Wróć

Leasing samochodów używanych

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com

1 komentarz
Leasing samochodów używanych
Spis treści
Pokaż więcej

Jak działa leasing samochodów używanych?

Co do zasady, leasing samochodów używanych nie różni się od leasingu nowych pojazdów. Leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy, korzystającemu) prawo do użytkowania auta na czas uzgodniony w umowie bez przenoszenia tytułu własności. Właścicielem środka trwałego przez cały czas spłaty zobowiązania pozostaje firma leasingowa, natomiast leasingobiorca w zamian za prawo do użytkowania pojazdu płaci finansującemu raty leasingowe. Po zakończeniu umowy korzystający może oddać auto leasingodawcy bądź też przejąć pojazd na własność po wniesieniu określonej opłaty.

Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy finansowania (leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny), natomiast osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z leasingu konsumenckiego.

Warto jednak podkreślić, że leasing używanych samochodów wiąże się z kilkoma ograniczeniami, które nie pojawiają się w leasingu fabrycznie nowych pojazdów. Dla leasingodawcy ważne są takie aspekty, jak wiek i stan techniczny auta (im pojazd jest starszy, tym trudniej o leasing i tym usługa staje się droższa). Kolejną kwestią, na którą firmy leasingowe zwracają uwagę, jest dostawca przedmiotu leasingu oraz forma dokumentu zakupu (faktura VAT lub faktura VAT-marża). Ponadto od wymienionych wcześniej czynników zależy nie tylko decyzja leasingowa, ale i najistotniejsze warunki finansowania: maksymalny okres leasingu, wysokość czynszu inicjalnego oraz wysokość rat leasingowych.

Leasing samochodu używanego - do ilu lat?

Warto mieć świadomość, że leasing starszych aut wiąże się z większym ryzykiem dla finansującego. Z tego powodu większość firm leasingowych chętnie wyleasinguje pojazd mający 3 lub 4 lata, a tylko nieliczne zgodzą się na sfinansowanie pojazdu wyprodukowanego 8-10 lat temu. Nie oznacza to jednak, że takich leasingodawców w ogóle nie ma. Każda firma leasingowa prowadzi w tym względzie własną politykę i samodzielnie ustala warunki leasingu. Przy pewnej dozie determinacji możemy więc znaleźć leasingodawcę, który udostępnia finansowanie samochodów dziesięcioletnich (a nawet aut bez limitu wieku).

Pamiętajmy jednak, że im starszy pojazd, tym umowa leasingowa będzie krótsza, ponieważ maksymalny okres leasingu ściśle zależy od wieku pojazdu. Generalnie obowiązuje zasada, że w momencie zakończenia umowy wiek pojazdu nie powinien przekraczać 8 lat, dlatego jeśli wyleasingujemy np. 6-letnie auto, na spłatę zobowiązania będziemy mieć tylko dwa lata (to zaś oznacza, że będziemy płacić wyższe raty).

Do tego najprawdopodobniej nie skorzystamy z opcji leasingu bez pierwszej wpłaty (czyli czynszu inicjalnego wynoszącego 0%). W przypadku bardziej wiekowych pojazdów firmy leasingowe z reguły stosują maksymalną stawkę, czyli wpłatę własną na poziomie 45%.

Czy leasing samochodu używanego od osoby prywatnej jest możliwy?

Teoretycznie tak, jednak w praktyce rzadko która firma leasingowa decyduje się na takie rozwiązanie. Powód jest prosty - leasingodawcy preferują wiarygodnych i rzetelnych dostawców, specjalizujących się w sprzedaży określonych środków trwałych i wystawiających fakturę sprzedaży (np. fakturę VAT lub fakturę VAT marża). Do tej grupy są zaliczani:

 • dealerzy i autoryzowani przedstawiciele danej marki,
 • komisy samochodowe,
 • firmy wyspecjalizowane w sprowadzaniu aut zza zagranicy.

Niemniej nieliczni leasingodawcy dopuszczają możliwość leasingowania pojazdów zakupionych od osoby prywatnej. Ponieważ jednak ze względów podatkowych zaksięgowanie takiej transakcji jest problematyczne (osoby prywatne nie mają prawa do wystawiania faktury), jedynym wyjściem w tej sytuacji jest skorzystanie z usług pośrednika, np. komisu. Pośrednik staje się wówczas docelowym dostawcą do firmy leasingowej i zbywa samochód na podstawie faktury VAT-marża.

Nie da się jednak ukryć, że ta metoda ma poważne wady. Po pierwsze, pośrednik doliczy do ceny auta swoją prowizję (z reguły od 3% do 5% wartości pojazdu), to zaś automatycznie przełoży się na wyższy koszt leasingu. Po drugie, będzie w stanie wystawić jedynie fakturę VAT-marża (czyli fakturę ze zwolnionym VAT). W efekcie leasingobiorca, który chciałby skorzystać z leasingu operacyjnego, poniesie kolejne niepotrzebne wydatki.

Leasing samochodu używanego a VAT, czyli dlaczego leasing samochodu sprzedanego na fakturę VAT-marża jest nieopłacalny

Przypomnijmy w tym miejscu, że leasing operacyjny znacząco różni się od leasingu finansowego pod względem naliczania podatku VAT.

W leasingu finansowym leasingobiorca uiszcza podatek VAT w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. Wynika to z faktu, że leasing finansowy jest zdefiniowany w przepisach podatkowych jako dostawa towarów (a nie jako usługa). Co za tym idzie, stawka VAT do zapłaty jest zgodna ze stawką VAT leasingowanego przedmiotu.

Natomiast leasing operacyjny jest traktowany jako usługa o charakterze ciągłym, wykonywana w okresach rozliczeniowych. Na koniec każdego okresu leasingodawca wystawia fakturę, a obowiązek podatkowy powstaje w związku z każdą ratą leasingową. Co najważniejsze - raty są opodatkowane stawką 23% nawet wtedy, gdy przedmiotem umowy jest towar, przy sprzedaży którego stosuje się niższe stawki.

Reasumując, leasing operacyjny auta zakupionego na podstawie faktury VAT-marża jest po prostu nieopłacalny. Pomimo zakupu środka trwałego bez VAT leasingodawca musi go doliczyć do opłat leasingowych, w efekcie klient płaci wyższe raty, a samochód staje się o 23% droższy.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie używanego pojazdu, na który sprzedający wystawi fakturę z ujętym podatkiem VAT w wysokości 23%.

Ważny jest również stan techniczny pojazdu

Dodajmy w tym miejscu, że przedmiotem leasingu mogą być wyłącznie samochody używane, które pomyślnie przeszły kontrolę stanu technicznego. Wynajęty przez firmę leasingową niezależny rzeczoznawca określa wartość pojazdu i ocenia ogólny stan samochodu (z reguły dość pobieżnie). Kosztami takiej usługi jest obciążany leasingobiorca.

Warto jednak dodać, że aby zminimalizować ryzyko związane z kupnem używanego pojazdu, niektóre pozabankowe firmy leasingowe, a także dealerzy znanych marek zatrudniają własnych ekspertów. W tym przypadku kontrola jest znacznie dokładniejsza i obejmuje zarówno badania techniczne, jaki i sprawdzenie przebiegu i historii pojazdu.

Koszt leasingu samochodu używanego - na jakie parametry warto zwrócić uwagę?

Warto pamiętać, że całkowity koszt leasingu jest wypadkową wielu parametrów. Są to: okres obowiązywania umowy (od którego zależy zsumowana wartość wszystkich rat leasingowych), czynsz inicjalny, wartość wykupu oraz oprocentowanie leasingu (zmienna lub stała stopa procentowa). Co istotne, w przypadku nowych pojazdów to od klienta firmy leasingowej zależy, jaka będzie wartość poszczególnych parametrów. Przykładowo - leasingobiorca może zdecydować się na dwuletni albo pięcioletni okres spłaty, wybrać leasing bez opłaty wstępnej lub z czynszem inicjalnym. Słowem, może w taki sposób ustalić indywidualne warunki finansowania, aby były dla niego jak najbardziej korzystne.

W przypadku leasingu pojazdów używanych leasingobiorca ma o wiele mniejsze pole manewru. Jak już pisaliśmy, wiek pojazdu i jego stan techniczny mają decydujący wpływ na okres finansowania i wysokość czynszu inicjalnego. Szansa, że firma leasingowa zgodzi się na pięcioletnią spłatę auta wyprodukowanego dziesięć lat wcześniej, jest raczej niewielka.

Pamiętajmy też, że poza kosztem całkowitym finansujący może pobierać prowizje za różne czynności związane z obsługą leasingu (np. za wydłużenie czasu umowy bądź zmianę harmonogramu spłat leasingowych). Listę wydatków może również powiększyć kaucja gwarancyjna pełniąca funkcję zabezpieczenia umowy, opłata za rejestrację pojazdu oraz polisa ubezpieczeniowa (OC, AC i NNW). Dodatkowym kosztem mogą być również wykupione przez klienta usługi, takie jak assistance, karta paliwowa, wymiana opon, obsługa serwisowa auta itp.

Najtańszy leasing samochodów używanych? Tylko wtedy, gdy dokonamy mądrego wyboru

Jeśli zależy nam na jak najtańszym leasingu używanego samochodu, zdecydujmy się na auto względnie nowe (maksymalnie dwu- trzyletnie) i w dobrym stanie technicznym. Oprócz tego pojazd powinien pochodzić od wiarygodnego dostawcy i być sprzedany na podstawie faktury VAT 23%.

Natomiast jeśli wybierzemy starsze auto (8 - 10-letnie), musimy się liczyć z dodatkowymi kosztami. Co gorsza, mogą być one na tyle wysokie, że staną się niepotrzebnym obciążeniem dla naszego budżetu.

Jak wziąć leasing na samochód używany

Formalności związane z udzieleniem finansowania zależą od rodzaju leasingu, wartości pojazdu oraz tzw. zdolności leasingowej.

W leasingu konsumenckim z reguły obowiązuje uproszczona procedura - do zawarcia umowy z firmą leasingową wystarczy dowód tożsamości oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości osiąganego dochodu. Jeśli jednak wartość leasingowanego pojazdu jest znaczna, firma może poprosić o dodatkowe dokumenty, np. wyciąg z konta bankowego z wykazanym wpływem deklarowanego wynagrodzenia, wniosek o poręczenie itp. Warto jednak pamiętać, że każdy leasingodawca ustala w tym względzie własne zasady.

Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą weryfikacja zdolności leasingowej jest z reguły bardziej dokładna, a leasingobiorca musi przedstawić większą liczbę dokumentów. Są to np. dokumenty rejestrowe (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON) oraz dokumenty księgowe (np. rachunek zysków i strat, deklaracje podatkowe, zaświadczenie o obrotach i dochodach z ostatnich 12 miesięcy). Leasingodawca bierze również pod uwagę takie aspekty, jak czas działalności leasingobiorcy na rynku, majątek firmy i wykazywane przez nią obroty, a nawet branżę, w której działa dany podmiot.

Dodajmy jednak, że analiza powyższych czynników nie dotyczy wszystkich używanych pojazdów. Procedura standardowa, czasem zwana pełną, stosowana jest w przypadku ubiegania się o finansowanie samochodów stanowiących większe ryzyko dla leasingodawcy, np. ciężkiego transportu lub specjalistycznych pojazdów. Firmy, które zamierzają wyleasingować używany samochód osobowy, najczęściej objęte są procedurą uproszczoną, tak jak ma to miejsce w przypadku leasingu konsumenckiego.

Leasing samochodów używanych dla nowych firm? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Niestety, w większości firm leasingowych przedsiębiorstwa o minimalnym lub bardzo krótkim stażu zostaną odprawione z kwitkiem. Jest jednak kilku leasingodawców, którzy oferują leasing nowym firmom po przedstawieniu dodatkowych zabezpieczeń. Mogą nimi być:

 • poręczenie innej firmy lub osoby prywatnej,
 • hipoteka na posiadaną nieruchomość,
 • przewłaszczenie osobistego majątku,
 • weksel in blanco.

Ponadto nowe firmy mogą skorzystać z leasingu jedynie z zachowaniem procedury standardowej. Muszą również wnieść wpłatę własną - z reguły jest to od 10% do 20% wartości pojazdu.

Leasing samochodów używanych - nasz ranking może Ci pomóc w wyborze najlepszej oferty

Obecnie znalezienie leasingu na używane pojazdy nie jest trudne, gdyż wiele instytucji udostępnia ten rodzaj finansowania. W naszym rankingu uwzględniliśmy najciekawsze propozycje bankowych i pozabankowych firm leasingowych oferujących to rozwiązanie. Sprawdziliśmy również, czy leasingodawca finansuje samochody bez limitu wieku oraz pojazdy sprowadzane zza granicy.

Ranking leasingów samochodowych - Wrzesień 2023

1 miejsce
Okres leasingu
do 84 miesięcy
Czynsz inicjalny
od 0 do 20%
Dodatkowe produkty
TAK
Dodatkowe korzyści
TAK
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Informacje ogólne

 • Leasingodawca

  pozabankowa firma leasingowa powiązana kapitałowo z międzynarodową Grupą Creadit Agricole SA.

 • Rodzaje leasingu

  operacyjny, finansowy

 • Przedmiot leasingu

  pojazdy nowe i używane (w przypadku start-upów w formie JDG - maksymalnie 3-letnie):

  • osobowe,
  • ciężarowe do 3,5t,
  • ciągniki siodłowe,
  • pojazdy specjalistyczne
  • motocykle, skutery, quady
  • pojazdy elektryczne

Parametry

 • Okres finansowania
  • standardowo: do 84 miesięcy przy spełnieniu określonych warunków
  • do 60 miesięcy dla start-upów
 • Czynsz inicjalny
  • od 0% do 40%
  • od 20% dla start-upów
 • Waluta leasingu

  PLN, EUR

 • Dodatkowe produkty
  • karta paliwowa
  • ubezpieczenie GAP
  • polisa ELF Assistance

Udogodnienia/korzyści

 • Dodatkowe udogodnienia/korzyści
  • leasing dla JDG już od pierwszego dnia działalności
  • z oferty leasingu mogą też skorzystać rolnicy indywidualni oraz lekarze prowadzący prywatną praktykę
  • decyzja leasingowa do 500 tys. zł netto "od ręki"
  • usługa "Leasing Swobodny" umożliwiająca zmianę wysokość raty 6 razy w roku oraz obniżenie raty nawet do 1 zł  3 razy w roku (usługa płatna)
  • brak dodatkowych aneksów przy każdej zmianie raty
  • leasing na stałej lub zmiennej stopie procentowej
  • kwota wykupu od 19% do 35%
  • wsparcie w sprowadzeniu pojazdów z innych państw UE w ramach usługi WNT (Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towaru)
  • finansowanie nowych i używanych samochodów elektrycznych dla firm działających min. 6 miesięcy
2 miejsce
Okres leasingu
do 84 miesięcy
Czynsz inicjalny
od 0%
Dodatkowe produkty
TAK
Dodatkowe korzyści
TAK
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Informacje ogólne

 • Leasingodawca

  instytucja bankowa

 • Rodzaje leasingu

  operacyjny, finansowy, konsumencki

 • Przedmiot leasingu

  pojazdy nowe i używane, także z napędem elektrycznym i hybrydowym>

  • osobowe,
  • ciężarowe do 3,5 t,
  • motocykle, skutery, quady

  Wiek pojazdu używanego nie może przekraczać 8 lat, a w momencie wykupu auto nie może być starsze niż 10 lat

Parametry

 • Okres finansowania

  od 24 do 84 miesięcy

 • Czynsz inicjalny
  • od 0% dla firm działających dłużej niż 3 miesiące
  • od 10% dla firm działających krócej niż 3 miesiące
 • Waluta leasingu

  PLN, EUR

 • Dodatkowe produkty
  • karta paliwowa z odnawialnym, nieoprocentowanym limitem miesięcznym w wysokości 2460 zł brutto (umożliwiająca m.in. rabat na paliwo 8 gr/litr na stacjach Orlen0
  • ubezpieczenie GAP w wariancie fakturowym, indeksowym i Casco
  • serwisowanie opon

Udogodnienia/korzyści

 • Dodatkowe udogodnienia/korzyści
  • leasing dla nowych firm nawet do 150 tys. zł
  • leasing dla wolnych zawodów
  • indywidualnie ustalana wysokość raty i wykupu
  • uproszczona procedura przyznania leasingu bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych
  • odbiór samochodu możliwy w 48 godzin od momentu złożenia wniosku leasingowego
  • program 'Mój elektryk" umożliwiający uzyskanie dopłaty do czynszu inicjalnego nowych aut osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym lub wodorowym (tylko dla klientów biznesowych)

3 miejsce
Złóż wniosek
Okres leasingu
do 60 miesięcy
Czynsz inicjalny
od 1%
Dodatkowe produkty
TAK
Dodatkowe korzyści
TAK
Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Informacje ogólne

 • Leasingodawca

  pozabankowa firma leasingowa

 • Rodzaje leasingu

  firmowy, konsumencki w formie "leasingu z tarczą"

 • Przedmiot leasingu

  pojazdy nowe i używane wszystkich marek:

  • osobowe,
  • ciężarowe do 3,5t

  Wiek pojazdu używanego nie może przekraczać 5 lat, a maksymalny przebieg musi być mniejszy niż 150 tys. km

Parametry

 • Okres finansowania

  od 36 do 60 miesięcy

 • Czynsz inicjalny

  od 1%

 • Waluta leasingu

  PLN

 • Dodatkowe produkty
  • Wsparcie serwisowe
  • Pełny pakiet OC/AC/NNW + GAP

Udogodnienia/korzyści

 • Dodatkowe udogodnienia/korzyści
  • wymiana lub zwrot samochodu w dowolnym momencie
  • koszt ubezpieczenia w racie
  • finansowanie firm już od pierwszego miesiąca działalności
  • uproszczona procedura bez dokumentów finansowych dla samochodów do 500 000 zł
  • finansowanie konsumentów na oświadczenie do 185 tys. zł brutto
  • gwarancja wysokości składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie GAP
  • wartość wykupu od 1% do 50%
  • brak limitu kilometrów
  • brak dopłat za ponadnormatywne zużycie
  • ubezpieczenie GAP - 1 rok gratis dla nowych klientów
  • ubezpieczenie OC/AC - dopłata 50% do składki w ramach oferty specjalnej leasingodawcy
  • decyzja o finansowaniu nawet w 15 minut od wysłania wniosku
  • odbiór samochodu nawet w 24h od podpisania umowy
  • indywidualny opiekun klienta

Leasing samochodów używanych - czy się opłaca?

Tak, jednak pod warunkiem, że przedmiot leasingu będzie względnie nowy. Finansowanie używanego auta najlepiej sprawdzi się w przypadku pojazdów w dobrym stanie technicznym i eksploatowanych stosunkowo krótko, natomiast w przypadku starszych roczników może - mówiąc potocznie - stać się prawdziwą kulą u nogi. Pamiętajmy bowiem, że jeśli w trakcie użytkowania auta okaże się, że ma ono na tyle poważne wady, że nie da się z niego korzystać, i tak będziemy musieli płacić raty leasingowe. Możemy również zażądać od firmy leasingowej odstąpienia od umowy sprzedaży, jednak automatycznie oznacza to wygaśnięcie umowy leasingu i konieczność uregulowania wszystkich rat, które pozostały do spłaty.

Jeśli jednak będziemy pamiętali o powyższej zasadzie, leasing używanego auta może okazać się dla nas całkiem korzystny. Tę formę finansowania można polecić zwłaszcza firmom z krótkim stażem, które potrzebują pojazdu do prowadzenia codziennej działalności, jednak nie są w stanie sfinansować takiego wydatku za pomocą kredytu w banku.

Komentarze

(1)
Sortuj od najnowszych
E
Emenem
Gość
17.08.2022 12:12:12

Ktoś zna dobrą firmę gdzie sprawdzą używany samochód co i jak?

Odpowiedz