Wróć

Do 150 zł premii za wpływ na Konto Citi Priority + 4% premii walutowej

2 komentarze / opinie
Do 150 zł premii za wpływ na Konto Citi Priority + 4% premii walutowej
Czas trwania
Cel (zysk) 150 zł i premia walutowa (zwrot marży banku przy transakcjach walutowych).
Po drodze 150 zł za wpływ na konto w kolejnych 5 miesiącach plus premia walutowa za transakcje walutowe i wpływy na konto przez rok.
Oprócz 150 zł w gotówce do zdobycia jest też premia walutowa, która zapewne zainteresuje regularnie dokonujących transakcji zagranicznych, w złotówkach lub w walutach obcych. Bank Citi Handlowy zwróci im marżę, jaką pobiera przy tego typu transakcjach. Uprzedzamy jednak, że promocja adresowana do cierpliwych (kilka miesięcy oczekiwania na pełną pulę premii) i konsekwentnych (konieczność zapewnienia wpływów przez wiele miesięcy).

Bank Citi Handlowy organizował w ostatnich miesiącach różne odmiany promocji swojego konta Citi Priority. Oto jego kolejna odsłona. Połączono w niej możliwość zdobycia 150 zł w gotówce (za zapewnienie wpływu na rachunek) z szansą na premię walutową przy dokonywaniu transakcji zagranicznych.

Kto może wziąć udział w promocji?

Promocja skierowana jest do nowych klientów i trwa do 5 marca 2019 r.

Nowym klientem w myśl regulaminu jest osoba, która po 1 stycznia 2017 r. nie posiadała w Banku Handlowym (samodzielnie lub jako współposiadacz) dowolnego produktu, także konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego. Z udziału w promocji wyklucza także bycie:

 • pełnomocnikiem lub współwłaścicielem wspomnianych produktów;
 • współpracownikiem Banku Handlowego w oparciu o umowy cywilno-prawne;
 • osobą o statusie dewizowym nierezydenta;
 • osobą lub rezydentem podatkowym USA.

Droga po nagrodę

Chcąc skorzystać z przygotowanych przez bank bonusów, musisz wykonać następujące czynności:

 1. W czasie trwania oferty zarejestruj się i wypełnij znajdujący się tam formularz przystąpienia do niej.
 2. Podaj niezbędne dane do otwarcia rachunku konsultantowi, który zadzwoni do Ciebie i przeprowadzi Cię przez proces otwierania Konta Citi Priority. Będzie się to wiązało z koniecznością wyrażenia zgody na:
  • przetwarzanie przez bank Twoich danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych banku i jego partnerów, także w sytuacji, gdy umowa nie zostanie zawarta lub przestanie obowiązywać;
  • przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji reklamowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Dwa bonusy do zdobycia

W tej promocji możesz zdobyć dwie różne nagrody. Podstawą do zgarnięcia każdej z nich jest zapewnienie wpływu wynagrodzenia na konto w wysokości min. 2 000 zł, przy czym różny jest okres, przez który pieniądze muszą zasilać Twój rachunek. Do otrzymania premii walutowej konieczne jest wykonywanie transakcji zagranicznych, by Citibank miał podstawy do jej obliczenia.

Do 150 zł premii w gotówce

Pierwszą z oferowanych nagród jest premia w wysokości 30 zł wypłacana przez 5 kolejnych miesięcy. W sumie do zdobycia jest więc aż 150 zł.

Dla uzyskania tej kwoty musisz zapewnić w każdym z 5 miesięcy następujących po tym, w którym otworzyłeś konto, wpływ w wysokości min. 2 000 zł. Za każdy z 5 miesięcy, w których spełnisz te warunki, otrzymasz 30 zł, a więc maksymalnie 150 zł. Gdybyś nie wywiązał się z warunku zapewnienia wpływu w jednym miesiącu, to za ten okres nie dostaniesz premii, ale nie wykluczy Cię to z możliwości uzyskania kolejnej części nagrody za następny miesiąc.

Co prawda regulamin mówi o wpływie z tytułu wynagrodzenia, ale nie definiuje go w jakiś specjalny sposób. Precyzuje jedynie, że nie mogą to być wpływy z innego rachunku w Citi Handlowym prowadzonego dla osoby indywidualnej.

Do 4% zwrotu za transakcje w walutach obcych

Drugą z oferowanych nagród stanowi zwrot marży, którą Citibank zwyczajowo pobiera od płatności w walutach obcych. Jej standardowa wysokość to 4% kwoty transakcji (w przypadku franka szwajcarskiego jest ona niższa - wynosi 0,8% w dni robocze oraz 3% w weekendy i dni świąteczne).

Innymi słowy - dzięki premii walutowej będziesz w stanie dokonywać zagranicznych płatności po kursach obowiązujących na międzynarodowym rynku walutowym, do którego normalnie dostęp mają jedynie największe banki i korporacje!

Podstawą uzyskania tego bonusu, który może być wypłacany przez 12 miesięcy, jest zapewnienie w tym okresie wpływu wynagrodzenia na Konto Citi Priority w wysokości min. 2 000 zł. Podobnie jak w przypadku premii gotówkowej, spełnienie warunku będzie rozpatrywane przez bank od miesiąca następującego po tym, w którym rachunek został otwarty. Tu także nie ma precyzyjnej definicji wynagrodzenia. Jest tylko uwaga, że nie może to być wpływ z rachunku prowadzonego w Citibanku dla osoby indywidualnej.

Premię walutową otrzymają ci uczestnicy promocji, którzy zapewnią wpływ we wspomnianej wysokości w danym miesiącu oraz złożą przynajmniej jedno zlecenie płatnicze w formie:

 • przelewu transgranicznego w złotych lub w walucie obcej;
 • polecenia przelewu w walucie obcej
 • polecenia przelewu wewnętrznego;
 • polecenia przelewu SEPA;

i będzie ono w innej walucie niż waluta rachunku, z którego zlecenie jest wykonywane.

Warunki dodatkowe

Premia walutowa będzie wypłacana przez kolejne 12 miesięcy. Brak transakcji uprawniających do jej wypłaty w jednym miesiącu nie przeszkadza w tym, by ją uzyskać w kolejnym miesiącu, jeśli zostaną w nim zarejestrowane transakcje dające podstawę do wypłaty bonusu. Maksymalna wartość transakcji w danym miesiącu nagradzanych bonusem to równowartość 20 000 zł.

Wartość każdej z transakcji będzie określana wg kursu średniego NBP waluty rachunku obciążanego (z którego jest realizowana transakcja) w dniu dokonania danej transakcji. Gdyby była ona realizowana w dzień świąteczny, do przeliczenia wartości transakcji bank skorzysta ze średniego kursu NBP w najbliższym dniu roboczym.

Premia walutowa nie będzie wypłacana za transakcje, w których cena walut była negocjowana.

Wypłata nagrody i premii walutowej

Nagroda za zapewnienie wpływu wynagrodzenia i premia walutowa będą przekazywane na Twoje Konto Citi Priority do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym wywiązałeś się z warunków promocji (nagroda za wpływ) lub wykonałeś transakcje dające prawo do premii (premia walutowa). O ich przesłaniu zostaniesz powiadomiony specjalną wiadomością w serwisie bankowości elektronicznej.

Musisz wiedzieć, że premia walutowa zostanie Ci wypłacona w złotówkach.

Pamiętaj, że warunkiem otrzymania bonusów jest aktywny status Konta Citi Priority. Oznacza to, że nie możesz go zamknąć do momentu wypłaty ostatniej części nagrody czy premii.

Tu taniej, tam drożej

Każdy uczestnik, który spełni warunki promocji, będzie korzystał z preferencyjnej opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Citi Priority oraz za realizację 3 pierwszych poleceń przelewu krajowego natychmiastowego (Express Elixir) w złotych polskich. Od 1 lipca 2021 r. opłaty te mogą ulec zmianie.

Przystąpienie do promocji oznacza też zgodę na stosowanie przez bank wyższych opłat niż te z Tabeli Opłat i Prowizji za niektóre usługi, np. za wpłatę/wypłatę gotówki w oddziale banku, realizację polecenia przelewu wewnętrznego w euro lub w innej walucie obcej.

Przykładowe różnice podajemy w poniższej tabeli. Pełny wykaz opłat związanych z udziałem w tej promocji znajdziecie w załączniku do jej regulaminu.

Usługa

Opłata standardowa

Opłata dla uczestników promocji

Opłata miesięczna za prowadzenie Konta Citi Priority

30 zł

0 zł - po spełnieniu warunków

0 zł - brak warunków do spełnienia

Opłata miesięczna za dostęp do bankowości telefonicznej CitiPhone

6 zł

0 zł - po spełnieniu warunków

6 zł

Opłata miesięczna za kartę debetową

0 zł

0 zł

Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w złotych w usłudze CitiPhone i w oddziale

12 zł

20 zł

Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych w usłudze CitiPhone i w oddziale

16 zł

20 zł

Realizacja krajowego przelewu natychmiastowego Express Elixir w Citibank Online i Automatycznym Bankierze

10 zł

0 zł za 3 pierwsze przelewy w miesiącu

10 zł za każde kolejne

Wpłata/wypłata gotówki w oddziale

0 zł

20 zł

Cechy Konta Citi Priority

Standardowo Konto Citi Priority dedykowane jest dla osób lepiej zarabiających. Do tego, by było ono bezpłatne, potrzebny jest bowiem wpływ w miesiącu w wysokości 5 000 zł lub utrzymywanie średniego salda miesięcznego w wysokości 30 000 zł. Niespełnienie jednego z tych warunków oznacza opłatę w wysokości 30 zł.

Uczestnicy opisywanej promocji nie muszą spełniać żadnych warunków. Dla nich prowadzenie konta Citi Priority i realizacja 3 pierwszych przelewów Express Elixir w miesiącu są darmowe. Zgodnie z regulaminem promocji, po 1 lipca 2021 r. bank będzie uprawniony do zmiany opłat mających zastosowanie do uczestnika akcji według zasad opisanych w Regulaminie Rachunków Bankowych.

Plusem tego konta jest z pewnością bezpłatne korzystanie z bankomatów w kraju i na świecie, dostęp do karty wielowalutowej oraz niski koszt przelewów zagranicznych SEPA – 5 zł.

Zapraszamy do szczegółowej analizy Konta Citi Priority.

Promocja dla zainteresowanych

Spełnienie warunku uprawniającego do otrzymania bonusu nie jest trudne, bo przecież możesz ustawić sobie zlecenie stałe w innym banku i wymagana kwota będzie przelewana regularnie bez Twojego udziału. Promocja „Zyskaj do 150 zł i premię walutową z kontem internetowym Citi Priority” adresowana jest - naszym zdaniem - do osób konsekwentnych i cierpliwych.

Konsekwentnych, bo trzeba przez kilka miesięcy pamiętać o zapewnieniu wpływu na rachunek dość wysokiej kwoty - 2 000 zł. Cierpliwych, bo nagroda wypłacana jest w częściach i na zgarnięcie całej puli trzeba czekać pół roku od chwili założenia rachunku.

Jeśli jesteś zainteresowany także jak najwyższą premią walutową, to wpływ wynagrodzenia musisz zapewnić aż przez 12 miesięcy. Przede wszystkim powinni ją przemyśleć ci, którzy wykonują często transakcje zagraniczne, korzystając z przelewów z kont prowadzonych w innych walutach niż ta, w której jest wykonywana transakcja.

Krystian

Autor tekstu o promocji

Komentarze i pytania

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
J
jk823411
Gość

Regulami: Z Oferty wyłączone są osoby, które po dniu 1 stycznia 2017 r. posiadały w Banku dowolny produkt.

Jak to interpretuje Autor? Co z posiadaczami karty kredytowej?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@jk823411

Naszym zdaniem, pkt 5.a z regulaminu wyklucza też posiadaczy kart kredytowych

Zapis jest bowiem następujący:

osoby, które po dniu 1 stycznia 2017 r. posiadały w Banku dowolny produkt, w tym Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy
(dotyczy również wszystkich Współposiadaczy Konta) i/lub były Pełnomocnikami do Konta

Kluczowe wydaje się użycie słów "w tym", które wskazują, że konto osobiste czy rachunek oszczędnościowy, wymienione są jako przykłady

Odpowiedz