eFaktoring NFG SA - Recenzja i Opinie

Komentarze i opinie
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

 • eFaktoring NFG SA
 • Limit faktoringowy
  5 tys. zł - 250 tys. zł
 • Wysokość zaliczki
  do 100% wartości faktury
 • Waluta
  PLN, EUR
 • Pozostałe usługi
  TAK

 • Dodatkowe korzyści
  TAK

Oferta produktowa NFG jest jedną z najciekawszych na rynku. Faktor udostępnia dwie usługi, które obecnie mają niszowy charakter, czyli faktoring cichy oraz zaliczkowy. Na uznanie zasługują również dwa autorskie rozwiązania NFG - faktoring ekspres oraz Fakturatka, będąca odmianą faktoringu zakupowego. Kolejną interesującą opcją jest sublimit na cesję wierzytelności, umożliwiający klientowi skorzystanie z różnych produktów w ramach jednej umowy.
Przejdź do pełnej recenzji
Opracowane przez:
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

81 publikacji 146 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.

Ogólna ocena
(4.5)
Warunki finansowania
(4.5)
Dodatkowe korzyści i udogodnienia
(4)
Czas rozpatrywania wniosków
(5)

Zalety

 • różne formy faktoringu
 • błyskawiczna wypłata środków
 • bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia
 • możliwość sfinansowania części faktury

Wady

 • dość niskie limity faktoringowe
 • brak oferty dla start-upów
Złóż wniosek
Szczegóły oferty

Narodowy Fundusz Gwarancyjny SA, działający pod marką eFaktoring NFG, to polski fintech obecny na rynku od 2006 r. Początkowo firma oferowała wyłącznie faktoring cichy, obecnie udostępnia różne formy faktoringu dedykowane głównie mikro- oraz małym przedsiębiorcom.

Spis treści

Czym jest NFG eFaktoring?

NFG jest częścią Kaczmarski Group – wrocławskiej spółki z 30-letnim doświadczeniem, będącej właścicielem takich firm, jak Krajowy Rejestr Długów BIG SA, Rzetelna Firma, Wingo.pl i Kaczmarski Inkasso.

Dzięki wsparciu dużej grupy kapitałowej NFG systematycznie wdraża rozwiązania wspomagające klientów w prowadzeniu biznesu. Takim produktem jest chociażby faktoring ekspres pozwalający na finansowanie faktur przed uruchomieniem cesji wierzytelności czy też "Fakturatka" – usługa umożliwiającą rozłożenie firmowych zakupów na raty.

Podstawowe parametry

Oto najważniejsze parametry oferty:

Limit faktoringowy
5 tys. zł - 250 tys. zł
Wysokość zaliczki
do 100% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Pozostałe usługi
TAK
Pozostałe usługi TAK

 • monitoring płatności
 • wsparcie w windykacji
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • możliwość sfinansowania tylko części faktury
 • 14-dniowy bezpłatny okres karencji na spłatę sfinansowanej faktury po terminie jej płatności
Informacje ogólne
Dostępne rodzaje faktoringu
 • jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres)
 • cichy
 • zaliczkowy
 • zakupowy
Kto może skorzystać
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy
 • freelancerzy, wolne zawody
 • finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa
Dodatkowe warunki

faktor nie stawia dodatkowych wymagań

Parametry
Limit faktoringowy
 • 5 tys. zł - 250 tys. zł
 • dla nowych klientów - od 40 tys. zł do 120 tys. zł
Wysokość zaliczki

do 100% wartości faktury, przy czym faktura musi opiewać na min. 200 zł

Waluty

PLN, EUR

Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

od  30 do 90 dni

Deklarowany czas wypłaty środków

nawet w 5 minut od wysłania wniosku

Korzyści/usługi
Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
 • możliwość sfinansowania tylko części faktury
 • 14-dniowy bezpłatny okres karencji na spłatę sfinansowanej faktury po terminie jej płatności
Pozostałe usługi
 • monitoring płatności
 • wsparcie w windykacji

Na koszt faktoringu w NFG składają się takie czynniki, jak wartości faktury, wysokość przyznanego limitu, okres finansowania oraz wybrana przez klienta forma usługi. Najdroższą opcją jest faktoring cichy, wiążący się z największym ryzykiem dla faktora. W pozostałych rodzajach faktoringu klient płaci stałą prowizję administracyjną, czyli określony procent od kwoty brutto pojedynczej faktury za każde 30 dni finansowania. Faktor nie pobiera prowizji za przyznanie i podwyższenie limitu ani opłaty za zaangażowanie.

Złóż wniosek

Warunki finansowania

Warunki finansowania w NFG eFaktoring przedstawiają się następująco:

Jakiego rodzaju faktoring oferuje NFG?

Oferta produktowa w NFG eFaktoring jest mocno zróżnicowana i obejmuje następujące rodzaje faktoringu:

 • faktoring jawny z regresem w wersji klasycznej i ekspres,
 • faktoring cichy, w którym kontrahent klienta nie jest informowany o zmianie wierzyciela,
 • faktoring zaliczkowy,
 • faktoring odwrotny (zakupowy).

Warto w tym miejscu dodać, że faktoring ekspres umożliwia otrzymanie środków natychmiast po dodaniu faktury do panelu klienta, czyli przed uruchomieniem cesji wierzytelności. Co istotne, to NFG kontaktuje się z kontrahentem i powiadamia go o zmianie wierzyciela, co znacznie skraca proces wypłaty środków.

Kolejnym autorskim rozwiązaniem NFG jest "Fakturatka", stanowiąca odmianę faktoringu odwrotnego. O ile jednak w klasycznym faktoringu zakupowym przedsiębiorca spłaca należność jednorazowo, o tyle w NFG może rozłożyć fakturę kosztową na raty. Dodatkowo sam decyduje o liczbie rat (od 1 do 36) oraz wysokości opłaty wstępnej (od 1% do 30% wartości faktury). Ponadto może sfinansować w ten sposób nie tylko towary i sprzęty, lecz również usługi zlecone przez swoją firmę (np. przygotowanie nowej strony internetowej, remont hali itp.).

NFG limit faktoringowy

Wysokość limitu faktoringowego zależy od tego, czy przedsiębiorca jest nowym czy obecnym klientem. Limity na start są raczej niskie, jednak w trakcie współpracy klient może zwiększyć limit nawet do kilkuset tysięcy złotych (pod warunkiem, że cyklicznie finansuje faktury oraz nie ma opóźnień w spłatach).

Kolejnym czynnikiem, który decyduje o wysokości limitu, jest wybrana przez klienta forma finansowania. Przykładowo – w faktoringu cichym limit ustalany jest indywidualnie i uzależniony od zdolności kredytowej faktoranta. W faktoringu zakupowym limit wynosi maksymalnie 30 tys. zł.

Podczas zawierania umowy z NFG przedsiębiorca definiuje dwa rodzaje limitów:

 • limit globalny (tzw. limit faktoringowy) – jest to maksymalna kwota, jaką może otrzymać z tytułu udzielonego finansowania,
 • sublimit (tzw. limit na cesję wierzytelności) – jest to maksymalna kwota dostępna w ramach określonej cesji (jawnej standard, jawnej ekspres, cesji cichej).

W praktyce oznacza to, że klient po otrzymaniu limitu np. w wysokości 50 tys. zł, może przeznaczyć 20 tys. na finansowanie faktur w faktoringu cichym, a 30 tys. zł – w faktoringu jawnym.

Jakie faktury można zgłosić do finansowania?

NFG finansuje faktury VAT z odroczonym terminem płatności o minimalnej wartości 200 zł netto. Akceptuje również faktury wystawione w euro, a w faktoringu zakupowym – faktury proforma oraz zamówienia płatne przelewem.

Aby przekazać fakturę do finansowania, należy zarejestrować się w Systemie Obsługi Faktoringu (w panelu klienta), wybrać limit, wskazać najczęstsze terminy odraczania faktur, a także podać kilka dodatkowych informacji. Ponieważ NFG działa w oparciu o autorski program scoringowy, który pozwala na automatyczną ocenę zdolności kredytowej klienta, podjęcie decyzji o sfinansowaniu faktury nie powinno trwać dłużej niż 10 minut.

Warto w tym miejscu dodać, że faktor posiada w swojej ofercie tzw. "częściowe finansowanie faktur". Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w sytuacji, w której wartość wystawionej faktury przewyższa nadany przez faktora limit. NFG jako jedna z nielicznych firm faktoringowych akceptuje taką fakturę i wypłaca zaliczkę do wysokości limitu.

Dodatkowe korzyści i udogodnienia

Przyjrzyjmy się teraz, z jakich dodatkowych udogodnień może skorzystać klient NFG Faktoring.

Pozostałe usługi faktoringowe

NFG oprócz finansowania faktur oferuje również dodatkowe usługi. Pierwszą z nich jest monitoring płatności połączony z motywowaniem kontrahentów do terminowej spłaty, drugą – windykacja na życzenie klienta. Faktor oferuje swoim klientom pełne wsparcie w zakresie windykacji długu, aczkolwiek nie podaje, czy jest to usługa płatna.

Kolejnym udogodnieniem jest dodatkowy 14-dniowy bezpłatny okres karencji w spłacie (tzw. "okres tolerowanego opóźnienia"), z którego można skorzystać w ramach faktoringu jawnego.

Czas rozpatrywania wniosków

W NFG weryfikacja klienta ma charakter uproszczony, to zaś przekłada się na błyskawiczne podjęcie decyzji faktoringowej. Cały proces – od podpisania umowy, przez dodanie faktury do systemu faktora, po ocenę scoringową odbywa się całkowicie online i trwa maksymalnie kilka minut. Niemniej firmy, które wnioskują o faktoring cichy, mogą zostać poproszone o dodatkowe dokumenty umożliwiające ocenę ich kondycji finansowej.

Kto może skorzystać z faktoringu w NFG ?

Oferta NFG dedykowana jest mikro i małym przedsiębiorcom działającymi na rynku min. 12 miesięcy i rozliczającymi się z polskimi firmami. Faktor nie stosuje wykluczeń branżowych i współpracuje z firmami transportowymi, budowlanymi, usługowymi, handlowymi, przemysłowymi i gastronomicznymi, a także freelancerami. Oznacza to, że nawet firmy charakteryzujące się sezonowością przychodów mają w NFG szansę na uzyskanie finansowania.

Jak skorzystać z faktoringu w NFG ?

Aby zgłosić fakturę do wykupu, należy jedynie:

 • wypełnić formularz rejestracyjny na stronie NFG eFaktoring
 • wybrać wartość limitu i najczęstsze terminy odraczania faktur sprzedaży,
 • podać wymagane dane i wykonać przelew weryfikacyjny na 1 zł,
 • dodać fakturę do finansowania i wskazać odpowiedni typ cesji,
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji faktoringowej zatwierdzić umowę kodem SMS.
Złóż wniosek
Recenzja
4.5/ 5

Oferta produktowa NFG jest jedną z najciekawszych na rynku. Faktor udostępnia dwie usługi, które obecnie mają niszowy charakter, czyli faktoring cichy oraz zaliczkowy. Na uznanie zasługują również dwa autorskie rozwiązania NFG - faktoring ekspres oraz Fakturatka, będąca odmianą faktoringu zakupowego. Kolejną interesującą opcją jest sublimit na cesję wierzytelności, umożliwiający klientowi skorzystanie z różnych produktów w ramach jednej umowy.

Zalety

 • różne formy faktoringu
 • błyskawiczna wypłata środków
 • bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia
 • możliwość sfinansowania części faktury

Wady

 • dość niskie limity faktoringowe
 • brak oferty dla start-upów

Pora na kompleksową ocenę oferty.

Ogólna ocena
(4.5)
Warunki finansowania
(4.5)

Moim zdaniem do największych atutów  oferty NFG  należy zaliczyć brak wykluczeń branżowych, możliwość sfinansowania części faktury, samodzielny wybór liczby rat i wysokości opłaty wstępnej w Fakturatce czy wreszcie bezpłatny 14-dniowy okres tolerowanego opóźnienia. Od momentu daty zapadalności faktury przez 2 tygodnie NFG nie pobiera od klientów dodatkowych opłat ani nie występuje o natychmiastowy zwrot zaliczki, dzięki czemu przedsiębiorca zyskuje czas na zdyscyplinowanie kontrahenta i wyegzekwowanie zapłaty (dodajmy w tym miejscu, przy aktywnym wsparciu faktora).

Pewnym minusem jest dość niski maksymalny limit faktoringowy oferowany "nowym" klientom, co dla firm wystawiających faktury na wysokie kwoty może być pewną niedogodnością.

Dodatkowe korzyści i udogodnienia
(4)

Warto również wspomnieć o dodatkowych usługach oferowanych przez NFG, czyli wsparciu klientów w bieżącym monitorowaniu spływu należności oraz windykacji długu od nierzetelnych kontrahentów. Dla przedsiębiorstw, które nie mają własnego zaplecza windykacyjnego czy prawnego, taka pomoc będzie dodatkowym atutem.

Czas rozpatrywania wniosków
(5)

Jednak największą zaletą NFG jest sprowadzona do niezbędnego minimum procedura ubiegania się o środki. Aby otrzymać decyzję faktoringową, należy jedynie wypełnić wniosek przez Internet, podać w nim wymagane dane oraz wykonać przelew weryfikacyjny (na jego podstawie faktor sprawdza wiarygodność oraz tożsamość klienta). Również zawarcie umowy odbywa się w całości online w prosty i intuicyjny sposób, a czas oczekiwania na pieniądze z faktury wynosi zaledwie kilka minut.

Warto w tym miejscu dodać, że w wielu firmach faktoringowych ocena wniosku i wypłata środków zajmuje od kilku godzin do nawet 7 dni roboczych. Dlatego przedsiębiorcy, którzy z różnych względów potrzebują pieniędzy „na teraz”, z pewnością docenią błyskawiczny styl działania NFG eFaktoring.

Narodowy Fundusz Gwarancyjny SA – czy warto skorzystać z oferty?

Moim zdaniem oferta NFG została skrojona pod oczekiwania określonej grupy klientów. Należą do niej mikro- oraz małe firmy, którym zależy na szybkim dostępie do finansowania i które cenią elastyczne podejście do potrzeb klienta. Warto zwrócić uwagę, że wiele z zaproponowanych przez NFG rozwiązań posiada wspólny mianownik – pozwala na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na środki. Dodatkowo klienci sami mogą zdecydować, który wariant usługi jest dla nich w danym momencie najbardziej optymalny. Przykładowo, mogą wybrać, czy sfinansować całość lub część faktury, czy spłacić zaliczkę zakupową w 5 lub 30 ratach, czy przeznaczyć sublimit na jeden typ finansowania czy raczej wskazać dwa różne. Jeśli dodamy do tego dodatkowe usługi (a zwłaszcza 14-dniową karencję w spłacie), otrzymamy przemyślaną i kompleksową ofertę, która powinna zadowolić każdego mniejszego przedsiębiorcę, i to niezależnie od branży, w której działa. Jeśli więc zależy Ci na zabezpieczeniu płynności finansowej firmy i błyskawicznym pozyskaniu środków na bieżące wydatki, przyjrzyj się bliżej tej propozycji.

Złóż wniosek