Doradca kredytowy

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


3 komentarze
Doradca kredytowy
Spis treści

W czym może Ci pomóc dobry doradca kredytowy?

Oferty kredytowe banków charakteryzują się dużą różnorodnością i zmiennością. Bankowcy nieustannie wprowadzają nowe produkty, przedstawiając je jako "najkorzystniejsze" i "najtańsze", co niestety nie zawsze odpowiada prawdzie. Aby uniknąć niemiłej niespodzianki w postaci wysokich kosztów kredytu, warto poświęcić nieco czasu na analizę jego podstawowych parametrów.

Z reguły jednak przeciętny kredytobiorca gubi się w gąszczu marż i prowizji skrupulatnie pobieranych przez bank za każdą wykonaną czynność. Sytuację jeszcze bardziej zaciemnia fakt, iż wiele banków oferuje niższe oprocentowanie kredytu w zamian za wykupienie dodatkowych produktów (np. pakietu rozmaitych ubezpieczeń). I znów - nie zawsze skorzystanie z crosssellingu bywa dla kredytobiorcy opłacalne. Niekiedy, gdy dodamy do kredytu koszt wszystkich polis, okazuje się, iż realny koszt zobowiązania znacząco rośnie - w niektórych przypadkach nawet o kilkanaście tysięcy zł!

Doradca kredytowy dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu pomaga klientom w uniknięciu tego typu pułapek i umożliwia wybór najkorzystniejszej oferty.

Kim jest doradca kredytowy i jaki jest zakres jego kompetencji?

Mówiąc metaforycznie, doradca pełni rolę Twojego przewodnika podczas całego procesu kredytowego. Jest Twoim wsparciem zarówno na etapie poszukiwania najbardziej korzystnej oferty, jak i w fazie załatwiania formalności w banku.

Mówiąc bardziej konkretnie, doradcą kredytowym określamy osobę fizyczną lub prawną, która w ramach wykonywanej przez siebie działalności zawodowej lub gospodarczej wykonuje następujące czynności:

 • analizuje sytuację finansową klienta i w oparciu o uzyskane dane przedstawia mu najbardziej optymalne produkty kredytowe, 
 • w przystępny sposób omawia wady i zalety poszczególnych propozycji (jednak to klient ostatecznie decyduje, czy dana oferta spełnia jego oczekiwania),  
 • ocenia zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy, 
 • pomaga skompletować i wypełnić wymagane przez bank dokumenty,  
 • sprawdza, czy w umowie kredytowej nie kryją się niekorzystne dla klienta zapisy i - jeśli jest to konieczne - negocjuje warunki umowy.

Kilka słów o tym, jak działają doradcy kredytowi

Musisz wiedzieć, że doradztwo kredytowe jest świadczone w oparciu o dwa różne modele sprzedaży. W pierwszym z nich doradca kredytowy działa niezależnie, tzn. nie jest związany finansowo i prawnie z żadną instytucją finansową. W drugim ma podpisaną umowę agencyjną z bankiem (lub wieloma bankami) i pośredniczy w sprzedaży określonych produktów, otrzymując za to wynagrodzenie. Zwykle jest to procent od wartości sprzedanego kredytu, rzadziej - tzw. podstawa + prowizja. Doradca współpracujący z jednym bankiem jest nazywany agentem wyłącznym, natomiast gdy ma w swoim portfolio produkty wielu banków, mamy do czynienia z brokerem kredytowym.

Usługi doradcze polegające na pośrednictwie kredytu hipotecznego są regulowane przez ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Pośrednik może prowadzić tego typu działalność jedynie po uzyskaniu zezwolenia KNF, zdaniu specjalistycznego egzaminu, dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych i zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Musi też posiadać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Niezależny doradca kredytowy - koszt usługi ponosi klient

Niezależny doradca kredytowy jest opłacany przez klientów, identycznie jak notariusz, prawnik czy lekarz prowadzący prywatną praktykę. W efekcie nawet wtedy, gdy przedstawione przez niego oferty nie przypadną Ci do gustu i zrezygnujesz z jego pomocy w zaciągnięciu kredytu, i tak będziesz musiał uiścić opłatę za konsultacje.

Niemniej ten model działania umożliwia doradcy zachowanie pełnej bezstronności. Ponieważ nie jest zależny finansowo od jakiejkolwiek instytucji, jego rekomendacje są obiektywne i podyktowane interesem klienta.

Prowizja doradcy kredytowego będącego jednocześnie pośrednikiem

Natomiast doradcy działający w modelu prowizyjnym nie pobierają opłat od swoich klientów. Swoje wynagrodzenie otrzymują od banków, z którymi mają podpisaną umowę - i to wyłącznie wtedy, gdy umowa dojdzie do skutku.

