Wróć

Krajowy rejestr dłużników, czyli miejsce, w którym nie powinieneś być

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3146 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


Krajowy rejestr dłużników, czyli miejsce, w którym nie powinieneś być
Spis treści
Pokaż więcej

O ile długa i różnorodna historia wpisów na Twój temat w rejestrach Biura Informacji Kredytowej jest powodem do zadowolenia i przekłada się na korzystne warunki kredytów czy pożyczek, o tyle absolutnie powinieneś unikać znalezienia się w Krajowym Rejestrze Długów. Gdybyś tam trafił, będziesz miał kłopot nie tylko z uzyskaniem finansowania, ale i z podpisaniem umowy z operatorem telekomunikacyjnym, dostawcą internetu czy telewizji.

Dwa różne rejestry

Skąd ta różnica? Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi wszelkie informacje na temat zaciągniętych zobowiązań, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. W rejestrach BIK znajdziesz dane o tym, kiedy zaciągnąłeś kredyt, ile Ci jeszcze pozostało do spłaty, czy regulujesz raty terminowo czy też z opóźnieniem i jeśli ono istnieje – jak jest duże.

Natomiast do Krajowego Rejestru Długów (KRD) trafiają tylko złe informacje. Jeśli chcesz być wiarygodny i cieszyć się nieskazitelną opinią w oczach kontrahentów, Twoje dane nigdy nie powinny się tu znaleźć.

Po co powstał i co to jest KRD?

W powszechnym obiegu jest określenie Krajowy Rejestr Dłużników, ale poprawna nazwa najstarszej i największej bazy, do której trafiają ci, którzy nierzetelnie regulują raty i rachunki, brzmi Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej. W rejestrach KRD mogą się znaleźć zarówno osoby prywatne, jak i firmy; decydujące znaczenie ma wysokość zadłużenia i jak długo jest ono przeterminowane.

Warto zaznaczyć, że mogą tam też zostać wpisane zobowiązania przedawnione. Upływ terminu „ważności” długu nie oznacza bowiem, że on zniknął, ale jedynie tyle, że dłużnik ma prawo odmówić jego zapłaty.

Krajowy rejestr dłużników – za co trafiają tam osoby prywatne

Zacznijmy od przedstawienia „grzechów” osób prywatnych, za które ich nazwiska trafiają do rejestru KRD. Lista nie jest specjalnie długa, ale to nie oznacza, że znalezienie się w KRD jest trudne. Można tam trafić nie płacąc w terminie raty kredytu/pożyczki, zalegając z płatnością za abonament, czynsz, prąd itp. lub mając do zapłacenia mandat (np. za wykroczenia drogowe albo jazdę bez biletu) czy alimenty.

Ważne, by zadłużenie przekraczało 200 złotych, a od daty wymaganej płatności minęło 60 dni, w tym 30 dni od chwili poinformowania dłużnika przez wierzyciela, że ten zamierza wpisać go do Krajowego Rejestru Długów.

Krajowy rejestr dłużników – bicz na niesolidnych kontrahentów

W przypadku firm obowiązuje ta sama zasada dotycząca terminu zadłużenia, ale kwota należności musi wynosić min. 500 złotych.

Analiza danych w KRD wskazuje, że sam fakt zasygnalizowania przedsiębiorcy, że może zostać wpisany do rejestru dłużników powoduje, że należność jest bardzo szybko regulowana. Dzieje się tak, gdyż coraz więcej podmiotów sprawdza swoich kontrahentów w KRD i nie chce współpracować z tymi, którzy tam figurują. Krajowy Rejestr Długów podaje, że jego klienci uruchomili ponad 1,6 mln monitoringów, co oznacza, że zaraz po zaistnieniu zdarzenia, o którym chcą być poinformowani (np. dopisanie wskazanej firmy do rejestru KRD) otrzymują wiadomość sms lub e-mail. Tak duże zainteresowanie tego typu informacjami wynika z prostej kalkulacji – szkoda czasu, nerwów i pieniędzy na windykowanie należności.

Fakt, że firma znajduje się w KRD jest też bardzo często przeszkodą w uczestniczeniu w przetargach czy konkursach ofert.

Kogo można sprawdzić w KRD?

W Krajowym Rejestrze Długów możesz sprawdzić wiarygodność dowolnej firmy. W tym celu musisz zalogować się na swoje konto w serwisie krd.pl, po czym wybrać opcję Sprawdź wiarygodność firmy, podać jej numer NIP i potwierdzić dyspozycję. Gotowy raport będziesz mógł pobrać po zaksięgowaniu opłaty (możesz ją uiścić online lub przelewem na wskazany numer konta) za jego przygotowanie.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, warto byś wiedział, że krajowy rejestr dłużników pozwala Ci też sprawdzić osoby prywatne, z którymi współpracujesz. W tym przypadku musisz mieć jednak ich upoważnienie, które jest ważne przez 60 dni.

Dlaczego warto zaglądać do KRD?

Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze, mając czyste sumienie, upewnisz się, że nie figurujesz w Krajowym Rejestrze Długów, a gdybyś tam się znajdował, będziesz mógł podjąć kroki zmierzające do wyjaśnienia sytuacji. Takie działanie prewencyjne jest bardzo ważne przed złożeniem wniosku kredytowego.

Po drugie, z raportu dowiesz się, czy jakiś podmiot pytał KRD o Ciebie. Jeśli tak, a Ty nie starałeś się o kredyt, nie zawierałeś żadnej umowy abonamentowej, może to być sygnał, że doszło do kradzieży Twojej tożsamości i zaciągnięto zobowiązanie na Twoje dane. Będziesz mógł doprowadzić do jego anulowania i nie dopuścić do pojawienia się wpisu na Twój temat w KRD.

Jak sprawdzić, czy jestem w KRD?

Znając konsekwencje znalezienia się w Krajowym Rejestrze Długów naturalne jest, że zadajesz sobie pytanie: Jak sprawdzić, czy jestem w KRD? Warto to zrobić co pewien czas, nawet jeśli masz pewność, że nie zalegasz z żadnymi opłatami, by upewnić się, że nie padłeś ofiarą przestępstwa.

Możliwość pobierania raportów na swój temat z bazy KRD mają osoby, które założyły konto na stronie krd.pl. Jego stworzenie nie jest pracochłonne, wystarczy podanie danych osobowych oraz przesłanie skanu/zdjęcia dowodu osobistego. Regulamin KRD wymaga, by były widoczne imię i nazwisko, numer PESEL oraz data ważności dokumentu; pozostałe informacje powinny zostać zakryte.

Dokument tożsamości
krajowy rejestr dłużników dokument tożsamości

Weryfikacja tożsamości trwa do 72 godzin. Możesz ten proces przyspieszyć robiąc przelew weryfikacyjny z rachunku, którego jesteś jedynym właścicielem.

Potwierdzenie tożsamości
Potwierdzenie tożsamości krd

Mając dostęp do portalu przekonasz się, jakie dane na Twój temat figurują w rejestrze. Dowiesz się też, kto wysyłał zapytanie dotyczące Ciebie i będziesz mógł szybko zareagować, gdy okaże się, że nie miało to żadnego związku z Twoimi działaniami, że ktoś podszywał się pod Ciebie.

Jak sprawdzić KRD za darmo?

Raport na swój temat możesz pobrać składając wniosek osobiście w siedzibie KRD we Wrocławiu, wysyłając do jego siedziby list lub będąc użytkownikiem konta w serwisie krd.pl. Po zalogowaniu się na nie (każdorazowo wymagane jest podanie numeru PESEL oraz ustalonego przez siebie hasła) należy wybrać opcję Sprawdź czy jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Długów, po czym zlecić przygotowanie raportu. Otrzymasz go po potwierdzeniu swojej tożsamości. Weryfikacja możliwa jest na dwa sposoby: przelewem weryfikacyjnym (musi zostać wysłany z konta indywidualnego, nie wspólnego) lub po ponownym przesłaniu skanu/zdjęcia obu stron dowodu osobistego.

Wybór metody potwierdzenia tożsamości
Wybór metody potwierdzenia tożsamości krd

Zgodnie z ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych konsumentowi (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) przysługuje prawo do pobrania raportu o sobie (czy jestem wpisany do KRD?) oraz z rejestru zapytań na jego temat (czy ktoś sprawdzał mnie w KRD?).

Wiadomość o dostępności raportu otrzymasz na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie. Na ogół oczekiwanie trwa kilkanaście sekund.

Zgodnie z przepisami opłata za przygotowanie płatnego raportu nie może być wyższa niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak wpisać kogoś do Krajowego Rejestru Dłużników?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, posiadasz swój profil na krd.pl i chcesz odzyskać długi od kontrahentów, to możesz dopisać dłużników do rejestru. W tym celu, po zalogowaniu się na swoje konto, wybierz zakładkę Dopisywanie dłużnika, następnie uzupełnij niezbędne informacje i zatwierdź dyspozycję.

Nie ma możliwości, by osoba prywatna wpisała znajomego/sąsiada, któremu pożyczyła pieniądze a ten nie kwapi się do zwrotu długu.

Co prawda procedura wpisu do KRD nie wymaga posiadania werdyktu sądu, co do wymagalności zobowiązania, ale nie warto umieszczać informacji dotyczących wierzytelności spornych. Dłużnik może bowiem wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że zobowiązanie nie istnieje, a jeśli uzyska pozytywne dla siebie orzeczenie, będzie miał otwartą drogę do domagania się odszkodowania na drodze cywilnej.

Jak długo widnieje wpis w KRD?

Informacja o zadłużeniu widnieje w rejestrach Krajowego Rejestru Długów do chwili jego uregulowania. Wierzyciel powinien poinformować KRD o spłacie zobowiązania w ciągu 14 dni od zaistnienia tego faktu, a Rejestr ma 7 dni na zrealizowanie dyspozycji.

Dłużnik może wystąpić do wierzyciela o usunięcie nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych i ten powinien zareagować także w ciągu 14 dni. Na tych, którzy ociągają się z realizacją ciążących na nich obowiązków lub wprost podają do Rejestru nieprawdziwe informacje, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 30 tys. zł.

Niezależnie od tego osoba, która czuje się poszkodowana umieszczeniem wpisu na jej temat w KRD, może domagać się od wierzyciela odszkodowania w procesie cywilnym, ale musi samodzielnie określić wysokość poniesionej szkody przez jego działania lub zaniechania.

Możliwe też jest, że z inicjatywą zmian zapisów wystąpi z urzędu KRD, jeśli jego pracownicy dowiedzą się o wygaśnięciu zobowiązania dłużnika lub zmianie innych danych zawartych we wpisie, a wierzyciel nie chce lub nie może wykonać aktualizacji. W tym przypadku korekta następuje w ciągu 30 dni od pozyskania informacji.

Zasady wnoszenia sprzeciwu

Dłużnik może zgłosić do Krajowego Rejestru Długów sprzeciw wobec danych na jego temat, domagając się ich uaktualnienia lub usunięcia w całości. Zastrzeżenia można zgłosić w formie pisemnej w siedzibie KRD lub drogą pocztową (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie). W dokumencie trzeba oczywiście podać swoje personalia, numer PESEL (lub NIP, gdy zastrzeżenia zgłasza firma) i adres do korespondencji (tradycyjny lub elektroniczny) oraz określić powód wniesienia sprzeciwu wraz z jego uzasadnieniem.

Konieczne jest dołączenie dokumentów pokazujących, że zgłaszane zastrzeżenia są słuszne. Może to być, przykładowo:

  • orzeczenie sądu oddalające powództwo o zapłatę lub ustalające nieistnienie/wygaśnięcie zobowiązania; 
  • potwierdzenie dokonania zapłaty; 
  • oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu. 

Po otrzymaniu sprzeciwu spełniającego wymagania formalne oraz zawierającego wiarygodne dokumenty, KRD zawiesza publikowanie informacji na temat dłużnika w zakresie, którego dotyczy sprzeciw na czas nie dłuższy niż 30 dni i w tym czasie rozpatruje wniosek, może prosić obie strony o dodatkowe wyjaśnienia, po czym uznaje sprzeciw za bezzasadny bądź dokonuje aktualizacji/usunięcia danych.

Czas na działanie

Wiesz już, po co powstał Krajowy Rejestr Długów, jak sprawdzić KRD za darmo, a także, co możesz zrobić, gdy znajdują się tam nieprawdziwe informacje na Twój temat. Czas, byś wykorzystał tę wiedzę w praktyce. Mamy nadzieję, że nie figurujesz na liście dłużników i zobaczysz taki komunikat:

Raport baza dłużników krd
Raport baza dłużników krd

.. a jeśli jednak na niej jesteś, to tylko dlatego, że wierzyciel zapomniał usunąć Twoje dane z rejestru, więc korzystając z podanych przez nas informacji, będziesz wiedział, jak domagać się ich wykreślenia.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy