eFaktor SA faktoring - Recenzja, Opinie

Analiza produktowa

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Pokaż więcej

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

Opracowane przez:
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.

eFaktor SA to polski fintech specjalizujący się w finansowaniu małych oraz średnich przedsiębiorstw. W swojej ofercie posiada różne rodzaje faktoringu, w tym tak niszowe produkty, jak faktoring pod obroty z terminala, faktoring dla klubów sportowych czy faktoring cichy.

Spis treści

Czym jest eFaktor SA?

Wyróżnikiem firmy jest szeroki zakres finansowania (od 100 tys. zł do 15 mln zł), brak wykluczeń branżowych oraz szybka wypłata środków.

eFaktor SA to pozabankowa firma faktoringowa działająca na polskim rynku od 2015 r. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów – organizacji zrzeszającej instytucje faktoringowe w Polsce. Misją firmy jest indywidualne podejście do każdego klienta i udostępnienie mu rozwiązań "szytych na miarę". Przedsiębiorcy korzystający z usług eFaktora mogą liczyć na pomoc indywidualnego opiekuna zarówno przy wyborze produktu faktoringowego, jak i podczas późniejszej współpracy.

Podstawowe parametry

Oto najważniejsze parametry oferty:

Limit faktoringowy
100 tys. zł - 15 mln zł
Wysokość zaliczki
90% - 100%
Waluta
PLN, EUR
Pozostałe usługi
TAK
Pozostałe usługi TAK

 • weryfikacja kontrahentów
 • dedykowany opiekun klienta
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • faktor nie pobiera opłat za niewykorzystany limit
 • bezpłatna ocena wiarygodności obecnych i nowych klientów
 • możliwość finansowania części faktury
 • podpisanie umowy online (przy limicie wynoszącym maks. 50 000 zł)
Informacje ogólne
Dostępne rodzaje faktoringu
 • niepełny
 • cichy
 • odwrotny (zakupowy)
 • eksportowy
 • faktoring z terminalem
 • finansowanie faktur
Kto może skorzystać
 • małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie JDG, spółki z o.o. albo spółki jawnej
 • firmy od pierwszego dnia działalności
 • finansowanie branż zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka
 • sportowcy oraz kluby sportowe
Dodatkowe warunki

klienci nie mogą mieć zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego oraz wpisów w rejestrach dłużników

Parametry
Limit faktoringowy
 • od 100 tys. zł - 15 mln zł
 • w przypadku mikrofaktoringu - od 100 tys. zł do 500 tys. zł
 • faktoring z terminalem - od 100 tys. do 1 mln zł
Wysokość zaliczki

90% wartości faktury, przy czym faktura musi opiewać na kwotę co najmniej 500 zł netto

Waluty

PLN, EUR

Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

do 60 dni

Deklarowany czas wypłaty środków
 • do 24 godzin od przekazania faktury
 • do 3 dni w faktoringu z  terminalem
Korzyści/usługi
Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
 • faktor nie pobiera opłat za niewykorzystany limit
 • bezpłatna ocena wiarygodności obecnych i nowych klientów
 • możliwość finansowania części faktury
 • podpisanie umowy online (przy limicie wynoszącym maks. 50 000 zł)
Pozostałe usługi
 • weryfikacja kontrahentów
 • dedykowany opiekun klienta

Wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju usługi oraz ustalonej z faktorem formy rozliczeń. Przykładowo – w mikrofaktoringu klient płaci określony procent od kwoty brutto zgłoszonej faktury. Prowizja jest obliczana indywidualnie dla każdej transakcji wykupu i pobierana w momencie rozliczenia wierzytelności (czyli po dokonaniu spłaty przez kontrahenta).

Niewątpliwie najdroższą opcją jest faktoring cichy, wiążący się z największym ryzykiem dla firmy faktoringowej. Finansujący może jednak zgodzić się na obniżenie prowizji, o ile przedsiębiorca wniesie odpowiednie zabezpieczenia.

Złóż wiosek

Warunki finansowania

Warunki finansowania w eFaktorze przedstawiają się następująco:

Rodzaje faktoringu

W zależności od swoich potrzeb klienci mogą skorzystać z szerokiej gamy usług faktoringowych. eFaktor udostępnia m.in. faktoring jawny z regresem oparty na cesji wierzytelności, faktoring odwrotny (zakupowy), faktoring eksportowy, a także faktoring cichy, faktoring z terminalem oraz finansowanie pojedynczych faktur (bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy współpracy).

eFaktor SA – limit faktoringowy

W eFaktorze limit finansowania zależy od rodzaju faktoringu, zdolności kredytowej klienta oraz oceny kondycji finansowej jego kontrahentów. Co istotne, faktor nie pobiera opłat za niewykorzystanie limitu oraz przedłużenie umowy.

Warto podkreślić, że eFaktor nie narzuca też sublimitów (czyli maksymalnej kwoty przyznanej na finansowanie faktur jednego kontrahenta) – w zależności od potrzeb klient może przeznaczyć cały limit globalny na jednego odbiorcę.

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest wysokość maksymalnego limitu. W faktoringu niepełnym jest to nawet kilkanaście milionów złotych, niemniej klienci korzystający z pozostałych usług faktoringowych również mogą liczyć na bardzo wysokie limity.

Jakie faktury można zgłosić do finansowania?

Do wykupu można przekazać nieprzeteminowane faktury wystawione w złotówkach oraz w euro. eFaktor umożliwia finansowanie:

 • części wystawionej faktury,
 • pojedynczych faktur,
 • faktur od jednego lub wielu klientów,
 • całych kontraktów.

Dodatkowe korzyści i udogodnienia

Przyjrzyjmy się teraz, z jakich dodatkowych udogodnień mogą skorzystać klienci eFaktora.

Pozostałe usługi faktoringowe

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z weryfikacji obecnych i potencjalnych kontrahentów. W przypadku firm planujących wejście na międzynarodowy rynek usługa obejmuje również dostawców zagranicznych.

Czas rozpatrywania wniosków

W eFaktorze weryfikacja klientów odbywa się w całości online, a udzielenie decyzji faktoringowej i wypłata środków trwają maksymalnie 24 godziny. Niemniej firmy, które wnioskują o bardzo wysokie limity lub występują o faktoring cichy mogą zostać poproszone o dodatkowe dokumenty umożliwiające ocenę ich kondycji finansowej. W takich przypadkach czas rozpatrywania wniosku może ulec wydłużeniu.

Kto może skorzystać z faktoringu w eFaktor?

Z oferty eFaktor SA mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i firmy działające w formie spółki z.o.o. czy też spółki jawnej. Szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji faktoringowej mają również start-upy, a także podmioty działające w branżach należących do grupy podwyższonego ryzyka (transportowej, budowlanej, kreatywnej, rozrywkowej, produkcyjnej i handlowej). Firma udostępnia również faktoring dla sportowców i klubów sportowych.

Klienci eFaktor nie mogą mieć zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego oraz wpisów w rejestrach dłużników.

Jak skorzystać z faktoringu w eFaktorze?

Aby uzyskać środki z faktury, klient powinien wykonać następujące czynności:

 1. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie faktora, podając następujące dane: NIP firmy, adres e-mail, numer telefonu. Powinien również zaznaczyć zgodę na przetwarzanie przez eFaktora danych osobowych dla celów marketingowych i handlowych.
 2. Poczekać na rozmowę z Doradcą Klienta, który zdalnie przeprowadzi ankietę zgłoszeniową i zaproponuje optymalną formę finansowania.
 3. Założyć konto w panelu klienta.
 4. Dodać zdjęcie lub skan faktury z odroczonym terminem płatności wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi.
 5. Poczekać na informację o warunkach finansowych transakcji wykupu.
Złóż wniosek
Recenzja Moneteo
4

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.

Warunki finansowania to podstawowa kwestia, na którą zwracają uwagę przedsiębiorcy. Równie istotne są jednak dodatkowe korzyści i udogodnienia oferowane przez danego faktora oraz szybki dostęp do środków. Jak w tych trzech kategoriach wypada eFaktor?
Spis treści

Zalety

 • wysokie limity faktoringowe
 • różne formy faktoringu
 • szybka wypłata środków

Wady

 • brak możliwości wydłużenie terminu spłaty

Pora na kompleksową ocenę oferty.

Ogólna ocena
(4)
Warunki finansowania
(4)

Według mnie największym atutem eFaktora jest uniwersalność. Oferta jest skrojona pod oczekiwania różnych grup klientów – zarówno małych jednoosobowych działalności gospodarczych, zainteresowanych finansowaniem pojedynczych faktur jak i dużych spółek, którym zależy na wysokich limitach. Co istotne, faktor nie stosuje wykluczeń branżowych, dzięki czemu również firmy działające w gałęziach gospodarki zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka (np. transporcie), mogą liczyć na pozytywną decyzję faktoringową. Jest to o tyle ważne, że podmioty te mają często problemy z uzyskaniem kredytu w banku, dla którego są mało wiarygodnym klientem.

Warto przy tym podkreślić, że w ofercie eFaktora znajdziemy tak innowacyjne produkty, jak faktoring dla klubów sportowych lub faktoring z terminalem przeznaczony dla klientów przyjmujących płatności bezgotówkowe. Kolejnym rozwiązaniem, na które warto zwrócić uwagę, jest faktoring cichy – ta forma finansowania jest obecnie niszową usługą, udostępnioną przez zaledwie kilku faktorów.

Dużym plusem są także wysokie limity faktoringowe. Ich maksymalny poziom zależy od rodzaju faktoringu, jednak nawet firmy oddające do wykupu pojedyncze faktury mogą uzyskać limit w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Wiadomo jednak, że nie ma produktów idealnych. W mojej ocenie największym minusem oferty eFaktora jest brak możliwości wydłużenie terminu spłaty w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z uregulowaniem należności. Tego typu rozwiązanie – nazywane okresem tolerowanego opóźnienia – jest dla klienta bardzo korzystne, gdyż zyskuje on dodatkowy czas na wyegzekwowanie płatności i nie musi od razu zwracać faktorowi zaliczki ani płacić karnych odsetek (co więcej, w niektórych firmach faktoringowych okres tolerowanego opóźnienia jest bezpłatny lub wiąże się z nieznacznie wyższą prowizją).

Niestety, w eFaktorze klienci są pozbawieni takiej możliwości. Warto o tym pamiętać i przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizować zapisy dotyczące przekroczenia terminu płatności przez dłużnika.

Dodatkowe korzyści / udogodnienia
(3.5)

W wielu firmach faktoringowych przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowych udogodnień, takich jak weryfikacja kontrahentów, monitoring płatności i windykacja prowadzona w imieniu klienta. eFaktor zapewnia swoim klientom bezpłatną ocenę sytuacji finansowej płatnika faktury, jednak nie uwzględnia w swojej ofercie windykacji należności. Tymczasem wsparcie faktora w  wyegzekwowaniu zaległej płatności byłoby dla wielu firm – zwłaszcza tych mniejszych – dużym ułatwieniem. Dlatego też moja ocena jest w tym aspekcie dość ambiwalentna – choć darmowa weryfikacja kontrahentów jest niewątpliwym plusem, to jednak brak obsługi w zakresie windykacji należności znacznie obniża atrakcyjność oferty.

Czas rozpatrywania wniosku
(4.5)

W przypadku eFaktora mamy do czynienia z faktoringiem online, a tym samym – z ograniczoną do niezbędnego minimum procedurą pozyskania środków. Wystarczy wypełnić wniosek na stronie faktora, podać wymagane dane, a następnie zgłosić wybraną fakturę i poczekać na przelew. Dla firm, którym zależy na szybkim dostępie do gotówki, jest to niewątpliwy atut.

eFaktor – czy warto skorzystać z oferty?

Wysokie limity i duży wybór produktów faktoringowych sprawiają, że niemal każda firma – niezależnie od wielkości, branży i stażu na rynku – może znaleźć w ofercie eFaktora finansowanie "szyte na miarę". Przykładowo – faktoring pojedynczy jest świetnym rozwiązaniem dla małych firm, które realizują jednorazowe transakcje i potrzebują „okazjonalnego” zastrzyku gotówki. W tym modelu przedsiębiorcy sami decydują, które faktury przedłożyć i kiedy uzyskać finansowanie w ramach przyznanego limitu.

Faktoring w eFaktorze można również polecić przedsiębiorcom, którym zależy na błyskawicznej sprzedaży faktur – w niewielu firmach faktoringowych decyzja o wypłacie środków podejmowana jest równie szybko, co w eFaktor.

Współpraca z eFaktorem może być również atrakcyjna dla start-upów oraz przedsiębiorców przyjmujących płatności bezgotówkowe. Faktoring pod terminal pozwala na finansowanie bieżącej działalności z przyszłej sprzedaży, ułatwia więc utrzymanie płynności finansowej nawet małym detalistom, którzy nie mogą liczyć na kredyt lub pożyczkę w banku.

Warto jednak pamiętać, że eFaktor nie udostępnia okresu tolerowanego opóźnienia ani nie wspiera swoich klientów w windykacji należności, to zaś oznacza, że brak zapłaty ze strony kontrahenta może narazić przedsiębiorcę na spore kłopoty. Dlatego faktoring w eFaktorze powinny wybierać tylko te firmy, które znajdują się w dobrej kondycji finansowej i posiadają niezagrożony portfel dłużników.

Złóż wniosek

Komentarze i opinie

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy