Wróć

Dom Maklerski Pekao

Dom Maklerski Pekao

Dom Maklerski Pekao SA (dawniej Centralny Dom Maklerski Pekao) to wydzielona organizacyjnie jednostka działająca w strukturach Banku Pekao, prowadząca działalność brokerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jest akcjonariuszem BondSpot i bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, należy także do Izby Domów Maklerskich (samorządowej organizacji reprezentującej podmioty prowadzące działalność maklerską) oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Właścicielem 100% akcji spółki jest Bank Pekao S.A. DM Pekao - jako pierwszy broker na rynku - uruchomił w 2011 r. usługę Intraday, natomiast w 2016 r. udostępnił możliwość składania i realizacji zleceń na amerykańskich giełdach NYSE i NASDAQ w fazie pre-market. W grudniu 2019 r. - w wyniku nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – zmienił nazwę na Biuro Maklerskie Pekao.

Produkty finansowe w Dom Maklerski Pekao


Konta maklerskie w Dom Maklerski Pekao

Konto
60 zł / rok
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 60 zł / rok

opłata wynosi 60 zł rocznie (30 zł dla rachunków otwieranych w drugim półroczu)

Akcje z GPW
0,375%, min. 5,9 zł
Akcje 0,375%, min. 5,9 zł

niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 30 tys. zł / mies.

Kontrakty na indeksy z GPW
9,9 zł
Kontrakty terminowe na indeksy 9,9 zł

do 2 zł niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 100 szt. / mies.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 17 innych
Brak wymogu posiadania rachunku osobistego w Pekao, największy w Polsce wybór giełd zagranicznych i najszersza oferta zagranicznych obligacji (głównie z rynku niemieckiego i luksemburskiego).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  3.8

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
  • inwestora handlującego na rynku obligacji
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK (tylko klienci Banku Pekao)

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  60 zł rocznie (30 zł dla rachunków otwieranych w drugim półroczu)

 • Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

  0 zł

 • Przelew internetowy do innego banku

  1 zł

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych
  • 0 zł (dla portfela o wartości do 1 mln zł)
  • 0,0006% / miesiąc (dla portfela powyżej tej kwoty i w sytuacji, gdy kwartalny obrót na rachunku nie przekracza 15% wartości portfela)
 • Akcje

  0,375%, min. 5,90 zł (niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 30 tys. zł / mies.)

 • Fundusze ETF

  0,375%, min. 5,9 zł (niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 30 tys. zł / mies.)

 • Obligacje

  0,1%, min. 5,9 zł

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  9,9 zł (do 2 zł niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 100 szt. / mies.)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  0,3 zł

 • Kontrakty terminowe na akcje

  2,9 zł

 • Obrót opcjami

  2,0% wartości transakcji, min. 2 zł, maks. 9 zł od jednej opcji

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)
  • 0,25%, min. 5,90 zł (akcje)
  • 5,90 zł (kontrakty terminowe na indeksy i obligacje)

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 17 innych

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, obligacje, ETF-y

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0,04% wartości zagranicznych papierów wartościowych / kwartał

  Opłata naliczana wg ceny rynkowej na ostatni dzień kwartału, nie mniej niż 2,50 EUR, 3 USD, 3 CHF, 3 AUD, 3 CAD, 2 GBP, 20 NOK, 20 SEK, 20 DKK.

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,25%, min. 10 EUR - promocyjna stawka prowizji obowiązująca do końca 2024 r.

  Standardowa prowizja uzależniona jest od wartości zlecenia i wynosi:

  • 0,5%, min. 30 EUR (0,01 – 25 000)
  • 0,43%, min. 17,5 EUR (25 000,01 – 40 000)
  • 0,41%, min. 25,5 EUR (40 000,01 – 81 000)
  • 0,4%, min. 33,6 EUR (od 81 000,01)
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,25%, min. 10 EUR - promocyjna stawka prowizji obowiązująca do końca 2024 r.

  Standardowa prowizja uzależniona jest od wartości zlecenia i wynosi:

  • 0,5%, min. 20 GBP (0,01 – 20 000)
  • 0,43%, min. 14 GBP (20 000,01 – 30 000)
  • 0,41%, min. 20 GBP (30 000,01 – 65 000)
  • 0,4%, min. 26,5% (od 65 000,01)
 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

  0,25%, min. 8 USD - promocyjna stawka prowizji obowiązująca do końca 2024 r.

  Standardowa prowizja uzależniona jest od wartości zlecenia i wynosi:

  • 0,5%, min. 35 USD (0,01 – 30 000)
  • 0,43%, min. 21 USD (30 000,01 – 50 000)
  • 0,41%, min. 31 USD (50 000,01 – 100 000)
  • 0,4%, min. 41 USD (od 100 000,01)
 • Formularz W-8BEN

  NIE

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

 • 5 najlepszych ofert

  108 zł (Pakiet Prestige)

  Opłaty można uniknąć, zapewniając odpowiednie obroty.

 • Pełny zestaw ofert

  214 zł (Pakiet VIP)

  Opłaty można uniknąć, zapewniając odpowiednie obroty.

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK

 • OTP (odroczony termin płatności)

  TAK

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zalety

 • największy na polskim rynku wybór giełd zagranicznych
 • bogata oferta obligacji zagranicznych

Wady

 • niemożliwa do uniknięcia opłata za prowadzenie rachunku
 • wysokie prowizje za handel na rynkach zagranicznych
 • Atrakcyjność opłat
  3/ 5
 • Bogactwo oferty
  5/ 5
 • Funkcjonalność
  3.5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5

BM Pekao oferuje szeroki dostęp do rynku kapitałowego - za jego pośrednictwem klienci mogą inwestować w akcje spółek notowanych na GPW, NewConnect oraz na 20 rynkach zagranicznych. Instrumenty inwestycyjne obejmują również obligacje na na rynku Catalyst, obligacje skarbowe nominowane w PLN, USD i EUR, instrumenty pochodne, ubezpieczenia i jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych (w tym takich podmiotów, jak Goldman Sachs, Schroders, Franklin Templeton). DM prowadzi także rachunki maklerskie IKE.

Broker udostępnia ponadto szereg nowoczesnych rozwiązań wspomagających inwestowanie. Są to m.in.: pre-market, Day trading, zlecenia DDM, usługa intraday, zlecenia zaawansowane, krótka sprzedaż, odroczony termin płatności oraz wsparcie analityczne.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Opinie: Dom Maklerski Pekao

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy