Wróć
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: Do 25% moneyback za zakupy online dla klientów Banku Millennium.

Program poleceń w Banku Millennium: bilety do kina, bon do Empiku, moneyback lub 4% na lokacie

Program poleceń w Banku Millennium: bilety do kina, bon do Empiku, moneyback lub 4% na lokacie
Czas trwania
Cel (zysk) Do wyboru: 4 bilety do kina, 80 zł w formie bonu do Empiku, 10% zwrotu od płatności kartą lub BLIK-iem (maks. 90 zł) lub lokata oprocentowana na 4% w skali roku.
Po drodze Należy założyć Konto 360º lub Konta 360º Student i wykonać transakcje kartą i/lub BLIK0iem na łączną kwotę 360 zł.
Bank Millennium uruchomił nowy program rekomendacyjny, z którego mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci banku. Uczestnicy akcji po spełnieniu niezbyt trudnych warunków mogą samodzielnie wybrać jedną z czterech nagród: bilety do kina, 80 zł w formie bonu do Empiku, 10% zwrotu od płatności kartą lub BLIK-iem (maks. 90 zł) lub lokatę oprocentowaną na 4% w skali roku.

Atrakcyjne nagrody dla uczestników

Nowy program rekomendacyjny Banku Millennium „Lubię to polecam” jest oparty na dość nietypowym rozwiązaniu – zarówno polecający, jak i polecony po spełnieniu warunków uczestnictwa sam może wskazać nagrodę, którą chce otrzymać. Do wyboru są:

 • 4 kody, które można wymienić na 4 bilety do kina w sieci Multikino lub Helios;
 • bon podarunkowy o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com;
 • 3-miesięczna lokata oprocentowana na 4% w skali roku;
 • 10% premii za płatności kartą lub BLIK-iem przez 3 miesiące – do 30 zł miesięcznie, łącznie nawet 90 zł.

Do nagród jeszcze wrócimy w dalszej części niniejszego artykułu.

Dla starych i nowych klientów banku

W akcji mogą brać udział zarówno „starzy”, jak i nowi klienci banku, a zasady promocji nie są zbyt skomplikowane. Wystarczy polecić znajomemu założenie Konta 360° lub Konta 360° Student w Banku Millennium, aby obie strony otrzymały atrakcyjny bonus. Do akcji można przystąpić w okresie od 30 marca 2017 r. do 30 marca 2018 r.

Co istotne – można rekomendować konta osobiste Banku Millennium dowolnej liczbie osób i w ten sposób systematycznie powiększać pulę nagród (za każdym razem wybierając np. inną premię). Także osoba, która otworzyła konto z polecenia, może je później polecać znajomym i uzyskiwać kolejne profity.

Jak skorzystać z promocji jako osoba polecona?

W programie poleceń, jako poleceni, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o konto nie posiadały rachunku osobistego w Millennium (czy to jako posiadacz, współposiadacz, pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy) ORAZ nie były użytkownikiem jakiegokolwiek produktu banku, w tym karty przedpłaconej oraz dodatkowej karty kredytowej.

Ponadto nowy klient musi spełnić następujące warunki:

 1. Podpisać umowę o otwarcie i prowadzenie Konta 360° lub Konta 360° Student, podając przy tym ośmiocyfrowy kod polecenia otrzymany od obecnego klienta banku. Umowę można zawrzeć w placówce naziemnej, za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej lub korzystając z wniosku dostępnego na tej stronie: https://www.bankmillennium.pl/lubietopolecam;
  • dokonać rejestracji w Programie Poleceń oraz:
  • zaakceptować regulamin;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych banku, a następnie utrzymać ją w okresie trwania programu.
 2. Wyrazić dodatkową zgodę na przekazanie przez organizatora osobie, która poleciła nam program, informacji o przeprowadzanych przez nas czynnościach bankowych w zakresie niezbędnym do uzyskania przez nią nagrody.
 3. W ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o konto wykonać i rozliczyć transakcje bezgotówkowe przy użyciu karty debetowej lub za pomocą usługi BLIK na łączną kwotę min. 360 złotych. Pod uwagę będą brane wyłącznie płatności dokonane w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet - bank nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, przelewów, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi oraz transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do nagrody.

Ważne!

 • Na etapie zakładania konta warto wystąpić o wydanie karty debetowej i/lub aktywować dostęp do systemu płatności mobilnych (BLIK). Choć w regulaminie programu nie ma takiego wymogu, bez karty i dostępu do BLIK-a nie będziemy w stanie spełnić wszystkich warunków promocji.
 • Jeżeli z użyciem kodu polecenia zostanie zawarta umowa o rachunek wspólny, nagroda zostanie przekazana temu posiadaczowi rachunku, który został wymieniony w umowie jako pierwszy.

Jak skorzystać z promocji jako polecający?

Z oferty mogą również skorzystać obecni klienci Banku Millennium posiadający w tej instytucji konto oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone w złotówkach (także współposiadacze rachunków wspólnych). Z udziału w akcji są jednak wykluczeni pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi, opiekuni lub kuratorzy posiadacza konta oraz klienci posiadający wyłącznie inne produkty banku (np. lokaty, kredyty, karty przedpłacone), wreszcie - posiadacze rachunków technicznych.

Obecni klienci mogą przystąpić do programu w bardzo prosty sposób. W tym celu muszą:

 1. Zapoznać się z regulaminem, zaakceptować jego treść i potwierdzić swój udział w programie - rejestracji można dokonać poprzez Millenet, aplikację mobilną, Centrum Obsługi Telefonicznej oraz w placówkach banku.
 2. Podczas rejestracji odebrać indywidualny kod polecenia, składający się z unikalnego ciągu 8 cyfr (kod zostanie dodatkowo wysłany w formie SMS-a na numer telefonu komórkowego wskazany przez klienta).
 3. Zachęcać znajomych do założenia konta w banku Millennium z wykorzystaniem otrzymanego kodu.

Ważne! W przypadku obecnych klientów banku posiadających wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy każdy z nich może dokonać rejestracji i zostać samodzielnym uczestnikiem programu (czyli zdobywać nagrody na własną rękę).

Wszystko, co warto wiedzieć o nagrodach

Po spełnieniu w wymaganym czasie wszystkich warunków przez osobę zaproszoną, polecany i polecający otrzymają w ciągu kolejnych 30 dni prawo do wyboru nagrody. Warto więc pokrótce scharakteryzować wszystkie bonusy, które są dostępne dla uczestników programu poleceń.

4 bilety do kina w formie 4 elektronicznych kodów

Kody zostaną udostępnione w aplikacji mobilnej i w Millenecie oraz dodatkowo wysłane SMS-em maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru przez uczestnika promocji. Można je wykorzystać wyłącznie w sieci Multikino lub Helios w okresie 60 dni od przekazania.

Bon podarunkowy o wartości 80 zł do Empiku

Także i w tym przypadku voucher zostanie wysłany do uczestnika programu w formie elektronicznej w ciągu 7 dni za pośrednictwem Millenetu, aplikacji mobilnej oraz SMS-a. Ważność kodu jest limitowana i wynosi 60 dni. Możemy go użyć wyłącznie do zakupów internetowych na stronie www. empik.com.

Do 90 zł premii moneyback za płatności kartą i/lub BLIK-iem

Jeżeli zdecydujemy się na tę formę nagrody, musimy spełnić nieco więcej warunków. W ciągu kolejnych trzech miesięcy kalendarzowych (począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy wyboru) powinniśmy aktywnie posługiwać się kartą i/lub BLIK-iem. Premia cząstkowa w wysokości 10% płatności za zakupy dokonane w Internecie oraz w punktach handlowo-usługowych zostanie przekazana na nasz rachunek nie później niż do końca kolejnego miesiąca. Maksymalna wysokość premii wynosi 90 zł (30 zł przez 3 miesiące = 90 zł).

Ważne! W danym okresie możemy mieć aktywną tylko jedną nagrodę w postaci zwrotu 10% transakcji. Ponadto ponowne wybranie gratyfikacji w formie moneybacku jest możliwe po 10. dniu miesiąca następującego po okresie objętym poprzednią premią.

4% na kwartalnej lokacie

Bank przygotował jeszcze inną opcję, która może zainteresować zwłaszcza tych klientów, którzy szukają ciekawych produktów oszczędnościowych. Ostatnią nagrodą w programie poleceń jest 3-miesięczna, nieodnawialna lokata z oprocentowaniem 4% w skali roku dla kwot od 500 do 10 000 zł (jest to jedna z ciekawszych ofert w porównaniu z najlepszymi lokatami na rynku w chwili obecnej).

Ważne! W odróżnieniu od premii gotówkowej bank nie limituje liczby promocyjnych depozytów – jeżeli uda nam skutecznie pozyskać np. 5 osób, możemy założyć jednocześnie 5 takich lokat.


Nagrody, których wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin programu „Lubię to polecam” znajdziesz tutaj.

Ile kosztuje Konto 360° oraz Konto 360° Student?

Poniżej przedstawiamy podstawowe opłaty dotyczące Konta 360° oraz Konta 360° Student:

Konto 360°

Konto 360° Student

Warunek uniknięcia opłat Opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty i wypłaty z bankomatów można uniknąć, o ile na konto wpłynie 1000 zł miesięcznie oraz zostanie dokonana przynajmniej jedna transakcja kartą debetową lub jedna płatność bezgotówkowa BLIK Opłat za obsługę karty i bankomaty można uniknąć jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana i zaksięgowana na koncie min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub jedna płatność bezgotówkowa BLIK

Prowadzenie rachunku

8 zł - można uniknąć

0 zł

Obsługa karty debetowej

7 zł - opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty, potem można jej uniknąć

4 zł – można uniknąć

Wypłaty z bankomatów

bezpłatne wypłaty środków z bankomatów Banku Millennium

1 zł za wypłatę gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash,

5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów (bank nie pobiera opłaty przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty)

2,5% nie mniej niż 9 zł za wypłatę środków z bankomatów za granicą

bezpłatne wypłaty środków z bankomatów Banku Millennium

1 zł za wypłatę gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash,

5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów

(bank nie pobiera opłaty przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty)

2,5% nie mniej niż 9 zł za wypłatę środków z bankomatów za granicą

Przelewy internetowe

0 zł 0 zł

Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach banku

0 zł 0 zł

Komentarz redakcji

W nowej edycji programu polecającego Bank Millennium zaproponował uczestnikom aż 4 różne nagrody - bony zakupowe, bilety do kina, tradycyjną gotówkową premię lub preferencyjne oprocentowanie depozytu – i pozostawił uczestnikom programu swobodę wyboru. Dzięki temu posunięciu udziałem w promocji mogą być zainteresowane osoby o różnych oczekiwaniach: zarówno miłośnicy bezpłatnych voucherów, jak i osoby szukające okazji do efektywnego oszczędzania (4% na lokacie kwartalnej).

Czy warto skorzystać z programu jako nowy klient? Wszystko oczywiście zależy od indywidualnych preferencji, ale przed podjęciem decyzji warto się zapoznać z promocją "Zyskaj 360 zł", ponieważ do zgarnięcia jest w niej nieco więcej niż w opisywanej akcji (360 zł vs 90 zł).

Jeżeli natomiast posiadasz już rachunek w Banku Millennium, to program poleceń pozwoli Ci dodatkowo uatrakcyjnić Twoje konto.

Krystian

Autor tekstu o promocji