Wróć

Nawet 150 zł premii za zakupy + 4% zwrotu przy płatnościach zagranicznych z Kontem Citi Priority

Nawet 150 zł premii za zakupy + 4% zwrotu przy płatnościach zagranicznych z Kontem Citi Priority
Czas trwania
Cel (zysk) 150 zł i premia walutowa (zwrot marży banku przy transakcjach walutowych).
Po drodze 150 zł za płatność kartą i wpływ na konto w kolejnych 5 miesiącach plus premia walutowa za transakcje walutowe.
Ta promocja ucieszy osoby dokonujące regularnych płatności w walutach obcych. Bank Citi Handlowy zwróci im marżę, jaką pobiera przy tego typu transakcjach. Dodatkowa premia – 150 zł – czeka na osoby, które zapewnią regularne wpływy na Konto Citi Priority, a do tego systematycznie będą dokonywały płatności bezgotówkowych.

Bank Citi Handlowy lubi organizować nieco nietypowe akcje promocyjne z atrakcyjnymi nagrodami. Po niedawno opisywanej promocji, w której do zdobycia nagrody należało....zabukować bilet na przelot liniami Emirates, przyszedł czas na premiowanie osób dokonujących regularnych płatności w walutach obcych.

Dla kogo jest ta promocja?

Na początek musisz wiedzieć, że promocja skierowana jest do nowych klientów i trwa do 31 grudnia 2018 r.

Nowym klientem w myśl regulaminu jest osoba, która po 1 stycznia 2017 r. nie posiadała w Banku Handlowym (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego. Z udziału w promocji wyklucza także bycie:

 • pełnomocnikiem lub współwłaścicielem wspomnianych produktów;
 • współpracownikiem Banku Handlowego w oparciu o umowy cywilno-prawne;
 • osobą o statusie dewizowym nierezydenta;
 • osobą lub rezydentem podatkowym USA.

Pierwsze kroki

Chcąc z korzystać z przygotowanych przez bank bonusów, musisz wykonać następujące czynności:

 1. W czasie trwania oferty zarejestruj się na stronie promocji i wypełnij znajdujący się tam formularz przystąpienia do niej.
 2. Po telefonie od doradcy banku otwórz Konto Citi Priority. Będzie się to wiązało z koniecznością wyrażenia zgody na:
  • przetwarzanie przez bank Twoich danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych banku i jego partnerów, także w sytuacji, gdy umowa nie zostanie zawarta lub przestanie obowiązywać;
  • przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji reklamowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Dwie nagrody

W tej promocji do zdobycia są 2 różne nagrody. Dla zgarnięcia każdej z nich musisz wykonać inne czynności.

Nawet 150 zł premii w gotówce

Pierwszą z oferowanych nagród jest premia w wysokości 30 zł wypłacana przez 5 kolejnych miesięcy. W sumie do zdobycia jest więc aż 150 zł. Dla uzyskania tej kwoty musisz spełnić dwa warunki:

 • W danym miesiącu zasil Konto Citi Priority wpływem w wysokości min. 2 000 zł. Nie mogą to być wpływy z innego rachunku w Citi Handlowym prowadzonego dla osoby indywidualnej.
 • Dokonaj w danym miesiącu min. 1 transakcji bezgotówkowej (w punktach stacjonarnych lub przez internet) kartą debetową lub nośnikiem zbliżeniowym.

Spełnienie wspomnianych warunków będzie monitorowane przez bank od miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś konto. Za każdy z 5 miesięcy, w których spełnisz te warunki, otrzymasz 30 zł. Gdybyś nie wywiązał się z któregoś z tych warunków w jednym miesiącu, to za ten okres nie dostaniesz premii, ale nie wykluczy Cię to z możliwości uzyskania kolejnej części nagrody za następny miesiąc.

Do 4% zwrotu za transakcje w walutach obcych

Drugą z oferowanych nagród stanowi zwrot marży, którą Citibank zwyczajowo pobiera od płatności w walutach obcych. Jej standardowa wysokość to 4% kwoty transakcji (w przypadku franka szwajcarskiego jest ona niższa - wynosi 0,8% w dni robocze oraz 3% w weekendy i dni świąteczne).

Przykładowo - jeżeli dzisiaj (17 października 2018 r.) zakupisz w zagranicznym sklepie internetowym towary za 1 000 euro, kwota, jaką bank pobierze z Twojego konta w polskich złotych, wyniesie 4 466 zł. Dzięki oferowanej w tej promocji premii walutowej, wróci do Ciebie 4% z tej kwoty, czyli aż 178 zł!

Innymi słowy - dzięki premii walutowej będziesz w stanie dokonywać zagranicznych płatności po kursach obowiązujących na międzynarodowym rynku walutowym, do którego normalnie dostęp mają jedynie największe banki i korporacje!

Na zwrot liczyć mogą ci uczestnicy promocji, którzy w danym miesiącu złożą przynajmniej jedno zlecenie płatnicze w formie:

 • przelewu transgranicznego w złotych lub w euro;
 • polecenia przelewu w walucie obcej
 • polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej;
 • polecenia przelewu wewnętrznego;
 • polecenia przelewu SEPA;

i będzie ono w innej walucie niż waluta rachunku, z którego zlecenie jest wykonywane.

Warunki dodatkowe

Premia będzie wypłacana przez kolejne 12 miesięcy. Brak transakcji uprawniających do jej wypłaty w jednym miesiącu nie przeszkadza w tym, by ją uzyskać w kolejnym miesiącu, jeśli zostaną w nim zarejestrowane transakcje dające podstawę do wypłaty bonusu. Maksymalna wartość transakcji w danym miesiącu nagradzanych bonusem to równowartość 20 000 zł.

Wartość każdej z transakcji będzie określana wg kursu średniego NBP waluty rachunku obciążanego (z którego jest realizowana transakcja) w dniu dokonania danej transakcji. Gdyby była ona realizowana w dzień świąteczny, do przeliczenia wartości transakcji bank skorzysta ze średniego kursu NBP w najbliższym dniu roboczym.

Premia walutowa nie będzie wypłacana za transakcje, w których cena walut była negocjowana.

Wypłata nagrody i premii walutowej

Nagroda za aktywność i premia walutowa będą przekazywane na Twoje Konto Citi Priority do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym wywiązałeś się z warunków promocji (nagroda za aktywność) lub wykonałeś transakcje dające prawo do premii (premia walutowa). O ich przesłaniu zostaniesz powiadomiony specjalną wiadomością w serwisie bankowości elektronicznej.

Musisz wiedzieć, że premia walutowa zostanie Ci wypłacona w złotówkach.

Pamiętaj, że warunkiem otrzymania bonusów jest aktywny status Konta Citi Priority. Oznacza to, że nie możesz go zamknąć do momentu wypłaty ostatniej części nagrody czy premii.

Tu taniej, tam drożej

Każdy uczestnik, który spełni warunki promocji, będzie korzystał z preferencyjnej opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Citi Priority oraz za realizację 3 pierwszych poleceń przelewu krajowego natychmiastowego (Express Elixir) w złotych polskich.

Przystąpienie do promocji oznacza też zgodę na stosowanie przez bank wyższych opłat niż te z Tabeli Opłat i Prowizji za niektóre usługi, np. za wpłatę/wypłatę gotówki w oddziale banku, realizację polecenia przelewu wewnętrznego w euro lub w innej walucie obcej.

Przykładowe różnice podajemy w poniższej tabeli. Pełny wykaz opłat związanych z udziałem w tej promocji znajdziecie w załączniku do jej regulaminu.

Usługa

Opłata standardowa

Opłata dla uczestników promocji

Opłata miesięczna za prowadzenie Konta Citi Priority

30 zł

0 zł - po spełnieniu warunków

0 zł - brak warunków do spełnienia

Opłata miesięczna za dostęp do bankowości telefonicznej CitiPhone

6 zł

0 zł - po spełnieniu warunków

6 zł

Opłata miesięczna za kartę debetową

0 zł

0 zł

Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w złotych w usłudze CitiPhone i w oddziale

12 zł

20 zł

Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych w usłudze CitiPhone i w oddziale

16 zł

20 zł

Realizacja krajowego przelewu natychmiastowego Express Elixir w Citibank Online i Automatycznym Bankierze

10 zł

0 zł za 3 pierwsze przelewy w miesiącu

10 zł za każde kolejne

Wpłata/wypłata gotówki w oddziale

0 zł

20 zł

Cechy Konta Citi Priority

Standardowo Konto Citi Priority dedykowane jest dla osób lepiej zarabiających. Do tego, by było ono bezpłatne, potrzebny jest bowiem wpływ w miesiącu w wysokości 5 000 zł lub utrzymywanie średniego salda miesięcznego w wysokości 30 000 zł. Niespełnienie jednego z tych warunków oznacza opłatę w wysokości 30 zł.

Uczestnicy opisywanej promocji nie muszą spełniać żadnych warunków. Dla nich prowadzenie konta Citi Priority i realizacja 3 pierwszych przelewów Express Elixir w miesiącu są darmowe. Zgodnie z regulaminem promocji, po 1 stycznia 2021 r. bank będzie uprawniony do zmiany opłat mających zastosowanie do uczestnika promocji według zasad opisanych w Regulaminie Rachunków Bankowych.

Plusem tego konta jest z pewnością bezpłatne korzystanie z bankomatów w kraju i na świecie, dostęp do karty wielowalutowej oraz niski koszt przelewów zagranicznych SEPA – 5 zł.

Przyciąga też atrakcyjny program poleceń, w którym możesz zarobić nawet 1 000 zł, jako polecający. Wystarczy, że założysz rachunek w opisywanej promocji, a następnie polecisz Konto Citi Priority innej osobie. W ten sposób możesz otrzymać 150 zł + 100 zł (za jedno polecenie), czyli łącznie 250 zł. Jeżeli polecisz konto kilku osobom, Twój sumaryczny zysk może być znacznie wyższy.

Zapraszamy do szczegółowej analizy Konta Citi Priority.

Promocja dla zainteresowanych

Promocja „Konto Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy” adresowana jest do ograniczonej grupy osób. Przede wszystkim powinni ją przemyśleć ci, którzy wykonują często transakcje zagraniczne, korzystając z przelewów z kont prowadzonych w innych walutach niż ta, w której jest wykonywana transakcja.

150 zł nagrody po 5 miesiącach zapewnienia wpływów na konto w wysokości 2 000 zł wydaje nam się umiarkowanie atrakcyjne. Są aktualnie nieco łatwiejsze sposoby zarobienia wyższej kwoty, np. 200 zł od Banku Millennium za założenie Konta 360° i niewielką aktywność na nim. Jeśli jednak regularnie korzystasz z promocji bankowych, a warunki udziału w promocji Citibanku Cię nie wykluczają, to może warto się skusić?

Otwórz Konto Citi Priority i zyskaj 150 zł premii

Redakcja Moneteo

Autor tekstu o promocji