Przy czym dla instytucji finansowych nie jest istotne, ile czasu poświęcił pośrednik na obsługę klienta - liczy się tylko ostateczny wynik. Jeśli więc skorzystasz z usług doradcy i po wielogodzinnych konsultacjach ostatecznie nie podpiszesz umowy kredytowej, będzie to oznaczało dla niego wymierną stratę finansową. Z tego też powodu pośrednik kredytowy raczej nie poświęci Ci tyle czasu, co niezależny doradca, będzie też mocniej "naciskał" na sfinalizowanie transakcji.

Reasumując, jeśli zdecydujesz się na współpracę z doradcą działającym w modelu prowizyjnym, musisz mieć świadomość, że może on - chociaż nie musi - zaproponować Ci mniej korzystny kredyt (tylko dlatego, że dostanie za niego wyższą prowizję). Oczywiście, nie oznacza to wcale, że wszyscy doradcy będący jednocześnie pośrednikami przedkładają własny interes nad dobro klienta i rekomendują mu mało opłacalne produkty. Warto jednak mieć świadomość, że taka sytuacja może się zdarzyć i odpowiednio się przed nią zabezpieczyć.

Lista pytań do doradcy kredytowego

Zanim więc zdecydujesz się na współpracę z doradcą, sprawdź podczas pierwszego spotkania kilka ważnych szczegółów. Aby rozmowa przebiegała gładko, podziel swoje pytania na dwie grupy. Najpierw ustal kompetencje doradcy, a dopiero potem przejdź do spraw związanych z kredytem.

Aby sprawdzić, czy masz do czynienia z profesjonalistą, możesz więc zapytać:

 • Czy mógłby Pan/Pani opisać swoje doświadczenie zawodowe? 
 • Z iloma bankami Pan/Pani współpracuje? 
 • Jakie kredyty są Pana/Pani specjalnością (samochodowy, gotówkowy, hipoteczny, konsolidacyjny) 
 • Czy otrzymuje Pan /Pani prowizję od podpisanej umowy? 
 • Czy posiada Pan/Pani referencje od wcześniejszych klientów? 
 • Na czym w praktyce polega Pana/Pani pomoc? 
 • Na jakiej podstawie Pan/Pani decyduje, która oferta jest najlepsza dla danego klienta? 
 • Czy przygotowuje Pan/ Pani symulacje kredytowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów? 
 • Czy jest Pan/ Pani w stanie wynegocjować korzystniejsze warunki umowy? 
 • Czy mogę liczyć na Pana/Pani wsparcie również po otrzymaniu finansowania? 

Jeśli uzyskane odpowiedzi będą dla Ciebie satysfakcjonujące, poproś o wyjaśnienie kwestii bezpośrednio związanych z procesem kredytowym.

 • Czy ocenia Pan/ Pani zdolność kredytową klienta i w razie potrzeby wskazuje metody na jej podwyższenie? 
 • Jakie dokumenty będą wymagane do przygotowania wniosku kredytowego?  
 • Jaka formę spłaty kredytu – w ratach malejących czy ratach równych - mógłby mi Pan/Pani polecić? 
 • Jak długo trwa proces wnioskowania o kredyt w bankach, z którymi Pan/Pani współpracuje?  
 • Jaka może być wysokość miesięcznej raty wraz z dodatkowymi kosztami?  
 • Na jakie "haczyki" w umowie warto zwrócić uwagę?  
 • Czy można spłacić przedterminowo kredyt i ile może to kosztować?  

Oczywiście, po przedstawieniu przez doradcę konkretnych ofert, powinieneś dokładnie się z nimi zapoznać i poprosić o rozwianie wszystkich wątpliwości. Jak mówi przysłowie Kto pyta, nie błądzi, dlatego proś o wyjaśnienia tak długo, aż wszystko zrozumiesz.

Doradca kredytowy - na co uważać

Przejdźmy teraz do sygnałów, które podczas rozmowy powinny wzbudzić Twój niepokój. Jeżeli doradca ogólnikowo odpowiada na pytanie związane z wynagrodzeniem i nie chce zdradzić, z iloma bankami współpracuje, powinieneś zachować pewną ostrożność. Być może masz do czynienia ze zwykłym agentem kredytowym, który ma podpisaną umowę prowizyjną tylko z jednym bankiem i nie może Ci zaproponować niczego spoza oferty swojego partnera. W takim przypadku deklarowana przez niego pomóc w wyborze najbardziej korzystnego produktu będzie niczym innym jak zwykłą iluzją.

Ponadto profesjonalny doradca kredytowy kładzie nacisk na bezpieczeństwo finansowe swoich klientów i zawsze przeprowadza analizę ich potrzeb i możliwości. Takie postępowanie nierzadko chroni kredytobiorców przed powzięciem pochopnej decyzji, skutkującej popadnięciem w pętlę kredytową. Ocena sytuacji finansowej klienta powinna więc stanowić "żelazny punkt" rozmowy (zwłaszcza kiedy w grę wchodzi kredyt hipoteczny) i jeżeli tego elementu zabraknie, powinno to wzbudzić Twoją czujność.

Dobry doradca dba także o to, by klient rozumiał, z jakim produktem ma do czynienia. Rzetelnie przedstawia cechy kredytu, omawia jego wady oraz zalety, informuje o powiązanych z nim produktach (ubezpieczeniach, koncie osobistym). Słowem, dzieli się swoją wiedzą z klientem.

Natomiast uważaj na doradcę, który będzie naciskał na wybór określonego kredytu i torpedował Twoje decyzje. Stosowanie psychicznego pressingu w przypadku tak skomplikowanych produktów, jakimi są kredyty, absolutnie nie powinno mieć miejsca.

Jak sprawdzić doradcę kredytowego?

Na rynku działa wielu doradców kredytowych - niektórzy z nich prowadzą niezależne jednoosobowe biura, inni współpracują z firmą brokerską, a jeszcze inni działają pod szyldem dużych agencji finansowych. Te ostatnie podmioty skupiają z reguły różnych ekspertów (takich jak doradca finansowy, doradca inwestycyjny, analityk, prawnik, specjalista od nieruchomości, agent ubezpieczeniowy) i są nastawione na kompleksową obsługę różnych produktów finansowych.

Przy tak dużej liczbie podmiotów niestety istnieje możliwość, że trafisz na nierzetelnego doradcę. Dlatego decyzję o podjęciu współpracy z tym a nie innym ekspertem finansowym warto oprzeć na solidnych przesłankach. Mogą Ci w tym pomóc opinie znajomych, oceny internautów, np. komentarze zamieszczone na forach dla kredytobiorców lub pod wizytówką doradcy w Google oraz rekomendacje wcześniejszych klientów.

Doradca kredytowy - czy warto korzystać z jego usług?

Zacznijmy od tego, że dobry doradca kredytowy nie tylko orientuje się w aktualnej ofercie banków, ale też w prowadzonej przez nie polityce kredytowej. Mówiąc innymi słowy - potrafi przewidzieć, w której instytucji Twoje szanse na uzyskanie kredytu będą bardzo nikłe, a w której możesz liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Podpowie Ci również, jakie czynniki wpływają na podniesienie lub obniżenie Twojej zdolności kredytowej i jak możesz zwiększyć swoje notowania w oczach banku. Pomoże Ci także skompletować dokumentację i przebrnąć przez wszystkie formalności związane z zaciągnięciem zobowiązania oraz wyjaśni wszystkie niuanse zawarte w umowie.

Reasumując, jeśli zależy Ci na czasie i chcesz jak najszybciej uzyskać kredyt, skorzystanie z usług doradcy jest dobrym pomysłem. Abyś jednak odniósł z tej współpracy autentyczny pożytek, upewnij się najpierw, czy masz do czynienia z rzetelnym ekspertem.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(3)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
J
Janusz
Gość

Na swoją doradczynię trafiliśmy trochę przypadkowo i bez jakieś weryfikacji, czyli trochę wbrew radom z artykułu, ale ostatecznie dobrze się skończyło. Była zaangażowana i pomocna, ale wiadomo, że lepiej dokładnie sprawdzić lub choćby popytać znajomych i poprosić o polecenie.

Odpowiedz

M
Matylda
Gość
@Janusz

Wiem, że wypadałoby poszukać, popytać, ale tak ostatecznie to nie wiem czy to ma jakiś sens. Każdy przypadek jest indywidualny, rolą doradcy jest tylko zaproponować różne możliwości z tego co jest na rynku. Przecież on nie wyczaruje z rękawa cudownej oferty. Pokaże to, co mu system wyrzuci przy zadanych parametrach. Ostateczna decyzja i tak należy do tego, kto bierze kredyt

Odpowiedz

A
Ala
Gość
@Matylda

Niby tak, ale doradca zna rynek i to, który bank ma jakie wymagania. Nasza doradczyni pomagała nam przy dwóch kredytach i za każdym razem naprawdę dobrze trafiliśmy. Biurokracji przy procesie kredytowym jest masa, ale dzięki niej wiedzieliśmy wcześniej, na jakie banki mamy szanse przy dochodach z JDG i zlecenia (a to wcale nie takie proste dostać przy tym kredyt).

Odpowiedz