Konto maklerskie BM Pekao - Opłaty, Recenzja, Opinie

Komentarze i opinie(1)
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

 • Dom Maklerski Pekao
 • Konto
  60 zł / rok

 • Akcje z GPW
  0,375%, min. 5,9 zł

 • Kontrakty na WIG20
  9,9 zł

 • Rynki zagraniczne
  USA, DE, UK + 17 innych
 • Akcje z USA
  0,25%, min. 8 USD

Biuro maklerskie Pekao ma najbogatszą ofertę rynków zagranicznych spośród wszystkich polskich domów maklerskich. Jego konto inwestycyjne zapewnia dostęp do wszystkich najważniejszych giełd, ale też do kilku prawdziwie „egzotycznych”, np. austriackiej, australijskiej, irlandzkiej czy luksemburskiej. Sęk w tym, że handel za granicą, podobnie zresztą jak na GPW, obarczony jest sporymi prowizjami.
Przejdź do pełnej recenzji
Opracowane przez:
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

95 publikacji 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.

Ogólna ocena
(3.8)
Atrakcyjność opłat
(3)
Bogactwo oferty
(5)
Funkcjonalność
(3.5)
Bezpieczeństwo
(5)

Zalety

 • największy na polskim rynku wybór giełd zagranicznych
 • bogata oferta obligacji zagranicznych

Wady

 • niemożliwa do uniknięcia opłata za prowadzenie rachunku
 • wysokie prowizje za handel na rynkach zagranicznych
Szczegóły oferty

Na ofertę Banku Pekao SA składają się nie tylko bankowość detaliczna i firmowa, ale także produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów. Ci ostatni znajdą tu m.in. konto maklerskie BM Pekao, które umożliwia handel na polskiej i zagranicznych giełdach papierów wartościowych. Co konkretnie i na jakich warunkach oferuje ten rachunek?

Spis treści

Oto krótki opis oferty Biura Maklerskiego Pekao, który pomoże się rozeznać, co ma ono do zaproponowania inwestorom i czy warto założyć w nim konto inwestycyjne.

Rachunek maklerski BM Pekao i jego główne cechy

Biuro maklerskie Pekao udostępnia jeden rodzaj rachunku inwestycyjnego, który jest klasycznym kontem maklerskim, pozwalającym inwestować w tradycyjne instrumenty giełdowe. Co istotne, mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani klienci, w tym również ci, którzy nie posiadają rachunku osobistego w Banku Pekao.

Samo Biuro maklerskie Pekao stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną banku, która niejako kontynuuje działalność, istniejącego w latach 1991-2019, Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. Biuro odpowiada za prowadzenie rachunków swoich klientów i podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Najważniejsze cechy oferty BM Pekao i jego konta to:

 • dostęp do pełnej oferty papierów wartościowych notowanych na GPW,

 • możliwość inwestowania w instrumenty finansowe z 20 giełd zagranicznych,

 • możliwość nabywania przez Internet polskich obligacji skarbowych nienotowanych na GPW (dostępna także dla osób niemających produktów BM Pekao lub Pekao, po uprzednim zawarciu osobnej umowy),

 • inwestowanie mobilne poprzez aplikację bankową PeoPay, dostępną w Google Play i App Store

 • wysyłka dokumentu podatkowego PIT-8C.

Konto maklerskie BM Pekao – opłaty, prowizje i inne parametry

Tak przedstawiają się główne parametry konta maklerskiego BM Pekao.

Konto
60 zł / rok
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 60 zł / rok

opłata wynosi 60 zł rocznie (30 zł dla rachunków otwieranych w drugim półroczu)

Akcje z GPW
0,375%, min. 5,9 zł
Akcje 0,375%, min. 5,9 zł

niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 30 tys. zł / mies.

Kontrakty na WIG20
9,9 zł
Kontrakty terminowe na WIG20 i inne indeksy 9,9 zł

do 2 zł niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 100 szt. / mies.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 17 innych
Akcje z USA
0,25%, min. 8 USD
Akcje z USA 0,25%, min. 8 USD

standardowa prowizja uzależniona jest od wartości zlecenia i wynosi:

 • 0,5%, min. 35 USD (0,01 – 30 000)
 • 0,43%, min. 21 USD (30 000,01 – 50 000)
 • 0,41%, min. 31 USD (50 000,01 – 100 000)
 • 0,4%, min. 41 USD (od 100 000,01)

0,25%, min. 8 USD wynosi promocyjna stawka prowizji, która obowiązuje do końca 2024 r.

Konto i opłaty z nim związane
Polecany dla
 • day tradera
 • inwestora średnioterminowego
 • inwestora długoterminowego
 • inwestora na rynkach zagranicznych
 • inwestora handlującego na rynku obligacji
Zakładanie konta przez Internet

TAK (tylko klienci Banku Pekao)

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

60 zł rocznie (30 zł dla rachunków otwieranych w drugim półroczu)

Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

0 zł

Przelew internetowy do innego banku

1 zł

Inwestowanie na GPW
Przechowywanie polskich papierów wartościowych
 • 0 zł (dla portfela o wartości do 1 mln zł)
 • 0,0006% / miesiąc (dla portfela powyżej tej kwoty i w sytuacji, gdy kwartalny obrót na rachunku nie przekracza 15% wartości portfela)
Akcje

0,375%, min. 5,90 zł (niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 30 tys. zł / mies.)

Fundusze ETF

0,375%, min. 5,9 zł (niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 30 tys. zł / mies.)

Obligacje

0,1%, min. 5,9 zł

Kontrakty terminowe na WIG20 i inne indeksy

9,9 zł (do 2 zł niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 100 szt. / mies.)

Kontrakty terminowe na waluty

0,3 zł

Kontrakty terminowe na akcje

2,9 zł

Obrót opcjami

2,0% wartości transakcji, min. 2 zł, maks. 9 zł od jednej opcji

Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)
 • 0,25%, min. 5,90 zł (akcje)
 • 5,90 zł (kontrakty terminowe na indeksy i obligacje)
Inwestowanie na rynkach zagranicznych
Rynki zagraniczne

USA, DE, UK + 17 innych

Dostępne kategorie instrumentów

akcje, obligacje, ETF-y

Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

0 zł

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

0,04% wartości zagranicznych papierów wartościowych / kwartał

opłata naliczana wg ceny rynkowej na ostatni dzień kwartału, nie mniej niż 2,50 EUR, 3 USD, 3 CHF, 3 AUD, 3 CAD, 2 GBP, 20 NOK, 20 SEK, 20 DKK

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

standardowa prowizja uzależniona jest od wartości zlecenia i wynosi:

 • 0,5%, min. 30 EUR (0,01 – 25 000)
 • 0,43%, min. 17,5 EUR (25 000,01 – 40 000)
 • 0,41%, min. 25,5 EUR (40 000,01 – 81 000)
 • 0,4%, min. 33,6 EUR (od 81 000,01)

0,25%, min. 10 EUR wynosi promocyjna stawka prowizji, która obowiązuje do końca 2024 r.

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

standardowa prowizja uzależniona jest od wartości zlecenia i wynosi:

 • 0,5%, min. 20 GBP (0,01 – 20 000)
 • 0,43%, min. 14 GBP (20 000,01 – 30 000)
 • 0,41%, min. 20 GBP (30 000,01 – 65 000)
 • 0,4%, min. 26,5% (od 65 000,01)

0,25%, min. 10 EUR wynosi promocyjna stawka prowizji, która obowiązuje do końca 2024 r.

Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

standardowa prowizja uzależniona jest od wartości zlecenia i wynosi:

 • 0,5%, min. 35 USD (0,01 – 30 000)
 • 0,43%, min. 21 USD (30 000,01 – 50 000)
 • 0,41%, min. 31 USD (50 000,01 – 100 000)
 • 0,4%, min. 41 USD (od 100 000,01)

0,25%, min. 8 USD wynosi promocyjna stawka prowizji, która obowiązuje do końca 2024 r.

Formularz W-8BEN

NIE

Dostęp do notowań online
1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepszych ofert

108 zł (Pakiet Prestige)

opłaty można uniknąć, zapewniając odpowiednie obroty

Pełny zestaw ofert

214 zł (Pakiet VIP)

opłaty można uniknąć, zapewniając odpowiednie obroty

Inne ważne elementy oferty
NewConnect

TAK

OTP (odroczony termin płatności)

TAK

Kredyt maklerski

NIE

Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

NIE

Przydatne dokumenty
Recenzja
3.8/ 5

Biuro maklerskie Pekao ma najbogatszą ofertę rynków zagranicznych spośród wszystkich polskich domów maklerskich. Jego konto inwestycyjne zapewnia dostęp do wszystkich najważniejszych giełd, ale też do kilku prawdziwie „egzotycznych”, np. austriackiej, australijskiej, irlandzkiej czy luksemburskiej. Sęk w tym, że handel za granicą, podobnie zresztą jak na GPW, obarczony jest sporymi prowizjami.

Zalety

 • największy na polskim rynku wybór giełd zagranicznych
 • bogata oferta obligacji zagranicznych

Wady

 • niemożliwa do uniknięcia opłata za prowadzenie rachunku
 • wysokie prowizje za handel na rynkach zagranicznych
Ogólna ocena
(3.8)
Atrakcyjność opłat
(3)
Bogactwo oferty
(5)
Funkcjonalność
(3.5)
Bezpieczeństwo
(5)

Czy warto założyć konto maklerskie w BM Pekao?

Według mnie konto inwestycyjne BM Pekao może zainteresować głównie tych, którzy sporadycznie handlują na GPW i/lub poszukują mniej popularnych instrumentów spoza największych giełd. Plusem oferty jest również dostępność obligacji Skarbu Państwa, choć warto podkreślić, że można je nabywać również bez konieczności zakładania rachunku maklerskiego, po zawarciu odrębnej umowy.

Handel aktywami z głównych rynków zagranicznych jest droższy niż u konkurencji, co jest szczególnie odczuwalne przy częstym zawieraniu transakcji. W przypadku warunków inwestowania na GPW ofertę w najlepszym wypadku można uznać za rynkowego średniaka. Na minus trzeba również zaliczyć niemożliwą do uniknięcia opłatę za prowadzenie rachunku.

Biuro Maklerskie Pekao nie wyróżnia się też pozytywnie ani pod względem jakości platformy inwestycyjnej, ani jakości obsługi czy oferty edukacyjnej. Wszystko to powoduje, że duża część inwestorów nie powinna mieć trudności ze znalezieniem lepszego dla siebie pośrednika w handlu.