczegółowa historia spłaty.

Raport BIK, szczegółowa historia spłaty

Scoring, czyli ocena punktowa

Zaciągając kredyt, terminowo spłacając kartę kredytową, korzystając z limitu zadłużenia w koncie lub kupując coś na raty, „pracujesz” na swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Im będzie ona bogatsza i na dodatek pozbawiona „plam” w postaci informacji o nierzetelnym regulowaniu zobowiązań, tym większe szanse, że otrzymasz atrakcyjniejsze warunki kredytu, będziesz bowiem postrzegany jako wiarygodny i rzetelny klient.

Gdy chcesz pożyczyć pieniądze, instytucja finansowa pyta Cię o dochody i wysokość zobowiązań kredytowych, kwotę płaconych co miesiąc rachunków, by określić Twoją zdolność kredytową i ocenić, czy będziesz w stanie spłacić nową pożyczkę. Niezależnie od tego ocenia też ryzyko, że raty nie będą regulowane w terminie. Pomocna jest w tym ocena punktowa, czyli tzw. scoring (ang. score - wynik) obliczana według skomplikowanego algorytmu w przedziale od 0 do 100 punktów.

Im Twoja ocena punktowa jest wyższa, tym mniejsze ryzyko kłopotów ze spłatą zobowiązania, mniej prawdopodobne jest poniesienie przez pożyczkodawcę kosztów związanych z odzyskiwaniem długu. W tej sytuacji kredytodawca bez długiego zastanawiania się podejmie pozytywną decyzję kredytową, chętnie pożyczy Ci pieniądze na atrakcyjnych warunkach.

Co wpływa na scoring?

Czynniki decydujące o ocenie punktowej można podzielić na 4 grupy:

 • terminowość – algorytm sprawdza, czy zdarzały Ci się opóźnienia w spłacie zobowiązań, ile one trwały i jakich kwot dotyczyły;
 • korzystanie – umiarkowane wykorzystywanie limitów kart kredytowych, okazyjne sięganie po kredyty konsumpcyjne wpływa pozytywnie na ocenę punktową;
 • wnioskowanie – to element, którego najbardziej boją się poszukujący najlepszej oferty kredytowej, bo wiele zapytań w krótkim czasie, zwłaszcza zakończonych decyzją odmowną, obniża wiarygodność klienta. Warto jednak wiedzieć, że wnioski o ten sam rodzaj produktu (np. kredyt gotówkowy) złożone w okresie 14 dni traktowane są jako jedno zapytanie i nie mają wpływu na scoring;
 • doświadczenie – w tym przypadku duże znaczenie ma wspominana już kilkakrotnie długa i bogata kartoteka korzystania z produktów kredytowych. Dlatego w interesie kredytobiorcy jest wyrażenie zgody na przetwarzanie historii spłaty kredytu także po zapłaceniu ostatniej raty.

Musisz wiedzieć, że ocena punktowa jest wartością zmienną, różnice w jej wysokości mogą być znaczące. Choćby dlatego, że bank wpisze do rejestru informację o opóźnieniu w spłacie pożyczki czy zadłużenia z karty kredytowej, z historii „wypadnie” zapis o spłaconym terminowo kredycie.

Jak widzisz, scoring nie zależy od tajemniczych parametrów, ale od czynników, na które masz wpływ. Pamiętając o nich, możesz znacząco podnieść/obniżyć swoją ocenę, a zarazem wiarygodność kredytową i tym samym otrzymać lepsze/gorsze warunki pożyczki.

Alerty BIK

To bardzo przydatna usługa chroniąca w sytuacji utraty dokumentu tożsamości lub kradzieży danych osobowych. Korzystając z alertów BIK otrzymujesz informację o każdej próbie zaciągnięcia kredytu na Twoje dane oraz w chwili, gdy jesteś sprawdzany w Rejestrze Dłużników BIG Info Monitor. Może to być sygnał, że ktoś próbuje na Twoje nazwisko skorzystać z "chwilówki" lub zawrzeć umowę u operatora telefonicznego, dostawcy telewizji czy innego usługodawcy.

Koszt aktywacji alertów BIK wynosi 36 zł rocznie. Możesz tego dokonać na tej stronie BIK .

Zastrzeżenie kredytowe

Częścią usługi Alerty BIK jest zastrzeżenie kredytowe. Do jego uruchomienia nie potrzebne jest składanie wniosków, wystarczy jedno kliknięcie, by w systemie znalazła się informacja, iż nie planujesz wziąć kredytu. Jest to sygnałem dla podmiotów weryfikujących swoich klientów w BIK, że na Twoje dane nie powinni udzielić żadnego zobowiązania.

Gdy będziesz chciał wziąć kredyt czy pożyczkę, wystarczy, że zalogujesz się do systemu BIK i wyłączysz zastrzeżenie.

Pakiet BIK Bezpieczna Rodzina

Jeśli zależy Ci na kompleksowej ochronie siebie i bliskich (np. dzieci wkraczających w dorosłość czy rodziców nie najlepiej radzących sobie z finansami), możesz skorzystać z Pakietu BIK Bezpieczna Rodzina. W jego skład wchodzą:

 • Alerty BIK dla Ciebie i 4 "podopiecznych" na 12 miesięcy, dzięki którym dostaniesz ostrzeżenie o zaległościach lub próbie wyłudzenia zobowiązania na dane osób objętych pakietem;
 • Raport BIK (1 we wspólnej puli).

Pakiet BIK Bezpieczna Rodzina kosztuje 128 zł i jest aktywny przez 12 miesięcy. Po tym okresie nie jest automatycznie przedłużany, kolejne opłaty nie są pobierane. To Ty musisz zdecydować, czy chcesz nadal korzystać z tak wszechstronnej ochrony.

Dodajmy, że w pakiecie w wersji Plus, kosztującym 198 zł, zawarte jest 6 pobrań płatnej wersji Raportu BIK.

Zastrzeganie dokumentów

Wszyscy klienci BIK mogą korzystać z bezpłatnego zastrzegania dokumentów. Pozwala to „wyłączyć” dowód osobisty z obiegu, uniemożliwia zaciągnięcie zobowiązania na Twoje dane.

Zastrzeżenia możesz dokonać z dowolnego miejsca na świecie, kiedy tylko zorientujesz się, że utraciłeś dokument, wystarczy jedno kliknięcie po zalogowaniu się na konto na stronie BIK.

Raport BIK Moja Firma

Z usług BIK-u mogą korzystać także przedsiębiorcy, m.in. po to, by spojrzeć na finanse swojej firmy oczami banków. Zamawiając Raport BIK Moja Firma:

 • sprawdzisz, czy nie zalegasz z płatnościami;
 • ocenisz jakie szanse na kredyt ma Twoja firma;
 • upewnisz się, że Twoja firma nie została wpisana do rejestru dłużników;
 • przekonasz się, czy ktoś nie wziął kredytu na Twoją firmę.

Wspomniany raport można przeglądać online lub pobrać go jako plik PDF, by przedstawić go kontrahentom/klientom i w ten sposób udowodnić, że Twoja firma jest wiarygodnym, godnym zaufania partnerem biznesowym. Przykładowy raport pokazuje m.in. ocenę stanu poszczególnych zobowiązań, postępy w ich spłacie i szczegółową historię regulowania należności.

Pobranie Raportu BIK Moja Firma uwarunkowane jest posiadaniem konta na portalu BIK. Jeśli już je posiadasz, wystarczy, że dopiszesz do niego swoją firmę. Możliwe jest pobranie pojedynczego raportu lub zamówienie pakietu z usługami dodatkowymi. Są wśród nich 3 raporty o innych firmach, alerty i wskaźniki BIK o Twojej firmie i 3 innych.

Raport BIK o Kontrahencie

Współpraca z BIK pozwala nie tylko dobrze zaprezentować siebie w oczach innych, ale i uniknąć kontaktów biznesowych z nierzetelnymi partnerami. Umożliwia to Raport BIK o Kontrahencie. Wystarczy podać numer NIP firmy, którą chce się sprawdzić, by otrzymać informacje, czy figuruje ona w rejestrze dłużników, poznać szczegóły jej zobowiązań płatniczych i zadłużenia. Raport ujawnia, czy ewentualne zadłużenie to jedna faktura na niewielką kwotę, czy może regularne unikanie płacenia zobowiązań.

Po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK?a

Do 2016 r. instytucje finansowe miały obowiązek aktualizowania danych w BIK raz na miesiąc. Po nowelizacji prawa bankowego częstotliwość przekazywania informacji do rejestru została zwiększona do 7 dni. Z kolei przepisy dotyczące Biura Informacji Kredytowej również dają tej instytucji 7 dni na wprowadzenie zmian.

Teoretycznie więc zapis o nowym zapytaniu o kredyt czy zaciągnięciu kolejnego zobowiązania powinien się pojawić w BIK najpóźniej po 14 dniach. W praktyce jest to zdecydowanie krótszy czas, gdyż banki, SKOK-i i BIK wymuszają na sobie szybkie działania, by dostępne dane były jak najbardziej aktualne. W rezultacie zapisy są aktualizowane nawet 2 razy w tygodniu.

O czym instytucje finansowe informują BIK?

Dodajmy, że zakres informacji przekazywanych do BIK-u nie dotyczy tylko podpisania nowej umowy o produkty kredytowe czy rozwiązania dotychczasowej, ale także zmian warunków spłaty kredytu (np. po renegocjowaniu warunków pożyczki z klientem), aktualnego poziomu zadłużenia (dotyczy to zarówno „typowych” kredytów, jak i zakupów ratalnych czy limitów kredytowych) czy innych okoliczności z nim związanych (np. czas opóźnienia w spłacie, kwota zaległości).

Instytucje, które nie wywiązują się rzetelnie z obowiązku przekazywania informacji, mogą zostać ukarane grzywną do 30 tys. zł.

Czas przechowywania historii kredytowej

Informacje o zaciągniętych zobowiązaniach są przechowywane od momentu złożenia wniosku o kredyt czy pożyczkę i pozostają w rejestrach BIK aż do chwili spłaty ostatniej raty, zaprzestania korzystania z karty kredytowej czy limitu w koncie.

Zasada ta nie dotyczy produktów, które zostały spłacone z opóźnieniem przekraczającym 60 dni. W ich przypadku dane są przechowywane w rejestrach BIK przez 5 lat i nie ma możliwości ich usunięcia. Takie są przepisy i nic na to nie poradzisz. Czyszczenie BIK nie polega na usuwaniu niewygodnych dla kredytobiorcy danych, ale na korekcie nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji.

Warto, byś wiedział, że możesz wyrazić zgodę, aby historia Twojego zobowiązania była widoczna także po uregulowaniu ostatniej raty, rozwiązaniu umowy o kartę kredytową czy limit w koncie. Przyda się to w chwili wnioskowania o kolejny produkt kredytowy. Jak wspominaliśmy, brak historii kredytowej działa na niekorzyść pożyczkobiorcy, kredytodawcy nieufnie podchodzą do klientów, o których nie mają żadnych informacji.

Działania „prewencyjne”

Jak widzisz, w zasobach BIK może się znajdować bardzo wiele danych, które będą miały istotny wpływ na warunki Twojego kredytu. Rozważając jego zaciągnięcie, zwłaszcza kredytu hipotecznego opiewającego na kilkaset tysięcy złotych, warto dokładnie sprawdzić poprawność informacji w rejestrach BIK. Po stwierdzeniu nieścisłości (np. brak informacji o spłaconym kredycie, zamkniętym limicie w koncie) powinieneś zwrócić się o ich usunięcie do kredytodawcy, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków i nie dokonał zmian.

Możliwe, że wszystkie należności regulujesz terminowo, ale Twój scoring nie będzie wysoki. Powodem może być krótka, zawierająca niewiele informacji historia kredytowa. W tej sytuacji, planując zaciągnięcie większego zobowiązania z wyprzedzeniem możesz pomyśleć o skorzystaniu z karty kredytowej (uważaj na wysokość limitu, który może ograniczyć Twoją zdolność kredytową), kupieniu czegoś na raty i wywiązywaniu się terminowo z płatności, by w ten sposób „zarobić” dodatkowe punkty.

Karty kredytowe nie tylko pomagają zbudować pozytywną historię kredytową i wysoki scoring BIK. Jeśli będziesz z nich umiarkowanie aktywnie korzystać możesz dodatkowo zyskać kilkaset złotych premii. Zobacz nasz ranking kart kredytowych i przekonaj się sam!

Zaznaczmy, że najistotniejszym czynnikiem przy tworzeniu oceny punktowej jest terminowość regulowania należności, dlatego Twoim priorytetem powinno być unikanie zaległości, które popsują Twój obraz w BIK.

Dobrze jest też unikać maksymalnego wykorzystywania dostępnych limitów (na karcie kredytowej, debetu), bo to może wzbudzić obawy analityka kredytowego, że kiedyś przeszarżujesz i będziesz miał kłopot z terminowym uregulowaniem zobowiązania. Umiarkowane korzystanie z pieniędzy banku pokaże Cię jako osobę rozsądną, potrafiącą zarządzać swoimi finansami.

Wcześniejsze zajrzenie do raportu BIK pozwoli uniknąć kłopotliwych sytuacji związanych z odmową udzielenia kredytu czy zaproponowania go na mało atrakcyjnych warunkach, dzięki czemu załatwienie formalności będzie szybsze i mniej stresujące.

Powtórzmy raz jeszcze, że jeśli wzorowo regulujesz swoje zobowiązania, to opłaca się wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji na ich temat także po ich spłacie, by liczba pozytywnych wpisów na Twój temat była jak najdłuższa. Pozytywna historia w BIK „pracuje” na Twoją korzyść.

Mając pewność, że informacje z BIK niczym Cię nie zaskoczą, spójrz na ranking kredytów gotówkowych i pomyśl nad najlepszą propozycją dla siebie.

Ranking kredytów gotówkowych

1 miejsce
Pożyczka gotówkowa PKO BP
Złóż wniosek
Miesięczna rata
1 013,76 zł
Kwota do spłaty
2 027,52 zł
Oprocentowanie
10,99%
Prowizja
0%
RRSO
11,57%
RRSO 11,57%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17 114,75 zł oprocentowanie zmienne 10,99% całkowity koszt kredytu 1 814,75 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 1 814,75 zł), 23 miesięczne raty równe po 712,83 zł i ostatnia rata: 719,66 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 013,76 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  2 027,52 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  10,99%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  11,57%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17 114,75 zł oprocentowanie zmienne 10,99% całkowity koszt kredytu 1 814,75 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 1 814,75 zł), 23 miesięczne raty równe po 712,83 zł i ostatnia rata: 719,66 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  od 2 do 24 miesięcy

 • Maksymalna kwota kredytu

  300 000 zł

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

 • Uwagi

  Oferta przeznaczona dla osób, które nie korzystały jeszcze z kredytu gotówkowego tego banku.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  23%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

2 miejsce
Złóż wniosek
Miesięczna rata
1 013,76 zł
Kwota do spłaty
2 027,52 zł
Oprocentowanie
10,99%
Prowizja
0%
RRSO
11,55%
RRSO 11,55%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) na podstawie przykładu reprezentatywnego kredytu gotówkowego na 24.08.2023 r. wynosi 11,55%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 48 370 zł, całkowita kwota do zapłaty 70 124, 61 zł, oprocentowanie stałe 10,99 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 21 754, 61 zł (prowizja 0 zł; odsetki 21 754, 61 zł ) 86 miesięcznych rat (85 po 815, 41 zł i jedna 814, 76 zł).

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 013,76 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  2 027,52 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  10,99%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  11,55%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) na podstawie przykładu reprezentatywnego kredytu gotówkowego na 24.08.2023 r. wynosi 11,55%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 48 370 zł, całkowita kwota do zapłaty 70 124, 61 zł, oprocentowanie stałe 10,99 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 21 754, 61 zł (prowizja 0 zł; odsetki 21 754, 61 zł ) 86 miesięcznych rat (85 po 815, 41 zł i jedna 814, 76 zł).

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  od 6 do 120 miesięcy (na okres od 85 miesięcy dla kwot od 10 000 zł)

 • Maksymalna kwota kredytu

  230 000 zł

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  23%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

3 miejsce
Złóż wniosek
Miesięczna rata
1 014,34 zł
Kwota do spłaty
2 028,67 zł
Oprocentowanie
11,45%
Prowizja
0%
RRSO
12,04%
RRSO 12,04%

RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 12,04% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2 341 zł, pożyczka zaciągnięta na 24 miesięcy, oprocentowanie zmienne 11,45% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 289,36 zł (w tym: odsetki 289,36 zł), całkowita kwota do zapłaty 2 630,36 zł, płatna w 23 ratach miesięcznych po 109,60 zł, 24 rata wyrównująca 109,56 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 2 341 zł.Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 27.07.2023 r.

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 014,34 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  2 028,67 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  11,45%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  12,04%
 • Przykład reprezentatywny

  RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 12,04% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2 341 zł, pożyczka zaciągnięta na 24 miesięcy, oprocentowanie zmienne 11,45% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 289,36 zł (w tym: odsetki 289,36 zł), całkowita kwota do zapłaty 2 630,36 zł, płatna w 23 ratach miesięcznych po 109,60 zł, 24 rata wyrównująca 109,56 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 2 341 zł.Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 27.07.2023 r.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  od 12 do 36 miesięcy - dla pożyczek od 1 000 zł do 2 999 zł;

  do 96 miesięcy - dla pożyczek od 3 000 zł do 14 999zł;

  do 120 miesięcy - dla pożyczek od 15 000 do 250 000 zł.

 • Maksymalna kwota kredytu

  250 000 zł

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

 • Uwagi

  Oferta ważna do 31.12.2023 r. Z preferencyjnych warunków mogą skorzystać nowi klienci lub klienci posiadający wyłącznie kredyt ratalny w Banku Pekao S.A.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  23%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

Świadomy klient = spokojny klient

Przedstawiliśmy kompendium wiedzy na temat Biura Informacji Kredytowej. Teraz, rozmawiając z doradcą kredytowym o kolejnej pożyczce, słysząc o BIK-u, nie będziesz się gorączkowo zastanawiał co to jest BIK?, jak sprawdzić zadłużenie w BIK?, ale wyposażony w zdobytą wiedzę spokojnie przeanalizujesz przekazywane Ci informacje. Tym samym załatwisz wszystkie formalności związane z pożyczką sprawnie i bez niepotrzebnego stresu. A potem, co pewien czas, będziesz sięgał po raport BIK za darmo, by mieć pewność, że o niczym nie zapomniałeś, nikt nie zaciągnął zobowiązania na Twoje nazwisko.

Komentarze

(28)
Sortuj od najnowszych
P
Paweł
Gość
04.05.2022 23:18:14

Za wyłudzenia powinna być kara śmierci dla calej rodziny zlodzieja, żadnej litości

Odpowiedz

M
Michał
Gość
05.05.2022 11:56:08
@Paweł

Bardzo Kolega radykalny, Tylko czy to, by wyeliminowało wyłudzenia? Przed wiekami obcinano ręce za kradzież, a złodzieje nadal są.

Odpowiedz

P
Potr
Gość
13.10.2021 18:08:36

Czy firma np. KRUK ma obowiązek umieszczenia dłużnika w bazie, czy może celowo tego nie robić aby dłużnik nie był świadomy że ma dług.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
13.10.2021 19:39:34
@Potr

Zacznę od tego, że BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, o którym jest ten tekst, to baza informacji o spłacanych zobowiązaniach. Odnotowywane są w niej zapytania o kredyt, fakt zaciągnięcia zobowiązania, a także historia jego spłaty, w tym informacje o ewentualnych opóźnieniach w regulowaniu rat. Instytucje finansowe mają obowiązek uzupełniać wymagane dane przynajmniej co 7 dni. W praktyce robią to częściej, gdyż każdej z nich zależy na aktualnych danych o kredytobiorcach i wzajemnie mobilizują się do rzetelnego wypełniania ustawowego obowiązku.

Czym innym jest BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej. Takich instytucji jest kilka i każda z nich ma w swoich rejestrach osoby, które nie płacą terminowo swoich zobowiązań, nie tylko kredytów, ale i abonamentów za różne usługi, nie regulują płatności za prąd, gaz itp. Wierzyciele są zainteresowani jak najszybszym ściągnięciem zadłużenia i podejmują niezbędne działania. Robią to choćby dlatego, by wstrzymać bieg terminu przedawnienia zadłużenia. Działania windykacyjne zatrzymują bieg tego terminu.

Odpowiedz

A
Arkadiusz Stelmach
Gość
22.04.2021 23:47:28

Ile czasu realnie czeka się na jednorazowy BIK po wpłacie 1 zł?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
23.04.2021 11:47:19
@Arkadiusz Stelmach

Po wpłacie 1 zł (forma weryfikacji) trzeba się liczyć z oczekiwaniem do 2 dni roboczych na weryfikację prośby o założenie konta. Jeśłi jest ona pozytywna, to BIK wysyła link do aktywowania profilu.

Kolejny krok to zawnioskowanie o Kopię danych (podstawowe dane, bez opłat) lub raport BIK (płatny, z pełnym zestawem wiadomości). Czas oczekiwania na Kopię danych może wynieść aż 30 dni. Plik z informacjami pojawi się na koncie BIK skąd można go pobrać.

Trudno wskazać "realny czas oczekiwania", gdyż zależy on od liczby wniosków, które są aktualnie procesowane.

Odpowiedz

L
lolas
Gość
27.08.2020 09:43:40

Zakupiłem alerty BIK i wczoraj przyszła do mnie wiadomość:

W ciągu ostatnich 30 dni nie odnotowaliśmy prób wyłudzenia na Twoje dane.

Skąd o tym wiemy? W tym czasie:

- żadna instytucja finansowa nie sprawdzała w BIK Twojej historii kredytowej, aby zdecydować o udzieleniu Ci kredytu lub pożyczki

- w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor nie pojawiły się informacje, które mogłyby świadczyć o próbie bezprawnego wykorzystania Twoich danych

- BIK nie otrzymał informacji o nowym kredycie ani pożyczce zaciągniętych na Twoje dane

Wklejam tutaj, bo być może ktoś będzie zainteresowany, w jakich sytuacjach alerty są generowane.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
27.08.2020 10:18:51
@lolas

Dzięki za informację :)

Odpowiedz

M
Maciej
Gość
06.07.2020 08:55:10

Czy promocja na darmowe alerty wciąż jest dostepna?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
06.07.2020 08:58:13
@Maciej

Niestety nie - wygląda na to, że została zakończona.

Odpowiedz

D
Darkside
Gość
13.05.2020 15:49:12

Fajnie, że jest takie zabezpieczenie, ale jest w nim pewna luka. Sporo firm pożyczkowych nie współpracuje z BIK, więc znalazienie takiej, która ani nie sprawdza raportów, ani nie wysyła swoich informacji do BIK, to dla oszusta kwestia kilku minut. Moim zdaniem, państwo powinno to prawnie uregulować.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
13.05.2020 18:29:21
@Darkside

Fakt, wiele firm pożyczkowych nie współpracuje z BIK-iem lecz sprawdza swoich klientów w "alternatywnych" bazach danych i jest dużo bardziej liberalna w ocenie zdolności i wiarygodności klientów. W dużej mierze jest to odpowiedzią na duże zainteresowanie pożyczkami za strony osób, które nie otrzymały kredytów w bankach właśnie ze względu na zapisy w rejestrach BIK.

Wymuszenie na wszystkich kredytodawcach współpracy z BIK, wymaganie stosowania podobnych reguł jak w bankach, oznaczałoby zapewne znaczne ograniczenie możliwości wzięcia pożyczki przez liczne grono osób, ale z drugiej strony - faktycznie - ograniczyłoby możliwości nadużyć.

Odpowiedz

D
Dominika
Gość
13.05.2020 12:31:35

Ktoś już skorzystał z alertów? Czy to działa w taki sposób, że po aktywacji nie otrzymuję powiadomień, chyba, że coś złego się dzieje i ktoś próbuje wziąć kredyt lub pożyczkę na moje dane?

Odpowiedz

A
Agnieszka Magdziarz
Menadżer Serwisu
13.05.2020 14:34:04
@Dominika

Informacje o zdarzeniach na rachunku otrzymuję się co miesiąc na maila oraz smsem. Wyglądają one tak:

Jeżeli natomiast coś złego się zadzieje to automatycznie otrzymuję się Alert BIK z informacją, do jakiego zdarzenia doszło, tak jak np. tutaj:

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość
08.05.2020 12:09:09

Podczas wypełniania formularza pojawia się informacja, że alerty kosztują 24 zł rocznie. Nie ma informacji o bezpłatnych 3 miesiącach.

Odpowiedz

K
Krystian
Tester
08.05.2020 12:31:27
@Andrzej

Nie przejmuj się tą informacją. Po zalogowaniu do BIK zobaczysz informację o darmowych 3 miesiącach korzystania. Wystarczy ją aktywować. Nie musisz nic dopłacać.

Odpowiedz

C
cka
Gość
31.03.2020 14:59:26

Jest dostępny wykaz, jak różne formy kredytowania wpływają na budowanie pozytywnej historii kredytowej? Czy limit 5000 zł na karcie kredytowej to to samo co kredyt gotówkowy na 5000 zł w kontekście scoringu BIK?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
02.04.2020 15:12:19
@cka

Według mojej wiedzy nie ma takiej zależności. Według informacji na stronach BIK najważniejsza jest terminowość spłacania zobowiązań (za wszelką cenę trzeba unikać opóźnień) oraz zakres wykorzystywania limitów kredytowych (częste korzystanie z nich do maksimum uważane jest za ryzykowne).

Kwestia równoważności kredytu na 5000 zł i takiego samego limitu karty kredytowej może mieć znaczenie przy obliczaniu zdolności kredytowej. Z wypowiedzi bankowców wynika, że limit karty kredytowej mniej obciąża stronę wydatkową, gdyż można spłacić tylko część kwoty zadłużenia.

Odpowiedz

G
Gabi
Gość
27.03.2020 10:42:08

czy skorzystanie z wakacji kredytowych nie będzie miało negatywnego wpływu na moją historię kredytową?


Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
27.03.2020 10:49:55
@Gabi

W "normalnych czasach" skorzystanie z wakacji kredytowych rzutuje negatywnie na historię kredytową, obniża ocenę punktową (tzw. scoring).

Obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, zawieszenia spłaty zobowiązania na pewien czas nie będzie miało wpływu na Twoją historię kredytową, nie obniży oceny punktowej. BIK wydał na ten temat specjalny komunikat informując, że banki oferujące wakacje kredytowe mogą przekazywać odpowiednie informacje i będą one wprowadzane do bazy danych.

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
27.03.2020 07:18:08

Orientujecie się, czy na te płatne usługi BIK jest jakaś promocja? Coś mi się obiło, że jak się zamówi wszystkie razem, to się bardziej opłaca.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
27.03.2020 08:22:04
@paladinek

Faktycznie BIK stosuje promocyjne ceny przy zakupie usług w pakiecie. Skorzystanie z pakietu ma sens, jeśli planujesz skorzystać z raportu więc niż raz w roku.

Dokładny cennik znajduje się tutaj: https://www.bik.pl/_file/nowekonto/BIK-cennik-konsument.pdf

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
23.03.2020 16:25:54

Wpis jest wprowadzany, gdy od terminu zapłaty rachunku, którego wysokość przekracza 200 zł (w przypadku przedsiębiorców – 500 zł), minęło 30 dni. Dodatkowy warunek to 30 dni karencji od chwili powiadomienia dłużnika o zamiarze wpisania jego danych do BIG.

Czyli ten czas może wynosić nawet 60 dni, jeśli dłużnik zostanie powiadomiony o zaległościach w 30 dniu płynącym od terminu zapłaty. Tak to należy rozumieć?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
24.03.2020 09:08:28
@Piotr

Tak, dokładnie tak należy to rozumieć. Po 30 dniach zaległości wierzyciel powinien zawiadomić dłużnika o zamiarze wpisania go na listę dłużników i po 30 kolejnych dniach może go na niej umieścić.

Odpowiedz

M
mets87
Gość
16.03.2020 19:19:40

Planuję z żoną wziąć kredyt hipoteczny za kilka miesięcy, gdy sytuacja z epidemią się uspokoi. Myślimy, żeby pójść do 3-4 banków i zapytać o warunki. Czy kilkukrotne odpytanie bazy BIK w krótkim czasie może negatywnie wpłynąć na przyznanie kredytu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
16.03.2020 19:51:38
@mets87

Na ten temat krąży wiele mitów. Najczęściej mówi się, że wiele zapytań w krótkim czasie znacząco obniża ocenę punktową. Jest w tym tylko część prawdy. Obniżenie scoringu nastąpiłoby, gdyby zapytania dotyczyły różnych produktów, np. kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego. W sytuacji, gdy zapytania dotyczą tego samego rodzaju kredytu, w Waszym przypadku - hipotecznego, nie będzie to miało wpływu na Wasz scoring, jeśli zapytania będą złożone w ciągu 14 dni.

Odpowiedz

P
Paula
Gość
16.03.2020 18:02:11

Czy weryfikacja w BIK odbywa się w czasie rzeczywistym?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
16.03.2020 18:38:23
@Paula

Tak, doradca kredytowy weryfikując klienta łączy się z BIK i otrzymuje aktualną informację na jego temat. W przypadku, gdy klient uruchomił usługę Alerty BIK, od razu jest też do niego wysyłana informacja o sprawdzaniu jego danych w bazie. Jeśli zapytanie nie było związane z jego wnioskiem kredytowym, może podjąć działania uniemożliwiające wyłudzenie kredytu na jego personalia.

Odpowiedz