Wróć

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem – czy to dobry wybór?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

79 publikacji 49 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem – czy to dobry wybór?
Spis treści

Czym jest oprocentowanie kredytu hipotecznego?

W pierwszej kolejności przypomnijmy, czym tak właściwie jest oprocentowanie i od czego zależy jego wysokość.

Otóż, oprocentowanie to jeden z najistotniejszych parametrów kredytu. Jest to główny koszt związany z udzielonym finansowaniem. Oprocentowanie przedstawiane jest w formie procentowo wyrażonego wskaźnika, który obrazuje wysokość odsetek w skali roku. Zatem, jak łatwo zauważyć, od wysokości oprocentowania zależna jest ostateczna wartość odsetek, jakie będziesz zobowiązany zapłacić bankowi w zamian za udzielone środki.

Oprocentowanie składa się z dwóch elementów – stawki bazowej oraz marży banku.

W przypadku kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem stosuje się stawkę WIBOR, która określa wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Na jej wartość w głównej mierze wpływa wysokość stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Zmiany wartości WIBOR wpływają na wzrost lub spadek wysokości oprocentowania. W zależności od rodzaju zastosowanego wskaźnika - WIBOR3M lub WIBOR6M - oprocentowanie aktualizowane jest co 3 bądź co 6 miesięcy.

Przy kredytach hipotecznych z oprocentowaniem stałym stosuje się okresowo stałą stawkę bazową. Jej wysokość jest niezmienna i niezależna od zmian stóp procentowych przez okres ustalony w umowie.

Drugim elementem oprocentowania jest marża banku. Jej wartość jest stała, zatem nie zmienia się w trakcie okresu kredytowania – wyjątkiem może być sytuacja, kiedy kredytobiorca złamie warunki umowy. O wysokości marży decyduje bank, jednak warto wiedzieć, że można ją negocjować. Na obniżenie marży możesz liczyć szczególnie wówczas, gdy posiadasz wysoką zdolność kredytową lub wnosisz wyższy wkład własny.

Na czym polega kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem?

Zaciągając kredyt hipoteczny, będziesz mieć do wyboru dwa rodzaje oprocentowania – stałe oraz zmienne.

Oprocentowanie stałe gwarantuje niezmienną wysokość raty, niezależnie od zmiany wartości stóp procentowych. Nawet jeśli stawka WIBOR będzie ulegać znacznym wahaniom, wysokość oprocentowania Twojego kredytu oraz spłacana przez Ciebie rata pozostaną na tym samym poziomie.

Należy zaznaczyć, iż wybór takiego rodzaju oprocentowania nie oznacza, że wysokość rat będzie identyczna przez cały okres kredytowania. Banki oferują możliwość skorzystania z oprocentowania stałego, które obowiązuje przez 5 lat. Po tym czasie będziesz mieć do wyboru dwie możliwości - zmianę oprocentowania na zmienne bądź kontynuację spłaty kredytu z oprocentowaniem stałym. Warto jednak dodać, iż ponowny wybór oprocentowania stałego nie gwarantuje takiej samej wysokości oprocentowania – będzie ono ustalone ponownie zgodnie z aktualną stawką.

Czym charakteryzuje się oprocentowanie zmienne?

Drugim rodzajem oprocentowania jest oprocentowanie zmienne. Polega ono na tym, iż jego wysokość ulega zmianom w trakcie okresu kredytowania. Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym zależny jest zatem od aktualnych stóp procentowych.

Zmiana stawki WIBOR wpłynie na wzrost lub spadek wysokości raty kredytu. W zależności od rodzaju zastosowanej stawki wysokość oprocentowania będzie aktualizowana co 3 bądź co 6 miesięcy.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Na powyższe pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż oba rodzaje oprocentowania mają swoje wady i zalety.

Oprocentowanie stałe będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli cenisz sobie poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Wówczas przez 5 lat zapewnisz sobie niezmienną wysokość oprocentowania. W przypadku nagłego wzrostu stóp procentowych możesz zatem odetchnąć z ulgą, gdyż wartość spłacanej przez Ciebie raty pozostanie nadal na tym samym poziomie.

Jest jednak jeszcze druga strona medalu – jeżeli stopy procentowe ulegną znacznemu spadkowi, nie będziesz mógł liczyć na zmniejszenie raty. Wówczas zaoszczędzą jedynie kredytobiorcy, którzy spłacają zobowiązanie ze zmiennym oprocentowaniem.

Warto także wspomnieć, że proponowana przez bank wysokość oprocentowania stałego zwykle jest nieco wyższa od oprocentowania zmiennego tego samego kredytu. W ten sposób instytucja zabezpiecza się finansowo na wypadek wzrostu stóp procentowych.

Z kolei oprocentowanie zmienne cechuje się wyższym poziomem ryzyka. Kredyty hipoteczne to długoletnie zobowiązania finansowe, których maksymalny okres spłaty wynosi nawet 30-35 lat. W tak długiej perspektywie czasowej nie można przewidzieć, na jakim poziomie będzie kształtować się oprocentowanie. Należy być przygotowanym, iż w przypadku wzrostu stóp procentowych wysokość raty może znacznie się zwiększyć. Z drugiej strony, możesz liczyć też na spore oszczędności, jeżeli wartość stóp procentowych zauważalnie spadnie.

Jak widzisz, wybór nie jest taki prosty. Podejmując ostateczną decyzję, warto wziąć pod uwagę obecną sytuację gospodarczą kraju. W czasie rekordowo niskich stóp procentowych korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się oprocentowanie stałe. Wówczas, gdy po określonym czasie stopy procentowe wzrosną, nadal będziesz mógł cieszyć się niską ratą.

Czy wszystkie banki oferują kredyty hipoteczne z oprocentowaniem stałym?

Nietrudno zauważyć, iż większość kredytów hipotecznych oferowanych na polskim rynku udzielana jest z oprocentowaniem zmiennym. Ma to związek z ograniczoną ofertą kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem – na ten moment udziela ich jedynie kilka banków. Warto jednak wiedzieć, że już wkrótce ulegnie to zmianie.

Udzielenie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem jest mniej korzystne dla banku, gdyż wówczas to on przejmuje ryzyko wzrostu stóp procentowych. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła jednak uwagę na to, iż znaczna liczba zobowiązań udzielanych z oprocentowaniem zmiennym może wiązać się z dużymi problemami ze spłatą w przypadku zauważalnego podniesienia stóp procentowych. By zapobiec niewypłacalności kredytobiorców, która może przyczynić się do destabilizacji całego sektora finansowego, w grudniu 2019 r. przyjęto znowelizowaną Rekomendację S.

Rekomendacja S jest zbiorem zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie kredytów hipotecznych. Została ona utworzona przez Komisję Nadzoru Finansowego, a do jej zapisów powinien stosować się każdy bank działający na zasadach polskiego prawa.

Nowe zapisy Rekomendacji S zobowiązują banki do wprowadzenia do swojej oferty kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła również termin wprowadzenia tych zmian. Banki komercyjne powinny umożliwić kredytobiorcom zaciągnięcie takiego rodzaju kredytów do końca czerwca 2021 roku, z kolei banki spółdzielcze – do końca 2022 roku.

Co więcej, zmiana typu oprocentowania powinna być umożliwiona także obecnym kredytobiorcom, którzy podpisali umowę przed wejściem w życie znowelizowanej Rekomendacji S.

KNF przewiduje, że poszerzenie ofert bankowych o kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem wpłynie na wzrost zainteresowania tym rodzajem produktu. Większy udział zobowiązań udzielonych z oprocentowaniem stałym wpłynie pozytywnie nie tylko na poziom bezpieczeństwa kredytobiorców, ale także na przewidywalność sektora finansowego.

Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę?

Powinieneś wiedzieć, że o atrakcyjności kredytu hipotecznego decyduje nie tylko wysokość oprocentowania. Dokonując wyboru oferty, należy zwrócić szczególną uwagę na RRSO.

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to wskaźnik, który uwzględnia wszystkie koszty kredytu w ujęciu rocznym. Zawiera on nie tylko wartość oprocentowania, ale także prowizji, dodatkowych ubezpieczeń oraz innych opłat, jakie nalicza bank. Dowiesz się zatem, jaki jest całkowity koszt zobowiązania.

Za pomocą RRSO wybierzesz najatrakcyjniejszy kredyt hipoteczny. Przy porównaniu ofert o identycznej wartości oraz takim samym okresie spłaty tańsza będzie ta, której wskaźnik RRSO jest niższy.

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą oprocentowania – podsumowanie

Reasumując, kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem daje gwarancję niezmiennej wysokości rat niezależnie od zmian stawki WIBOR. Przez określony czas oprocentowanie Twojego zobowiązania będzie odporne na wahania stóp procentowych.

Oprocentowanie stałe z pewnością ułatwi kontrolę nad domowym budżetem oraz jego planowanie, jednak ostateczny wybór powinien być dokładnie przemyślany. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na aktualną sytuację gospodarczą oraz prognozy na jej temat. Dość istotna jest również Twoja skłonność do ryzyka – czynnik ten często determinuje wybór rodzaju oprocentowania przez kredytobiorców.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dokładnie przeanalizuj wady i zalety obu rozwiązań. Zdecydowanie pomoże Ci to w dokonaniu właściwego wyboru.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy