Smeo faktoring - Warunki, Recenzja, Opinie

Komentarze i opinie
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

 • SMEO
 • Limit faktoringowy
  do 2 mln zł

 • Wysokość zaliczki
  do 100% wartości faktury
 • Waluta
  PLN, EUR
 • Pozostałe usługi
  TAK

 • Dodatkowe korzyści
  TAK

Faktoring Smeo jest dedykowany firmom, którym zależy na szybkim dostępie do finansowania bez zbędnych formalności. Do największych atutów faktora należy zaliczyć zróżnicowaną ofertę obejmującą finansowanie faktur i faktoring online, wysokie limity, brak ukrytych opłat oraz szybką procedurę rozpatrywania wniosków.
Przejdź do pełnej recenzji
Opracowane przez:
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

81 publikacji 146 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.

Ogólna ocena
(4)
Warunki finansowania
(4)
Dodatkowe korzyści / udogodnienia
(4.5)
Czas rozpatrywania wniosku
(4.5)

Zalety

 • wysoki limit faktoringowy
 • finansowanie start-upów i branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka
 • dwie różne opcje faktoringu do wyboru

Wady

 • krótki okres tolerowanego opóźnienia
Złóż wniosek
Szczegóły oferty

Smeo to pozabankowa firma faktoringowa specjalizująca się w obsłudze mikro- i małych przedsiębiorstw, w tym start-upów i branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka. W zależności od swoich potrzeb klienci Smeo mogą skorzystać z różnych wariantów finansowania oraz kilku dodatkowych korzyści i udogodnień.

Spis treści

Czym jest Smeo?

Smeo Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na rynku usług finansowych stosunkowo niedawno, bo w 2018 r. Współudziałowcami Smeo są dwa liczące się fundusze Venture Capital (FinchCapital oraz Precapital), koncentrujące się na innowacyjnych technologiach w branży finansowej. Obaj inwestorzy zasilili kapitałowo Smeo łączną kwotą 28 mln złotych, zapewniając faktorowi stabilność finansową i umożliwiając szybki rozwój.

Smeo należy do Polskiego Związku Faktorów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W swoim działaniu stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk, co roku przechodzi też obowiązkowy audyt etyczny.

Na czym polega faktoring w Smeo?

Na podstawie zawartej z klientem umowy faktoringowej Smeo przejmuje nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności, a następnie wypłaca przedsiębiorcy do 100% wartości wystawionej faktury pomniejszonej o koszty prowizji. Dzięki faktoringowi firma dysponuje więc środkami natychmiast po dokonaniu sprzedaży i może przeznaczyć otrzymaną zaliczkę na dowolne cele związane działalnością gospodarczą, przykładowo: na pensję dla pracowników, zakup towarów itp. To z kolei pozwala jej uniknąć zatorów płatniczych i zachować płynność finansową.

Podstawowe parametry

Oto najważniejsze wyróżniki oferty:

Limit faktoringowy
do 2 mln zł
Limit faktoringowy do 2 mln zł

 • do 50 tys. zł  na start przy podpisaniu umowy online,
 • do 2 000 0000  zł przy podpisaniu umowy za pośrednictwem kuriera
Wysokość zaliczki
do 100% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Pozostałe usługi
TAK
Pozostałe usługi TAK

wsparcie w windykacji należności

Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • 2 pakiety usług: Faktura na Raz, Faktoring Online
 • możliwość  przeznaczenia całego limitu na jednego kontrahenta
 • brak dodatkowej prowizji za pierwsze 5 dni opóźnienia
 • dodatkowy okres finansowania uzależniony od terminu płatności faktury (usługa płatna)
 • bezpłatny dostęp do panelu SMEO24
Informacje ogólne
Dostępne rodzaje faktoringu
 • jawny z regresem (niepełny)
 • finansowanie pojedynczych faktur (faktura na raz)
Kto może skorzystać
 • JDG, sp. z o.o., spółki jawne
 • firmy od pierwszego dnia działalności
 • finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, kreatywnej, budowlanej, produkcyjnej i handlowej
Dodatkowe warunki

kontrahent klienta musi być firmą zarejestrowaną w Polsce, z minimum 6 lub 12 miesięcznym stażem. Firma powinna być wiarygodna i posiadać dobrą kondycję finansową.

Parametry
Limit faktoringowy
 • do 100 tys. zł przy podpisaniu umowy online,
 • od 300 zł do 2 mln zł przy podpisaniu umowy za pośrednictwem kuriera
Wysokość zaliczki

do 100% wartości faktury

Waluty

PLN, EUR

Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

od 7 do 90 dni, minimalna wartości faktury - 300 zł netto

Deklarowany czas wypłaty środków
 • w faktoringu online - 24 godziny od potwierdzenia transakcji z kontrahentem
 • W finansowaniu faktur - nawet 5 minut od dodania faktury
Korzyści/usługi
Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
 • 2 pakiety usług: Faktura na Raz, Faktoring Online
 • możliwość  przeznaczenia całego limitu na jednego kontrahenta
 • brak dodatkowej prowizji za pierwsze 5 dni opóźnienia
 • dodatkowy okres finansowania uzależniony od terminu płatności faktury (usługa płatna)
 • bezpłatny dostęp do panelu SMEO24
Pozostałe usługi

wsparcie w windykacji należności

W Smeo klient płaci wyłącznie prowizję administracyjną, czyli określony procent od kwoty brutto pojedynczej faktury. Nie ponosi stałych kosztów abonamentowych, takich jak prowizja za zweryfikowanie kontrahentów, prowizja za podwyższenie limitu czy opłata za zaangażowanie.

Prowizja administracyjna jest pobierana w momencie wypłaty zaliczki i – co należy w tym miejscu podkreślić – nie jest zwracana w przypadku wcześniejszej spłaty faktury przez kontrahenta. Z kolei odsetki są naliczane przez okres faktycznego finansowania i ujmowane zbiorczo na fakturze przesyłanej klientowi pod koniec miesiąca.

Złóż wniosek

Warunki finansowania

Warunki finansowania w Smeo przedstawiają się następująco:

Rodzaje faktoringu

Smeo udostępnia wyłącznie faktoring bez przejęcia ryzyka niewypłacalności. W razie problemów z terminową spłatą faktur, klient musi zwrócić faktorowi kwotę zaliczki (wraz z kosztami), a następnie sam odzyskać zaległą należność od nierzetelnego płatnika.

Ponadto finansowanie faktur ma w Smeo charakter jawny i jest oparte o cesję wierzytelności. Oznacza to, że firma wnioskująca o faktoring musi wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności i poinformować o tym fakcie swoich kontrahentów.

Fakt, że Smeo oferuje wyłącznie faktoring jawny, może być niekorzystny dla tych przedsiębiorców, którzy podpisali z inną firmą dwustronną umowę gospodarczą zawierającą klauzulę o zakazie cesji. W tym przypadku nie będą oni mogli liczyć na finansowanie faktur wystawionych na tego konkretnego płatnika.

Limit faktoringowy

Limit faktoringowy (zwany również limitem globalnym) to inaczej maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może otrzymać z tytułu udzielonego finansowania. W ramach limitu faktoringowego są przyznawane tzw. sublimity, czyli kwoty przypadające na poszczególnych kontrahentów.

W przypadku Smeo wysokość limitu zależy od sposobu podpisania umowy oraz oceny zdolności kredytowej faktoranta. Nowi klienci, podpisujący umowę online, mogą liczyć "na start" na stosunkowo niski limit, natomiast przedsiębiorcy, którzy podpiszą umowę faktoringową za pośrednictwem kuriera (a także "stali" klienci) mogą wnioskować o znacznie wyższe kwoty, od kilkuset tysięcy do nawet 2 mln.

Limit faktoringowy udostępniony przez Smeo ma charakter odnawialny. Po opłaceniu faktury przez kontrahenta, firma może się ubiegać o kolejną zaliczkę.

Jakie faktury można zgłosić do finansowania?

Faktor nie akceptuje faktur przeterminowanych ani faktur z płatnością gotówkową (jedyną dopuszczalną przez Smeo formą płatności jest przelew bankowy). Firma faktoringowa wymaga także od swoich klientów, aby na fakturach objętych finansowaniem zamieszczali numer rachunku Smeo (a nie – jak dotychczas – numer swojego firmowego konta). Informuje również, że niespełnienie tego wymogu może skutkować obniżeniem kwoty wypłaconej zaliczki.

Warto podkreślić, że faktury będące przedmiotem finansowania mogą być wystawione w złotych lub w euro.

Dodatkowe korzyści i udogodnienia

Przyjrzyjmy się teraz, z jakich dodatkowych udogodnień mogą korzystać klienci Smeo.

Dwa pakiety usług

Smeo udostępnia swoim klientom 2 pakiety usług, nieco różniących się parametrami. Pierwszym z nich jest Faktura na Raz dedykowana przede wszystkim mikrofirmom, którym zależy na sfinansowaniu pojedynczych płatności i ekspresowej wpłacie środków na konto. Jest to również rozwiązanie adresowane do tych przedsiębiorców, którzy chcieliby przetestować usługę, nie ponosząc przy tym wysokich kosztów. Jak deklaruje faktor, przyznanie finansowania w tej opcji zajmuje zaledwie 7 sekund, zaś przekazanie zaliczki – 5 minut.

Kolejnym pakietem jest Faktoring Online – usługa stworzona z myślą o przedsiębiorcach, którzy posiadają stałe grono odbiorców i zamierzają regularnie korzystać z faktoringu.

Panel Klienta

Klienci Smeo mogą zarządzać fakturami oraz sprawdzać status płatność za pomocą platformy Smeo24. Po uzyskaniu dostępu do dedykowanego Panelu Klienta mogą również uruchomić opcję „miękkiej windykacji" oraz zmienić limit faktoringowy. Korzystanie z usługi jest całkowicie darmowe.

Panel klienta
Panel klienta SMEO

Wsparcie w dochodzeniu należności

Faktor wspiera swoich klientów w sytuacji, gdy kontrahent nie reguluje na czas swoich zobowiązań. W takim przypadku przedsiębiorcy otrzymują dodatkowy okres finansowania i w tym czasie mogą samodzielnie egzekwować należność za pośrednictwem aplikacji Smeo24.pl (np. wysyłając kontrahentowi sms-y przypomnieniem o płatności lub link do spłaty faktury). Jeśli dłużnik nadal nie dokona płatności, Smeo – na podstawie porozumienia z klientem – może rozpocząć własne działania windykacyjne, przy czym kosztami postępowania obciąży kontrahenta. I dopiero gdy oba te rozwiązania zawiodą, faktorant musi zwrócić faktorowi zaliczkę.

Czas rozpatrywania wniosków

Weryfikacja klientów jest w pełni zautomatyzowana i odbywa się w całości online, a udzielanie decyzji faktoringowej trwa maksymalnie 5 minut. Niemniej firmy, które wnioskują o bardzo wysokie limity, mogą zostać poproszone o dodatkowe dokumenty umożliwiające ocenę ich kondycji finansowej.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę środków?

Warto w tym miejscu podkreślić, że choć na decyzję o przyznaniu limitu faktoringowego klienci Smeo muszą czekać zaledwie kilka minut, nie oznacza to równie błyskawicznego przelania środków. Wypłata zaliczki następuje po zweryfikowaniu zasadności faktury oraz sprawdzeniu podstawowych danych kontrahenta, zaś obie te czynności mogą nieco potrwać.

Smeo wymaga, aby firma kontrahenta była zarejestrowana w Polsce i działała od min. 6 lub 12 miesięcy. Dodatkowo kontrahent powinien być wiarygodny i posiadać dobrą kondycję finansową. Musi też potwierdzić – mailowo lub telefonicznie – że nie ma zastrzeżeń do cesji wierzytelności oraz poświadczyć poprawność danych na fakturze. Jak możemy przeczytać na stronie faktora, środki są uruchamiane w ciągu 5 min. od potwierdzenia transakcji z kontrahentem.

Kto może skorzystać z dofinansowania w Smeo?

Z oferty Smeo mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, firmy działające w formie spółki jawnej oraz właściciele spółek z.o.o. Ponadto Smeo oferuje finansowanie start-upów (od pierwszej wystawionej faktury z odroczonym terminem płatności), a także branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka (np. firm transportowych, budowlanych, produkcyjnych i handlowych).

Jak skorzystać z faktoringu w Smeo?

Aby uzyskać dofinansowanie, klient powinien wykonać następujące działania:

 1. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Smeo, podając dane osobiste i firmowe.
 2. Założyć darmowe konto klienta w aplikacji Smeo24.pl i określić w nim wysokość limitu.
 3. Zweryfikować swoją tożsamość poprzez zalogowanie się do bankowości elektronicznej w swoim banku za pomocą usługi Kontomatik.
 4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu limitu faktoringowego podpisać umowę z Smeo (online lub za pośrednictwem kuriera).
 5. Dodać w panelu klienta zdjęcie lub skan faktury z odroczonym terminem płatności (min. 7 dni, ewentualnie 30 dni, 60 dni lub 90 dni). Wartość faktury nie może być niższa niż 300 zł. Ważne – plik powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: PDF, PNG, JPG, TIFF lub GIFF.

Finansowanie faktur w euro

Klienci wystawiający faktury w euro dodatkowo muszą przesłać do Biura Obsługi Klienta w SMEO numer konta bankowego prowadzonego w tej walucie oraz dokument potwierdzający, że wskazany rachunek należy do ich firmy. Może to być np. pierwsza strona umowy z bankiem lub potwierdzenie przelewu z konta walutowego w euro.

Złóż wniosek
Recenzja
4/ 5

Faktoring Smeo jest dedykowany firmom, którym zależy na szybkim dostępie do finansowania bez zbędnych formalności. Do największych atutów faktora należy zaliczyć zróżnicowaną ofertę obejmującą finansowanie faktur i faktoring online, wysokie limity, brak ukrytych opłat oraz szybką procedurę rozpatrywania wniosków.

Zalety

 • wysoki limit faktoringowy
 • finansowanie start-upów i branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka
 • dwie różne opcje faktoringu do wyboru

Wady

 • krótki okres tolerowanego opóźnienia

Pora na kompleksową ocenę faktoringu w Smeo.

Ogólna ocena
(4)
Warunki finansowania
(4)

Moim zdaniem do największych atutów Smeo należy zaliczyć brak ukrytych opłat – kosztem faktoringu są odsetki oraz dzienna prowizja faktora. Ostateczna cena usługi jest prezentowana w trakcie zlecenia faktury do finansowania i zawsze wymaga akceptacji klienta.

Dużym plusem jest również przejrzyste przedstawienie kosztów na stronie faktora. Niestety, większość firm faktoringowych działających na polskim rynku nie zamieszcza na swoich stronach cennika uwzględniającego wszystkie prowizje – Smeo jest pod tym względem pozytywnym wyjątkiem.

Udostępniony przez Smeo limit faktoringowy jest jednym z najwyższych na rynku, a klienci mogą liczyć na sfinansowanie nawet 100% netto faktury. Co istotne, minimalna wartość poszczególnych faktur została ustalona na niskim poziomie, co również nie jest częstym zjawiskiem.

Ponadto aby uzyskać dofinansowanie, faktorant nie musi spełnić żadnych dodatkowych warunków, takich jak odpowiednio długa historia działalności czy posiadanie określonej liczby kontrahentów. Jest to więc idealny faktoring dla małych firm jednoosobowych, które wystawiają miesięcznie od kilku do kilkunastu faktur o niskiej wartości i nie mogą się pochwalić wysokim obrotem.

Dodatkowe korzyści / udogodnienia
(4.5)

Interesującym pomysłem jest także zróżnicowanie oferty. Oba udostępnione przez Smeo pakiety zostały skrojone pod oczekiwania różnych grup klientów. Dzięki temu odbiorcami usługi mogą być zarówno przedsiębiorcy, którzy wolą sporadycznie korzystać z faktoringu, jak i firmy zainteresowane stałą współpracą.

Kolejnym aspektem, który zasługuje na pochwałę, jest przejrzysty styl komunikacji z klientem. Platforma Smeo24 została zaprojektowana w taki sposób, by jej obsługa była intuicyjna, a dodawanie faktur szybkie i proste.

Muszę również stwierdzić, że zamieszczone na stronie internetowej informacje są konkretne i rzeczowe, pozwalają na szybkie zapoznanie się z najważniejszymi parametrami oferty i stwierdzenie, czy odpowiada ona naszym potrzebom. Nie ma tu tak irytującej u niektórych faktorów "waty słownej", sprowadzającej się do wyliczania zalet faktoringu, przy jednoczesnym pomijaniu tak kluczowych danych, jak sposób naliczania opłat czy wysokość zaliczki. Dużym plusem strony Smeo są też poradniki publikowane w ramach bloga oraz rozbudowana sekcja "Pytania i odpowiedzi".

Czas rozpatrywania wniosku
(4.5)

Warto również wspomnieć o kolejnej zalecie oferty przygotowanej przez Smeo, jaką jest skrócony do minimum czas rozpatrywania wniosków. Ocena zdolności kredytowej sprowadza się do analizy przepływów finansowych firmy ubiegającej się o środki za pomocą usługi Kontomatik oraz przejrzenia jej historii kredytowej w bazach BIK i Krajowego Rejestru Długów. W przypadku start-upów pod uwagę brana jest historia kredytowa przedsiębiorcy. Do tego uzyskanie środków finansowych nie wymaga ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.

Smeo – czy warto skorzystać z oferty?

Propozycja Smeo jest na tyle elastyczna, że może się spodobać zarówno mikroprzedsiębiorcom, którzy z uwagi na niski poziom obrotów nie mogą liczyć na współpracę z bankami, jak i dużym firmom, którym zależy na wysokich limitach. Faktoring Smeo można polecić także klientom, którzy potrzebują szybkiego dostępu do finansowania bez zbędnych formalności i długoterminowych umów współpracy. Uzyskanie środków finansowych nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów ani ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń i jest to niewątpliwy plus tej oferty. Ostatnią grupą, która może odnieść korzyść ze współpracy z Smeo, są firmy znajdujące się w fazie wzrostu, dynamicznie poszerzające bazę kontrahentów. W ich przypadku dużym atutem Smeo może być brak opłat za podwyższenie limitu oraz rezygnacja z ograniczeń kwotowych na jednego kontrahenta.

Złóż wniosek

Najczęściej zadawane pytania


Czy Smeo oferuje faktoring cichy i odwrotny?

Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Smeo nie finansuje zobowiązań klientów wobec ich dostawców, nie oferuje także faktoringu ukrytego, w którym kontrahent nie jest informowany o przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową. Faktor nie przejmuje również ryzyka niewypłacalności kontrahenta, a tym samym nie udostępnia faktoringu pełnego.