Wróć

120 zł za zmianę warunków konta osobistego dla klientów Kompakt Finanse i mBanku + premie za produkty kredytowe

120 zł za zmianę warunków konta osobistego dla klientów Kompakt Finanse i mBanku + premie za produkty kredytowe
Czas trwania
Cel (zysk) 120 zł w gotówce.
Po drodze Warunkiem otrzymania nagrody jest rezygnacja z usług Kompakt Finanse i wybranie konta promocyjnego w mBanku.
Wiele osób posiadających konto osobiste w dawnym Orange Finanse, które od połowy kwietnia występuje pod marką Kompakt Finanse produkty bankowe dostarcza mBank, i właśnie w mBanku, nadal nie zdecydowało o „scaleniu” swoich produktów. Stąd promocja, w której możesz zgarnąć 120 zł za zmianę warunków konta osobistego i dodatkowe nagrody za produkty kredytowe.

W osobnym artykule opisaliśmy promocje adresowane do klientów Kompakt Finanse, którzy nie współpracowali dotąd z mBankiem. Poniżej przedstawiamy ofertę dla „klientów wspólnych”, czyli tych, którzy mieli produkty w obu bankach. mBank stara się przekonać ich, by wszystkie swoje sprawy finansowe skoncentrowali właśnie w nim. Zachęca do tego nagrodami pieniężnymi.

Pula nagród

Wszystkie akcje trwają do 31 lipca 2019 r. i dotyczą nie tylko zmiany warunków rachunku osobistego, ale także produktów kredytowych – karty kredytowej (bonus 100 zł), limitu odnawialnego (nagroda 50 zł) i kredytu gotówkowego (też 100 zł). W sumie maksymalnie do zdobycia jest więc 370 zł w gotówce plus bonusy w postaci niezmienności opłat (w przypadku konta osobistego), braku oprocentowania kredytu odnawialnego przez 90 dni czy obniżonego oprocentowania niespłaconej kwoty na karcie kredytowej.

Gwarancja niezmienności opłat

Ustalmy, co obejmuje gwarancja niezmienności opłat. Regulamin wskazuje, że do 29 lutego 2020 r. nie będą pobierane opłaty za:

 • otwarcie i prowadzenie eKonta standard,
 • wydanie i użytkowanie karty wydanej do eKonta standard,
 • wypłaty z bankomatów krajowych przy użyciu karty,
 • wpłaty we wpłatomatach przy użyciu karty,
 • przelewy internetowe realizowane w PLN z eKonta standard.

Po okresie objętym gwarancją opłaty będą pobierane zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach mBank S.A.

„Klient wspólny” – kto to taki?

Promocja „eKonto z premią – dla Kompakt Finanse – klienci wspólni” skierowana jest do osób posiadających produkty w Kompakt Finanse i w mBanku. W myśl regulaminów poszczególnych akcji, „klientem wspólnym” jest ten, kto w dniu przystępowania do promocji posiada w Kompakt Finanse rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, kartę kredytową, kredyt odnawialny albo kredyt gotówkowy i posiada/współposiada inne produkty prowadzone przez mBank o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Warunki udziału w promocjach

Podstawą udziału we wszystkich promocjach dotyczących produktów kredytowych jest zrealizowanie działań w ramach akcji związanej z kontem osobistym.

Korzystając z tej oferty możesz zyskać 120 zł premii gotówkowej oraz gwarancję niezmienności opłat do 29 lutego 2020 r.

Czy jesteś klientem aktywnym?

Premię gotówkową otrzyma tylko „klient aktywny”. W regulaminie jest on scharakteryzowany w następujący sposób:

 • na jednym ze swoich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Kompakt Finanse w ciągu co najmniej jednego z 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc startu promocji (kwiecień 2019 r.) wykonał przelew wychodzący lub płatność kartową albo wypłatę/wpłatę bądź otrzymał przelew przychodzący LUB
 • w miesiącu poprzedzającym start promocji (kwiecień 2019 r.) utrzymywał średnie saldo na dowolnym z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych lub oszczędnościowych w Kompakt Finanse na poziomie co najmniej 1000 zł LUB
 • w miesiącu poprzedzającym start promocji (kwiecień 2019 r.) posiadał w Kompakt Finanse aktywny rachunek techniczny do spłaty produktu kredytowego LUB
 • w miesiącu poprzedzającym start promocji (kwiecień 2019 r.) posiadał w Kompakt Finanse produkt kredytowy wykazujący regularność w spłacie zadłużenia do 30 dni.

Konieczne działania

Jeśli chcesz, by mBank nagrodził Cię za zmiany związane z kontem osobistym, musisz wykonać kilka działań:

 1. Do 31 lipca 2019 r.
  • złóż wniosek o zmianę warunków rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Kompakt Finanse na eKonto z taryfą standard wraz z wnioskiem o wydanie nowej karty debetowej LUB
  • złóż wniosek o przekazanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Kompakt Finanse na wskazany rachunek w mBanku;
 2. W jednym ze wspomnianych wniosków zaakceptuj regulamin promocji dotyczącej konta osobistego;
 3. Podpisz zmienione warunki umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla osób fizycznych (musi to być umowa indywidualna, nie może dotyczyć konta wspólnego);
 4. Zleć zamknięcie konta w Kompakt Finanse.

120 zł i gwarancja niezmienności opłat

Jak wspomnieliśmy, w ramach tej promocji możesz otrzymać 2 nagrody – 120 zł w gotówce oraz gwarancję niezmienności opłat od dnia przystąpienia do tej akcji do 29 lutego 2020 r.

120 zł trafi na Twój rachunek w mBanku do końca miesiąca następującego po tym, w którym zleciłeś zamknięcie rachunku w Kompakt Finanse.

Musisz wiedzieć, że gwarancja niezmienności opłat nie dotyczy osób, które wybrały tylko przekazanie środków na wskazany rachunek w mBanku (bez podpisywania umowy konta ze zmienionymi warunkami).

Produkty kredytowe w Kompakt Finanse = nagroda od mBanku

mBank zachęca „klientów wspólnych” nie tylko do podpisania nowych warunków umowy konta osobistego, ale także produktów kredytowych – karty kredytowej, kredytu odnawialnego i kredytu gotówkowego. Do każdej z tych akcji możesz przystąpić do 31 lipca 2019 r.

Podkreślmy, że przyznanie każdego z wymienionych produktów uzależnione jest od pozytywnej oceny Twojej zdolności kredytowej.

Karta kredytowa – 100 zł premii i niższe odsetki

W promocji mogą brać udział osoby fizyczne, które w dniu składania wniosku są stroną innej umowy o kartę kredytową w mBanku albo złożyły wniosek o przyznanie im „kredytówki”. Wykluczeni są natomiast Ci, którzy będąc posiadaczami karty kredytowej Kompakt Finanse dłużej niż 6 miesięcy, wykazują zadłużenie w jej spłacie powyżej 30 dni kalendarzowych oraz posiadają zajęcie egzekucyjne na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Za decyzję o zastąpieniu karty kredytowej Kompakt Finanse „kredytówką” mBanku otrzymasz jednorazową premię w wysokości 100 zł. Bank przeleje ją na Twoje konto w mBanku (musisz je otworzyć najpóźniej w dniu uruchomienia „kredytówki”) do końca miesiąca następującego po tym, w którym podpisałeś umowę karty kredytowej.

Dodatkowo, na 12 miesięcy bank obniży do 4,99% odsetki, jakie nalicza od zadłużenia, które nie zostało spłacone w terminie i nie pobierze od Ciebie opłaty za wydanie „kredytówki”.

Regulamin tej promocji znajdziesz tutaj.

Kredyt odnawialny – 50 zł i 90 dni bez odsetek

Uczestnikiem tej promocji może być klient posiadający kredyt odnawialny w Kompakt Finanse. Korzystanie z takiego produktu w mBanku nie wyklucza z udziału w akcji.

Przeszkodą w przystąpieniu do akcji jest natomiast zajęcie egzekucyjne na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych na dzień złożenia wniosku o zmianę warunków konta osobistego i zastąpienia kredytu odnawialnego w Kompakt Finanse takim samym produktem w mBanku.

Propozycja sprowadza się do zastąpienia kredytu odnawialnego w Kompakt Finanse identycznym produktem w mBanku. Premią za taki krok będzie 50 zł w gotówce (pieniądze wpłyną na Twoje konto w mBanku do końca miesiąca następującego po tym, w którym podpisałeś z mBankiem umowę o kredyt odnawialny) oraz brak prowizji za przyznanie kredytu odnawialnego. Dodatkowo, przez 90 dni nie będą naliczane odsetki od wykorzystanej kwoty.

Regulamin tej akcji znajdziesz tutaj.

Kredyt gotówkowy – także 100 zł premii

Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Kompakt Finanse na identyczny produkt z oferty mBanku możesz zmienić pod kilkoma warunkami:

 • zdecydujesz się na zmianę warunków rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
 • jesteś „klientem aktywnym”, czyli spełnisz opisane wyżej warunki,
 • Twoje zobowiązanie kredytowe w ramach marki Kompakt Finanse nie może być niższe niż 25 zł i okres jego spłaty nie może być krótszy niż 2 miesiące (licząc od dnia złożenia wniosku o zmianę warunków konta osobistego wraz z zamianą kredytu gotówkowego z Kompakt Finanse na identyczny produkt w mBanku).

Jeśli spłata Twoich zobowiązań w Kompakt Finanse jest opóźniona o co najmniej 30 dni kalendarzowych lub posiadasz już zajęcie egzekucyjne, to niestety nie możesz przystąpić do tej akcji.

Nie możesz też przenieść z Kompakt Finanse do mBanku tylko niektórych kredytów ani wnioskować przy okazji o dodatkowe środki.

Nagroda – 100 zł – zostanie przelana na Twoje konto osobiste w mBanku do końca miesiąca następującego po tym, w którym zastąpiłeś ostatni kredyt w Kompakt Finanse identycznym produktem w mBanku.

Regulamin promocji „Przenieś kredyt do mBanku – klienci wspólni – Kompakt Finanse” znajdziesz tutaj.

eKonto standard – co warto o nim wiedzieć?

eKonto standard było do niedawna podstawowym rachunkiem osobistym w ofercie mBanku. Co prawda został zastąpione przez eKonto osobiste, ale wersja „standardowa” nadal jest oferowana w ramach oferty dla klientów Kompakt Finanse.

Prowadzenie rachunku jest całkowicie darmowe, natomiast za wydawaną do konta kartę debetową zapłacisz standardowo tylko 4 zł miesięcznie. Jeśli w ciągu miesiąca dokonasz przy jej pomocy min. 5 transakcji gotówkowych, wówczas obsługa karty stanie się bezpłatna.

Wypłaty w bankomatach mBanku, Santandera oraz sieci Euronet i Planet Cash są bezpłatne pod warunkiem, że wypłacasz min. 100 zł. W przeciwnym wypadku operacja kosztuje 1,30 zł. Wyciągnięcie pieniędzy z innych maszyn, bez względu na kwotę, zawsze oznacza pobranie opłaty 7 zł.

W ramach powyższej oferty specjalnej do 29 lutego 2020 r. nie poniesiesz podstawowych opłat za konto.

Dowiedz się więcej na temat eKonta standard tutaj.

Przeanalizuj, pomyśl, zdecyduj

mBank zadbał o kompleksową propozycję dla klientów, którzy korzystają równocześnie z jego usług i marki Kompakt Finanse. Łączna pula nagród to aż 370 zł. Rodzi się więc pytanie, czy warto skorzystać z tej oferty. Trudno powiedzieć. Prawdą jest, że premie są wyższe, niż w podobnej akcji przed kilkoma miesiącami. Możliwe więc, że w następnej będą jeszcze atrakcyjniejsze. Nie można jednak wykluczyć, że to ostatnia szansa na zyskanie czegoś od mBanku, bo później może dojść do automatycznego „scalenia” produktów Kompakt Finanse i mBanku.

A może by tak wziąć od mBanku wszystko co jest do zgarnięcia, a potem rozejrzeć się na rynku, poszukać atrakcyjnych promocji dla nowych klientów… W regulaminach akcji przygotowanych przez mBank nie ma mowy o obowiązku współpracy z tym bankiem przez określony czas. Pomocą w wyborze nowego rachunku może być nasz ranking kont osobistych, w którym uwzględniliśmy analizy rachunków i związane z nimi promocje. Z kolei przy wyborze nowej „kredytówki” pomoże Ci zestawienie najlepszych, naszym zdaniem, kart kredytowych.

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos