Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – czym się różnią?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 49 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – czym się różnią?
Spis treści

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to rodzaj zobowiązania udzielanego klientowi przez instytucje finansowe. Reguluje go Ustawa o kredycie konsumenckim. Wartość finansowania nie może przekraczać 255 550 zł bądź równowartości tej kwoty w walucie obcej. Kredyt ten jest przeznaczony dla konsumentów, czyli osób fizycznych. Nie jest to zatem finansowanie przyznawane na cele związane z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z ustawą, kredytem konsumenckim mogą być m.in:

 • kredyty w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
 • kredyty odnawialne,
 • pożyczki udzielane przez SKOK-i oraz instytucje pozabankowe.

Co istotne, pojęciem tym nie można określić zobowiązań, których stopy procentowe są niższe od powszechnie stosowanych. Wobec tego kredytem konsumenckim nie są np. zakupy na raty z oprocentowaniem 0% czy kredyty z dofinansowaniem.

Jakie są prawa i obowiązki stron umowy kredytu konsumenckiego?

Przepisy ustawy dokładnie określają zasady zawierania umowy, obowiązki i prawa kredytodawców oraz konsumentów. Zgodnie z nimi, instytucje udzielające kredytów konsumenckich zobowiązane są do:

 • zaznajomienia klienta z zasadami funkcjonowania oferty;
 • poinformowania o sposobie badania zdolności kredytowej;
 • przedstawienia wszystkich parametrów zobowiązania, m.in. RRSO, oprocentowania czy prowizji;
 • wskazania całkowitych kosztów kredytu.

Konsumenci natomiast są zobligowani do uiszczania rat zgodnie z otrzymanym harmonogramem spłat oraz uregulowania całości zobowiązania przed terminem określonym w umowie. Mają również prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni od momentu jej zawarcia. Dokonując takiej rezygnacji nie  poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów, nie musisz również przedstawiać powodu swojej decyzji.

Celem Ustawy o kredycie konsumenckim było zniwelowanie nieuczciwych praktyk występujących zarówno w sektorze bankowym, jak i pozabankowym. Zdarzało się bowiem, iż klienci nie byli informowani o wszystkich kosztach dotyczących przyznanego im zobowiązania. Z pozoru atrakcyjne oferty pociągały za sobą szereg dodatkowych opłat, o których konsumenci często dowiadywali się dopiero w trakcie spłaty kredytu.

Co powinna zawierać umowa o kredyt konsumencki?

Obecnie obowiązująca Ustawa o kredycie konsumenckim chroni prawa kredytobiorców. Szczególny nacisk kładzie się na klarowne przedstawienie zasad i warunków związanych z udzielanym finansowaniem, a także jego dokładnych kosztów. Zgodnie z przepisami, umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać następujące informacje:

 • dane osoby ubiegającej się o kredyt (dane kontaktowe, miejsce zamieszkania, dane z dowodu osobistego);
 • dane podmiotu udzielającego kredytu (adres siedziby, podanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy oraz numer z odpowiedniego rejestru);
 • wartość udzielonego kredytu oraz długość okresu spłaty;
 • wysokość wszystkich parametrów oraz opłat związanych z kredytem, m.in. oprocentowania wraz z uwzględnieniem warunków, które mogą decydować o zmianie jego wartości;
 • całkowity koszt kredytu zawierający wszystkie dodatkowe opłaty okołokredytowe, m.in. ubezpieczenie kredytu;
 • informacje na temat dodatkowego zabezpieczenia kredytu (jeśli takie występuje) oraz opłat z tego tytułu
 • warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania;
 • informacje na temat sposobu i skutków odstąpienia od umowy;
 • wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (niespłaconego w wyznaczonym terminie)
 • informacje na temat postępowania w sytuacji niewypłacalności kredytobiorcy oraz skutki niewywiązania się z warunków umowy;
 • dokładne zasady obowiązywania umowy;
 • wszystkie dodatkowe informacje wynikające z indywidualnej polityki banku.

Dzięki podaniu w umowie powyższych informacji jako konsument możesz  podejmować bardziej świadome decyzje. Jeżeli jednak przedstawiona Ci umowa nie zawiera takich informacji, masz prawo do  złożenia skargi.

Co to jest kredyt konsumpcyjny?

Kredyt konsumpcyjny to rodzaj zobowiązania, który nie został zdefiniowany przez przepisy jakiejkolwiek ustawy, a jego nazwa funkcjonuje jedynie w języku potocznym. Kredyt ten może być udzielany wyłącznie przez banki. Obejmuje on takie zobowiązania jak:

 • kredyty gotówkowe,
 • kredyty w rachunku bieżącym,
 • kredyty ratalne,
 • limit na karcie kredytowej.

Oprócz tego, ten rodzaj kredytu nie ma określonej maksymalnej kwoty zobowiązania, a pozyskane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Zatem, za pomocą dodatkowych pieniędzy możesz sfinansować swoje bieżące potrzeby.

Koszty oraz warunki kredytu konsumpcyjnego są ustalane indywidualnie. Zależą one głównie od wewnętrznej polityki banku. Natomiast o możliwej wysokości finansowania oraz okresie spłaty zadecyduje Twoja zdolność kredytowa.

Kredyt konsumpcyjny może być wypłacony na dwa sposoby – gotówkowo lub bezgotówkowo. W pierwszym przypadku bank dokona przelewu środków na podany przez Ciebie rachunek bieżący bądź wypłaci Ci gotówkę. Natomiast drugi sposób polega na opłaceniu nabytych przez Ciebie dóbr, zatem środki zostaną przekazane bezpośrednio na konto sprzedawcy.

Jakie są różnice między kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym?

Wiesz już, czym charakteryzują się oba typy zobowiązań, jednak co dokładnie różni kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny?

Zasadnicza różnica to podstawa prawna obu rodzajów finansowań. Kredyt konsumencki został dokładnie zdefiniowany w Ustawie o kredycie konsumenckim. Z kolei kredyt konsumpcyjny to termin stosowany w języku potocznym, który nie został uregulowany przez żadną ustawę.

Podmiotami udzielającymi kredytów konsumenckich mogą być banki, SKOK-i, a także firmy pożyczkowe. Natomiast prawo do przyznawania kredytów konsumpcyjnych posiadają jedynie banki.

Dla kredytu konsumenckiego została określona maksymalna kwota zobowiązania, która nie może przekraczać 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Z kolei maksymalna wartość kredytu konsumpcyjnego nie została uregulowana ustawowo; wobec tego jest ona zależna od ustaleń i polityki danego banku.

Oba typy kredytów przeznaczone są dla osób fizycznych, natomiast nieco różni je cel finansowania. W przypadku kredytu konsumenckiego, pozyskane środki musisz przeznaczyć na konkretny, określony uprzednio cel. Natomiast pozyskując kredyt konsumpcyjny nie musisz ujawniać celu finansowania. W związku z tym otrzymane pieniądze możesz wydać na dowolne potrzeby.

Jako posiadacz kredytu konsumenckiego masz prawo do wcześniejszej spłaty całości zobowiązania oraz do odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia. Natomiast w przypadku kredytu konsumpcyjnego informacje na ten temat zawarte są w umowie. O zasadach i warunkach związanych z ofertą decyduje wewnętrzna polityka banku. Niezależnie od rodzaju kredytu, jesteś zobowiązany do terminowej spłaty zobowiązania, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W przeciwnym razie zostaniesz obciążony karnymi odsetkami oraz dodatkowymi kosztami wynikającymi z umowy.

Jak znaleźć najlepszy kredyt konsumencki lub konsumpcyjny?

Gdy zdecydujesz się na dany rodzaj kredytu, dokładnie zapoznaj się z ofertami proponowanymi przez instytucje bankowe. Nie zawsze warto ubiegać się o finansowanie w banku, w którym posiadasz konto osobiste, gdyż wbrew pozorom nie gwarantuje to uzyskania najkorzystniejszych warunków.

W celu porównania dostępnych ofert kredytowych możesz skorzystać z rankingów kredytów konsumenckich lub konsumpcyjnych, które znacznie ułatwią Ci podjęcie decyzji, nawet jeśli nie posiadasz specjalistycznej wiedzy finansowej.

Rankingi kredytów ukazują najistotniejsze parametry ofert. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób możesz sprawdzić m.in. wartość RRSO, wysokość miesięcznej raty oraz całkowitą kwotę do spłaty.

Powinieneś jednak wziąć pod uwagę, iż parametry przedstawione w rankingach nie stanowią ostatecznej oferty. Instytucje finansowe mogą zaproponować Ci nieco inne warunki zależne od Twojej zdolności kredytowej oraz historii spłat poprzednich zobowiązań.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – który wybrać?

Mimo iż terminy obu zobowiązań są do siebie podobne, nie oznaczają tego samego. Kredyt konsumencki odnosi się do osoby, która zaciąga kredyt, czyli konsumenta. Natomiast kredyt konsumpcyjny dotyczy przeznaczenia otrzymanych środków, czyli konsumpcji.

Wiedząc, czym charakteryzują się oba typy produktów, możesz podjąć świadomą decyzję odnośnie wyboru kredytu. Oba rodzaje finansowań są przeznaczone dla osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, jednak dzieli je kilka różnic. Dlatego też nie ma gotowej odpowiedzi na to, jaki kredyt powinieneś wybrać. Ostateczna decyzja jest sprawą indywidualną. Dokładna analiza Twoich potrzeb i oczekiwań oraz specyfikacji tych produktów z pewnością ułatwi Ci dokonanie wyboru.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy