Wróć

Co zrobić z uszkodzonym banknotem? Sprawdzamy, jak i gdzie można wymienić taki pieniądz

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3147 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


84 komentarze
Co zrobić z uszkodzonym banknotem? Sprawdzamy, jak i gdzie można wymienić taki pieniądz
Spis treści
Pokaż więcej

Kwestię wymiany uszkodzonego banknotu reguluje zarządzenie nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z nim banki zobligowane są dokonać wymiany, jeśli w jednym kawałku zachowało się co najmniej 45% pierwotnej powierzchni banknotu i możliwe jest rozpoznanie nominału. Wymianie podlegają też – o czym wie stosunkowo mało osób – uszkodzone monety.

Jak NBP definiuje uszkodzony pieniądz?

Zarządzenie wyjaśnia, że wymianie podlegają:

 • banknoty: postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub uszkodzone w inny sposób, w tym również wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku;
 • monety oraz ich elementy (rdzeń i pierścień): mające w szczególności uszkodzenia typu mechanicznego, wytarte, o zmienionej barwie, skorodowane, w tym również uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, rysunku lub innego znaku.

Nie można się domagać wymiany zniszczonej monety na nową, jeśli uszkodzenie powstało przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych, stosowanych do deformowania monet poprzez ich pofalowanie, pocięcie, zdeformowanie kształtu lub zatarcie wizerunku monety.

Uszkodzone monety, które nie podlegają wymianie na nowe
Uszkodzone monety, które nie podlegają wymianie na nowe

Z punktu widzenia prawa nawet najmniejszy napis na powierzchni banknotu jest jego uszkodzeniem. Wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, ale mamy prawo odmówić przyjęcia takiego banknotu. To na jego posiadaczu ciąży obowiązek wymiany go na nieuszkodzony.

Jak i gdzie wymienić uszkodzony pieniądz?

W większości przypadków wymiany możesz dokonać BEZPŁATNIE w kasie dowolnego banku komercyjnego lub spółdzielczego działającego w Polsce oraz w oddziałach okręgowych NBP.

Banknoty, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru lub zawilgocenia (zbutwiałe) należy szczególnie starannie zabezpieczyć, żeby nie powodować większych ubytków ich pierwotnej powierzchni. Banknoty porwane lub posiadające niewielkie ubytki wystarczy włożyć do koperty lub podkleić taśmą.

W październiku 2020 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa NBP z 17 września 2020 r. zgodnie z którym wymiany można dokonać także korespondencyjnie. W tym przypadku uszkodzone monety czy banknoty należy wysłać pocztą lub kurierem wraz z wnioskiem o wymianę do centrali NBP (Departament Emisyjno-Skarbowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "DES - wymiana". Osoba fizyczna może w ten sposób wymienić maksymalnie 2000 zł a należną kwotę otrzyma na wskazany we wniosku o dokonanie wymiany rachunek bankowy.

Od wspomnianej wyżej ogólnej zasady dotyczącej możliwości wymiany uszkodzonych pieniędzy są dwa odstępstwa: znaki pieniężne (banknoty lub monety) uszkodzone w wyniku badań wykonanych przez organy ścigania lub w wyniku działania zabezpieczeń zainstalowanych w urządzeniach do transportu pieniędzy przyjmowane są wyłącznie w oddziałach okręgowych NBP. W tym ostatnim przypadku musisz się liczyć z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 0,30 zł za każdy wymieniany znak pieniężny.

Opłata nie jest pobierana od osób, których pieniądze zostały uszkodzone w wyniku przestępstwa czy choćby jego usiłowania.

Zazwyczaj wymiana dokonywana jest „od ręki”, zwłaszcza jeśli uszkodzenie nie jest poważne (np. banknot został rozerwany, a następnie sklejony taśmą).

W niektórych przypadkach – np. kiedy występuje podejrzenie co do autentyczności banknotów czy monet, kiedy są one zanieczyszczone, zawilgocone, zbutwiałe lub kruszące się – konieczne jest przesłanie pieniędzy do centrali NBP. Wówczas musisz podać swoje dane personalne i kontaktowe oraz okazać dokument tożsamości w celu ich weryfikacji. O decyzji NBP zostaniesz powiadomiony przez bank, w którym chciałeś dokonać wymiany. W przypadku odmowy (NBP musi ją uzasadnić) otrzymasz z powrotem niewymienione banknoty czy monety.

Narodowy Bank Polski nie prowadzi wymiany walut obcych wycofanych z obiegu. Inne banki również nie mają obowiązku przyjmowania do wymiany takich banknotów lub monet. Wymianę może przeprowadzić tylko bank emitujący daną walutę, o ile nie upłynął już termin wymiany. Stosownych informacji należy szukać na stronie internetowej banku centralnego konkretnego kraju, ewentualnie próbować je zdobyć w ambasadzie danego państwa.

Czy dostanę pełną wartość banknotu lub monety?

Niestety nie za każdy banknot lub monetę otrzymasz tyle, ile wynosi nominał. Zarządzenie prezesa NBP uzależnia wysokość wypłaconej kwoty od stopnia uszkodzenia znaku pieniężnego:

 1. 100% wartości dostaniesz:
  • za banknoty przerwane na kilka części (maksymalnie na 9), sklejone lub niesklejone, jeżeli wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu, nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100% pierwotnej powierzchni,
  • za banknoty, jeśli zachowało się ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie,
  • za monety, a także dwa rozłączone elementy (rdzeń i pierścień), jeśli pochodzą z monety o tym samym nominale (nie musi to być dokładnie ta sama moneta);
 2. 50% wartości otrzymasz:
  • za banknoty, jeśli zachowało się od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie,
  • za monety, jeśli istnieje przynajmniej jeden element (rdzeń lub pierścień).
Uszkodzony banknot - co zrobić?

W przypadku wątpliwości, czy za pieniądze przedstawione do wymiany powinna zostać wypłacona pełna czy tylko połowa wartości, są one przyjmowane przez bank i przesyłane do oceny w centrali NBP. Dzieje się tak często, gdy potargany banknot ma nierówne krawędzie kawałków, które się zachowały i trudno ocenić, czy spełnione są wymogi formalne.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Przy wymianie znaków pieniężnych obowiązują pewne procedury, m.in. konieczność wypełnienia przez klienta wniosku o wymianę czy sporządzenia przez bank pokwitowania przyjęcia pieniędzy, które muszą być przesłane do oceny przez pracowników NBP. Niezbędne jest więc podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz złożenie podpisu. Jeśli banknot, który dostarczyłeś, był porwany, pracownik banku musi go skleić w Twojej obecności i umieścić odpowiednią adnotację (50% lub 100% wartości nominalnej).

Oczywiste jest, że wymieniane są wyłącznie autentyczne znaki pieniężne. W przypadku, gdy pojawią się podejrzenia, że banknoty lub monety są fałszywe, będziesz musiał wytłumaczyć, jak wszedłeś w ich posiadanie. Jeśli ekspertyza potwierdzi fałszerstwo, oczywiście nie dostaniesz ani grosza. Będzie Cię za to czekała seria pytań ze strony organów ścigania.

Dla uniknięcia nieprzyjemności i podejrzeń o puszczanie w obieg "fałszywek", najlepiej jest zgłosić się na policję z banknotem czy monetą budzącą wątpliwości.

Co z uszkodzonymi euro?

Wymienianie podlegają także inne banknoty, jednak nie jest to takie proste. Przede wszystkim musisz udać się do oddziału banku centralnego kraju, którego walutą jest posiadany przez Ciebie banknot. W przypadku euro będą to kraje strefy euro. Z tego wynika, że w Polsce nic nie załatwisz, nawet za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego. Uszkodzony banknot euro oznacza więc spore kłopoty, lepiej więc stanowczo odmówić przyjęcia go.

Warunki wymiany banknotów euro reguluje decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2013/10).

Ogólne zasady są bardzo zbliżone do wymiany złotych. Na pełną wartość nominalną możesz liczyć tylko w ściśle określonych sytuacjach. Należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • wymienić można wyłącznie banknot, który zachował powyżej 50% pierwotnej powierzchni (jeśli jest to 50% lub mniej, jego posiadacz musi udowodnić, że pozostała część została zniszczona);
 • na wymieniającym – w razie istnienia wątpliwości – ciąży obowiązek udowodnienia autentyczności banknotów, tytułu prawnego do ich posiadania, przedstawienia okoliczności powstania uszkodzeń (np. poplamienia tuszem);
 • wymieniane są tylko banknoty, które zostały uszkodzone przypadkowo lub celowo, ale wymieniający działał w dobrej wierze (co nierzadko sam musi udowodnić); banknoty uszkodzone w niewielkim stopniu, te z dopisanymi adnotacjami, liczbami czy wyrazami, z zasady nie są uważane za uszkodzone celowo;
 • jeśli bank uzna, że posiadacz banknotów zniszczył je celowo, to zatrzymuje banknoty u siebie, by nie wróciły na rynek lub ich właściciel nie podjął próby wymiany ich na nieuszkodzone w innym kraju;
 • opłata za banknoty uszkodzone przez urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą wynosi 10 eurocentów od banknotu i jest pobierana tylko w przypadku wymiany co najmniej 100 uszkodzonych banknotów. Bank nie zażąda jej uiszczenia w przypadku, gdy pieniądze zostały uszkodzone w związku z działalnością przestępczą.

Przy ilości banknotów będącej w obiegu oczywistym jest, że pieniądze są segregowane nie tylko przez ludzi, ale i specjalistyczne maszyny. Ciekawe, że te sprawdzone przez pracowników mogą być wydawane tylko w kasach, natomiast te zweryfikowane przez urządzenia jedynie w bankomatach.

Unikaj "podejrzanych" banknotów

Zważywszy na kłopoty związane z wymianą euro, trzeba unikać przyjmowania uszkodzonych banknotów w tej walucie. Zwłaszcza poplamionych tuszem, z nieregularnymi plamami w kolorach zielonym, fioletowym, niebieskim, czerwonym czy czarnym, intensywniejszymi przy brzegach banknotu. Mogą to być bowiem zabrudzenia powstałe po działaniu urządzeń zabezpieczających pieniądze przed kradzieżą. Niekiedy przestępcy usiłują wywabić plamy, stosując środki chemiczne, co prowadzi na ogół do wybielenia banknotu, zmiany jego kolorystyki. Dla własnego spokoju lepiej odmówić przyjęcia takiego znaku pieniężnego od sprzedawcy.

Podkreślmy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w strefie euro banknot zabarwiony przez urządzenie antykradzieżowe wymieniany jest na nowy tylko na wniosek ich pierwotnego posiadacza będącego ofiarą przestępstwa, w wyniku którego powstało zabarwienie.

Banknot 20 euro poplamiony tuszem z urządzeń antykradzieżowych
Banknot 20 euro poplamiony tuszem z urządzeń antykradzieżowych
Banknot 20 euro poplamiony przez jego użytkownika
Banknot 20 euro poplamiony przez jego użytkownika

Mam uszkodzone inne monety czy banknoty - co robić?

Możliwości wymiany czy "odsprzedaży" w Polsce znaków pieniężnych innych krajów są bardzo ograniczone. Nie załatwisz tego w żadnym polskim banku, NBP, czy w placówce dyplomatycznej kraju, którego uszkodzone banknoty posiadasz. Najpewniejszym rozwiązaniem problemu byłoby udanie się do danego państwa i kontakt z tamtejszym bankiem centralnym.

W Internecie można spotkać ogłoszenia firm, które oferują skup zagranicznych banknotów wycofanych z obiegu oraz tych nadal będących prawnym środkiem płatniczym, ale uszkodzonych. Zgodnie z deklaracjami na stronach internetowych, w zależności od stopnia uszkodzenia i waluty, uszkodzony banknot może zostać wymieniony na określony procent wartości nominalnej euro, funtów brytyjskich, franków szwajcarskich czy dolarów amerykańskich.

Nie zamieszczamy nazw i adresów internetowych konkretnych firm, gdyż nie możemy ręczyć za wiarygodność ich anonsów. Podpowiemy jedynie, że część z nich podaje adresy swoich siedzib, możesz się więc tam udać i samodzielnie ocenić atrakcyjność przedstawionej Ci oferty "odkupienia" uszkodzonych banknotów.

Otrzymałeś zniszczony banknot? Walcz o swoje!

Banki są zobligowane do wymiany zniszczonych banknotów i monet, choć w praktyce często uchylają się od realizacji tego obowiązku. Jeśli więc usłyszysz od pracownika, że dana placówka nie wymienia znaków pieniężnych, pamiętaj, że to nieprawda. Omówione rozporządzenie prezesa NBP jednoznacznie mówi, że wymiana uszkodzonych pieniędzy czy też przyjęcie ich i przesłanie do ekspertyzy w NBP jest obowiązkiem, od którego bank nie może się uchylać. Bank centralny wyjaśniał to już wielokrotnie przy różnych okazjach. W ostateczności możesz nawet złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego.

Pytania dotyczące wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych lub przesłanych wniosków o wymianę należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Podkreślmy raz jeszcze: banki działające w Polsce nie są zobligowane do pomocy w wymianie banknotów/monet w obcej walucie.

O ile bank ma obowiązek przyjąć uszkodzone znaki pieniężne, o tyle Ty możesz odmówić, jeśli w sklepie czy punkcie usługowym otrzymujesz resztę, przykładowo, sklejonym taśmą banknotem, nie podoba Ci się urwany róg banknotu. Warto korzystać z tego przywileju, bo to najwygodniejsze i najlepsze rozwiązanie. Może się bowiem zdarzyć, że uszkodzenia są celowe, by w ten sposób odwrócić uwagę od cech banknotu, które mogą wzbudzić podejrzenia co do jego autentyczności.

Wymiana uszkodzonych banknotów to kłopot dla tego kto je posiada, więc po co dodawać sobie zmartwień.

Na zakończenie wspomnijmy, że zupełnie odrębnym problemem jest wymiana pieniędzy, które zostały już wycofane z obiegu. W wielu krajach Unii Europejskiej można to zrobić w zasadzie w dowolnym banku. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie funty tracą ważność po 10 latach od zakończenia emisji danego wzoru, W Polsce monety i banknoty będące w użyciu w okresie PRL (przed denominacją) przestały być wymieniane w 2010 r. i dziś stanowią wartość muzealną. Dobrze zachowane ówczesne 100 zł (według przelicznika denominacji warte 1 gr) na licytacjach sprzedawane są za cenę wielokrotnie przewyższającą nominalną wartość.

Komentarze

(84)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
A
adam
Gość

A co zrobić, gdy bank nie posiada obsługi kasowej?Coraz więcej banków rezygnuje z obsługi kasowej, nie ma możliwości wpłaty bilonu na konto bo wpłatomaty tego nie przyjmują.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@adam

W takiej sytuacji pozostaje udanie się do oddziału okręgowego NBP lub wysłanie uszkodzonych monet lub banknotów do centrali NBP (bliższe wskazówki znajdziesz w części "Jak i gdzie wymienić uszkodzony pieniądz" powyższego artykułu).

Odpowiedz

B
Bosmanek
Gość

Link do zarządzenia prezesa NBP Wam nie działa :-)

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Bosmanek

Naprawione, dziękujemy!

Odpowiedz

M
Marcin
Gość

Mam przedarte 10 zł w którym brakuje ok 5% banknotu a bank odmawia wymiany, dlaczego?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marcin

Moim zdaniem działania banku są bezprawne. NBP wielokrotnie przypominał bankom, że jeśli banknot/moneta przedstawione do wymiany spełniają wymogi opisane w zarządzeniu Prezesa NBP przywołanym w powyższym tekście, to mają one obowiązek dokonać wymiany uszkodzonego środka płatniczego.

Odpowiedz

I
iza
Gość

Dzień dobry a mógłby ktoś mi wyjaśnić , co dalej się dzieje jak pieniądz zniszczony trafia do banku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@iza

Postępowanie z takimi pieniędzmi, zwanymi destruktami, jest precyzyjnie opisane w wewnętrznych regulacjach bankowych. Generalnie można powiedzieć, że sporządzany jest specjalny protokół, który pozwala bankowi na przekazanie takich banknotów czy monet do NBP, a tam, po zebraniu odpowiedniej partii, są one komisyjnie niszczone.

Odpowiedz

P
Paulina
Gość

Mam banknot 100zl trochę porwany ale bank odmówił wymiany twierdząc że nie mam konta w ich banku

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paulina

Działanie banku nie ma podstaw prawnych. NBP wielokrotnie przypominał bankom, że są one zobligowane do wymiany uszkodzonych monet i banknotów, w większości przypadków sprawa powinna zostać załatwiona "od ręki". Jedynie, w sytuacjach budzących wątpliwości lub uzasadniających przesłanie banknotu/monety do ekspertyzy, powinien zostać sporządzony protokół przyjęcia i bank ma obowiązek przesłać banknot/monetę do NBP.

Odpowiedz

U
Ula
Gość

Czy Banki mogą pobierać prowizje za wymianę uszkodzonych banknotów ?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Ula

Nie, ta usługa jest bezpłatna.

Odpowiedz

N
Nadia
Gość

Spodnie zafarbowaly 200złotowy banknot - dość mocno, jednak wszystko widać. Bank odmówił przyjęcia banknotu, twierdząc, że nie są w stanie stwierdzić czy banknot nie jest fałszywy - uzyskałam tylko informacje, że muszę jechać kilkadziesiąt kilometrów gdzie znajduje się najbliższy oddział NBP.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Nadia

Doradca poszedł nieco na łatwiznę, bo zgodnie z przepisami w sytuacjach wątpliwych banknot powinien zostać przyjęty i przesłany do oceny przez specjalistów z NBP.

Nie musisz jednak jechać do najbliższego oddziału NBP. Od 2020 r. możliwe jest przesłanie uszkodzonych monet lub banknotów wprost do NBP. Informacje o tej opcji znajdziesz na początku tekstu.

Odpowiedz

J
Julia
Gość

Ile trzeba mieć lat żeby można było wymienić banknot w banku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Julia

Zarządzenie Prezesa NBP dotyczące wymiany banknotów i monet nie zawiera żadnych wskazówek co do wieku osoby wymieniającej pieniądze. Wskazuje jedynie, że w przypadku wymiany kwoty powyżej 2000 zł, jeśli wygląd pieniędzy może budzić podejrzenia ich preparowania trzeba okazać dokument tożsamości.

Odpowiedz

K
Kinga
Gość

Dobry wieczór czy w Warszawie wymienię zniszczony banknot euro?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Kinga

Niestety nie.

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
@Aldona Derdziak

Agdzie mozna wymienic banknot20 neuro po wypraniu ale numery sa widoczne?Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Piotr

Odpowiedź na Twoje pytanie zawarta jest w tekście - musisz udać się do jednego z krajów strefy euro i odwiedzić jedną z placówek tamtejszego banku centralnego.

Odpowiedz

A
ANETTA
Gość

Wczoraj znalazłam banknot na korytarzu20 zł. ale tylko polowka pieniądza a drugiej nie mogę znaleźć. Czy dam radę to wymienić w banku.

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@ANETTA

Powinno się udać, ale za połówkę banknotu otrzymasz 50% jego wartości.

Odpowiedz

A
ANETTA
Gość
@Justyna Kalicińska

Aha dziękuję za odpowiedź. Już teraz wiem.

Odpowiedz

E
Ewa
Gość

Mi w kantorze pan dał 100 dolarów banknot i nie zauważyłam że w rogu był pomazane litery i ktoś narysował na nim jakiś wzorek długopisem. Czy taki ,,zniszczony" banknot mogę wymienić bez problemu w innym kantorze? Czy skoro ktoś przyjął go do kantoru to nie ma problemu? Dwie literki ktoś napisał w rogu banknotu więc nie zauważyłam

Odpowiedz

B
Bazyliszek Wędrowny
Gość
@Ewa

Kantory nie zajmują się wymianą banknotów, więc wątpię, by ktoś wymienił Ci ten, który posiadasz. Chyba, że zauroczysz gościa uśmiechem i jakoś zbajerujesz, czemu chcesz mieć piękny, idealnie czysty banknot ?

A tak poważniej - jeśli to rzeczywiście dwie małe literki w rogu, to pewnie uda Ci się puścić banknot w obieg.

Odpowiedz

A
Agnieszka
Gość

Mam 5 euro rozdarte prawie do końca na pół. Czy jest możliwość wymienienia tego banknotu i gdzie?


Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Agnieszka

Niestety w Polsce nie ma takiej możliwości.

Odpowiedz

N
Nina
Gość

Jak długo się czeka na przelew gdy pieniądze są wysłane do NBP przez bank

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Nina

Trudno to określić. Wiele zależy od tego, jak szybko przesyłka dotrze do NBP, ile czasu zajmie ocena banknotów i wydanie decyzji o przekazaniu klientowi pieniędzy.

Odpowiedz

A
Anastazja
Gość

Dzień dobry. Wymieniłam u kantora 50 dolarów na sto. Zmiennik dał 50 dolarów, ale dopiero w domu zauważyłam, że ​​na twarzy prezydenta jest jakiś fragment pieczęci, a sam rachunek jest jaskrawy. Czy te 50 dolarów można wymienić w tym samym kantorze? Czy nie może być jakiś problemów?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anastazja

Jak rozumiem, wymieniłaś w kantorze posiadaną gotówkę na 50 dolarów i dostałaś banknot, na którym są napisy/zanieczyszczenia. Cóż, sprawa wydaje mi się trudna do odkręcenia. Jeśli masz pokwitowanie dokumentujące wymianę, to możesz spróbować odwiedzić kantor, w którym dokonywałaś transakcji i poprosić o wymianę banknotu. Kantor nie ma obowiązku zgodzić się na Twoją prośbę, jeśli to zrobi, to tylko grzecznościowo.

Odpowiedz

M
Marek
Gość

mam uszkodzonych na brzegach kilka banknotow 100$, gdzie mozna sie udac aby to wymienic ? w polskich bankach nie chca

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Polskie banki nie mają obowiązku wymiany banknotów wyemitowanych w innych krajach. Generalna zasada jest taka, że banknot/monetę można wymienić w kraju, w którym banknot/moneta został wyemitowany. Odstępstwem od tej zasady jest euro, którą to walutę można wymienić we wszystkich krajach strefy euro.

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość

Wnuczek włożył banknot do niszczarki. Co teraz?!

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Mariusz

Czy posiadasz wszystkie części banknotu?

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość
@Aldona Derdziak

Tak, sklejone taśmą. Kawałków jest 11.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Mariusz

Przyglądając się przepisom dotyczącym wymiany pieniędzy, można ocenić, że taka wymiana nie będzie możliwa. Gdyby części było 9, mógłbyś odzyskać równowartość banknotu, niestety tutaj kawałków jest więcej. Nie da się także odzyskać choćby połowy wartości, bowiem części jest zbyt wiele i nie ma przynajmniej jednego dużego kawałka.

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość
@Aldona Derdziak

A niech to. Dziękuję za odpoweidź

Odpowiedz

M
Marzena
Gość

Otwierając portfel rozdarł mi się kawałek banknotu 100 zł.Byłam w 2 bankach ,odsyłali mnie do MBanku(bo tam mam konto)Specjalnie pojechałam do innego miasta i w MBanku odesłali mnie do NBP...gdzie już było zamkniętej..niby ich obowiązek a każdy odsyła gdzie indziej..w jednym banku twierdzili , że jeśli założę u nich konto to wymienią mi banknot..masakra

Odpowiedz

M
Marta
Gość

Miałam 100 zł podarte na 4 części... w millennium powiedzieli mi, że nie mogą mi ich wymienić, bo, co w sumie zrozumiałe, nie mają w oddziale obsługi gotówkowej, za to w pekao Pani coś strasznie kręciła, że w sumie mogłaby przyjąć, ale ona będzie musiała to zanieść do NBP, kilka tygodni będę czekała na przelew, więc lepiej iść samemu do NBP i wymienią od ręki... tak też ostatecznie zrobiłam ;)

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marta

Zachowanie pracownika Banku Millennium wydaje mi się rozsądne, jeśli byłaś w placówce bez obsługi gotówkowej. Przyjęcie banknotu i wszczęcie całej procedury zajęłoby trochę czasu, musiałabyś czekać na pieniądze.

Natomiast postępowanie pani z Pekao było niewłaściwe. NBP wielokrotnie zwracał uwagę bankom, że wymiana pieniędzy jest ich obowiązkiem. Jeśli banknot był tylko porwany, to doradca powinien go skleić taśmą w Twojej obecności, sporządzić dokument stwierdzający uszkodzenie i wydać Ci nowy banknot.

Odpowiedz

D
Dariusz
Gość

Witam dzieci zalaminowaly 250 zł czy idzie to wymienić w banku

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dariusz

Co masz na myśli pisząc "zalaminowały"? Chodzi Ci o to, że - powiedzmy - 5 x 50 zł zostało zalaminowane? Jeśli tak, to powinno się udać rozciąć laminat i wydobyć banknoty.

Gdybyś bał się uszkodzenia pieniędzy, to sugeruję udanie się do dowolnego banku i złożenie wniosku o wymianę banknotów. W tej szczególnej sytuacji, gdy chyba nie widać ile dokładnie jest pieniędzy, proponuję wizytę w placówce NBP, którego pracownicy znacznie częściej niż doradcy w bankach komercyjnych stykają się z różnymi nietypowymi sytuacjami.

Odpowiedz

D
damian
Gość

Witam. Mam banknot 50zl który został zalany. Widać wszystkie napisy i znaki i w 3bankach nie chcieli mi go wymienić. To jest zgodne z prawem?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@damian

Nie, jeśli w jednym kawałku zachowało się co najmniej 45% pierwotnej powierzchni banknotu i możliwe jest rozpoznanie nominału, banki mają obowiązek - nałożony przez NBP - wymiany banknotu.

Odpowiedz

W
Weronika
Gość

Dziecko 3letnie wyciągając banknot 50zl ze skarbonki porwało je na kilka części i w dodatku jednej brakuje... Czy istnieje możliwość wymiany tak drastycznie uszkodzonego banknotu? Wspomnę iż w PKO raczej nie chcą wymieniać...

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Weronika

Po wczytaniu się w przepisy można powiedzieć, że tak uszkodzonego banknotu nie da się wymienić... Gdybyś posiadała brakującą część, byłoby to jeszcze możliwe, jeśli jednak pieniądz jest rozdarty na kilka części, nie da się odzyskać nawet połowy jego wartości.

Odpowiedz

D
Dominik
Gość

ING Łódź Kolumny. Odmówiono mi wymianę przedartego w pół banknotu z ubytkiem rogu poniżej 5%. Widzę, że trzeba wrócić z wydrukowanym zarządzeniem :) Przy okazji pozdrawiam zarządzających tym oddziałem bo to już druga sytuacja gdzie ich podwładni się kompromitują.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dominik

Sądzę, że stanowcza, ale uprzejma postawa, poproszenie o rozmowę z przełożonym lub zagrożenie złożeniem skargi (dla pokazania, że nie żartujesz możesz poprosić doradcę o podanie personaliów), często może przynieść pozytywne efekty i skłonić doradcę do zmiany postawy, podjęcia działań, do których jest zobowiązany.

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość

Witam. Ostatnio w banku BGŻ chciałem wymienić banknot 50 zł gdzie jest zachowane ponad 75% nominału. Tam usłyszałem informację, że za taką wymianę będę miał potrącone za wymianę jakieś 10 zł i dodatkowo muszę wypełnić formularz wymiany banknotu. poinformowali mnie też, że jak chcę pełna kwotę, to mogę sobie wysłać banknot do NBP. Czy bank ma takie prawo?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Mariusz

Pisząc "w banku BGŻ" masz na myśli BNP Paribas?

Niezależnie w jakim banku zaistniała opisana przez Ciebie sytuacja doradca nie miał racji. Bank ma obowiązek wymienić bezpłatnie banknot na nieuszkodzony. NBP zwracał na to uwagę instytucjom finansowym bardzo wiele razy.

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

a osoba nieletnia przykładowo która ma 15/16 lat może wymienić porwany banknot ?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Kamil

Pisaliśmy o tym niżej w komentarzu - przy wymianie trzeba okazać dokument tożsamości, a bank może odmówić wymiany nastolatkowi.

Odpowiedz

W
Weronika
Gość

Co z nadpalonym banknotem?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Weronika

Taki banknot też podlega wymianie - najważniejsze, aby dało się ustalić nominał i by większość banknotu była nienaruszona.

Odpowiedz

P
Paweł Marciniak
Gość

czy jak banknot nie ma rogu to tez zostanie wymieniony?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Paweł Marciniak

Ciekawe pytanie - rozporządzenie nic nie mówi o takich przypadkach, ale w świetle przepisów można to uznać za banknot, w którym zachowało się ponad 75% powierzchni. Wtedy taki pieniądz możemy wymienić.

Odpowiedz

D
denys
Gość

a co z banknotami które zostały w spodniach, a spodnie zostały wyprane w wybielaczu? :P

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@denys

Zgodnie z prawem musi być możliwe rozpoznanie nominału banknotu, więc w takim przypadku wymiana nie będzie możliwa.

Odpowiedz

D
doxi07
Gość
@najlepszekonto.pl

Banknoty wyprane, zbutwiałe oraz nadpalone są wysyłane do ekspertyzy do Centrali NBP. Tutaj zapada decyzja czy dany znak pieniężny można wymienić.

Odpowiedz

S
sceptyczna
Gość
@doxi07

Ale to co innego niż banknot, z którego nie można odczytać nominału.

Odpowiedz

D
doxi07
Gość
@sceptyczna

Nominał na znakach pieniężnych znajduje się z obu stron, zapis cyfrowy i słowny. Oprócz tego na banknotach można odnaleźć zabezpieczenia i tam również są widoczne nominały (np nitka zabezpieczająca, mikrodruki). Dlatego wskazuję Dział Ekspertyz NBP jako organ uprawniony do wydawania decyzji czy dany znak pieniężny można wymienić.

Odpowiedz

D
doxi07
Gość
@najlepszekonto.pl

Myślę, że stwierdzenie iż danego banknotu nie można wymienić nie powinno być w komentarzach ale w instytucji do tego powołanej. Dlatego proszę o zweryfikowanie Państwa wpisu odnośnie pytania użytkownika denys. W wielu przypadkach po zabezpieczeniach udaje się takiej wymiany dokonać.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@doxi07

Nasz wpis dotyczył ogólnej zasady. Fakt, że nominał nie jest widoczny, nie wyklucza prawa posiadacza banknotu do przedstawienia go do wymiany. Przy czym bank może odmówić wymiany od ręki banknotu bez widocznego nominału i zasugerować przesłanie banknotu do ekspertyzy do NBP, którego pracownicy podejmą ostateczną decyzję.

Odpowiedz

D
doxi07
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo. ?

Odpowiedz

B
Busia Blu
Gość

Mam pytanie.Otrzymałam banknot 50 zł uszkodzony tj. obcięty z konca banknotu.Zauważyłam to dopiero w domu.Czy bank wymieni mi ten banknot???

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Busia Blu

Tak. Jeśli stopień uszkodzenia nie jest duży, nie powinno być z tym problemu. Wystarczy, że w jednym fragmencie zachowało się ponad 75% powierzchni banknotu, aby bank wydał 100% wartości nominału.

Odpowiedz

E
Ewa Kubsik
Gość

Mam pytanie czy wymienią tez niepełnoletnim?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Ewa Kubsik

Może tu być problem - wprawdzie przy okazaniu banknotu do wymiany podaje się imię, nazwisko i PESEL, jednakże bank może również poprosić nas o dokument tożsamości i odmówić wymiany niepełnoletnim klientom.

Odpowiedz

S
Szymi77
Gość

Czy jest możliwość wymiany w Polsce przerwanego na pół dolara ??

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Szymi77

Według naszej wiedzy nie jest to możliwe - banki nie mają obowiązku wymiany uszkodzonych zagranicznych banknotów. Być może istnieją jednak instytucje, które prowadzą skup takich pieniędzy.

Odpowiedz

K
Krzychu
Gość
@najlepszekonto.pl

Z tego co wiem, to w przypadku dolarów można udać się do oddziału NBP i poprosić o ocenę. Gdy banknot będzie po prostu przedarty na pół, to może wymienią od razu. Gdy zniszczenie poważniejsze, to banknot jest zabierany do tzw. "inkasa", wysyłany do oceny i po pewnym czasie jest decyzja.

W obu przypadkach pobierana jest opłata

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Krzychu

Być może, jednak z przepisów wynika, że w oddziałach NBP można wymienić tylko pieniądze emitowane przez NBP, czyli polskie złote. Więcej można znaleźć tutaj: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/wymiana.html

Odpowiedz

W
Whitney
Gość

Ja mam pytanie w związku z częścią artykułu, stanowiącą o wymianie walut zagranicznych: posiadam banknot 50 euro, który jest niemalże przerwany na pół, ale sklejony z jednej strony (rewers) przeźroczystą taśmą, żeby nie rozerwał się dalej. Czy taki banknot także będzie podlegał wymianie oraz czy mogę z nim udać do dowolnego oddziału banku NBP, czy do konkretnej placówki ? Dodam, że gdybym nie nakleił paska taśmy na rewers banknotu, to nadal byłby w jednym kawałku ino troche przerwany;) Dzięki za info.

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Whitney

Naszym zdaniem nie powinno być problemu z wymianą; tym bardziej, że – jak rozumiemy – zachowane jest 100% powierzchni banknotu. Wizyta w dowolnym oddziale NBP powinna rozwiać wszelkie wątpliwości :)

Odpowiedz

A
Adam Radski
Gość
@najlepszekonto.pl

Proszę o zweryfikowanie mylnej informacji na stronie. NBP nie zajmuje się wymianą uszkodzonych banknotów EURO, a tylko polskich złotych. Robi to tylko Bank centralny emitenta i o tym mówi Decyzja EBC/2013/10, na którą się Państwo powołują na tej stronie.

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Adam Radski

Dziękujemy za komentarz. Istotnie, w przypadku euro można wymienić uszkodzony banknot jedynie w oddziale banku centralnego kraju, który wprowadził tę walutę.

Poprawiliśmy informacje w tekście, aby nie budziły już wątpliwości.

Odpowiedz

D
doxi07
Gość
@najlepszekonto.pl

NBP nie zajmuje się wymianą skupem walut obcych.

Odpowiedz

P
pan
Gość

Akurat, martwe prawo. Próbowałem wymienić rozerwany banknot w 2 bankach. W pierwszym usłyszałem że ich procedury wymagają wypełnienia 3 stronnicowego wniosku, następnie banknot jest wysyłamy do centrali NBP który ocenia stopień zniszczenia, po czym mogę otrzymać nowy banknot. W konkurencyjnym podmiocie że nie są upoważnieni do wymiany, pomimo że jestem ich klientem.

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@pan

Tak, jak pisaliśmy, wymianę banknotów reguluje rozporządzenie NBP. Zawsze można się na nie powołać w banku lub poprosić o uzasadnienie odmowy.

Odpowiedz

P
pablo
Gość
@najlepszekonto.pl

A Jeśli bank nie chce wymienic jeśli sie nie posiada w nim konta?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@pablo

Fakt posiadania lub nie rachunku w danym banku nie ma znaczenia. Każdy bank ma obowiązek zająć się uszkodzonymi pieniędzmi przyniesionymi do jego placówki.

Inna rzecz, że niektórzy doradcy migają się od tego typu działań, bo jest z tym nieco zachodu, formalności, a nie ma z tego tytułu "zysku" w postaci wyrobienia planów sprzedażowych.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość
@Krzysztof Duliński

Co mogę zrobić jeśli mam tylko jedno połówkę

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Łukasz

Wtedy powinieneś otrzymać 50% wartości banknotu.

Odpowiedz