EFL Leasing Samochodowy (Europejski Fundusz Leasingowy)

Analiza produktowa

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Pokaż więcej

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

Opracowane przez:
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.

EFL to firma leasingowa będąca od 2001 r. częścią grupy kapitałowej Crédit Agricole. Wyróżnikiem spółki jest kompleksowa oferta obejmująca różne formy finansowania: leasing, wynajem długoterminowy, pożyczkę leasingową, faktoring oraz produkty dodatkowe (np. aukcje poleasingowe). Klienci EFL mogą także skorzystać z szeregu rozwiązań ułatwiających spłatę zobowiązania oraz kilku dodatkowych produktów i usług.

Spis treści

EFL Leasing – podstawowe parametry, opłaty i prowizje

Oto najważniejsze parametry oferty:

Okres leasingu
do 84 miesięcy
Czynsz inicjalny
od 0 do 20%
Dodatkowe produkty
TAK
Dodatkowe produkty TAK

 • karta paliwowa
 • ubezpieczenie GAP
 • polisa ELF Assistance
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • leasing dla JDG już od pierwszego dnia działalności
 • z oferty leasingu mogą też skorzystać rolnicy indywidualni oraz lekarze prowadzący prywatną praktykę
 • decyzja leasingowa do 500 tys. zł netto "od ręki"
 • brak dodatkowych aneksów przy każdej zmianie raty
 • leasing na stałej lub zmiennej stopie procentowej
 • kwota wykupu od 19% do 35%
 • finansowanie nowych i używanych samochodów elektrycznych dla firm działających min. 6 miesięcy
Informacje ogólne
Leasingodawca

firma leasingowa powiązana kapitałowo z międzynarodową Grupą Creadit Agricole SA.

Rodzaje leasingu

operacyjny, finansowy

Przedmiot leasingu

pojazdy nowe i używane (w przypadku start-upów w formie JDG - maksymalnie 3-letnie):

 • osobowe
 • ciężarowe do 3,5t
 • ciągniki siodłowe
 • pojazdy rolnicze i specjalistyczne
 • motocykle, skutery, quady
 • pojazdy elektryczne

Parametry
Okres finansowania
 • start-upy- od 24 do 60 miesięcy
 • pozostali- do 84 miesięcy, przy spełnieniu określonych warunków
Czynsz inicjalny
 • od 0% do 40%
 • od 20% dla start-upów
Waluta leasingu

PLN, EUR

Dodatkowe produkty
 • karta paliwowa
 • ubezpieczenie GAP
 • polisa ELF Assistance
Udogodnienia/korzyści
Dodatkowe udogodnienia/korzyści
 • leasing dla JDG już od pierwszego dnia działalności
 • z oferty leasingu mogą też skorzystać rolnicy indywidualni oraz lekarze prowadzący prywatną praktykę
 • decyzja leasingowa do 500 tys. zł netto "od ręki"
 • brak dodatkowych aneksów przy każdej zmianie raty
 • leasing na stałej lub zmiennej stopie procentowej
 • kwota wykupu od 19% do 35%
 • finansowanie nowych i używanych samochodów elektrycznych dla firm działających min. 6 miesięcy

Całkowity koszt leasingu jest każdorazowo wyliczany na potrzeby danej umowy. Zależy od przedmiotu finansowania, kondycji finansowej firmy wnioskującej o leasing oraz oceny ryzyka leasingowego. Koszty finansowania mogą obejmować również dodatkowe opłaty i prowizje, związane m.in. z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu, depozytem gwarancyjnym czy karami umownymi.

Natomiast o wysokości raty leasingowej decydują następujące czynniki: wartość leasingowanego pojazdu, długość okresu finansowania, wysokość wkładu własnego, marża leasingodawcy, oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR oraz zapisana w umowie wysokość wykupu.

W EFL wkład własny jest wymagany od wyłącznie od przedsiębiorców, którzy mają niewielką zdolność leasingową ze względu na krótki staż na rynku. W przypadku pozostałych klientów czynsz inicjalny ma charakter dobrowolny.

EFL udostępnia leasing oparty na stałej lub zmiennej stopie procentowej, proponuje także elastyczne warunki wykupu.

EFL Leasing – warunki finansowania

W zależności od swoich potrzeb klienci mogą skorzystać z leasingu finansowego lub operacyjnego bądź też pożyczki leasingowej. ELF finansuje nowe i używane pojazdy wiodących marek (także elektryczne i specjalistyczne) oraz auta zakupione na EFL aukcji poleasingowej. Szczegóły oferty, takie jak okres leasingu i wysokość czynszu inicjalnego, są uzależnione od stażu firmy na rynku. Start-upy działające w formie JDG obligatoryjnie muszą wnieść opłatę własną, a w przypadku aut używanych mogą wyleasingować pojazd maksymalnie trzyletni.

Dodatkowe produkty/usługi

Przyjrzyjmy się teraz, z jakich dodatkowych udogodnień mogą korzystać klienci EFL Leasing.

Leasing Swobodny

Wyróżnikiem firmy jest tzw. Leasing Swobodny umożliwiający samodzielną zmianę wysokości rat w Portalu KlientEFL bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Możliwe jest dokonanie nawet 6 zmian harmonogramu w każdym roku leasingu, ponadto 3 razy w ciągu 12 miesięcy można obniżyć ratę nawet do 1 zł (nie dotyczy rat występujących po sobie). Leasing Swobodny jest dostępny dla umów zawieranych na stopie zmiennej w złotówkach, a wartość finansowanego przedmiotu nie może przekroczyć 500 tys. zł zł netto. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy od co najmniej 12 miesięcy terminowo spłacać raty.

Zmiana terminu płatności rat

Klient może również wybrać nowy termin płatności rat dla całej umowy, jednak przesunięcie dnia spłaty musi odbyć się w ramach jednego miesiąca. (np. z 10 listopada na 25 listopada). Usługa wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów)

ELF oferuje również wsparcie w sprowadzeniu nowych i używanych pojazdów (osobowych oraz ciężarowych) z innych państw UE, w tym z Niemiec, Francji i Belgii. Usługa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w EFL obejmuje: weryfikację zagranicznego dostawcy, sprawdzenie stanu technicznego samochodu, sprowadzenie pojazdu do Polski oraz jego rejestrację. Wyleasingowanie auta sprowadzonego z zagranicy wiąże się z obligatoryjnym wniesieniem czynszu inicjalnego.

Dodatkowe produkty

W ofercie Europejskiego Funduszu Leasingowego znajdziemy również szeroką paletę ubezpieczeń, w tym ELF Assistance zapewniający pomoc w nagłych wypadkach oraz EFL GAP dostępny w dwóch wariantach: GAP fakturowy i indeksowy 20%. Kolejnym udogodnieniem jest karta paliwowa z limitem kredytowym, dedykowana właścicielom firm transportowych oraz przedsiębiorcom dysponującym dużą flotą pojazdów. Karta umożliwia skorzystanie z rabatów na paliwo na stacjach Orlen i Bliska oraz uiszczanie opłat drogowych.

Kto może skorzystać z leasingu samochodowego?

Z leasingu pojazdów mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy – zarówno samozatrudnieni, jak i właściciele małych, średnich i dużych firm bez względu na branżę, rodzaj działalności oraz formę prawną. Reasumując, leasingobiorcami mogą zostać spółki prawa cywilnego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, rolnicy indywidualni oraz lekarze prowadzący prywatną praktykę. Warunkiem udzielenia leasingu w EFL jest co najmniej półroczny staż firmy na rynku.

Podmioty działające krócej mogą w wyjątkowych przypadkach ubiegać się o finansowanie, jednak muszą przedstawić wówczas dodatkowe dokumenty oraz wnieść odpowiednie zabezpieczenie. Może być nim wskazanie poręczyciela, weksel, gwarancja odkupu, hipoteka na nieruchomość lub blokada na rachunku bankowym.

Jak uzyskać leasing w EFL?

Aby otrzymać finansowanie w Europejskim Funduszu Leasingowym, należy złożyć zapytanie ofertowe za pośrednictwem strony leasingodawcy. W formularzu należy sprecyzować warunki oferty (tzn. wybrać rodzaj pojazdu, jego wartość brutto oraz rok produkcji), wskazać szczegóły leasingu (liczbę rat, wysokość wpłaty własnej oraz kwoty wykupu) oraz podać dane kontaktowe (w tym NIP firmy).

Po otrzymaniu zapytania Europejski Fundusz Leasingowy uruchomi procedurę weryfikacyjną. W pierwszej kolejności określi, czy ocena zdolności leasingowej wnioskodawcy może przebiegać na zasadach uproszczonych czy standardowych.

EFL Leasing – wymagane dokumenty

Tryb uproszczony

W przypadku trybu uproszczonego finansujący nie weryfikuje zdolności leasingowej, dlatego przedsiębiorca nie musi przedstawiać dokumentów finansowych. Leasing jest udzielany na podstawie dowodu osobistego wnioskodawcy oraz podstawowych dokumentów rejestrowych firmy:

 • zaświadczenia o przyznanym numerze REGON i NIP,
 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG,
 • odpisu z KRS,
 • umowy spółki prawa handlowego/umowy spółki cywilnej – wraz ze wszystkimi aneksami.

Ponadto wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu oraz o braku niespłaconych należności względem urzędu skarbowego i ZUS-u.

Procedura uproszczona jest stosowana w przypadku pojazdów o określonej wartości. Dla samochodów osobowych i elektrycznych jest to kwota 500 tysięcy złotych netto, natomiast dla samochodów ciężarowych i dostawczych – nawet 1 mln zł.

Ponieważ w procedurze uproszczonej otrzymanie leasingu wiąże się z koniecznością spełnienia niewielu formalności, dlatego decyzja o udzieleniu finansowania może zostać wydana nawet w dniu złożenia wniosku.

Tryb standardowy

Procedura standardowa (pełna) dotyczy przedsiębiorstw działających na rynku krócej niż pół roku lub chcących wziąć w leasing wyjątkowo drogi pojazd. W takiej sytuacji firma leasingowa szczegółowo analizuje sytuację finansową leasingobiorcy. Oprócz dokumentów wymaganych w trybie uproszczonym, wnioskodawca jest proszony o przedstawienie:

 • zaświadczenia z US oraz ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek,
 • zaświadczenia o dochodach brutto lub obrotach brutto za ostatnie 12 miesięcy,
 • potwierdzonych przez urząd skarbowy deklaracji PIT lub CIT,
 • bilansu oraz rachunku zysków i strat – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe.

Firma leasingowa może również przeprowadzić dodatkową weryfikację przedsiębiorcy obejmującą białą listę podatników VAT oraz bazy dłużników.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zgłosić szkodę w EFL Leasing?

W tym celu należy zadzwonić na infolinię Centrum Likwidacji Szkód EFL: (71 377 77 77 lub 801 404 444) lub wypełnić formularz szkody online dostępny na stronie leasingodawcy.

Czy EFL Leasing ma kalkulator na stronie?

Europejski Fundusz Leasingowy nie oferuje swoim klientom ogólnodostępnego kalkulatora leasingowego. Aby uzyskać informację o całkowitych kosztach finansowania, należy skontaktować się z pracownikiem firmy i poprosić o przygotowanie kalkulacji.

Jak wygląda procedura cesji leasingu?

Dokładny opis procedury znajdziesz na stronie obsługa umowy.

Czy EFL sprawdza BIK?

Tak, o ile firma wnioskująca o leasing podlega weryfikacji na zasadach standardowych. W procedurze uproszczonej BIK nie jest sprawdzany.

Komentarze i opinie

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy