Dom Maklerski Pekao


Dom Maklerski Pekao

Dom Maklerski Pekao SA (dawniej Centralny Dom Maklerski Pekao) to wydzielona organizacyjnie jednostka działająca w strukturach Banku Pekao, prowadząca działalność brokerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jest akcjonariuszem BondSpot i bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, należy także do Izby Domów Maklerskich (samorządowej organizacji reprezentującej podmioty prowadzące działalność maklerską) oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Właścicielem 100% akcji spółki jest Bank Pekao S.A. DM Pekao - jako pierwszy broker na rynku - uruchomił w 2011 r. usługę Intraday, natomiast w 2016 r. udostępnił możliwość składania i realizacji zleceń na amerykańskich giełdach NYSE i NASDAQ w fazie pre-market. W grudniu 2019 r. - w wyniku nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – zmienił nazwę na Biuro Maklerskie Pekao.

Produkty finansowe w Dom Maklerski Pekao


Konta maklerskie w Dom Maklerski Pekao

 • Konto
  60 zł / rok

 • Akcje z GPW
  0,375%, min. 5,9 zł

 • Kontrakty na indeksy z GPW
  9,9 zł

 • Rynki zagraniczne
  USA, DE, UK + 17 innych
Brak wymogu posiadania rachunku osobistego w Pekao, największy w Polsce wybór giełd zagranicznych i najszersza oferta zagranicznych obligacji (głównie z rynku niemieckiego i luksemburskiego).

BM Pekao oferuje szeroki dostęp do rynku kapitałowego - za jego pośrednictwem klienci mogą inwestować w akcje spółek notowanych na GPW, NewConnect oraz na 20 rynkach zagranicznych. Instrumenty inwestycyjne obejmują również obligacje na na rynku Catalyst, obligacje skarbowe nominowane w PLN, USD i EUR, instrumenty pochodne, ubezpieczenia i jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych (w tym takich podmiotów, jak Goldman Sachs, Schroders, Franklin Templeton). DM prowadzi także rachunki maklerskie IKE.

Broker udostępnia ponadto szereg nowoczesnych rozwiązań wspomagających inwestowanie. Są to m.in.: pre-market, Day trading, zlecenia DDM, usługa intraday, zlecenia zaawansowane, krótka sprzedaż, odroczony termin płatności oraz wsparcie analityczne.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Opinie: Dom Maklerski Pekao

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy