Wróć

Konkurs ING Banku Śląskiego: 100 zł na empik.com za 5 płatności kartą Mastercard w telefonie

Konkurs ING Banku Śląskiego: 100 zł na empik.com za 5 płatności kartą Mastercard w telefonie
Czas trwania
Cel (zysk) 1110 voucherów po 100 zł oraz 6720 voucherów po 50 zł do wykorzystania na stronie empik.com.
Po drodze Należy wykonać 3 lub 5 transakcji kartą Masterdcard w telefonie i w kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
Klienci ING Banku Śląskiego mogą otrzymać voucher o wartości 50 lub 100 zł do wykorzystania na stronie internetowej empik.com - wystarczy, że wykonają kilka płatności za pomocą wydanej przez ING Bank Śląski wirtualnej karty Mastercard w telefonie i odpowiedzą na proste pytanie konkursowe. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 499 529 złotych, a do akcji można przystąpić do 20 sierpnia 2017 r.

Organizatorem konkursu jest firma Kropka Bordo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, działająca na zlecenie Mastercard Europe SA. Akcja adresowana jest do obecnych klientów ING Banku Śląskiego i ma na celu popularyzację płatności mobilnych wykonywanych za pomocą wirtualnej karty Mastercard w telefonie.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze rachunku osobistego w ING Banku Śląskim, sprawdź naszą dokładną analizę Konta z Lwem Direct w tym banku.

50 lub 100 zł do wydania na empik.com

Na uczestników wakacyjnego konkursu „Mastercard w telefonie” czeka całkiem spora pula nagród. Organizator przygotował bowiem:

 • 1110 nagród I stopnia o wartości 100 zł;
 • 6720 nagród II stopnia o wartości 50 zł.

Aby je otrzymać, wystarczy spełnić dwa proste warunki – wykonać 3 lub 5 transakcji kartą Mastercard w telefonie wydaną przez ING Bank Śląski oraz udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jak płatności Mastercard w telefonie ułatwiły Ci życie?”. Nagrody będą miały formę elektronicznych voucherów, uprawniających do zakupów w sklepie internetowym www.empik.com.

Co należy zrobić, aby wygrać w konkursie ING?

Przede wszystkim należy być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestnik konkursu musi być posiadaczem karty płatniczej Mastercard w telefonie wydanej przez ING Bank Śląski oraz spełnić następujące warunki:

 1. W okresie od 10 lipca do 20 sierpnia 2017 r. wykonać min. 3 transakcje o wartości co najmniej 5 zł każda (uprawniające do nagrody II stopnia) lub min. 5 transakcji o wartości co najmniej 5 zł każda (w przypadku gry o nagrodę I stopnia). Uwaga: należy zachować potwierdzenie tych transakcji (w formie papierowej lub elektronicznej);
 2. Zarejestrować się na stronie internetowej konkursu. Podać w formularzu konkursowym następujące dane: adres e-mail, który będzie jednocześnie loginem do konta, stworzone przez siebie hasło dostępu do konta konkursowego; imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz numer PESEL (niezbędny do weryfikacji dokonanych transakcji). Należy także zaakceptować regulamin i udzielić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem.
 3. Aktywować, a następnie zalogować się na konto konkursowe i zaznaczyć liczbę przeprowadzonych transakcji (3 lub 5). Wykonanie tej operacji będzie równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia.
 4. Udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe.

W konkursie będą brane pod uwagę WYŁĄCZNIE płatności bezgotówkowe dokonane za pomocą karty Mastercard w telefonie. Jest to karta wirtualna, która istnieje jedynie w aplikacji mobilnej ING Banku Śląskiego i nie posiada plastikowego odpowiednika. Transakcje muszą być przeprowadzone w punktach handlowo-usługowych i zarejestrowane w systemie banku. Transakcje internetowe, zwrócone, nieautoryzowane oraz niezarejestrowane w systemie nie będą przez organizatora uwzględnione.

Wielokrotna szansa na zdobycie nagrody

Warto dodać, iż organizator podzielił akcję na 6 tygodniowych etapów (trwających od poniedziałku do niedzieli).

 • · Etap 1 – obejmuje okres od 10 lipca do 16 lipca 2017 r,,
 • · Etap 2 - od 17 lipca do 23 lipca;
 • · Etap 3 - od 24 lipca do 30 lipca;
 • · Etap 4 - od 31 lipca do 6 sierpnia;
 • · Etap 5 - od 7 sierpnia do 13 sierpnia;
 • · Etap 6 - od 14 sierpnia do 20 sierpnia.

Co ciekawe, w ramach jednego etapu można zgłosić dowolną liczbę transakcji, można również wziąć udział w dowolnej liczbie etapów. Przykładowo, w etapie pierwszym po zalogowaniu się na konto konkursowe możemy zaznaczyć 5 transakcji, dwa dni później - w ramach tego samego etapu - zgłosić kolejne 3 transakcje, a następnie wziąć udział w etapie trzecim i dodać kolejne dwa zgłoszenia. Ważne! Jeżeli podamy w zgłoszeniu 4 transakcje, zostaniemy zaklasyfikowani do gry o nagrodę II stopnia, natomiast zgłoszenie zawierające powyżej 5 transakcji uprawni nas do gry o nagrodę I stopnia.

Reasumując – możemy logować się na konto konkursowe wielokrotnie (wpisując adres poczty elektronicznej i hasło dostępu podane podczas rejestracji) i dokonać dowolną liczbę zgłoszeń, zwiększając swoją szansę na otrzymanie nagrody. Musimy jednak pamiętać o tym, że poszczególne zgłoszenia dokonywane zarówno w ramach tego samego, jak i różnych etapów muszą zawierać różne odpowiedzi na zadanie konkursowe.

Zasady przyznania i przekazania nagrody

Zwycięzcy poszczególnych etapów zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w terminie do 14 dni od zakończenia danej części. Tak więc Komisja sześciokrotnie wybierze 185 najlepszych rozwiązań zadania konkursowego przesłanego przez osoby, które grały o nagrodę I stopnia oraz 1120 najlepszych rozwiązań zadania konkursowego w przypadku osób ubiegających się o nagrodę II stopnia.

Typując zwycięzców, Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność odpowiedzi, pomysłowość, kreatywność oraz stylistykę wypowiedzi. Łącznie Komisja przyzna w trakcie całego konkursu 1110 nagród po 100 zł oraz 6720 nagród po 50 zł.

Lista laureatów poszczególnych etapów zostanie opublikowana na stronie konkursowej najpóźniej 21 dni po zakończeniu każdego tygodnia. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie do 5 dni roboczych od daty wyłonienia laureatów. Powiadomienie będzie zawierać kod vouchera zakupowego uprawniającego do zakupów na www.empik.com.

Dodatkowe informacje o nagrodzie

 • W ramach całego konkursu można wygrać jedną nagrodę I stopnia i jedną nagrodę II stopnia. Istnieje więc możliwość, że jedna osoba wygra łącznie nawet 150 zł.
 • Do każdej nagrody organizator doliczy dodatkową nagrodą pieniężną (w wysokości 11 zł albo 6 zł) przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od wygranej i odprowadzi tę kwotę do urzędu skarbowego.
 • Vouchery zakupowe można wykorzystać do 31 grudnia 2017 roku.

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.

Komentarz redakcji

Uczestnicy, którzy poprawnie zarejestrują się na stronie konkursowej, wykonają wymaganą liczbę płatności kartą Masterdcard w telefonie oraz w kreatywny sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe, mogą wygrać atrakcyjny bonus w postaci vouchera na empik.com o wartości 50 lub 100 zł. W zależności od wybranej nagrody muszą tylko w okresie od 10 lipca do 20 sierpnia wykonać min. 3 transakcje o wartości co najmniej 5 zł każda lub min. 5 transakcji o wartości co najmniej 5 zł każda.

Łączna pula nagród wynosi 7830 voucherów, tak więc szansę na wygraną ma całkiem spore grono osób. Tym bardziej, że prawdopodobnie stosunkowo niewiele osób skorzysta z płatności mobilnych i zarejestruje je w systemie banku. Warto więc spróbować swoich sił, a jeżeli uda Wam się wygrać, pochwalicie się na naszym Facebooku.

Krystian

Autor tekstu o promocji